Anda di halaman 1dari 61

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1. Mengapakah Syarikat Hindi Timur Inggeris (SHTI) memerlukan sebuah


pelabuhan di tengah-tengah laluan perdagangan antara Timur dan Barat?
Jawapan: (ms 4)
a)

________________________________________________________

b)

________________________________________________________

c)

________________________________________________________

d)

________________________________________________________
2. Apakah yang dimaksudkan sebagai pelabuhan persinggahan?
Jawapan: (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Apakah pula yang dimaksudkan sebagai pusat pengumpulan barangan?
Jawapan: (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Mengapakah British menjadikan Pulau Pinang sebagai pengkalan
tenteranya?
Jawapan: (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Mengapakah kerabat diraja Kedah menentang perlantikan Raja Abdullah
sebagai Raja Muda Kedah?
Jawapan: (ms 5)
______________________________________________________________
5. Apakah maksud anak gahara?
Jawapan: (ms 5)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Apakah yang dilakukan oleh kerabat diraja Kedah dalam
penentanganterhadap Sultan Muhammad Jiwa?
Jawapan: (ms 5)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Jiwa?


Jawapan: (ms 6)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Mengapakah Kedah memberhentikan penghantaran bunga emas kepada


Siam? Jawapan: (ms 6)
______________________________________________________________
9. Setelah perang tamat Siam menuntut Kedah menghantar bunga emas,
tenaga manusia dan wang. Apakah tindakan Sultan Abdullah bagi menjamin
Kedaulatan Kedah?Jawapan: (ms 6)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Apakah reaksi SHTI apabila Sultan Kedah menawarkan Pulau Pinang?
Jawapan: (ms 7)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. Jelaskan maksud bagai pucuk dicita ulam mendatang.
Jawapan: (ms 7)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. Apakah syarat-syarat perjanjian Inggeris Kedah 1786?


Jawapan: (ms 7)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________

13. Apakah helah SHTI apabila Kedah meminta bantuan ketenteraan setelah
diserang oleh Siam?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Tindakan SHTI ini menimbulkan kemarahan Sultan Abdullah. Apakah


yang dilakukan oleh baginda?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Apakah tindakan yang diambil oleh Francis Light bagi menghadapi
serangan daripada Sultan Abdullah?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Apakah kesan peperangan antara Kedah dengan Francis Light ke atas
Sultan Abdullah?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Nyatakan syarat Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris pada
tahun 1971?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

18. Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai?


Jawapan: (ms 10)
a) ___________________________________________________________

b) ___________________________________________________________
19. Mengapakah Sultan Dziauddin (Kedah) dengan mudah menandatangani
Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 menyerahkan Seberang
Perai?Jawapan: (ms 10)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20. Terangkan syarat perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800.
Jawapan: (ms 10)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Namakan nama baru bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai yang diberi oleh
Inggeris? Jawapan: (ms 10)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
22. Janji SHTI untuk membantu Kedah menghadapi musuh umpama menanam
tebu ditepi bibir.Apakah maksud menanam tebu ditepi bibir?
Jawapan: (ms 11)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

23. Pada bulan Jun 1826, Raja Siam telah menandatangani perjanjian dengan
Henry Burney yang dikenali sebagai Perjanjian Burney. Apakah kesan
perjanjian tersebut ke atas Kedah?Jawapan: (ms 11)
a)

________________________________________________________

b)

________________________________________________________

c)

________________________________________________________

d)

________________________________________________________

24. Mengapa British menguasai Singapura? Jawapan: (ms 13)


_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
_____________________________________________________________

25. Apakah kandungan Surat Surat Kew yang ditandatangani pada tahun 1795?
Jawapan: (ms 13)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
26. Mengapa Singapura dikatakan sesuai sebagai pengkalan perdagangan?
Jawapan: (ms 13)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
27. Siapakah yang berkuasa keatas Singapura sebelum kedatangan Inggeris?
Jawapan: (ms 14)
______________________________________________________________
28. Siapakah yang diberi tanggungjawab untuk mendapat Singapura?
Jawapan: (ms14)
______________________________________________________________
29. Bagaimanakah Raffles mendapatkan Singapura?
Jawapan: (ms 15)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
30. Apakah syarat perjanjian itu?
Jawapan: (ms 15)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
31. Perjanjian ini dikatakan tidak sah kerana tidak mendapat persetujuan Sultan.
Apakah helah yang digunakan oleh Raffles untuk membolehkanbeliau
mendapatkan Singapura?
Jawapan: (ms 16)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

32. Tindakan Stamford Raffles membuka petempatan Disingapura dipertikaikan


oleh Belanda. Belanda mendakwa Singapura dibawah lingkungan
pengaruhnya.Mengapa Belanda mempertikaikannya?
Jawapan: (ms 19)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

33. Bagaimanakah ketegangan antara kuasa British dan Belanda dapat


diselesaikan?
Jawapan: (ms 19)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
34. Apakah syarat- syarat Perjanjian Inggeris- Belanda?
Jawapan: (ms 19)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
35. Apakah kesan Perjanjian Inggeris-Belanda ke atas Kerajaan Johor?
Jawapan: (ms 20)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
36. Pada tahun 1824 SHTI telah mempunyai tiga petempatan ia itu PulauPinang,
Melaka dan Singapura.Mengapakah SHTI menyatukan ketiga tiga negeri
menjadi Negeri-Negeri Selat?
Jawapan: (ms 21)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
37. Bagaimanakah Negeri-Negeri Selat ditadbir?
Jawapan (ms 21)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
38. Pada 1 April 1867 pentadbiran Negeri-Negeri Selat telah dipindah dari India
ke London.Apakah factor yang menyebabkan perpindahan tersebut?
Jawapan: (ms 22)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
e) ___________________________________________________________

BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH


1. Apakah yang dimaksudkan dasar campur tangan British?
Jawapan:(ms 29)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Mengapakah British melaksanakan dasar campur tangan di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 29,32)
a ) ___________________________________________________________
b ) ___________________________________________________________
c ) ___________________________________________________________
d ) ___________________________________________________________
e ) ___________________________________________________________
f ) ___________________________________________________________
g ) ___________________________________________________________

3. Siapakah yang bertanggungjawab membawa masuk buruh Cina pada tahun


1848 untuk melombong bijih timah di Larut,Perak?
Jawapan:(ms 33)
______________________________________________________________
4. Kemasukan buruh Cina mewujudkan dua buah kongsi gelap yang membawa
kepada meletusnya Perang Larut.Namakan dua kongsi gelap itu?
Jawapan:(ms 33)
______________________________________________________________
5. Perang Larut telah menjejaskan perusahaan bijih timah.Siapakah yang telah
dilantik oleh Ngah Ibrahim,Menteri Larut untuk menamatkan kekacauan itu?
Jawapan:(ms 33)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Selain pergaduhan kongsi gelap,apakah faktor lain yang menyebabkan
keadaan di negeri Perak huru hara?
Jawapan:(ms 34)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Terangkan sistem pewarisan takhta di negeri Perak?


Jawapan:(ms 34)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Di Negeri Perak ,siapakah yang sepatutnya menjadi sultan setelah
kemangkatan Sultan Ali 1871?
Jawapan:(ms 34)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Apakah yang dilakukan oleh Raja Abdullah untuk mendapatkan semula


takhta kerajaan Perak?
Jawapan:(ms 35)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Bagaimana Andrew Clarke menggunakan peluang ini untuk menguasai
negeri Perak?
Jawapan:(ms 35)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Siapakah yang hadir dalam perundingan di Pulau Pangkor itu?
Jawapan:(ms 35)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Apakah kandungan Perjanjian Pangkor 1874?
Jawapan:(ms 36)
a ) ___________________________________________________________
b ) ___________________________________________________________
c ) ___________________________________________________________
d ) ___________________________________________________________
e ) ___________________________________________________________
f ) ___________________________________________________________
g ) ___________________________________________________________
13. Siapakah yang terlibat dalam Perang Klang?
Jawapan:(ms 37)
______________________________________________________________

______________________________________________________________
14. Mengapakah Klang menjadi rebutan antara Raja Abdullah dan Raja Mahadi?
Jawapan:(ms 37)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Bagi menamatkan Perang Klang,Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku
Kudin iaitu menantunya sebagai wakilnya.Mengapa kehadiran Tengku Kudin
tidak diterima oleh pembesar-pembesar Selangor?
Jawapan:(ms 38)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Apakah yang dilakukan oleh Tengku Kudin untuk menamatkan Perang
Klang?
Jawapan:(ms 38)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Bagaimana British berjaya meletakkan residennya di Selangor?
Jawapan:(ms 39)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
18. Siapakah Residen dan Penolong Residen British yang pertama di Selangor?
Jawapan:(ms 39)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Mengapakah daerah Sungai Ujong menjadi rebutan di antara DatoKelana
Syed Rahman dan DatoBandar Kulup Tunggal?
Jawapan:(ms 40)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20. Mengapakah DatoKelana meminta bantuan British?
Jawapan:(ms 40)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Bagaimana British menggunakan peluang ini untuk mengukuhkan kuasa
mereka?
Jawapan:(ms 41)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

22. Apakah Kesan perjanjian ini?


Jawapan:(ms 41)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
23. Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh DatoBandar?
Jawapan:(ms 41)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
24. Apakah kesudahan persengketaan DatoKelana dan DatoBandar?
Jawapan:(ms 41)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
25. Setelah British berjaya mengusai seluruh Negeri Sembilan dengan cara
meletakkan Pegawai Mejistret dan Pemungut Hasil,siapakah pula yang
dilantik oleh British menjadi Yang Dipertuan Besar dan Residen British yang
pertama di Negeri Sembilan?
Jawapan:(ms 41)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
26. Mengapakah British ingin menguasai Negeri Pahang walaupun tidak kaya
seperti negeri lain?
Jawapan:(ms 42)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
27. Bagaimanakah Sultan Pahang,Sultan Ahmad cuba mempertahankan
kedudukan Pahang?
Jawapan:(ms 42)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
28. Apakah tindakan awal yang dilakukan oleh British untuk meluaskan kuasanya
di Pahang?
Jawapan:(ms 43)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

29. Walaupun usaha awal gagal,British tidak putus asa.Apakah usaha seterusnya
yang dilakukan oleh British?
Jawapan:(ms 43)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
30. Apakah peristiwa yang membolehkan British melantik J.P Rodger sebagai
Residen pertama di Pahang?
Jawapan:(ms 43)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
31. Campurtangan British telah menyebabkan pengenalan Sistem
Residen.Mengapakah sistem ini dikatakan telah mengugat kuasa sultan dan
pembesar?
Jawapan:(ms 44)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
32. Mengapakah dikatakan Sistem Residen mempunyai banyak kelemahan?
Jawapan:(ms 45)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
33. Apakah faktor-faktor lain penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu?
Jawapan:(ms 45)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

34. Perjanjian persekutuan telah ditandatangani pada tahun 1895 dan


dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896 yang merangkumi Negeri Perak, Selangor,
Negeri Sembilan dan Pahang. Siapakah Residen Jeneral yang pertama di
manakah pusat pentadbirannya?
Jawapan:(ms 46)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

35. Apakah syarat-syarat Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895?


Jawapan:(ms 46)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
36. Namakan jabatan yang telah ditubuhkan olek Kerajaan Pusat di Negerinegeri Melayu Bersekutu?
Jawapan:(ms 47)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
37. Mengapakah British bersetuju menubuhkan Durbar?
Jawapan:(ms 47)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
38. Apakah yang dimaksudkan dengan Durbar?
Jawapan:(ms 47)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
39. Siapakah yang menjadi ahli Durbar?
Jawapan:(ms 47)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
40. Di manakah dan bilakah Durbar pertama dan kedua diadakan?
Jawapan:(ms 47,48)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Dalam Persidangan Durbar kedua,Sultan Perak,Sultan Idris shah telah
mengkritik pemusatan kuasa Residen Jeneral dan mendesak agar kuasa
Raja-raja Melayu dikembalikan.Selain itu,apakah yang dituntut oleh Sultan
Idris?
Jawapan:(ms 48)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
41. Apakah reaksi British selepas kritikan Sultan Idris?
Jawapan:(ms 48)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

BAB 3: NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR


BENTENG KESELAMATAN BRITISH
1. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman Imperialisme Baru?
Jawapan:(ms 55)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Apakah yang menyebabkan British berasa bimbang sehingga terpaksa
meluaskan pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu Utara?
Jawapan:(ms 55)
a)
_____________________________________________________________
b)
_____________________________________________________________
c)
_____________________________________________________________
d)
_____________________________________________________________

3. Langkah pertama dalam menyekat kuasa besar lain,British telah


menandatangani Perjanjian Sulit dengan siam pada tahun 4 April
1987.Jelaskan isi perjanjian itu?
Jawapan:(ms 56)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
4. Perjanjian Sulit ini juga gagal menghalang sultan negeri tersebut menjalin
hubungan dengan kuasa barat lain.Apakah peristiwa menunjukkan kegagalan
itu?
Jawapan:(ms 56)
a)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
b)
_____________________________________________________________

____________________________________________________________
_
5. Usaha kedua untuk menghalang kuasa lain,pihak British telah
menandatangani Perjanjian Perisytiharaan British-Siam pada tahun
1902.Apakah kandungan perjanjian itu?
Jawapan:(ms 56)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
6. Siapakah pegawai British yang telah ditempatkan oleh Siam di Negeri-negeri
Melayu Utara?
Jawapan:(ms 56)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
7. Pada tahun 1909 Siam bersetuju menyerahkan Negeri-negeri Melayu Utara
kepada British melalui Perjanjian Bangkok.Apakah syarat-syarat Perjanjian
Bangkok?
Jawapan:(ms 57)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
8. Apakah yang dimaksudkan dengan Hak Wilayah Asingan?
Jawapan:(ms 57)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Bagaimanakah garisan sempadan antara NNMU dengan Siam selepas
Perjanjian Bangkok?
Jawapan:(ms 57)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Apakah reaksi Sultan Kelantan dan Rakyat Kelantan?
Jawapan:(ms 57)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Siapakah yang dilantik sebagai Penasihat British di Kedah?
Jawapan:(ms 59)
______________________________________________________________
12. Perlantikan Penasihat British di Kedah telah menimbulkan konflik dengan
anggota Majlis Mesyuarat dipimpin oleh Tunku Mahmud.Apakah pengaruh
Barat yang hendak di terapkan oleh George Maxwell sehingga tercetusnya
konflik itu?
Jawapan:(ms 59)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
13. Dalam konflik itu Tunku Mahmud telah berjaya mengekalkan identiti Negeri
Kedah melalui mahkamah.Apakah identiti yang berjaya dikekalkan oleh
Tunku Mahmud?
Jawapan:(ms 59)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
14. Di Perlis,Raja Syed Alwi juga turut menentang dan enggan menerima
Penasihat British tetapi tetap melantik Kapten Meadowe Frost untuk
mengukuhkan pengaruh British?
Jawapan:(ms 60)

a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c ) ___________________________________________________________
___________________________________________________________
_
15. Di negeri Kelantan British telah meletakkan J.S.Mason sebagai Penasihat
British.Apakah yang dilakukan oleh British untuk menguatkan pengaruhnya?
Jawapan:(ms 60)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Di Terengganu Sultan Zainal Abidin 111 tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok
dan menolak perlantikan Penasihat British .Baginda menemui Pesuruhjaya
Tinggi British di Singapura menyatakan bantahan.Apakah tindakan British
seterusnya?
Jawapan:(ms 61)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Namakan negeri Melayu terakhir yang menerima Penasihat British?
Jawapan:(ms 63)
______________________________________________________________
_
18. Apakah sebab Johor berjaya mengekalkan kedaulatan sehingga tahun 1914?
Jawapan:(ms 63)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
19. Apakah kesan Perjanjian Persahabatan antara Temenggung Ibrahim dengan
Sultan Ali pada tahun 1855?
Jawapan:(ms 63)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20. Apakah syarat persetiaan antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim
pada Mac 1855?
Jawapan:(ms 63)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
21. Apakah langkah yang diambil oleh Temenggung Daeng Ibrahim bagi
memajukan Negeri Johor?

Jawapan:(ms 64)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
22. Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Kangcu?
Jawapan:(ms 64)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
23. Apakah langkah yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar dalam memajukan
Johor?
Jawapan:(ms 63)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
24. Apakah kesan Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani pada tahun
1885 antara Johor dan British?
Jawapan:
______________________________________________________________

25. Pada tahun 1855,Sultan Abu Bakar telah mengisytiharkan Perlembagaan


Johor yang dikenali sebagai Undang-undang Tubuh Kerajaan
Johor.Nyatakan kandungan undang-undang tersebut?
Jawapan:(ms 66)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
26. Senaraikan tokoh-tokoh terkemuka Johor yang bijak menyebabkan British
tidak mempunyai alasan untuk campur tangan?
Jawapan:(ms 67)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
27. Jelaskan serba sedikit tentang DatoJaafar bin Muhammad?
jawapan:(ms 67)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
28. Apakah sumbangan yang dilakukan oleh datoJaafar Muhammad semasa
memegang jawatan?
Jawapan:(ms 67)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________

___________________________________________________________
_
29. Siapakah DatoAbdul Rahman Andak?
Jawapan:(ms 67)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
30. Apakah sumbangan Dato Abdul Rahman Andak?
Jawapan:(ms 67)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
31. Apakah jawatan yang pernah disandang oleh DatoMuhammada Salleh bin
Perang?
Jawapan:(ms 68)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
32. Apakah tanggungjawab DatoMuhammad Salleh bin Perang ketika menjawat
jawatan Pesuruhjaya Polis?
Jawapan:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
33. Nyatakan sumbangan Dato Muhammad Salleh dalam pembangunan negeri
Johor?
Jawapan:(ms 68)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
34. Nyatakan jawatan yang disandang oleh DatoMuhammad Ibrahim Munysi?
Jawapan:(ms 68)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
35. Apakah sumbangan DatoMuhammad Ibrahim Munsyi dalam bidang
pendidikan di negeri Johor?
Jawapan:(ms 68)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

36. Mengapakah British bertekad menguasai Johor?


Jawapan:(ms 69)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
37. Apakah strategi British untuk menguasai Johor?
Jawapan:(ms 69)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
38. Apakah tujuan British menubuhkan Lembaga Penasihat Johor?
Jawapan:(ms 69)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
39. Apakah tindakan DatoAbdul Rahman Andak apabila mengetahui muslihat
British untuk mengawal kewangan Johor dengan menubuhkan Lembaga
Penasihat Johor?
Jawapan:(ms 69)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
40. Apakah tindakan British dalam mencapai cita-cita mereka untuk campur
tangan di Johor?
Jawapan:(ms 69)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____

BAB 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN


KELUARGA BROOKE
1. Siapakah yang menguasai Sarawak sebelum kurun ke-19?
Jawapan:(ms 76)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
2. Huraikan bentuk pentadbiran Sultan Brunei ke atas negeri Sarawak sebelum
kurun ke-19?
Jawapan:(ms 76)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

3. Namakan pembesar Brunei yang dilantik oleh Sultan Brunei sebagai wakil
kesultanan Brunei di Sarawak pada kurun ke-19?
Jawapan:(ms 76)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
4. Apakah keistimewaan Sarawak yang menyebabkan Sultan Brunei mengubah
dasar pemerintahan?
Jawapan:(ms 77)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
5. Apakah yang dilakukan oleh Pangeran Indera Mahkota untuk menguasai
kekayaan Sarawak?
Jawapan:(ms 77)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
___
6. Mengapakah orang Bidayuh dan orang Melayu menentang Pangeran Indera
Mahkota?
Jawapan:(ms 77)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
7. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Brunei bagi menamatkan
kebangkitan penduduk tempatan?
Jawapan:(ms 77)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
8. Apakah yang dijanjikan oleh Pangeran Raja Muda Hashim kepada James
Brooke sekiranya dapat menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak?
Jawapan:(ms 78)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
9. Apakah tindakan James Brooke apabila Pangeran Raja Muda Hashim
melengah-lengah pelantikannya sebagai Gabenor Sarawak?
Jawapan:(ms 79)
______________________________________________________________
_
10. Nyatakan syarat perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim dan James
Brooke pada tahun 1842?
Jawapan:(ms 79)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
11. Nyatakan syarat-syarat perjanjian antara Sultan Omar Ali saifuddin dengan
James Brooke pada tahun 1842?
Jawapan:(ms 79)
a)
____________________________________________________________

___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
12. Apakah kesan penentangan Sultan Omar Ali Saifuddin terhadap James
Brooke?
Jawapan:(ms 80)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

13. Namakan kawasan-kawasan yang berjaya diperolehi oleh James Brooke dan
Charles Brooke daripada Sultan Brunei dari tahun 1853 hingga tahun 1805?
Jawapan:(ms 81)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
14. Apakah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh James Brooke di
Sarawak?
Jawapan:(ms 83)
______________________________________________________________
_
15. Nyatakan usaha yang dilakukan oleh James Brooke bagi mendapatkan
sokongan daripada penduduk tempatan dalam pentadbiran?
Jawapan:(ms 83)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
16. Apakah tugas pembesar Melayu di atas yang dilantik oleh James Brooke
umtuk membantunya mentadbir Sarawak?

Jawapan:(ms 83)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
17. Apakah yang dilakukan oleh James Brooke bagi melicinkan pentadbiran
Sarawak?
Jawapan:(ms 83)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____
18. Senaraikan anggota Majlis Tertinggi?
Jawapan:(ms 84)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
19. Nyatakan tujuan pembentukan Majlis Tertinggi?
Jawapan:(ms 84)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
20. Siapakah yang menganggotai bagi Majlis Negeri?
Jawapan:(ms 84)
______________________________________________________________
_
21. Nyatakan tujuan pembentukan Majlis Negeri?
Jawapan:(ms 84)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____
22. Senaraikan anggota bagi Majlis Bahagian?
Jawapan:(ms 84)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
23. Nyatakan tujuan pembentukan Majlis Bahagian?
Jawapan:(ms 84)
a)
____________________________________________________________

b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
24. Bagi melicinkan pantadbiran,beberapa jabatan telah ditubuhkan di
Sarawak.Namakan jabatan-jabatan tersebut?
Jawapan:(ms 85)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
25. Apakah tujuan penubuhan pasukan Sarawak rangers?
Jawapan:(ms 85)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
26. Nyatakan jenis mahkamah yang ditubuhkan di Sarawak?
Jawapan:(ms 85)
______________________________________________________________
_
27. Siapakah yang mengadili kes sivil di kalangan orang Melayu,orang Dayak
dan orang Cina?
Jawapan:(ms 85)
______________________________________________________________
_
28. Siapakah pula yang mengadili kes jenayah dan kes yang melibatkan lebih
daripa satu suku kaum?
Jawapan:(ms 85)
______________________________________________________________
29. Nyatakan syarat perjanjian antara kerajaan British dengan dengan Charles
Brooke pada tahun 1888?
Jawapan:(ms 85)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
30. Apakah kesan perjanjian antara kerajaan British dengan dengan Charles
Brooke ke atas Sarawak?
Jawapan:(ms 85)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
31. Bilakah Charles Vyner Brooke mengisytiharkan perlembagaan Sarawak?
Jawapan:(ms 86)

______________________________________________________________
_
32. Nyatakan isi kandungan Perlembagaan Sarawak?
Jawapan:(ms 86)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
33. Mengapakah pemerintahan keluarga Brooke tidak mengalakkan kemasukan
pelabur luar secara besar-besaran
Jawapan:(ms 87)
______________________________________________________________
_
34. Senaraikan hasil hutan Sarawak yang diterokai oleh keluarga Brooke?
Jawapan:(ms 87,88)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
35. Senaraikan tanaman tradisional yang ditanam secara meluas untuk
dieksport?
Jawapan:(ms 89)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
36. Senaraikan tanaman baru yang diperkenalkan di Sarawak?
Jawapan:(ms 89)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
37. Senaraikan aktiviti perlombongan yang dijalankan semasa pemerintahan
keluarga Brooke?
Jawapan:(ms 90)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
___
38. Pada permulaan,siapakah yang melombong emas di Bau?
Jawapan:(ms 90)
______________________________________________________________
_
39. Mengapakah pada tahun 1857,pelombong Cina memberontak?
Jawapan:(ms 90)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
40. Apakah yang berlaku kepada pelombong Cina tersebut?
Jawapan:(ms 90)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
41. Pihak manakah yang meneruskan aktiviti perlombongan emas di Bau?
Jawapan:(ms 90)
______________________________________________________________
_
42. Siapakah yang diberikan monopoli melombong antimoni oleh Brooke?
Jawapan:(ms 91)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
43. Dimanakah kegiatan melombong antimoni dijalankan?
Jawapan:(ms 91)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
44. Bagaimanakah usaha cari gali minyak mula berkembang?
Jawapan:(ms 91)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
45. Namakah syarikat yang memperolehi konsesi menjalankan kegiatan
perlombongan petroleum di Sarawak?
Jawapan:(ms 91)
______________________________________________________________
_
46. Di manakah telaga petroleum yang pertama digali?
Jawapan:(ms 91)
______________________________________________________________
_
47. Di manakah kilang menapis minyak didirikan?

Jawapan:(ms 91)
______________________________________________________________
_
48. Bagaimanakah keluarga Brooke melaksanakan dasar pecah dan perintah?
Jawapan:(ms 92)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
49. Mengapakah keluarga Brooke menjalankan dasar pecah dan perintah?
Jawapan:(ms 92)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
50. Apakah yang menyebabkan pembangunan Bandar-bandar baru seperti
Kuching,Miri dan Sibu?
Jawapan:(ms 92)
______________________________________________________________
_
51. Apakah yang menyebabklan Bandar Miri berkembang pesat?
Jawapan:(ms 92)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
52. Mengapakah kemudahan asas di Sarawak hanya terhad di Bandar sahaja?
Jawapan:(ms 93)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
53. Huraikan sistem pengangkutan yang terdapat di Sarawak semasa
pemerintahan keluarga Brooke?
Jawapan:(ms 93)

a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

54. Apakah sistem perhubungan yang diperkenalkan di Sarawak?


Jawapan:(ms 94)
______________________________________________________________
_
55. Siapakah yang memulakan pembinaan hospital dan klinik di Sarawak?
Jawapan:(ms 94)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
56. Mengapakah pendidikan moden di Sarawak kurang diberi perhatian oleh
keluarga Brooke?
Jawapan:(ms 94)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
57. Charkes Brooke hanya membina ssekolah untuk orang Melayu dan Cina
sahaja.Mengapakah beliau tidak menggalakkan pembinaan sekolah untuk
orang Dayak?
Jawapan:(ms 94)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
58. Huraikan tentang sistem pendidikan yang disediakan oleh keluarga Brooke
untuk orang Melayu?
Jawapan:(ms 94)

a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
59. Huraikan perkembangan sekolah Inggeris di Sarawak semasa pemerintahan
keluarga Brooke?
Jawapam:(ms 95)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
60. Huraikan perkembangan sekolah Cina di Sarawak semasa pemerintahan
keluarga Brooke?
Jawapan:(ms 95)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
61. Nyatakan fungsi Jabatan Pelajaran yang ditubuhkan pada tahun 1924?
Jawapan:(ms 95)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
62. Di manakah guru-guru sekolah kerajaan mendapatkan latihan perguruan?
Jawapan:(ms 95)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

BAB 5: KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO


UTARA BRITISH
1. Mengapakah Sabah menjadi tumpuan pedagang Barat?
Jawapan:(ms 101)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
2. Pelabur-pelabur Barat dari Negara manakah yang berminat terhadap Sabah?
Jawapan:(ms 102)
______________________________________________________________
_
3. Pada 1865 sultan Brunei telah memberi konsesi tanah di Sabah?
Jawapan:(ms 102)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
4. Apakah tindakan J.W.Torrey apabila gagal memajukan penanaman kopi dan
tebu di Kimanis?
Jawapan:(ms 102)
______________________________________________________________
_
5. Apakah tidakan Von Overbeck apabila menghadapi masalah modal?
Jawapan:(ms 102)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
6. Apakah syarat yang dikenakan ke atas Overbeck oleh Gabenor
Labuan,W.H.Treacher untuk memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan
Brunei?
Jawapan:(ms 102)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

7. Nyatakan kawasan yang diserahkan oleh Sultan Brunei,Sultan Abdul


Mumein kepada Overbeck dan Dent pada tahun 1877?
Jawapan:(ms 103)
______________________________________________________________
_

8. Nyatakan pula kawasan yang diserahkan oleh Sultan Sulu,Sultan Jamalul


Alam kepada Overbeck dan Dent pada tahun 1878?
Jawapan:(ms 103)
______________________________________________________________
_

9. Edward Dent telah menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British


Berhad bagi memperkukuhkan dan memajukan perniagaan.Apakah yang
dilakukan oleh persatuan itu?
Jawapan:(ms 103)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
10. Huraikan tentang penganugerahan piagam kepada Persatuan Sementara
Borneo Utara British Berhad?
Jawapan:(ms 103)
a)
_____________________________________________________________
b)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
c)
_____________________________________________________________
d)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
11. Nyatakan syarat pemberian piagam kepada Persatuan Sementara Borneo
Utara British Berhad?
Jawapan:(ms 104)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
12. Siapakah yang mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah?
Jawapan:(ms 105)
______________________________________________________________
_
13. Siapakah Gabenor pertama Sabah?
Jawapan:(ms 105)
______________________________________________________________
_
14. Huraikan tentang Majlis Penasihat?

Jawapan:(ms 105)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
15. Nyatakan jabatan kerajaan yang ditubuhkan oleh SBUB?
Jawapan:(ms 106)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
16. Siapakah yang mengetuai pentadbiran di peringkat residensi?
Jawapan:(ms 106)
______________________________________________________________
_
17. Apakah tugas Pegawai Daerah?
Jawapan:(ms 106)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
18. Apakah tugas Ketua Anak Negeri?
Jawapan:(ms 105)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
19. Di peringkat kampung,SBUB melantik ketua kampung yang di gelar Orang
Tua.Apakah tugas Ketua kampung?
Jawapan:(ms 106)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________

___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
20. Mengapakah SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di
peringkat daerah dan kampung?
Jawapan:(ms 107)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
21. Nyatakan undang-undang yang dilaksanakan oleh SBUB bagi menjaga
keamanan di Sabah?
Jawapan:(ms 108)
______________________________________________________________
_
22. Nyatakan bidang kuasa Mahkamah Mejistret?
Jawapan:(ms 108)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
23. Nyatakan bidang kuasa Mahkamah Anak Negeri?
Jawapan:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
24. Nyatakan hasil tradisional yang dieksploitasi oleh SBUB?
Jawapan:(ms 109)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
25. Nyatakan jenis cukai dan lesen yang dikenakan ke atas penduduk Sabah
semasa pemerintahan SBUB?
Jawapan:(ms 111)
______________________________________________________________
_
26. Nyatakan tanaman baru yang diusahakan oleh SBUB di sabah?
Jawapan:(ms 112)
______________________________________________________________
_
27. Apakah langkah yang diambil SBUB bagi menggalakkan tanaman tembakau
di Sabah?
Jawapan:(ms 112)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
28. Apakah kesan daripada pembinaan landasan kereta api di Beaufort,Jesselton
dan Tenom?
Jawapan:(ms 112)
______________________________________________________________
_
29. Apakah langkah yang diambil oleh SBUB sehingga membolehkan tanaman
getah menjadi antara hasil eksport utama?
Jawapan:(ms 112)
a)
_____________________________________________________________
b)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
30. Huraikan tentang kegiatan perlombongan semasa pemerintahan SBUB di
Sabah?
Jawapan:(ms 113)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
31. Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api di Sabah oleh SBUB?
Jawapan:(ms 115)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
32. Mengapakah SBUB hanya menumpukan pembinaan jalan raya di bandarbandar besar seperti Jesselton,Sandakan,Lahad Datu,Kudat dan Tawau?
Jawapan:(ms 115)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
33. Apakah jawatan yang dikhaskan untuk lulusan Sekolah Latihan bagi anakanak Ketua Anak Negeri?
Jawapan:(ms 116)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
___
34. Mengapakah SBUB hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah
sahaja di Sabah?
Jawapan:(ms 116)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
35. Apakah peranan Sandakan sehingga membolehkannya berkembang maju?
Jawapan:(ms 118)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
36. Mengapakah SBUB memindahkan pusat pentadbirannya dari Kudat ke
Sandakan pada tahun 1884?
Jawapan:(ms 119)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____
37. Namakan nama lain bagi Bandar Jesselton?
Jawapan:(ms 119)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
38. Mengapakah Bandar Jesselton berkembang maju?
Jawapan:(ms 119)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI


1

Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian dagangan?


Jawapan:(ms 126)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

Senaraikan tanaman tradisional yang diusahakan oleh British?


Jawapan:(ms 126)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

Senaraikan kawasan penanaman lada hitam?


Jawapan:(ms 126)
______________________________________________________________
_

Mengapakah tanaman buah pala mengalami kemerosotan selepas tahun


1850-an?
Jawapan:(ms 127)
______________________________________________________________
_

Huraikan tentang penanaman tebu?


Jawapan:(ms 127)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

Mengapakah beberapa jenis tanaman dagangan tradisional menjadi kurang


penting menjelang kurun ke-20?
Jawapan:(ms 128)
______________________________________________________________
_

Apakah tanaman baru yang diperkenalkan oleh British bagi mengukuhkan


ekonominya?
Jawapan:(ms 128)
______________________________________________________________
_

Apakah dasar British terhadap aktiviti pertanian dagangan di Tanah Melayu?


Jawapan:(ms 129)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

Mengapakah British memperkenalkan getah sebagai tanaman pilihan untuk


memulihkan ekonominya?
Jawapan:(ms 130)
______________________________________________________________
_

10 Bagaimanakah cara penduduk tempatan mengusahakan tanaman getah?


Jawapan:(ms 131)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
11 Nyatakan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah?
Jawapan:(ms 132)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
f)
____________________________________________________________
12 Apakah tindakan British berikutan kejatuhan harga getah di pasaran dunia?
Jawapan:(ms 133)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
13 Huraikan berkenaan dengan Rangcangan Sekatan Stevenson pada tahun
1922?
Jawapan:(ms 133)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________

___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
14 Huraikan pula perkara yang berkaitan dengan Perjanjian Peraturan Getah
Antarabangsa pada tahun 1934?
Jawapan:(ms 133)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

15 Mengapakah Amerika Syarikat menghasilkan getah tiruan?


Jawapan:(ms 133)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
16 Nyatakan kaedah yang digunakan oleh orang Melayu untuk melombong bijih
timah?
Jawapan:(ms 135)
______________________________________________________________
_
17 Apakah kaedah yang digunakan oleh orang Cina dalam aktiviti perlombongan
bijih timah?
Jawapan:(ms 136)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
18 Apakah yang menyebabkan permintaan terhadap bijih timah meningkat?

Jawapan:(ms 137)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
19 Mengapakah orang Eropah berjaya menguasai perusahaan bijih timah
menjelang tahun 1930-an?
Jawapan:(ms 137)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
20 Apakah tujuan Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa ditandatangani pada
tahun 1931?
Jawapan:(ms 138)
______________________________________________________________
_
21 Senaraikan Negara-negara yang terlibat dalam Perjanjian Bijih Timah
Antarabangsa?
Jawapan:(ms 138)
______________________________________________________________
_
22 Apakah persetujuan yang dicapai oleh negara-negara yang terlibat dalam
Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa?
Jawapan:(ms 138)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
23 Apakah hasil daripada Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa?
Jawapan:(ms 138)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
24 Apakah faktor perkembangan perusahaan bijih timah di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 138)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________

25 Apakah tujuan British menubuhkan Jabatan Perhutanan pada tahun 1901?


Jawapan:(ms 139)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
26 Apakah yang menyebabkan wujud kegiatan dwiekonomi di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 141)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
27 Apakah kesan daripada kewujudan dwiekonomi?
Jawapan:(ms 141)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
28 Apakah ciri-ciri ekonomi tradisional?
Jawapan:(ms 141)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
f)
____________________________________________________________
29 Apakah ciri-ciri ekonomi dagangan?
Jawapan:(ms 141)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
f)
____________________________________________________________
30 Nyatakan cara kemasukan buruh dari Cina?

Jawapan:(ms 143)
______________________________________________________________
_

31 Bagaimanakah buruh India dibawa masuk ke Tanah Melayu?


Jawapan:(ms 143)
______________________________________________________________
_

32 British tekah membiarkan setiap kaum tinggal di kawasan yang berasingan


dan terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berlainan.Nyatakan kawasan
petempatan dan kegiatan ekonomi bagi kaum Melayu, Cina, dan India?
Jawapan:(ms 144)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
33 Apakah tujuan British membina landasan kereta api?
Jawapan:(ms 146)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
34 Mengapakah rangkaian pembinaan jalan raya semakin pesat menjelang awal
kurun ke-20?
Jawapan:(ms 147)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

35 Mengapakah pembinaan jalan raya di Tanah Melayu lebih tertumpu di


bahagian pantai barat?
Jawapan:(ms 147)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
36 Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh kapal wap?

Jawapan:(ms 148)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
37 Apakah kebaikan daripada tindakan British memajukan sistem perhubungan
di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 149)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
38 Apakah yang menjadi faktor pemilihan kawasan bagi British untuk
menyediakan kemudahan sistem perhubungan?
Jawapan:(ms 149)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
39 Apakah tujuan Institut Penyelidikan Perubatan ditubuhkan pada tahun 1901 di
Kuala Lumpur?
Jawapan:(ms 150)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
40 Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan British untuk mengawal penyakit
berjangkit seperti malaria dan taun?
Jawapan:(ms 150)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
41 Apakah tujuan penubuhan Lembaga Kesihatan pada tahun 1890?
Jawapan:(ms 151)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
42 Apakah tujuan pembinaan Empangan Chenderoh?
Jawapan:(ms 151)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
43 Apakah faktor utama kemunculan bandar-bandar baru di Tanah Melayu
seperti Taiping,Ipoh,Kuala Lumpur dan Seremban?
Jawapan:(ms 152)

______________________________________________________________
_
44 Mengapakah menjelang tahun 1880-an Lembah Kinta menjadi tumpuan
pelombong Cina?
Jawapan:(ms 152)
______________________________________________________________
_
45 Nyatakan nama asal Taiping dan maksudnya?
Jawapan:(ms 152)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

46 Nyatakan maksudnya vernakular?


Jawapan:(ms 154)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
47 Apakah yang dimaksudkan dengan sekular?
Jawapan:(ms 154)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
48 Apakah yang menyebabkan wujudnya sistem pendidikan vernakular di Tanah
Melayu?
Jawapan:(ms 154)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
49 Nyatakan pelajaran yang diajar di sekolah Melayu?
Jawapan:(ms 154)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
50 Apakah yang membuktikan pihak British sebenarnya tidak berhasrat untuk
memajukan pendidikan dikalangan anak Melayu?
Jawapan:(ms 155)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_

b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
51 Ke manakah pelajar lulusan sekolah Melayu berpeluang melanjutkan
pelajaran?
Jawapan:(ms 155)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
52 Senaraikan maktab perguruan yang ditubuhkan sebelum Perang Dunia
Kedua?
Jawapan:(ms 155)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

53 Nyatakan kuasa yang diberikan kepada Pengarah Pelajaran menerusi


Enakmen Pendaftaran Sekolah?
Jawapan:(ms 156)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
54 Bagaimanakah sistem pendidikan Cina dijalankan di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 156)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____
55 Bagaimanakah pula sistem pendidikan yang diterima oleh masyarakat India
di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 156)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____

56 Apakah kesab pengenalan Undang-undang Buruh pada tahun 1912 kepada


pendidikan masyarakat India?
Jawapan:(ms 156)
a)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
b)
_____________________________________________________________
57 Perihalkan sistem pendidikan Inggeris di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 157)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
58 Apakah tujuan penubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905?
Jawapan:(ms 155)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

BAB 7: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN


BANGSA
1. Mengapakah serangan Tunku Abdullah pada 1832 untuk membebaskan
Kedah daripada Siam menemui kegagalan?
Jawapan:(ms 165)
______________________________________________________________
_
2. Apakah tujuan Sultan Ahmad Tajuddin menghantar puteranya iaitu Tunku
Daei ke Bangkok?
Jawapan:(ms 165)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
3. Bagaimanakah Peraturan Penghulu yang diperkenalkan oleh British
menggugat pengaruh dan kuasa Dol Said?
Jawapan:(ms 166)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
4. Mengapakah Dol Said dan rakyat Naning enggan membayar cukai satu per
sepuluh kepada British?
Jawapan:(ms 166)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
5. Apakah faktor kemenangan Dol Said dalam peperangan dengan British pada
tahun 1831?
Jawapan:(ms 167)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
6. Apakah nilai yang telah ditunjukkan oleh rakyat Naning walaupun mereka
tewas dalam mempertahankan kemerdekaan Naning?
Jawapan:(ms 168)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
7. Jelaskan maksud sloganAgi Idup,Agi Ngelabanyang telah digunakan oleh
masyarakat Iban untuk mempertahankan maruah mereka?
Jawapan:(ms 169)
______________________________________________________________
_
8. Mengapakah James Brooke telah membina kubu di Nanga Skrang?
Jawapan:(ms 169)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
9. Apakah punca yang telah mencetuskan kebangkitan Rentap menetang
kerajaan Brooke di Sarawak?
Jawapan:(ms 169)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
10. Jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Rentap dalam perjuangan
menentang kerajaan Brooke di Sarawak?
Jawapan:(ms 169)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
11. Mengapakah pengambilan wilayah Sungai Rajang oleh James Brooke
dianggap mencabar kewibawaan Sharif Masahor?
Jawapan:(ms 172)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
12. Jelaskan tindakan yang telah diambil oleh pasukan Charles Brooke ke atas
Datu Patinggi Abdul Ghapur kerana bekerjasama dengan Sharif Masahor?
Jawapan:(ms 173)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
13. Apakah kesudahan kebangkitan Sharif Masahor menentang kerajaan Brooke
di Sarawak?
Jawapan:(ms 173)
______________________________________________________________
_
14. Bagaimanakah J.W.W.Birch telah mencabuli adat resam masyarakat Melayu
di Perak?
Jawapan:(ms 174)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
15. Apakah kesimpulan yang dapat di buat berdasarkan tindakan British terhadap
pejuang di Perak?
Jawapan:(ms 176)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
16. Apakah punca yang telah menyebabkan hubungan antara DatoKelana Syed
Abdul Rahman dengan Yamtuan Antah di Negeri Sembilan tidak baik?

Jawapan:(ms 177)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______
17. Apakah punca yang telah menyebabkan DatoBahaman menetang
penjajahan British?
Jawapan:(ms 179)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______
18. Mengapakah tiga orang pengikut DatoBahaman telah ditangkap oleh British
pada 16 Disember 1891?
Jawapan:(ms 180)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
19. Jelaskan kesan yang terpaksa ditanggung British walaupun kebangkitan
rakyat di Pahang menemui kegagalan?
Jawapan:(ms 181)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
20. Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Gerakan Sultan yang telah
ditubuhkan oleh Sultan Ahmad semasa Kebangkitan rakyat di Pahang?
Jawapan:(ms 180)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
21. Salah satu sebab penentangan Mat Salleh terhadap SBUB di Sabah ialah
peraturan baru yang membebankan.Sebutkan peraturan baru yang
membebankan masyarakat di Sabah semasa barada di bawah SBUB?
Jawapan:(ms 182)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
22. Sebutkan isi kandungan Perjanjian antara Mat Salleh dengan William Cowie
iaitu Pengarah Urusan SBUB pada April 1898?
Jawapan:(ms 183)
a)
____________________________________________________________

___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________

23. Bagaimanakah SBUB menzalimi institusi kekeluargaan terhadap


mensyarakat Murut di Sabah?
Jawapan:(ms 184)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
24. Apakah cukai yang telah dikenakan oleh SBUB ke atas orang Murut yang
menimbulkan kebangkitan Rundum?
Jawapan:(ms 184)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
25. Jelaskan proses kebangkitan Antanom menentang kezaliman SBUB di
Sabah?
Jawapan:(ms 185)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
26. Mengapakah Tok Jnggut bertindak memimpin rakyat Pasir Puteh menetang
British di Kelantan?

Jawapan:(ms 187)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
27. Mengapakah Sarjan Che Wan telah ditugaskan untuk menangkap Tok
Janggut?
Jawapan:(ms 188)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

28. Jelaskan bukti menunjukan British telah bertindak kejam dan zalim terhadap
mayat Tok Janggut?
Jawapan:(ms 188)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
29. Apakah pengajaran yang telah dipaparkan oleh Tok Janggut dalam
kebangkitan menentang British di Kelantan?
Jawapan:(ms 188)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
30. Senaraikan jenis hukuman yang terkandung dalam Notis Hukuman Denda ke
atas penduduk Jajahan Pasir Puteh kerana mencetuskan huru-hara?
Jawapan:(ms 189)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

31. Apakah tindakan yang akan diambil seandainya rakyat Pasir Puteh gagal
membayar denda dalam tempoh yang ditetap British?
Jawapan:(ms 189)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
32. Apakah alasan yang telah digunakan oleh British untuk mengambil tindakan
buang negeri terhadap Haji Abdul Rahman Limbong?
Jawapan:(ms 191)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
33. Mengapakah seramai 300-500 orang petani telah berkumpul di Kuala
Temelong?
Jawapan:(ms 191)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
34. Apakah hujah yang digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong dalam
perbicaraan ke atas 43 orang petani di Terengganu?
Jawapan:(ms 191)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____
35. Apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan Kebangkitan Tani yang
dipimpin oleh Haji Abdul RAhman Limbong?
Jawapan:(ms 190)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
36. Apakah persamaan antara Tok Janggut dengan Haji Adul Rahman Limbong?
Jawapan:(ms 187 dan 190)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBAGSAAN UNTUK MENGANGKAT


MARTABAT BANGSA
1. Apakah yang anda faham semangat kebangsaan atau nasionalisme?
Jawapan :(ms 199)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____
2. Jelaskan perkembangan di luar Negara yang memberi inspirasi perjuangan
kepada pemimpin dan rakyat di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 199)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
f)
____________________________________________________________
g)
____________________________________________________________

3. Bagaimanakah Perang Rusia-Jepun telah membantu menyemarakkan


semangat kebangsaan di Tanah Melayu?
Jawapan :(ms 201)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____
4. Sebutkan akhbar-akhbar yang telah digunakan oleh Kaum Muda untuk
meyebarkan idea perjuangan mereka?
Jawapan :(ms 203)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________

5. Nyatakan saranan-saranan yang telah diutarakan oleh Al-Imam?


Jawapan :(ms 203)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
e)
____________________________________________________________
f)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
6. Sebutkan akhbar yang telah digunakan olek Kaum Tua untuk menentang
idea Kaum Muda?
Jawapan :(ms 204)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
7. Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan
dikalangan masyarakat di Tanah Melayu?
Jawapan :(ms 207)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
8. Sebutkan kandungan utama yang disiarkan oleh akhbar Warta Malaya?
Jawapan :(ms 208)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

9. Akhbar Majlis memainkan peranan dalam kebangkitan semangat kebangsaan


terhadap orang Melayu.Apakah yang telah didedahkan akhbar Majlis yang
berjaya menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu?
Jawapan :(ms 208)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
10. Jelaskan gesaan yang telah dilakukan oleh akhbar Utusan Melayu mengenai
semangat kebangsaan?
Jawapan :(ms 208)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

Lat Pau
Nanyang Siang Pau
Ulaga Nesan
Tamil Nesan

11. Apakah kandungan yang terdapat dalam akhbar-akhbar di atas?


Jawapan :(ms 209)
a)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
12. Apakah tema puisi-puisi yang dihasilkan sebelum sebelum Perang Dunia Ke2?
Jawapan :(ms 211)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
13. Abdul Samad Ahmad merupakan salah seorang penulis yang aktif
menghasilkan puisi.Apakah tujuan puisi yang dihasilkan sebelum Perang
Dunia Ke-2?
Jawapan :(ms 211)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____

Guru
Penulis
Wartawan

14. Apakah sumbangan ketiga-tiga golongan di atas sebelum Perang Dunia Ke2?
Jawapan :(ms 212)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____

15. Jelaskan tujuan penubuhan Kesatuan Melayu Singapura yang dianggotai


oleh golongan bangsawan,wartawan dan peniaga?
Jawapan :(ms 211)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
____________________________________________________________
_

Persatuan Melayu Perak


Persatuan Melayu Pahang
Persatuan Melayu Selangor
Persatuan Melayu Kelantan

16. Apakah tujuan persatuan-persatuan di atas dibentuk?


Jawapan :(ms 213 dan 214)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
Tahun
1939

Peristiwa
Kongres Melayu Se-Tanah Melayu Pertama

Tempat
Kuala Lumpur

17. Kongres di atas telah dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Singapura dan
Persatuan Melayu Selangor.Apakah tujuan Kongres tersebut diadakan?
Jawapan :(ms 214)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__

Tahun
1940

Perkara
Kongres Melayu Kedua

Tempat
Singapura

18. Apakah saranan dalam Kongres Melayu Kedua di atas?


Jawapan :(ms 214)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____
19. Apakah tujuan Kesatuan Melayu Muda(KMM) ditubuhkan?
Jawapan :(ms 215)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
20. Persatuan Melayu Selangor yang dipimpin oleh Tengku Ismail bin Tengku
Mohd Yassin banyak memainkan peranan terhadap orang Melayu
terutamanya di Selangor.Apakah perkara yang diperjuangkan oleh persatuan
tersebut?
Jawapan :(ms 214)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

Tokoh
A. M. Soosay

Perkara
Persatuan India Pusat Tanah Melayu

Tahun
1936

21. Apakah tujuan persatuan di atas ditubuhkan?


Jawapan :(ms 218)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__
Tokoh
Tan Jiak Kim
Lim Boon Keng
Song Ong Siang
dan Seah Liang
Seah

Perkara
Persatuan Orang Cina Peranakan
British

Tahun
1900

22. Apakah tujuan orang Cina Peranakan menubuhkan persatuan di atas?


Jawapan :(ms 217)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
23. Mengapakah Dr.Sun Yat Sen telah melancarkan Revolusi China pada tahun
1911?
Jawapan :(ms 201)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

Sekola Melayu
Taman Pengetahuan
Tanjung Penagri

24. Senarai di atas merupakan akhbar yang diterbitkan oleh masyarakat Jawi
Peranakan.Apakah kandungan akhbar tersebut?
Jawapan :(ms 209)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
25. Apakah peranan akhbar Sekola Melayu yang diterbitkan pada tahun 1888?
Jawapan :(ms 210)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

26. Salah satu matlamat Kesatuan Melayu Muda (KMM) ialah membebaskan
Tanah Melayu daripada penjajahan British.Bagaimanakah KMM cuba
mencapai matlamat tersebut?
Jawapan :(ms 215)

a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
c)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
27. Apakah sumbangan penting Abdul Hadi Hassan yang merupakan pensyarah
Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI)?
Jawapan :(ms 205)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
28. Jose Rizal telah menubuhkan Liga Filipina semasa perjuangannya
menentang Sepanyol.Apakah tujuan Liga Filipina ditubuhkan
Jawapan :(ms 202)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
29. Bagaimanakah Gerakan Islah yang berlaku di Timur Tengah disebarkan di
Tanah Melayu?
Jawapan :(ms 200)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___
30. Apakah seruan yang telah dilakukan oleh Gerakan Islah?
Jawapan :(ms 200)
a)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
b)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_

Anda mungkin juga menyukai