KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN BERCERITA BAHASA MELAYU

Gaya bahasa Kejelasan sebutan Pengajaran cerita Petah/ kelancaran Variasi & kreativiti Intonasi suara Penghayatan (mimik muka) Kostum Jumlah

Bil

Peserta

20

20

10

15

10

10

10

5

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN MEMBACA BAHASA MELAYU
Persembahan (tenang, meyakinkan) Intonasi (tanda baca) Kejelasan sebutan Petah/ kelancaran Jumlah

Bil

Peserta

25

25

25

25

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 EVALUATION ENGLISH STORY TELLING
Presentation Enunciation (clearly& concisely) Moral value Fluency Variation & creativity Intonation Expression Costume Total

No

Participant 20

20

10

15

10

10

10

5

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN HAFAZAN Tajwid/ Fasohah 40 Hafaz/ Lancar 50 Suara/ Gaya 10 Jumlah 100

Bil

Peserta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN NYANYIAN SOLO Harmoni Bil Peserta 25 15 Tempo/ rentak Kreativiti & gerakan 25 Persembahan Pakaian & props 15 Jumlah

20

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN NYANYIAN DAN GERAKAN Harmoni Bil Sekolah 25 15 Tempo/ rentak Kreativiti & gerakan 25 Persembahan Pakaian & props 15 Jumlah

20

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN TARIAN ETNIK Persembahan Bil Sekolah
Keselarian, kesopanan, penggunaan rentak, gerak tari & ekspresi

Muzik
Kualiti bunyi/ bahan/ muzik

Daya cipta
Reka tari, ragam, keaslian dan penyesuaian

Kostum, Solekan & Disiplin
Sesuai dengan suasana dan jenis tari

Jumlah

40

20

20

20

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liko_hihihi©

KARNIVAL BAKAT PRASEKOLAH ZON TENGAH DAERAH RANAU 2011 BORANG PENGHAKIMAN DEKLAMASI SAJAK Kandungan Bil Peserta 10 Sebutan & intonasi 30 Kelancaran 25 Gaya & kreativiti 25 Ciptaan guru 10 Jumlah 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liko_hihihi©