Anda di halaman 1dari 1

SEKAPUR SIRIH

Pertama sekali syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat kami menyiapkan tugasan ini sehingga ke penghujungnya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua individu yang telah membantu kami dalam melaksanakan kerja ini secara langsung atau tidak langsung. Ribuan terima kasih juga kepada Encik Nordin Bin Yusof selaku pensyarah bagi subjek Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau. Kepada semua kawan kawan, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan, dorongan dan motivasi mereka sehingga kami dapat menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Kami juga ingin memohon ribuan kemaafan sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan dalam tugasan kami ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri. Sekian, Terima kasih

Anda mungkin juga menyukai