Anda di halaman 1dari 21

Cerita

tentang
katak
keciI
Pada suatu hari ada sekumpuIan katak-
katak keciI,...
. yang berIumba-Iumba
Tujuannya adaIah
mencapai puncak
sebuah menara
yang sangat tinggi.
Penonton berkumpuI
bersama mengeIiIingi
menara untuk
menyaksikan
perIumbaan dan
memberikan semangat
kepada para peserta...
PerIumbaan pun
dimuIakan...
Secara jujur:
Tak satupun penonton benar-benar
percaya bahawa katak-katak keciI
akan boIeh berjaya mencapai
puncak menara.
Terdengar ada yang berkata:
"Oh, jalannya terlalu susahhhhh!!
Mereka TIDAK AKAN BOLEH
sampai ke puncak."
atau:
"Tidak ada kesempatan untuk
berjaya...Menaranya terlalu
tinggi...!!
Katak-Katak keciI muIai
berjatuhan. Satu persatu...
... KecuaIi mereka yang tetap
bersemangat menaiki menara
perIahan- Iahan semakin
tinggi...dan semakin tinggi..
Penonton terus bersorak
"Terlalu susah!!! Tak seekor pun yang
akan berjaya!!!"
Lebih banyak Iagi katak keciI
penat dan menyerah...
...Tapi ada SATU yang tetap
meIangkah hingga semakin
tinggi dan tinggi...
Dia tak mahu menyerah kaIah!
Akhirnya yang Iain teIah
menyerah untuk menaiki
menara. KecuaIi seekor katak
keciI yang begitu berusaha
keras dan menjadi satu-
satunya yang BERJAYA sampai
KE PUNCAK!
SEMUA katak keciI yang Iain
ingin tahu bagaimana katak
ini boIeh meIakukannya?
?
Seekor peserta bertanya
bagaimana cara katak yang
berjaya itu mempunyai kekuatan
untuk mencapai tujuan?
?
Ternyata...
Katak yang menjadi pemenang itu
PEKAK!!!!
.. ..
Nasihat dari cerita ini adaIah:
Jangan sesekaIi mendengar kata orang
Iain yang mempunyai kecenderungan
negatif ataupun pesimis...
.kerana mereka akan mengambiI
sebahagian besar mimpimu dan
menjauhkannya darimu.
SeIaIuIah fikirkan
kata-kata bertuah
yang ada.
Kerana segaIa
sesuatu yang kau
dengar dan kau baca
boIeh mempengaruhi
periIakumu!
Kerana itu:
SeIaIuIah tetap....
!OSITIVE!
Dan yang terpenting:
Bersikap PEKAK jika
ada orang mengatakan
bahawa KAMU tidak
boleh mencapai cita-
citamu!
SeIaIuIah
berfikir:
I can do this!
Kirim pesanan ini kepada
minimum 5 sahabat.
Berikan mereka
motivasi!!!
Kerana sahabat yang
baik adaIah sahabat
yang sering memberi
motivasi antara satu
sama Iain.
The image cannot be displayed. Your computer may not have
enough memory to open the image, or the image may have been
corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f
the red x still appears, you may have to delete the image and then
insert it again.

Anda mungkin juga menyukai