Gambar Lambang pramuka

3. cermat. berani. dan gembira. Rajin. 6. Patriot yang sopan dan ksatria. dan bersahaja. Hemat. 8. Trisatya Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rela menolong dan tabah. Patuh dan suka bermusyawarah. 4. 9.Suci dalam pikiran. 7. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat 3. terampil. 5.Dasa dharma 1. 2. dan perbuatan. dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. perkataan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila 2. Disiplin. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 10. Menepati Dasadarma .