Anda di halaman 1dari 10

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

LEJAR AM Modal Jumlah Tarikh Butir RM 2011 218320 Jan-01 Baki b/b Lengkapan 218320 Feb-01 Baki b/b Premis Jumlah Tarikh Butir RM 2011 135000 Jan-31 Baki h/b 135000 135000 Stok Jumlah Tarikh Butir 2011 56500 Jan-31 Perdagangan 56500 56500 Jan-31 Baki h/b 56500

F JA1 JA1

1 Jumlah RM 217600 720 218320 218320 2 Jumlah RM 135000 135000

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b Feb-01 Baki b/b

F JA1

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b Jan-31 Perdagangan Feb-01 Baki b/b

F JA1

3 Jumlah 56500 56500 56500

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b Feb-01 Baki b/b

F JA1

Kenderaan Jumlah Tarikh Butir RM 2011 40000 Jan-31 Baki h/b 40000 40000 Lengkapan Jumlah Tarikh Butir RM 2011 15000 Jan-31 Baki h/b 720 15720 15720 Pinjaman 6% Jumlah Tarikh Butir RM 2011 400 Jan-01 Baki b/b 21200 21600 Feb-01 Baki b/b

4 Jumlah RM 40000 40000

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b Modal Feb-01 Baki b/b

F JA1 JA1

5 Jumlah RM 15720 15720

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Bank Baki h/b

F BT1

F JA1

6 Jumlah RM 21600 21600 21200

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

Pinjaman 4% Jumlah Tarikh Butir RM 2011 3000 Jan-01 Baki b/b 3000 Feb-01 Baki b/b

F JA1

7 Jumlah RM 3000 3000 3000 8 Jumlah RM 280 280

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Kadar bayaran

Kadar bayaran Terakru Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA2 280 Jan-01 Baki b/b 280 F

F JA1

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Hutang ragu Baki h/b

Peruntukan Hutang Ragu F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA2 195 Jan-01 Baki b/b 175 370 Feb-01 Baki b/b

F JA1

9 Jumlah RM 370 370 175

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

Susut nilai terkumpul kenderaan F Jumlah Tarikh Butir F RM 2011 12667 Jan-01 Baki b/b JA1 31 Susut nilai kenderaan JA2 12667 Feb-01 Baki b/b

10 Jumlah RM 12000 667 12667 12667

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

Susut nilai terkumpul lengkapan F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 2957 Jan-01 Baki b/b 31 Belanja Susut nilai lengkapan 2957 Feb-01 Baki b/b Deposit Sewa Jumlah Tarikh Butir RM 2011 2400 Jan-01 Baki b/b 2400 Feb-01 Baki b/b

F JA1 JA2

11 Jumlah RM 2850 107 2957 2957 12 Jumlah RM 2400 2400 2400

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

F JA1

Tarikh Butir 2011 Jan-03 Bank 8 Bank 31 Pelbagai pemiutang

F BT1 BT1 JB1

Belian Jumlah Tarikh Butir RM 2011 2100 Jan-05 Ambilan 4400 31 Perdagangan 25080 31580

F JA1

13 Jumlah RM 910 30670 31580

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Perdagangan

Pulangan Belian Jumlah Tarikh Butir RM 2011 4900 Jan-31 Pelbagai pemiutang 4900

14 Jumlah RM JPB1 4900 4900 F

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Perdagangan

Jualan Jumlah Tarikh RM 2011 58100 Jan-05 19 22 25 31 58100

Butir Bank Tunai Bank Bank Pelbagai penghutang

F BT1 BT1 BT1 BT1 JJ1

15 Jumlah RM 3000 1800 5200 3800 44300 58100

Tarikh Butir F 2011 Jan-31 Pelbagai penghutang JPJ1

Pulangan Jualan Jumlah Tarikh Butir RM 2011 5700 Jan-31 Perdagangan 5700

16 Jumlah RM 5700 5700

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

Sewa Diterima Jumlah Tarikh Butir RM 2011 300 Jan-06 Bank 300 Feb-01 Baki b/b Komisen diterima Jumlah Tarikh Butir RM 2011 600 Jan-08 Tunai 31 Komisen terakru 600

F BT1

17 Jumlah RM 300 300 300 18 Jumlah RM 500 100 600

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Untung Rugi

F BT1 JA2

Tarikh Butir 2011 Jan-05 Belian Tunai Feb-01 Baki b/b

F JA1 BT1

Ambilan Jumlah Tarikh Butir RM 2011 910 Jan-31 Baki h/b 800 1710 1710 Insurans Jumlah Tarikh Butir RM 2011 600 Jan-31 Insurans terdahulu Untung rugi 600 Komputer Jumlah Tarikh Butir RM 2011 2800 Jan-31 Baki h/b 2800 2800

19 Jumlah RM 1710 1710

Tarikh 2011 Jan-10 Tunai

Butir

F BT1

F JA2

20 Jumlah RM 50 550 600 21 Jumlah RM 2800 2800

Tarikh 2011 Jan-11 Bank

Butir

F BT1

Feb-01 Baki b/b

Tarikh 2011 Jan-12 Bank

Butir

F BT1

Kadar bayaran Jumlah Tarikh Butir F RM 2011 560 Jan-31 Kadar bayaran terakru JA2 Untung rugi 560

22 Jumlah RM 280 280 560

Tarikh 2011 Jan-15 Tunai

Butir

F BT1

Angkutan masuk Jumlah Tarikh Butir RM 2011 450 Jan-31 Angkutan keluar 450

23 Jumlah RM 450 450

Tarikh Butir 2011 Jan-18 Bank Promosi Terakru

F BT1 JA2

Promosi Jumlah Tarikh Butir RM 2011 500 Jan-31 Untung rugi 300 800

24 Jumlah RM 800 800

Tarikh 2011 Jan-20 Bank

Butir

F BT1

Alat tulis Jumlah Tarikh Butir RM 2011 650 Jan-31 Untung rugi 650

25 Jumlah RM 650 650

Tarikh 2011 Jan-22 Tunai

Butir

F BT1

Pengiklanan Jumlah Tarikh Butir RM 2011 300 Jan-31 Untung rugi 300

26 Jumlah RM 300 300

Tarikh 2011 Jan-24 Bank

Butir

F BT1

Belanja am Jumlah Tarikh Butir RM 2011 500 Jan-31 Untung rugi 500

27 Jumlah RM 500 500

Tarikh 2011 Jan-28 Tunai

Butir

F BT1

Derma Jumlah Tarikh Butir RM 2011 100 Jan-31 Untung rugi 100

28 Jumlah RM 100 100

Tarikh 2011 Jan-31 Bank

Butir

Faedah atas Pinjaman Jumlah Tarikh Butir RM 2011 BT1 120 Jan-31 Untung rugi 120 F

29 Jumlah RM 120 120

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Bank Gaji terakru

F BT1 JA2

Gaji Jumlah Tarikh Butir RM 2011 1000 Jan-31 Untung rugi 200 1200

30 Jumlah RM 1200 1200

Tarikh 2011 Jan-31 Bank

Butir

Upah Pembantu kedai F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 BT1 1040 Jan-31 Perdagangan 1040

31 Jumlah RM 1040 1040

Tarikh Butir F 2011 Jan-31 Pelbagai penghutang BT1

Diskaun diberi Jumlah Tarikh Butir RM 2011 1055 Jan-31 Perdagangan 1055

32 Jumlah RM 1055 1055

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Perdagangan

Diskaun diterima Jumlah Tarikh Butir RM 2011 556 Jan-31 Pelbagai pemiutang 556

F BT1

33 Jumlah RM 556 556

Belanja Susut nilai kenderaan Tarikh Butir F Jumlah Tarikh Butir 2011 RM 2011 Jan-31 Susut nilai terkumpul JA2 667 Jan-31 Untung rugi kenderaan 667 Belanja Susut nilai lengkapan Tarikh Butir F Jumlah Tarikh Butir 2011 RM 2011 Jan-31 Susut nilai terkumpul JA2 107 Jan-31 Untung rugi lengkapan 107 Hutang ragu Jumlah Tarikh Butir RM 2011 175 Jan-31 Peruntukan hutang ragu 175

36 Jumlah RM 667 667 37 Jumlah RM 107 107 38 Jumlah RM 175 175

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Untung rugi

F JA2

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

Gaji terakru Jumlah Tarikh Butir RM 2011 200 Jan-31 Gaji 200 Feb-01 Baki b/b Promosi terakru Jumlah Tarikh Butir RM 2011 300 Jan-31 Belanja am 300 Feb-01 Baki b/b

F JA2

39 Jumlah RM 200 200 200 40 Jumlah RM 300 300 300 41 Jumlah RM 50 50

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Baki h/b

F JA2

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Insurans Feb-01 Baki b/b

Insurans terdahulu F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA2 50 Jan-31 Baki h/b 50 50 Komisen diterima terakru Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA2 100 Jan-31 Baki h/b 100 100 F Angkutan keluar Jumlah Tarikh Butir RM 2011 450 Jan-31 Untung rugi 450

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Komisen diterima Feb-01 Baki b/b

42 Jumlah RM 100 100

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Angkutan masuk

43 Jumlah RM 450 450

LEJAR JUALAN Restoren Aneka Rasa Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA1 1300 Jan-03 Bank JJ1 6200 Diskaun 7500 F 1 Jumlah RM BT1 7190 BT1 310 7500 F

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b 2 Jualan

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b 18 Jualan 25 Jualan

Feb-01 Baki b/b

Pelangi Resort Bhd F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA1 6400 Jan-19 Pulangan jualan JJ1 7800 20 Bank JJ1 3900 Diskaun 31 Baki h/b 18100 6500

2 F Jumlah RM JPJ1 1300 BT1 10105 BT1 195 6500 18100

Tarikh 2011 Jan-01 20 23 28

Butir Baki b/b Jualan Jualan Jualan

F JA1 JJ1 JJ1 JJ1

Feb-01 Baki b/b

Hotel Seri Kota Jumlah Tarikh RM 2011 12200 Jan-10 6600 24 8800 11000 31 38600 11000

Butir Bank Bank Diskaun Pulangan jualan Baki h/b

F BT1 BT1 BT1 JPJ1

3 Jumlah RM 12200 10450 550 4400 11000 38600

LEJAR BELIAN

Tarikh Butir 2011 Jan-07 Bank Diskaun

Din Jati's Sdn. Bhd. F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 BT1 8975 Jan-01 Baki b/b BT1 325 5 Belian 9300

1 F Jumlah RM JA1 2800 JB1 6500 9300

Tarikh Butir 2011 Jan-14 Pulangan belian 25 Bank 31 Baki h/b

F JPB1 BT1

Siva Enterprise Jumlah Tarikh Butir RM 2011 1820 Jan-01 Baki b/b 17930 12 Belian 4550 24300 Feb-01 Baki b/b

2 F Jumlah RM JA1 15200 JB1 9100 24300 4550

Tarikh Butir 2011 Jan-07 Bank 20 Bank Diskaun 29 Pulangan belian 31 Baki h/b

Lim Furnitures Sdn. Bhd. F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 BT1 18500 Jan-01 Baki b/b BT1 4389 13 Belian BT1 231 28 Belian JPB1 3080 1780 27980 Feb-01 Baki b/b

3 F Jumlah RM JA1 18500 JB1 7700 JB1 1780

27980 1780

LEJAR AM Akaun Kawalan Penghutang F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JA1 19900 Jan-31 Pulangan Jualan JJ1 44300 Bank Diskaun diberi Baki h/b 64200 17500 34 Jumlah RM JPJ1 5700 BT1 39945 BT1 1055 17500 64200 F

Tarikh Butir 2011 Jan-01 Baki b/b 31 Jualan

Feb-01 Baki b/b

Tarikh Butir 2011 Jan-31 Pulangan belian Bank Diskaun diterima Baki h/b

Akaun Kawalan Pemiutang F Jumlah Tarikh Butir RM 2011 JPB1 4900 Jan-01 Baki b.b BT1 49794 31 Belian BT1 556 6330 61580 Feb-01 Baki b/b

F JA1 JB1

35 Jumlah RM 36500 25080

61580 6330