Anda di halaman 1dari 4

Kata ganti nama Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.

Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Gantinama Umum, Gantinama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang 2. Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga); (b)kata ganti diri singkat; (c) kata ganti tanya; (d) kata ganti tempat; dan (e) kata ganti tak tentu. Gantinama Diri Kata Ganti Diri Pertama 1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk majmuk.

Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal)

Penggunaannya

digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam saya (tunggal) suasana rasmi hamba (tunggal) digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap kami (majmuk) dengan orang kedua kita (majmuk) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak Bentuk contoh kata nama diri pertama tunggal beta, patik, aku, saya jamak kita, kami, kita orang Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : Bentuk contoh kata Ganti Diri kedua Tunggal tuanku, wak, kamu, anda, engkau Jamak kalian Kata Ganti Diri Penggunaannya Kedua anda (tunggal) digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita awak (tunggal) digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan engkau (tunggal) dengan Tuhan juga tuanku (tunggal) digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja kalian (jamak) digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap kamu (tunggal dan jamak) digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua 1. Awak pekerja yang patuh 2. Kamu semua adalah murid yang baik

3. Guru mencari engkau. 4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti. 5. Tunku akan bersiram sekejab lagi. Kata Ganti diri ketiga kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Bentuk Contoh kata ganti diri ketiga tunggal ia, dia, beliau, baginda jamak mereka Kata Ganti Diri Ketiga Penggunaannya baginda (tunggal) digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya beliau (tunggal ibu bapa, guru, dan pemimpin dia dan ia (tunggal) digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan mereka (jamak) digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga. 1. Dia pegawai pendiaikan 2. Mereka itu orang India. 3. Beliau banyak membantu penduduk di situ. 4. Ia diburu oleh pihak polis. 5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana. 6. Dia menolong bapanya. 7 "Sekiranya dada halangan, . akan berangkat esok pagi , kepada bendahara. 8 "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu. 9 Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu 2 jam lagi. 10 " tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut-pengikutnya. Ringkasan Kata Ganti Nama Diri Tunggal Bilangan Banyak / Jamak Diri Pertama aku kami ( Orang yang bercakap ) saya kita patik hamba Diri Kedua awak awak semua ( Orang yang dilawan bercakap ) kamu kamu semua engkau saudara sekalian encik saudari sekalian cik encik-encik saudara cik-cik saudari tuan-tuan tuan puan-puan puan anda semua anda kalian tuanku Diri Ketiga dia mereka ( Orang yang diceritakan halnya) ia nya beliau baginda Kata Ganti Tanya 1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat, masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. 2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah kah dan tanda soal. 3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Benda Orang Tempat Masa Hal apakah siapakah manakah bilakah bagaimanakah kenapakah mengapakah Kata Ganti Nama Penggunaannya

Bilangan berapakah

apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat Contoh ayat 1. Bilakah engkau pergi ke bandar ? 2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ? 3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ? 4. Nama pokok itu apa ? 5. Pemuda kacak itu siapa ? Kata Ganti Tempat 1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. 2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Ganti Tempat Penggunaannya sana digunakan untuk tempat yang dianggap jauh digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang sini yang bercakap digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak situ sejauh sana Benda, orang, Binatang ini, itu Tempat sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh) situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh) Keadaan begini, begitu, demikian contoh ayat 1. Ini langsat. 2. Itu kucing. 3. Pokok itu rendah sahaja. 4. Kereta Proton Wira ini cantik. Kata Ganti Umum / Tak Tentu Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti tanya seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa. Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja. Kata Ganti Nama Penunjuk Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda, orang, tempat dan cara. 1. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk 2. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (a) subjek dan letaknya di depan kata nama. Contohnya: i. Ini komputer. ii. Itu rumah Sally. (b) penentu dan letaknya di be­lakang kata nama. Contohnya: i. Kotak ini berat. ii. Saya belajar di sekolah itu. Kata Ganti tak tentu. 1. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu 2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Ganti Umum / Tak Tentu Ayat-ayat contoh apa-apa 1. Entah apa-apa yang dibawanya 2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya. Siapa-siapa 1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu. 2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu. Mana-mana 1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja. 2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka. Kata Ganti Tak Tentu Penggunaannya sapa-sapa digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu mana-mana, masing-masing, digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu seseorang,dan sesuatu digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu siapa-siapa atau sesiapa