KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Kerajaan Kandungan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan

Tajuk Pembelajaran Topik 1: Kehidupan Alam Semulajadi Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 1.1 Keperluan Asas Benda Hidup 1.2 Keperluan Asas Tumbuhan Dan Haiwan Rujukan Topik 2: Makanan Dan Kesejahteraan Hidup Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 2.1 Pengelasan Makanan 2.1.1 Karbohidrat 2.1.2 Protein 2.1.3 Lemak 2.1.4 Mineral 2.1.5 Vitamin 2.2 Diet Seimbang 2.3 Makanan Berkhasiat 2.4 Perkembangan Teknologi Makanan Rujukan Topik 3: Struktur Sel Dan Fungsi 7 - 21 1-6 MUKA i ii iii-v vi-vii viii ix

iii

1 Sistem Pernafasan Serangga 4. Mekanisme Pernafasan Ikan 4.2.2 Organisasi Sel Di Dalam Tumbuhan 3.2.1.1 Mekanisme Pernafasan Serangga 4.2 Pertukaran Dalam Aliran Bertentangan 4.1 Mekanisme Pernafasan Manusia 4.Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 3.1.4 Pengangkutan Oksigen Rujukan Topik 5: Respirasi Tumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 5.1.1 Struktur Sel Haiwan Dan Sel Tumbuhan 3.1 Organisasi Sel Di Dalam Haiwan 3.3 Penyesuaian Daun Untuk Respirasi Optimum 62 – 69 41 – 61 22 – 40 iv .2 Organisasi Sel Di Dalam Organisma 3.2 Sistem Pernafasan Ikan 4.1.1 Sel Haiwan 3.3 Sistem Pernafasan Manusia 4.1.1 Pembukaan Dan Penutupan Stoma 5.1 Stoma 5.2 Lentisel 5.3 Sistem Dalam Haiwan Dan Fungsinya Rujukan Topik 4: Respirasi Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 4.2.2 Sel Tumbuhan 3.2.3.

3.1 Pertumbuhan Dalam Organsima Unisel 7.1.1 Glikolisis 6.1 Respirasi Aerob 6.3.2 Kitar Kreb 6.1.1 Definisi Pertumbuhan 7.3.2 Jenis-Jenis Lengkungan Pertumbuhan 7.2 Pertumbuhan Isometrik 7.2.78 7.2 Respirasi Anaerob 6.1 Pertumbuhan Allometrik 7.1.2 Pertumbuhan Dalam Organsima Multisel 7.5 Pertumbuhan Tak Terhad Rujukan Topik 8: Nutrisi Haiwan v .3 Mitokondria 6.3.4 Kepentingan Proses Anaerob Dalam Kehidupan Seharian Rujukan Topik 7: Pertumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 7.1.3 Sistem Pengangkutan Elektron 6.2 Lengkungan Pertumbuhan Haiwan Rangka Luar 7.4 Pertumbuhan Terhad 7.Rujukan Topik 6: Respirasi Sel Dalam Tumbuhan Dan Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 6.1.3 Pertumbuhan Tak Berterusan 7.2.3 Corak Pertumbuhan Haiwan Dan Tumbuhan 7.1 Lengkungan Pertumbuhan Sigmoid 79-87 70 .3.

2 Sistem Penghadaman 8.3 Omnivor 8.1.2 Sistem Penghadaman Haiwan Bukan Ruminan 8.2 Persamaan Proses Fotosintesis 9.1 Kepekatan Karbon Dioksida 9.3 Suhu Persekitaran Rujukan Topik 10: Perkumuhan Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 10.2 Keamatan Cahaya 9.3.1 Perkumuhan Dalam Haiwan 10.2. Herbivor Dan Omnivor 8.1.1 Karnivor 8.3 Ginjal Manusia Rujukan Topik 11: Perkumuhan Tumbuhan Sinopsis 116-123 109-115 99-108 88-98 vi .1.1 Sistem Penghadaman Manusia 8.1.1 Karnivor.1 Keperluan Fotosintesis 9.3 Enzim Dan Pencernaan Rujukan Topik 9: Nutrisi Tumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 9.2.2 Herbivor 8.88-98 Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 8.1 Kloroplas 9.3.3.2 Kulit Manusia 10.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Fotosintesis 9.

4 Kemandirian Tumbuhan 12.4.2.1 Struktur Bunga 12.2.3 Kepentingan Transpirasi 11.2.4.2 Proses Gutasi 11.4 Pendebungaan 12.2 Tumbuhan Hidrofit 12.2 Batang 12.4 4 Tumbuhan Halofit Rujukan 124-141 Topik 13: Pembiakan Haiwan 142.1 Tumbuhan Mesofit 12.2.3 Sulur 12.1.162 vii .3 Pembentukan Ovul 12.2.Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 11.1 Daun 12.1 Proses Transpirasi 11.2 Pembentukan Debunga 12.4 Spora 12.1.1.3 Kitaran Hidup Tumbuhan Berbunga 12.4 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Transpirasi Rujukan Topik 12: Pembiakan Tumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 12.1.1 Pembiakan Aseks 12.4.2 Pembiakan Seks Tumbuhan Berbunga 12.5 Persenyawaan Ganda Dua 12.2.3 Tumbuhan Xerofit 12.6 Perkembangan Ovul Kepada Biji 12.

2 Metamorfosis Tidak Lengkap 13.1 Metamorfosis Lengkap 13.4 1 Pergerakan Di Darat 14.4 Metamorfosis 13.3 Peranan Otot Dan Sendi 14.2 Haiwan Melindungi Diri Daripada Musuh Rujukan Topik 14: Pergerakan Dan Sokongan Dalam Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 14.Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 13.5 Adaptasi Fizikal Haiwan Untuk Memastikan Kemandirian 13.5.3 1 Otot Rangka 14.3 Pergerakan Di Udara Rujukan 163-187 viii .1 Jenis-Jenis Rangka 14.1 Adaptasi Fizikal Haiwan Dalam Habitat Yang Berbeza 13.3 Pembiakan Seks 13.2 Jenis-Jenis Pembiakan Aseks 13.3.2 Sistem Rangka Manusia 14.2 Pergerakan Di Air 14.4.3 1 Sistem Pembiakan Lelaki 13.4.4.2 Jenis-Jenis Sendi 14.3 Persenyawaan 13. Air Dan Udara 14.5.3.4 Pergerakan Di Darat.3.1 Banding Beza Pembiakan Aseks Dan Seks 13.4.2 Sistem Pembiakan Perempuan 13.

Topik 15: Gerakbalas Tumbuhan Kepada Rangsangan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 15.1 Gerak Balas Tropisme 15.3 Gerak Balas Taksis Rujukan Panel Penulis Modul Ikon Modul 188-197 ix .2 Gerak Balas Nasti 15.