KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Kerajaan Kandungan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan

Tajuk Pembelajaran Topik 1: Kehidupan Alam Semulajadi Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 1.1 Keperluan Asas Benda Hidup 1.2 Keperluan Asas Tumbuhan Dan Haiwan Rujukan Topik 2: Makanan Dan Kesejahteraan Hidup Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 2.1 Pengelasan Makanan 2.1.1 Karbohidrat 2.1.2 Protein 2.1.3 Lemak 2.1.4 Mineral 2.1.5 Vitamin 2.2 Diet Seimbang 2.3 Makanan Berkhasiat 2.4 Perkembangan Teknologi Makanan Rujukan Topik 3: Struktur Sel Dan Fungsi 7 - 21 1-6 MUKA i ii iii-v vi-vii viii ix

iii

2.1 Mekanisme Pernafasan Manusia 4.1.3 Sistem Pernafasan Manusia 4.1 Struktur Sel Haiwan Dan Sel Tumbuhan 3.2.2 Organisasi Sel Di Dalam Organisma 3.3.2 Sistem Pernafasan Ikan 4.1 Sel Haiwan 3.1 Organisasi Sel Di Dalam Haiwan 3.1 Pembukaan Dan Penutupan Stoma 5. Mekanisme Pernafasan Ikan 4.3 Penyesuaian Daun Untuk Respirasi Optimum 62 – 69 41 – 61 22 – 40 iv .2.2.1.1.1.2 Pertukaran Dalam Aliran Bertentangan 4.1 Stoma 5.2 Sel Tumbuhan 3.2 Organisasi Sel Di Dalam Tumbuhan 3.Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 3.4 Pengangkutan Oksigen Rujukan Topik 5: Respirasi Tumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 5.1 Mekanisme Pernafasan Serangga 4.1 Sistem Pernafasan Serangga 4.2 Lentisel 5.1.3 Sistem Dalam Haiwan Dan Fungsinya Rujukan Topik 4: Respirasi Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 4.

3 Corak Pertumbuhan Haiwan Dan Tumbuhan 7.1.1.3.Rujukan Topik 6: Respirasi Sel Dalam Tumbuhan Dan Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 6.1 Glikolisis 6.3.3.4 Kepentingan Proses Anaerob Dalam Kehidupan Seharian Rujukan Topik 7: Pertumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 7.3 Mitokondria 6.2.3 Sistem Pengangkutan Elektron 6.2 Kitar Kreb 6.2 Pertumbuhan Dalam Organsima Multisel 7.3.1.78 7.1 Respirasi Aerob 6.3 Pertumbuhan Tak Berterusan 7.3.1 Pertumbuhan Allometrik 7.4 Pertumbuhan Terhad 7.1.1 Definisi Pertumbuhan 7.2 Respirasi Anaerob 6.2 Jenis-Jenis Lengkungan Pertumbuhan 7.1 Pertumbuhan Dalam Organsima Unisel 7.1.2 Pertumbuhan Isometrik 7.2.5 Pertumbuhan Tak Terhad Rujukan Topik 8: Nutrisi Haiwan v .2 Lengkungan Pertumbuhan Haiwan Rangka Luar 7.1 Lengkungan Pertumbuhan Sigmoid 79-87 70 .

3.3 Enzim Dan Pencernaan Rujukan Topik 9: Nutrisi Tumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 9.2 Herbivor 8.3.1 Karnivor 8.2 Sistem Penghadaman Haiwan Bukan Ruminan 8.1 Karnivor.2. Herbivor Dan Omnivor 8.1 Keperluan Fotosintesis 9.2.1.3 Ginjal Manusia Rujukan Topik 11: Perkumuhan Tumbuhan Sinopsis 116-123 109-115 99-108 88-98 vi .1 Perkumuhan Dalam Haiwan 10.1.3 Omnivor 8.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Fotosintesis 9.1 Kloroplas 9.2 Sistem Penghadaman 8.2 Kulit Manusia 10.1 Sistem Penghadaman Manusia 8.1.3 Suhu Persekitaran Rujukan Topik 10: Perkumuhan Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 10.2 Keamatan Cahaya 9.88-98 Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 8.1 Kepekatan Karbon Dioksida 9.1.2 Persamaan Proses Fotosintesis 9.3.

1.4 4 Tumbuhan Halofit Rujukan 124-141 Topik 13: Pembiakan Haiwan 142.1.3 Kitaran Hidup Tumbuhan Berbunga 12.3 Kepentingan Transpirasi 11.4.2 Pembentukan Debunga 12.1 Tumbuhan Mesofit 12.Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik 11.1 Proses Transpirasi 11.2.3 Sulur 12.2.4 Pendebungaan 12.2 Batang 12.1 Pembiakan Aseks 12.1.3 Tumbuhan Xerofit 12.2.2.1 Struktur Bunga 12.2 Proses Gutasi 11.2 Pembiakan Seks Tumbuhan Berbunga 12.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Transpirasi Rujukan Topik 12: Pembiakan Tumbuhan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 12.1.4.6 Perkembangan Ovul Kepada Biji 12.2 Tumbuhan Hidrofit 12.5 Persenyawaan Ganda Dua 12.4.4 Kemandirian Tumbuhan 12.3 Pembentukan Ovul 12.1 Daun 12.162 vii .4 Spora 12.2.

4 Metamorfosis 13.3 1 Sistem Pembiakan Lelaki 13.2 Metamorfosis Tidak Lengkap 13.4.Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 13.2 Jenis-Jenis Sendi 14.4.3 Peranan Otot Dan Sendi 14.2 Haiwan Melindungi Diri Daripada Musuh Rujukan Topik 14: Pergerakan Dan Sokongan Dalam Haiwan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 14.1 Adaptasi Fizikal Haiwan Dalam Habitat Yang Berbeza 13.5.1 Jenis-Jenis Rangka 14.3 Persenyawaan 13.3.2 Sistem Pembiakan Perempuan 13.4.3 Pembiakan Seks 13.3 Pergerakan Di Udara Rujukan 163-187 viii .2 Sistem Rangka Manusia 14.4 Pergerakan Di Darat.2 Jenis-Jenis Pembiakan Aseks 13.4 1 Pergerakan Di Darat 14.4.5.5 Adaptasi Fizikal Haiwan Untuk Memastikan Kemandirian 13.3 1 Otot Rangka 14.3. Air Dan Udara 14.3.1 Metamorfosis Lengkap 13.2 Pergerakan Di Air 14.1 Banding Beza Pembiakan Aseks Dan Seks 13.

Topik 15: Gerakbalas Tumbuhan Kepada Rangsangan Sinopsis Hasil Pembelajaran Ringkasan Topik Pengenalan 15.1 Gerak Balas Tropisme 15.3 Gerak Balas Taksis Rujukan Panel Penulis Modul Ikon Modul 188-197 ix .2 Gerak Balas Nasti 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful