P. 1
Format Terkini MINIT MESYUARAT - Copy

Format Terkini MINIT MESYUARAT - Copy

|Views: 4,161|Likes:
Dipublikasikan oleh Masitah Ganu

More info:

Published by: Masitah Ganu on Sep 25, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

MINIT MESYUARAT------------------------------------------------------------------------------------------------BIL.

1/2009

T a r i k h : d d / m m / y y y y M a s a : 0 0 : 0 0 p a g i / p e t a n g T e m p a t : x x x Kehadiran:1 . C i k / P n … … … … … . . P e n g e r u s i 2 . P n … … … … … … … . 3 . P n … … … … … … … . 4 . E n … … … … … … … 56 . C i k … … … … … … . . S e t i a u s a h a Turut Hadir:1 . P n … … … … … … … 2 . P n … … … … … … … Tidak Hadir: (Dengan maaf)1 . E n … … … … … … … 2 . C i k … … … … … … . . 1. Ucapan Aluan P e n g e r u s i 1.1 …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………Tindakan: Makluman1 , 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………… ………………………………………Tindakan: Makluman2 . P e n g e s a h a n m i n i t …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….Tindakan: S/Usaha3 . P e r k a r a - p e r k a r a b e r b a n g k i t d a r i M e s y u a r a t L e p a s 3 . 1 P e r k a r a A x x x 3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XYZ3.1.2 ………………………………………………………… ………………………………………………………………….Tindakan: Cik ABC3.1.3 ………………………………………………………………………………………………………… …………………Tindakan: En. PQR 3 . 2 P e r k a r a B x x x 3 . 2 . 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………… ……….………………..Tindakan : Pn. XYZ3 . 3 P e r k a r a C x x x 3.3.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XXX4 . P e r k a r a y a n g d i b i n c a n g k a n 4.1 Perkara Dxxx4.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XYZ4.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. VWX4 . 2 P e r k a r a E x x x 4.2.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. STU4 . 3 P e r k a r a F x x x 4.3.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. MNO5 . H a l - h a l l a i n 5 . 1 P e r k a r a G x x x 5.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. JKL5.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. GHI5 . 2 P e r k a r a H x x x 5.2.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. DEF6 . P e n u t u p 6.1 ……………………………………………………………………….Mesyuarat ditangguhkan pada jam 00:00 petangDisediakan olehSetiausaha MesyuaratPanitia xxxTarikh: dd/mm/yyyy

Format Minit Mesyuarat Terkini Pkpa 2_1991 Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Report Cancel This is a private document. Info and Rating Reads: 704 Uploaded: 01/08/2011 Category: Uncategorized. Rated: Copyright: Attribution Non-commercial Follow mulau Share & Embed Related Documents PreviousNext 1.

p.

p.p. . 3. p. 2. p. p.

4. p. p.p. p. p. .

3 p. 2 p. .p. More from this user PreviousNext 1. 2 p. 2. 3 p.

Recent Readcasters Scribd Upload a Document þÿ Search Documents Explore Documents • • • • • • • • • • • • • Books .Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent People • • • • • • • • • Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers .Fiction Books .5 p.

Hjh. M a t H a s a n K e t u a P a n i t i a – S a i n s 8 .Azizah bt.A.Hjh. N o r A n i z a b t . P n .Laini Penyelaras Bilik PPSMI 113. Guru Cemerlang / Guru Pakar 4 . H a n i z a b t . N a s i y a h b t .Pn.Yusof Guru Besar 2 . A .Rozaidi b. P n . T a r m i z i P e n y e l a r a s P S S 1 5 .Mohaad Guru Pemulihan19. Pn. S h a r i f a h b t .Md. H a l i m a h b t . K a n a n K u r i k u l u m 3.45 tgh – 3.Natikah bt. Pn. M a l e k b i n R a s i d P e n . S a l a w a t i b t .Che Yusni bt.Pn.Pn. A b d . S e n i V i s u a l 10. P n . E n .Nasiyah bt. M o h a m a d K e t u a P a n i t i a – P e n d . E n . M d . P n .09.Hj. H a m i d K e t u a P a n i t i a – B a h a s a M e l a y u 5. TEMPAT : Bilik GuruKEHADIRAN ( Ikut Kekananan ) 1. T a j u d d i n P e n y e l a r a s K I A 2 M 1 6 . M o h m a d b i n H u s a i n K e t u a P a n i t i a – M a t e m a t i k 7 . A b u H u s a i n K e t u a P a n i t i a – P e n d i d i k a n I s l a m 9 .Abdullah Ketua Panitia –Bahasa Inggeris6 .Rohima bt. M u z i k 12. P n . Z a i n o l b i n B u d i n S e t i a u s a h a P e p e r i k s a a n 17. M a s y i t a h b t .• • • • • • • + all categories Most Followed Popular Sign Up | Log In þÿ þÿ / 3 Download this Document for Free PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM KALI KE-3 2008 TARIKH : 17.Khairul Nizar b.2008 H A R I : Rabu MASA : 12.Halim Kaunselor Tidak Hadir Bersebab .00 ptg.Hidup1 1 . P n .Pn.Othman Penyelaras Bilik PPSMI 21 4 . E n .Isa Guru Pra Sekolah18. O t h m a n K e t u a P a n i t i a – P e n d .Badriah bt. P n . A b d .Yaacob Ketua Panitia Kem.En.

.. Tindakan Guru PPSMI 10..Cuma diminta murid buat catatan kelemahankendiri....1. Untuk makluman II.. MEMBENTANGKAN DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT 5Setiausaha membentangkan minit mesyuarat Jawatankuasa K u r i k u l u m k a l i 2 ..Ketua Panitia bersama ahli diminta membincang langkahmemantapkan pelaksanaannya. 7... Pastikan semua murid menguasai kemahiran 3M apabila memasuki Tahap2 ....Kursus Pengendalian ICT PPSMI FASA V1 2008 I...... HC 1... Tindakan guru m/p I V P O S T M O R T E M P E P E R I K S A A N 8.PERUTUSAN PENGERUSI (Perlu mengandungi perkara rutin dan profesional) 1.. Untuk Makluman I I I . Sekolah mensasarkan seramai 10 orang mendapat straight A dalam UPSR2009. Ucapan salam dan terima kasih atas kehadiran AJK..HC 2. Semua peralatan PPSMI dikehendaki disimpan dengan baik danselamat sepanjang masa............. P E R K A R A B E R B A N G K I T ..6 . menyokong.. 4...Panitia ....Guru-guru yanggagal melepasi tahap penguasaan Bahasa Inggeris perlu berusaha danboleh mendapat bimbingan PRT.HC 3. Tindakan Guru PPSMI 11.......... P P S M I 9... Prestasi murid Tahun 5 merosot -%. 3.... Tindakan ketua panitia V .Panitia . serta langkah yang akandiambil untuk memperbaiki pencapaian .......PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB) .....Panitia Bahasa Inggeris:....... E n c i k A m e n c a d a n g k a n M i n i t M e s y u a r a t Jawatankuasa Kurikulum Kali 2 1 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS disahkan dan En B. Pengerusi mengharapkan guru-guru PPSMI dapat meningkatkanpenguasaan Bahasa Inggeris dengan pelbagai cara...... murid tahun 6mesti dilaksanakan... Setiap ketua panitia membentangkan pencapaian mata pelajaranmasing bagi peperiksaan pertengahan tahun..........Suriatul Amin bin Yahya ...En.2008....... Tindakan Guru PPSMI VI......Guru-guru perlu merancang langkah-langkah peningkatan prestasi untuk UPSR 2009...... 2.Panitia Bahasa Melayu:... Merujuk Agenda IV perkara 6:Head-Count diteruskan ... Guru-guru PPSMI diminta memaksimumkan penggunaan peralatanyang dibekalkan...

. . membuat post-mortem ke arah meningkatkan prestasimurid dalam semua matapelajaran. .Diharap semuaguru dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. . P E N A N G G U H A N M E S Y U A R A T . . . . ..00 ptg. . . . .. . . . . . 2 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS Tindakan Guru M/Pelajaran 14. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3. . . . . .. . . . . . . . t t . . . . . Untuk Makluman 1 3 . . . t t . . .12. Tindakan Semua AJK V I I I .Di antaranya terdapat m u r i d y a n g t i d a k m e n y i a p k a n tugasan/latihan. . .Terdapat buku latihan yang tidak diperiksa. . ( N a m a ) ( N a m a P e n g e t u a / G B ) . . . . . . .mesyuarat kali keempatdijangka akan diadakan pada.D I S E D I A K A N : D I S E M A K O L E H : .Pihak pentadbir kurang berpuas hati terhadap RPM guru b e r h u b u n g catatan refleksi dan format menulis ringkasan. . . . . .Pengerusi amat berharap apa yang dibincangkan dapat dimafaatkanbersama AJK dalam mesyuarat panitia nanti. . . . . .Perbincangan pencapaian akademikmesti diutamakan. . . . . . S / U K u r i k u l u m P e n g e r u s i Jawatankuasa Kurikulum 3 Contoh Minit Mesyuarat Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document. t e r d a p a t b e b e r a p a kelemahan. . . . .Pengerusi p a n i t i a d i m i n t a bersama Setiausaha kemaskinikan fail . Tindakan Semua Gur u VII.Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kerjasama PK & guru k e r a n a semua laporan PKB tahun 2007 amat baik pelaksanaannya. . Info and Rating . . H a s i l p e m e r i k s a a n b u k u l a t i h a n s e m u a m u r i d . .. . . . . . . . . . . . HAL-HAL LAIN 15.Pengerusi mengharapkan semua Ketua Panitia bergerak secara aktif.. . . . . .

panduan pengurusan mesyuarat Follow mgksmkpp Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. 2. p. . p. p. p.

3.p. p. . p. p. p.

. p. p. 5. p.4. p. p.

p.p. p. p. . 7. 6. p.

8. p. . p. p. p.p.

p. p.9. . p. p. 10. p.

p. 12. p. p. p. . 11. p.

p. p. p.p. 13. p. .

p. p. p. p.14. . p. 15.

4 p.p. . 2. 28 p. 1 p. More from this user PreviousNext 1.

2 p. 8 p.2 p. 3. 4 p. 2 p. .

3 p. . 3 p. 7 p. 5. 4. 3 p.2 p.

2 p. 4 p. . 7. 3 p.26 p. 6. 1 p.

8. 2 p. . 1 p.6 p. 11 p. 1 p.

2 p. 9. Recent Readcasters . 2 p.

Add a Comment Submit Characters: 400 real love23left a comment minit mensyuarat kali pertama 01 / 26 / 2010 Reply This document has made it onto the Rising list! 01 / 09 / 2010 Send me the Scribd Newsletter. Share your reading interests on Scribd and social sites. . Discover and connect with people of similar interests. Publish your documents quickly and easily. and occasional account related communications.

.com/scribd twitter. scribd.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright © 2011 Scribd Inc. scribd. scribd. scribd. Language: English scribd. scribd.com/scribd facebook. scribd.Email address: þÿ Submit Upload a Document þÿ Search Documents • • • • • • • • • • • • • • • • • • Follow Us! scribd.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->