P. 1
Format Terkini MINIT MESYUARAT - Copy

Format Terkini MINIT MESYUARAT - Copy

|Views: 4,167|Likes:
Dipublikasikan oleh Masitah Ganu

More info:

Published by: Masitah Ganu on Sep 25, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

MINIT MESYUARAT------------------------------------------------------------------------------------------------BIL.

1/2009

T a r i k h : d d / m m / y y y y M a s a : 0 0 : 0 0 p a g i / p e t a n g T e m p a t : x x x Kehadiran:1 . C i k / P n … … … … … . . P e n g e r u s i 2 . P n … … … … … … … . 3 . P n … … … … … … … . 4 . E n … … … … … … … 56 . C i k … … … … … … . . S e t i a u s a h a Turut Hadir:1 . P n … … … … … … … 2 . P n … … … … … … … Tidak Hadir: (Dengan maaf)1 . E n … … … … … … … 2 . C i k … … … … … … . . 1. Ucapan Aluan P e n g e r u s i 1.1 …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………Tindakan: Makluman1 , 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………… ………………………………………Tindakan: Makluman2 . P e n g e s a h a n m i n i t …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….Tindakan: S/Usaha3 . P e r k a r a - p e r k a r a b e r b a n g k i t d a r i M e s y u a r a t L e p a s 3 . 1 P e r k a r a A x x x 3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XYZ3.1.2 ………………………………………………………… ………………………………………………………………….Tindakan: Cik ABC3.1.3 ………………………………………………………………………………………………………… …………………Tindakan: En. PQR 3 . 2 P e r k a r a B x x x 3 . 2 . 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………… ……….………………..Tindakan : Pn. XYZ3 . 3 P e r k a r a C x x x 3.3.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XXX4 . P e r k a r a y a n g d i b i n c a n g k a n 4.1 Perkara Dxxx4.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XYZ4.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. VWX4 . 2 P e r k a r a E x x x 4.2.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. STU4 . 3 P e r k a r a F x x x 4.3.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. MNO5 . H a l - h a l l a i n 5 . 1 P e r k a r a G x x x 5.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. JKL5.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. GHI5 . 2 P e r k a r a H x x x 5.2.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. DEF6 . P e n u t u p 6.1 ……………………………………………………………………….Mesyuarat ditangguhkan pada jam 00:00 petangDisediakan olehSetiausaha MesyuaratPanitia xxxTarikh: dd/mm/yyyy

Format Minit Mesyuarat Terkini Pkpa 2_1991 Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Report Cancel This is a private document. Info and Rating Reads: 704 Uploaded: 01/08/2011 Category: Uncategorized. Rated: Copyright: Attribution Non-commercial Follow mulau Share & Embed Related Documents PreviousNext 1.

p.

p. 2. p. . p.p. 3. p.

. p. 4. p.p. p. p.

2. 2 p. .p. 2 p. 3 p. 3 p. More from this user PreviousNext 1.

Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent People • • • • • • • • • Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers . Recent Readcasters Scribd Upload a Document þÿ Search Documents Explore Documents • • • • • • • • • • • • • Books .5 p.Fiction Books .

E n .• • • • • • • + all categories Most Followed Popular Sign Up | Log In þÿ þÿ / 3 Download this Document for Free PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM KALI KE-3 2008 TARIKH : 17.Rohima bt.Halim Kaunselor Tidak Hadir Bersebab . A b d . P n .Pn.2008 H A R I : Rabu MASA : 12.09. P n . E n . S a l a w a t i b t .45 tgh – 3.Yaacob Ketua Panitia Kem. A b d .Pn. P n .Hj.Laini Penyelaras Bilik PPSMI 113.Md.00 ptg.En. M o h a m a d K e t u a P a n i t i a – P e n d .Isa Guru Pra Sekolah18. P n .Mohaad Guru Pemulihan19.Hidup1 1 .Azizah bt. Guru Cemerlang / Guru Pakar 4 . T a j u d d i n P e n y e l a r a s K I A 2 M 1 6 . Pn.Rozaidi b. P n . H a m i d K e t u a P a n i t i a – B a h a s a M e l a y u 5. M o h m a d b i n H u s a i n K e t u a P a n i t i a – M a t e m a t i k 7 . T a r m i z i P e n y e l a r a s P S S 1 5 .Natikah bt.Pn. S e n i V i s u a l 10. M a s y i t a h b t .Nasiyah bt.Yusof Guru Besar 2 .Pn. M d .A.Othman Penyelaras Bilik PPSMI 21 4 . N a s i y a h b t . M a l e k b i n R a s i d P e n .Hjh. A b u H u s a i n K e t u a P a n i t i a – P e n d i d i k a n I s l a m 9 . S h a r i f a h b t . Pn. TEMPAT : Bilik GuruKEHADIRAN ( Ikut Kekananan ) 1. M a t H a s a n K e t u a P a n i t i a – S a i n s 8 .Badriah bt. M u z i k 12.Khairul Nizar b. P n .Che Yusni bt. Z a i n o l b i n B u d i n S e t i a u s a h a P e p e r i k s a a n 17. K a n a n K u r i k u l u m 3. H a n i z a b t . N o r A n i z a b t . H a l i m a h b t .Hjh. O t h m a n K e t u a P a n i t i a – P e n d . P n . A .Abdullah Ketua Panitia –Bahasa Inggeris6 . E n .

.Cuma diminta murid buat catatan kelemahankendiri. menyokong.1.. Prestasi murid Tahun 5 merosot -%.. Pastikan semua murid menguasai kemahiran 3M apabila memasuki Tahap2 ..Panitia ....6 ... Ucapan salam dan terima kasih atas kehadiran AJK..Panitia Bahasa Melayu:...Guru-guru perlu merancang langkah-langkah peningkatan prestasi untuk UPSR 2009.PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB) ..Suriatul Amin bin Yahya . P E R K A R A B E R B A N G K I T ..... MEMBENTANGKAN DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT 5Setiausaha membentangkan minit mesyuarat Jawatankuasa K u r i k u l u m k a l i 2 ........ HC 1...... Guru-guru PPSMI diminta memaksimumkan penggunaan peralatanyang dibekalkan........Ketua Panitia bersama ahli diminta membincang langkahmemantapkan pelaksanaannya....2008........Guru-guru yanggagal melepasi tahap penguasaan Bahasa Inggeris perlu berusaha danboleh mendapat bimbingan PRT..... Untuk Makluman I I I ..... serta langkah yang akandiambil untuk memperbaiki pencapaian .. Setiap ketua panitia membentangkan pencapaian mata pelajaranmasing bagi peperiksaan pertengahan tahun.....En.. Sekolah mensasarkan seramai 10 orang mendapat straight A dalam UPSR2009.......... Semua peralatan PPSMI dikehendaki disimpan dengan baik danselamat sepanjang masa.. 2.. Untuk makluman II... murid tahun 6mesti dilaksanakan..... Pengerusi mengharapkan guru-guru PPSMI dapat meningkatkanpenguasaan Bahasa Inggeris dengan pelbagai cara. 4... Tindakan Guru PPSMI 10.Kursus Pengendalian ICT PPSMI FASA V1 2008 I.. Merujuk Agenda IV perkara 6:Head-Count diteruskan . Tindakan guru m/p I V P O S T M O R T E M P E P E R I K S A A N 8..... Tindakan ketua panitia V . P P S M I 9.... 7... Tindakan Guru PPSMI VI.. Tindakan Guru PPSMI 11...PERUTUSAN PENGERUSI (Perlu mengandungi perkara rutin dan profesional) 1..HC 3...Panitia Bahasa Inggeris:...HC 2.....Panitia ......... E n c i k A m e n c a d a n g k a n M i n i t M e s y u a r a t Jawatankuasa Kurikulum Kali 2 1 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS disahkan dan En B. 3...

S / U K u r i k u l u m P e n g e r u s i Jawatankuasa Kurikulum 3 Contoh Minit Mesyuarat Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document. . . . .Pengerusi mengharapkan semua Ketua Panitia bergerak secara aktif. . . Tindakan Semua Gur u VII. . . ( N a m a ) ( N a m a P e n g e t u a / G B ) . membuat post-mortem ke arah meningkatkan prestasimurid dalam semua matapelajaran. t t . . H a s i l p e m e r i k s a a n b u k u l a t i h a n s e m u a m u r i d .Pihak pentadbir kurang berpuas hati terhadap RPM guru b e r h u b u n g catatan refleksi dan format menulis ringkasan. . . . . . . . . Tindakan Semua AJK V I I I .Pengerusi p a n i t i a d i m i n t a bersama Setiausaha kemaskinikan fail . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diharap semuaguru dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. .Di antaranya terdapat m u r i d y a n g t i d a k m e n y i a p k a n tugasan/latihan. . . . . . . . . . . Untuk Makluman 1 3 . .12. . .00 ptg. . .D I S E D I A K A N : D I S E M A K O L E H : ...Terdapat buku latihan yang tidak diperiksa. . . . . . . . HAL-HAL LAIN 15.mesyuarat kali keempatdijangka akan diadakan pada. . t e r d a p a t b e b e r a p a kelemahan. P E N A N G G U H A N M E S Y U A R A T . .Pengerusi amat berharap apa yang dibincangkan dapat dimafaatkanbersama AJK dalam mesyuarat panitia nanti. t t . .Perbincangan pencapaian akademikmesti diutamakan. . . . . .Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kerjasama PK & guru k e r a n a semua laporan PKB tahun 2007 amat baik pelaksanaannya. . . . Info and Rating .. . . . . . . . .. . 2 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS Tindakan Guru M/Pelajaran 14. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3. . . . .. . . .

. p. p. p.panduan pengurusan mesyuarat Follow mgksmkpp Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. 2. p.

3. . p.p. p. p. p.

p. . p. 5. p.4. p. p.

p. 7. p. p.p. p. . 6.

p. . p. 8. p.p. p.

p. p. p. p. 10.9. p. .

. p. 12. p.p. 11. p. p.

p. p. 13.p. . p. p.

p. p.14. . p. p. 15. p.

2. .p. More from this user PreviousNext 1. 28 p. 4 p. 1 p.

. 8 p.2 p. 4 p. 3. 2 p. 2 p.

3 p. 3 p. 3 p.2 p. . 5. 4. 7 p.

7.26 p. 4 p. 1 p. 2 p. 3 p. 6. .

1 p. . 1 p. 2 p.6 p. 8. 11 p.

9.2 p. 2 p. Recent Readcasters .

Share your reading interests on Scribd and social sites. Publish your documents quickly and easily.Add a Comment Submit Characters: 400 real love23left a comment minit mensyuarat kali pertama 01 / 26 / 2010 Reply This document has made it onto the Rising list! 01 / 09 / 2010 Send me the Scribd Newsletter. . and occasional account related communications. Discover and connect with people of similar interests.

scribd. Language: English scribd. scribd.Email address: þÿ Submit Upload a Document þÿ Search Documents • • • • • • • • • • • • • • • • • • Follow Us! scribd.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright © 2011 Scribd Inc. scribd. scribd. scribd.com/scribd twitter. scribd. .com/scribd facebook.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->