Anda di halaman 1dari 12

‫למה מי אמר שלא ככה עושים את זה???

‫חשיבות מראת הצד...‬

‫והיא עוד צועקת כשאני מוצצת ת'אצבע‬

‫וכשהיא לא ראתה, אז עשיתי לה קרניים‬

‫אל תיגע פן תיפגע!!‬

‫האישה המושלמת‬

‫אתה בטוח שרק כך מנפחים ת'סוליות?‬

‫דבשת מרגשת‬

‫תשקר, דבר אמת, תשקר, דבר אמת...‬

‫ואחרי שתטרוף אותי, נעשה 96???‬

‫נערת האמצע בברייל‬

‫יא-אללה, איזה כרית אויר מוזרה...‬