Piagam

KOMITMEN ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI SDIT INSAN KAMIL SIDOARJO

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah swt, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, kami orang tua/wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Kamil Sidoarjo menyatakan komitmen sebagai berikut: 1. Komitmen Terhadap Visi (Shalih, Cerdas, Kreatif, dan Mandiri) a. b. 2. Menyamakan visi melalui pembinaan rutin bersama antara orang tua/wali murid dan sekolah; Memantau perkembangan anak-anak dalam pencapaian visi tersebut.

Komitmen Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan a. b. c. d. e. Bersedia mendampingi anak belajar setiap hari minimal 15 menit; Memonitor pekerjaan sekolah anak, buku penghubung, dan aktivitas ektrakurikulernya; Membuat program kegiatan rumah untuk anak-anak yang sinergis dengan program kegiatan sekolah; Bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan parenting setiap bulan dan kegiatan insidental lainnya; Bersedia memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sekolah.

Bila di kemudian hari kami, orang tua/wali murid, tidak memenuhi komitmen sebagaimana yang kami nyatakan, kami bersedia menerima konsekuensi yang ditetapkan sekolah. Dengan memohon rahmat, taufiq, dan hidayat kepada Allah swt, semoga kami diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Amin. Sidoarjo, ________________

Wulanir Rahmah, S. Psi. Kepala SDIT Insan Kamil

Orang Tua/Wali Murid:

Mengetahui,

Syarif Muhtarom, S. Pd. Ketua LPIT Insan Kamil