Anda di halaman 1dari 8

PSV 3104

TUGASAN ISL

EKSPRESI
NUR ZAWANI Click to edit Master subtitle style BT RASHID NURFATIHAH BT MOHD NAZIR PISMP PSV SEMESTER 2 AMBILAN JANUARI 2011

4/18/12

Tuan Haji Nazli b.

Definisi
4/18/12

Pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dsb). www.artikata.com

Pelahiran maksud (perasaan dan sebagainya) dengan kata-kata (gerak-geri dan lain-lain. Kamus v0.0.1 Beta

Definisi
4/18/12

Ekspresi dalam bidang seni tampak seperti lukisan juga dapat melegakan perasaan dan menghilangkan literasi emosi Monaly Nagey (1947)

Dalam bidang seni, ekspresi ialah menghasilkan gambar atau ikon mengikut gaya dan pengolahan yang tersendiri supaya dapat dihayati oleh orang lain.

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan ekspresi diri seorang kanak-kanak?

4/18/12

1.

Penerokaan menerusi permainan Kanak-kanakdengan melakukan aktiviti sesama mereka seperti permainan adalah sebahagian daripada pembelajaran yang membantu

memupuk kemahiran pemikiran kreatif.

2.

Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Ibu bapa boleh memainkan peranan penting

4/18/12

3.

Imaginasi Kanak-kanaklebihbanyakmenggunakan imaginasi,

bersedia untuk mencuba perkara yang berlainan dan berani memperlihatkan ekspresi diri dengan

berfikiran terbuka.

4.

Menggambar Merupakan salah satu cara membuka minda kanak-

4/18/12

kanak

untuk

berekspresi

dan

diperkembangkan.

5.

Perhatikan subjek yang digemari Gemar memberi perhatian kepada sesuatu perkara atau subjek yang diminati dan menzahirkannya ke dalam bentuk lukisan.

6.

Gemar menconteng Bagi kanak-kanak, contengan merupakan salah satu cara untuk meluahkan perasaan mereka terhadap sesuatu.

4/18/12

http:// dict.rewaz.org/search/browse/ekspresi.re

rujukan
4/18/12

http://www.artikata.com/arti-326133-ekspresi.htm http://www.harum.my/female.php?id=495

http://wacanaseni.usm.my/WACANA%20SENI%20