P. 1
Super Duper Account Projekt

Super Duper Account Projekt

5.0

|Views: 36,231|Likes:
Dipublikasikan oleh Sharmila_Honey_974

More info:

Published by: Sharmila_Honey_974 on Sep 26, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2015

pdf

text

original

KAD STOK

Jenis Barang : Kek Tiramitsu

Bil

Tarikh

Masuk

Keluar

Baki

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

1

3 000

100

2 900

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

KAD STOK

Jenis Barang : Kek Coklat

Bil

Tarikh

Masuk

Keluar

Baki

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

1

3 000

100

2 900

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29

KAD STOK

Jenis Barang : Kek Pandan Ros

Bil

Tarikh

Masuk

Keluar

Baki

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

KuantitiHarga/Unit
(RM)

Amaun
(RM)

1

3 000

100

2 900

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

BUKU CATATAN PERTAMA

JURNAL AM

Tarikh

Butir

Fol

Debit (RM)Kredit(RM)

Jan 1Bank

BT1

50 000

Modal

LA1

50 000

(Merekod aset dan ekuiti pemilik bagi
memulakan perniagaan)

50 000

50 000

Jan 16 Ambilan

LA6

99

Belian

LA7

99

(Ambilan untuk kegunaan sendiri)

31

JURNAL BELIAN

Tarikh

Butir

Fol

No. InvoisJumlah(RM)

Jan 5Syarikat Melati Sdn.Bhd.

LB1

8 100

31Akaun Belian

(Dt)

8 100

JURNAL PULANGAN BELIAN

Tarikh

Butir

Fol

No. Nota
Kredit

Jumlah(RM)

Jan 5Syarikat Melati Sdn.Bhd.

LB1

8 100

31Akaun Belian Pulangan

(Kt)

8 100

32

JURNAL JUALAN

Tarikh

Butir

Fol

No. InvoisJumlah(RM)

Jan 5Syarikat Melati Sdn.Bhd.

LB1

8 100

31Akaun Jualan

(Kt)

8 100

JURNAL PULANGAN JUALAN

Tarikh

Butir

Fol

No. Nota
Kredit

Jumlah(RM)

Jan 5Syarikat Melati Sdn.Bhd.

LB1

8 100

31Akaun Pulangan Jualan

(Dt)

8 100

33

T 1

Dt

BUKU TUNAI

Kt

Tarikh

Butir

FolDiskaunTunaiBank

Tarikh

Butir

FolDiskaunTunaiBank

Jan 1Modal

LA1

60000

Jan 1Lengkapan

LA3

1500

5Bank

1000

5Tunai

1000

7Jualan

LA2

2075

18Syarikat Melati
Sdn.Bhd.

LB1

150

3000

20Pn Selina

LJ1

500

29Perabot

LA4

2400

28Perniagaan Lee

LJ2 243

2187

31Gaji

LA5

800

28Pinjaman

LA9

10000

31Baki

h/b

200

66862

1000

64762

150

1000

64762

Feb 1Baki

b/b

200

66862

34

LEJAR AM

LA 1

Dt

Kt

Akaun
Modal

Jan 31Baki

h/b

60000

Jan 1Bank

60000

Feb 1Baki

b/b

60000

LA 2

Akaun Jualan

Jan 31

Baki

h/b

5325

Jan 9Bank

2075

31Pelbagai
Penghutang

3250

5325

5325

Feb 1Baki

b/b

5325

LA 3

Akaun Lengkapan

Jan 1Bank

1500

Jan 1Baki

h/b

1500

Feb 1Baki

b/b

1500

LA 4

Akaun Perabot

Jan 29

Bank

2400

Jan 31Baki

h/b

2400

Feb 1

Baki

b/b

2400

LA 5

Akaun Gaji

Jan 31Tunai

800

Jan 31Baki

h/b

800

Feb 1Baki

b/b

800

LA 6

Akaun Ambilan

Jan 16Belian

99

Jan 31Baki

h/b

99

Feb 1Baki

b/b

99

LA 7

35

Akaun Belian

Jan

31Pelbagai Pemiutang

8100

Jan 16Ambilan

9

9

Baki

h/b 8,00
1

8100

8,10

0

Feb 1Baki

b/b

8001

LA 8

Akaun Pulangan Belian

Jan

31Baki

h/b 540

Jan 31Pelbagai
Pemiutang

54

0

Feb 1Baki

b/b 54
0

LA 9

Pinjaman Bank

Dt

Kt

Jan 31Baki

h/b

10000

Jan 1Bank

10000

Feb 1Baki

b/b

10000

LEJAR JUALAN

LJ 1

Puan Selina

Jan 8Jualan

820

Jan 20Bank

500

31Baki

h/b 320

820

820

Feb 1Baki

b/b 320

LJ 2

Perniagaan Lee

Jan 22Jualan

2430Jan 28Bank

2187

28Diskaun Diberi

243

2430

2430

Feb 1Baki

b/b

243

36

LEJAR BELIAN

LB 1

Syarikat Melati Sdn. Bhd

Jan

10Pulangan Belian

540

Jan 5Belian

8100

18Bank

3000

18Diskaun

150

31Baki

h/b

4410
8100

8100

Feb 1Baki

b/b

4410

37

Kedai Kek Dina
Imbangan Duga pada 31 Januari 2010
Debit (RM)

Kredit (RM)

Modal

60 000

Jualan

5 325

Puan Selina

320

Lengkapan

1 500

Syarikat Melati Sdn.Bhd.

4 410

Gaji

800

Ambilan

99

Belian

8 001

Pulangan Belian

540

Diskaun Diberi

243

Diskaun Diterima

150

Perabot

2400

Tunai

200

Bank

66 862

Pinjaman

10 000

80 425

80 425

38

Kedai Kek Dina
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Januari 2010

RM

RM

RM

Jualan

5 325

Tolak: Kos Jualan

Belian

8 001

(-) Pulangan Belian

540

Kos Barang Untuk Dijual

7 461

(-) Stok akhir

5 301

Kos Jualan

2 160

Untung Kasar

3 165

Campur Hasil :
Diskaun diterima

150
3 315

Tolak Belanja:
Gaji

800

Diskaun Diberi

243

1 043

Untung Bersih

2 272

39

Kedai Kek Dina
Kunci Kira-kira pada 31 Januari 2010

RM

RM

RM

Aset Bukan Semasa

Lengkapan

1 500

Perabot

2 400

3 900

Aset Semasa

Penghutang -Selina

320

Stok akhir

5 301

Tunai

200

Bank

66 862

73 683

Tolak: Liabiliti Semasa
Pemiutang – Syarikat Melati Sdn. Bhd.

4 410

68 23

Modal Kerja

72 173

Ekuiti Pemilik

Modal awal

60 0000

(+) Untung bersih

2 272
62 272

(-) Ambilan

99

Modal akhir

62 173

Liabiliti Bukan Semasa

Pinjaman bank

10 000
72 173

40

RUMUSAN

Perniagaan saya telah mngamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam

merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan:

1.

Kos Sejarah

Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci

Kira-kira

2.

Wang Sebagai Ukuran

Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Ini selaras

dengan konsep Wang Sebagai Ukuran.

3.

Konservatisme

Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran.

4.

Catatan Bergu

Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan

bergu.

TUGASAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN
KERTAS 3

TAMAT

41

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->