Anda di halaman 1dari 19

Sistem Ekonomi

SISTEM EKONOMI

Kegiatan ekonomi Sara diri

Kegiatan ekonomi komersil

Kegiatan Ekonomi Sara Diri

Sara diri = kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk mndapatkan bahan-bahan makanan dan lain- lain hasil bagi memenuhi keperluan hidup seharian. Keperluan asas ekonomi petani dalam masyarakat Melayu tradisional ialah secukup hidup, iaitu bagi menyara keluarga sendiri sahaja. Menjalankan kegiatan pertanian yang mudah. Menggunakan sistem pertukaran barang (barter system)

Kegiatan ekonomi Sara diri

pertanian

penternakan

perikanan

(a) pertanian

Tanaman padi merupakan sumber makanan dan tanaman yang utama. Dua jenis padi : padi huma dan padi bukit Padi huma ditanam di kawasan yang lebih tinggi seperti dilereng-lereng bukit. Padi bukit ditanam secara pertanian pindah oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman.

(b) Penternakan

Menternak binatang ternakan-sumber makanan, membajak sawah dan menarik kayu. Berburu menjerat gajah- membawa barang dan penumpang serta menjadi alat pengangkutan untuk golongan pemerintah. Gajah- melambangkan ketinggian taraf seseorang pemerintah-hadiah.

(C) perikanan

Antara hasil mata pencarian utama masyarakat tradisional. Menggunakan alat2 tradisional seperti lembing, bubu, jala, pukat dan sebagainya.

Kegiatan Ekonomi Komersil

Lebih mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barangan atau jual beli. Kegiatan ini telah lama bermula sejak zaman kesultanan melayu Melaka lagi.

(a) Perikanan
o

Eksport tunggal hasil laut dari Melaka pada akhir kurun ke-15 ialah ikan kering. Selain itu, kegiatan lain ialah memnubut hasil-hasil laut seperti mutiara dan agar-agar. Hasil laut digunakan untuk bahan makanan istimewa dan ubat-ubatan.

(b) Pertanian dagangan

Diperkenalkan oleh para pembesar dengan menggunakan buruh asing Kegiatan yang utama semasa pemerintahan British. Tanaman utama yang diusahakan secara komersil ialah lada hitam, gambir, buah pala, cengkih, tebu, ubi kayu dan kopi. 1970-an(Pulau Pinang) : lada hitam

Awal abad ke-19 (P.P) : buah pala, cengkih dan tebu*. Pertengahan abad ke-19 ( Melaka, Selangor, Negeri Sembilan) : ubi kayu. Pada awal abad ke-20, lada hitam dan gambir menjadi eksport utama Johor. Ini disebabkan oleh sistem Kangchu yang diperkenalkan di Johor.

Sarawak merupakan pengeluar utama lada hitam di dunia. Tanaman kopi pernah diusahakan oleh peladang Eropah tetapi kurang diberi perhatian disebabkan harganya yang merosot. Awal abad ke-20 : getah Ditanam secara ladang dan menggunakan pekerja dari India Selatan.

Benih getah mula dinawa masuk dari Brazil ke England dan kemudiannya ditanam secara besar-besaran di seluruh Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.. Penanaman getah semakin mendapat sambutan kerana permintaan terhadapnya semakin bertambah akibat perkembangan perusahaan motokar di Eropah.

perlombongan

Bahan galian yang penting di Tanah Melayu ialah bijih timah dan pernah menjadi barangan dagangan yang penting sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kawasn pengeluaran bijih timah: Lembah Kinta, Larut, Dinding dan Beruas ( Perak), Sungai Linggi dan Sungai Ujong (N.S), Sungai Bernam, Sungai Selangor dan Sungai Klang (Selangor), Kelantan, Johor dan Kedah.

Perak merupakan negeri pengeluar bijih timah yang utama. Selepas tahun 1950-an, Kuala Lumpur berkembang sebagai kawasan melombong bijih timah yang penting. Perkembangan pesat Revolusi Perusahaan di Eropah menyebabkan permintaan ke atas bijih timah semakin meningkat~harga bijih timah naik dan pembukaan tanah baru.

Sistem Mata Wang

Sebelum mata wang~urusan perniagaan dijalankan melalui sistem pertukaran barang ( barter system). Tanah Melayu ~ timah, perak, emas, siput, kepingan logam. Sabah ~ manik-manik daripada permata Sarawak ~ cerek tembaga, meriam tembaga kecil*.

Pertengahan abad ke-15 mata wang mula diperkenalkan ~ wang logam yamg diperbuat daripada kaleng (calains) dalam bentuk timah. Mulai tahun 1906, kerajaan British memperkenalkan dolar wang kertas NNS.

Negeri Johor Kedah Pahang Perak Selangor Terengganu

Nama Wang Timah Katun Tra Tampang Bidor Sebuaya Pitis, Jokoh