Jeneng Wayang Watak

: SEMAR : Sabar, Nrima, Apa anane, Asring menehi pituduh, lan kebak kawicaksanaan. : Sang Hyang Ismaya. : Gareng, Petruk, Bagong. : Dewi Kanistri.

Wong tuwone Anake Garwa

: Prabu Narakasura. raja negara Surateleng : Arya Watubaji. penuh belas kasih dan teguh dalam pendirian. lembut. : Prabu Bomanarakasuira. Wong tuwone Anake Bojone .Jenenge Wayang Watake : Dewa Agyanawati. baik budi. sederhana. : sangat cantik dan memiliki sifat perwatakan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful