Jeneng Wayang Watak

: SEMAR : Sabar, Nrima, Apa anane, Asring menehi pituduh, lan kebak kawicaksanaan. : Sang Hyang Ismaya. : Gareng, Petruk, Bagong. : Dewi Kanistri.

Wong tuwone Anake Garwa

: sangat cantik dan memiliki sifat perwatakan . lembut. Wong tuwone Anake Bojone . raja negara Surateleng : Arya Watubaji. sederhana. penuh belas kasih dan teguh dalam pendirian. : Prabu Narakasura. : Prabu Bomanarakasuira. baik budi.Jenenge Wayang Watake : Dewa Agyanawati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful