Jeneng Wayang Watak

: SEMAR : Sabar, Nrima, Apa anane, Asring menehi pituduh, lan kebak kawicaksanaan. : Sang Hyang Ismaya. : Gareng, Petruk, Bagong. : Dewi Kanistri.

Wong tuwone Anake Garwa

: Prabu Bomanarakasuira. raja negara Surateleng : Arya Watubaji. Wong tuwone Anake Bojone . penuh belas kasih dan teguh dalam pendirian. : sangat cantik dan memiliki sifat perwatakan . : Prabu Narakasura. lembut. sederhana.Jenenge Wayang Watake : Dewa Agyanawati. baik budi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful