Jeneng Wayang Watak

: SEMAR : Sabar, Nrima, Apa anane, Asring menehi pituduh, lan kebak kawicaksanaan. : Sang Hyang Ismaya. : Gareng, Petruk, Bagong. : Dewi Kanistri.

Wong tuwone Anake Garwa

Jenenge Wayang Watake : Dewa Agyanawati. lembut. : sangat cantik dan memiliki sifat perwatakan . raja negara Surateleng : Arya Watubaji. : Prabu Bomanarakasuira. : Prabu Narakasura. baik budi. Wong tuwone Anake Bojone . sederhana. penuh belas kasih dan teguh dalam pendirian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful