MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 10 Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3. ( Mungkin 15/10/2011) JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

TAJUK AMALI

CATATAN

Membanding kadar pengaratan besi. keluli dan keluli tahan karat 3. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Alkohol. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. ester dan amina 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Menyediakan baja ammonia 6. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2.

3. Penyediaan industri ammonia. Hukum Gerakan Newton. Membuat muzik – kualiti suara. 2. 3. 6. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . 5. Litar Elektrik. Terapung dan Tenggelam. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. Mikroskop dan Teleskop.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. 4. Apungan. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. 2. asid sulfurik dan asid nitrik 5. Sabun dan detergen 6. Daya dan Gerakan. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pengukuran dalam kehidupan harian. Keseimbangan dan Termometri.

Memahami Trenda Populasi 6. Pemuliharaan Ex-Situ 4.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Ekosistem Tanah 2.

Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. 3. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. 2. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 6. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. 2. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga.

KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. SCE 3110 AMALI 1. Mengenal Pasti Batuan 3. 4. 4. Matahari Terbit. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Kitaran Air 2. Awan dan cuaca 2. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.

8. 3. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. Fasa-fasa Bulan / Gerhana. Dr Tan Ming Tang Dr.KOD KURSUS 3. 11. 6 7. 2. 5. 4. 10. Sistem Suria. Ahli Panel: 1. 9. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr.