MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 10 Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3. ( Mungkin 15/10/2011) JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

TAJUK AMALI

CATATAN

Menyediakan baja ammonia 6. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. Membanding kadar pengaratan besi. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Alkohol. ester dan amina 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. keluli dan keluli tahan karat 3. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5.

Terapung dan Tenggelam. asid sulfurik dan asid nitrik 5. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. Penyediaan industri ammonia. 6. 5. Apungan. Membuat muzik – kualiti suara. 2. Pengukuran dalam kehidupan harian. 4.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. 3. Mikroskop dan Teleskop. Daya dan Gerakan. 2. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. 3. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . Hukum Gerakan Newton. Sabun dan detergen 6. Litar Elektrik. Keseimbangan dan Termometri.

Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Pemuliharaan Ex-Situ 4. Memahami Trenda Populasi 6. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Ekosistem Tanah 2. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.

Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 6. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. 3. 2. 2. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga.

Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Mengenal Pasti Batuan 3. Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. 4. Matahari Terbit. 4. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Awan dan cuaca 2. SCE 3110 AMALI 1. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. Kitaran Air 2.

Ahli Panel: 1. 3. 11. 4. Sistem Suria. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. 9. Fasa-fasa Bulan / Gerhana. 6 7. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . Dr Tan Ming Tang Dr. 2. 8. 10. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr.KOD KURSUS 3. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful