MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 10 Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3. ( Mungkin 15/10/2011) JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

TAJUK AMALI

CATATAN

Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. keluli dan keluli tahan karat 3. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2. Menyediakan baja ammonia 6. Alkohol. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Membanding kadar pengaratan besi.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. ester dan amina 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2.

Penyediaan industri ammonia.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. Apungan. 6. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. 2. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . 3. asid sulfurik dan asid nitrik 5. Mikroskop dan Teleskop. Daya dan Gerakan. Litar Elektrik. 3. Terapung dan Tenggelam. Membuat muzik – kualiti suara. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. Keseimbangan dan Termometri. 2. Pengukuran dalam kehidupan harian. 4. 5. Hukum Gerakan Newton. Sabun dan detergen 6.

Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Ekosistem Tanah 2. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Memahami Trenda Populasi 6.

Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . 2. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. 2. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. 3. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 6. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4.

4. 4. Matahari Terbit. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. SCE 3110 AMALI 1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Kitaran Air 2. Mengenal Pasti Batuan 3. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Awan dan cuaca 2.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.

Fasa-fasa Bulan / Gerhana. Ahli Panel: 1. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4.KOD KURSUS 3. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr. Sistem Suria. 2. 6 7. 5. 4. 3. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . 9. 10. 11. Dr Tan Ming Tang Dr. 8.