MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 10 Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3. ( Mungkin 15/10/2011) JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

TAJUK AMALI

CATATAN

Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Membanding kadar pengaratan besi. keluli dan keluli tahan karat 3. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. ester dan amina 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. Menyediakan baja ammonia 6. Alkohol.

Hukum Gerakan Newton. Litar Elektrik. 5. Sabun dan detergen 6. 4. 3. asid sulfurik dan asid nitrik 5.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. Daya dan Gerakan. Mikroskop dan Teleskop. Apungan. 6. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. 2. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . 2. 3. Pengukuran dalam kehidupan harian. Terapung dan Tenggelam. Keseimbangan dan Termometri. Membuat muzik – kualiti suara. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. Penyediaan industri ammonia.

Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Pemuliharaan Ex-Situ 4. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Memahami Trenda Populasi 6. Ekosistem Tanah 2. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1.

Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 6. 2. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. 2. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . 3.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1.

Awan dan cuaca 2. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. Mengenal Pasti Batuan 3. 4. 4. Kitaran Air 2. SCE 3110 AMALI 1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. Matahari Terbit.

TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. 4. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . Sistem Suria. 8. Ahli Panel: 1. 6 7. 11. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr. Fasa-fasa Bulan / Gerhana. 5. 3. Dr Tan Ming Tang Dr. 2. 9. 10.KOD KURSUS 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful