Anda di halaman 1dari 7

SULIT*

942/1

STPM 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

SKEMA PEMARKAHAN
GEOGRAFI KERTAS 1 ALAM SEKITAR FIZIKAL

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT

SULIT*

SKEMA PEMARKAHAN

1.

a)

1- kejadian siang dan malam 2 markah 2- fenomena pasang dan surut air laut 2 markah 3- perubahan waktu/masa 1 markah 5 markah bx-panjang siang dan malam adalah sama di semua tempat b1- pancaran matahari waktu tengah hari tepat di atas garisan khatulistiwa pada 21 Mac dan 23 September b2- tenaga matahari maksimum diterima di kawasan khatulistiwa b3- terjadinya musim bunga di kawasan iklim sederhana b4- terjadinya musim luruh di kawasan iklim sederhana b5- kedua-dua kutub menerima cahaya b6- perubahan tekanan udara menyebabkan perubahan tiupan angin dan juga hujan Bx = 2 markah 5 x 2 markah = 10 markah 12 markah 1- pertanian 2- penternakan 3- pelancongan/rekreasi 4- aktiviti pengeringan/IKS 5- perhutanan/pembalakan/perlombongan 6- perhubungan/pengangkutan 7- perikanan 4 x 2 markah = 8 markah Pergerakan jisim adalah semua jenis pergerakan bahan yang terluluhawa/regolith/bahan longgar menuruni cerun akibat tarikan graviti 5 markah b1- Penebangan pokok/pembalakan di kawasan cerun b2- Pembinaan rumah/hotel di cerun bukit b3- Pertanian pemotongan cerun bukit b4- pengangkutan dan perhubungan pembinaan jalan raya dan lebuhraya di lereng bukit b5- Pertanian pindah pembakaran dan penggondolan b6- Kuari/pengambilan tanah bukit 5 x 2 markah = 10 markah c1- Pembinaan teres-teres di cerun bukit - memperlambatkan pergerakan tanih - tenaga kinetik diperlahankan c2- Penanaman rumput dan tanaman tutup bumi - menguatkan struktur tanih melalui cengkaman akar - sesetengah kekacang bertindak mengikat butiran tanih bagi menstabilkan cerun c3- Pemasangan sungkupan - kawalan sementara melindungi cerun c4- Pembinaan benteng konkrit di kawasan cerun bukit
SULIT

b)

c)

2.

a)

b)

c)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT*

- groin dan gabion (sangkar yang diisi batu) c5- Pembinaan sistem parit/longkang di kawasan cerun bukit - aliran air lebih terkawal c6- Penguatkuasaan undang-undang - Akta Pemuliharaan Tanah - Akta Parit dan Bangunan - Kawalan pembangunan EIA c7- Pendidikan formal dan tidak formal 5 x 2 markah = 10 markah 3a) I Luluhawa fizikal merupakan satu proses pemecahan/penguraian/pereputan batuan kepada saiz yang lebih kecil oleh agen luluhawa tanpa menukarkan sifat-sifat kimianya 5 markah 1- pengsuriaan/kembang kecut 2- penghabluran garam 3- tindakan fros/ibun 4- pembasahan dan pengeringan 5- pelepasan tekanan 4 x 3 markah = 12 markah 1- faktor geologi/ciri-ciri batuan 2- faktor iklim/cuaca 3- faktor biotik 4- faktor bentuk muka bumi 5- faktor masa 6- faktor manusia 4 x 2 markah = 8 markah Kenaikan atau penurunan aras laut berbanding dengan aras daratan 5 markah i. perubahan eustatik - eustatik glasieran - eustatik tektonik - eustatik enapan - eustatik meteorit - faktor manusia ii. perubahan isostatik - proses pembekuan dan pencairan glasier - proses penggondolan dan pemendapan - akibat letusan gunung berapi 5 isi sekurang-kurangnya 2 dari mana-mana (i) dan (ii) 5 x 2 markah = 10 markah c1- wujud pinggir pantai tenggelam/timbul c2- wujud hutan pantai yang tenggelam c3- wujud pelbagai jenis pantai (pantai ria, pantai fiod, pantai dalmatia) c4- kewujudan terumbu karang
SULIT

ii

iii

3b).

I ii

iii

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT*

c5- wujud pentas benua 5 x 2 markah = 10 markah 4. a) Kerpasan adalah lembapan yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair(hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dengan intensiti yang berbeza-beza. 5 markah Rajah Serakan : (Rujuk lampiran) Tajuk = 1m Skala = 1m Petunjuk = 1m Label bulan = 1m Plotan = 6m 10 markah c1- kegiatan pertanian - bilangan hari hujan mempengaruhi turutan musim membajak, menabur benih, menanam dan menuai (padi sawah di Delta Kelantan Okt-Mac) c2- kegiatan perikanan pinggir pantai musim tengkujuh (Nov-Feb) - tangkapan berkurangan berbanding musim tenang (Mac-Ogos) c3- Pelancongan dan rekreasi - terutama pelancongan pinggir pantai dan pulau. Bilangan pelancong maksimum pada Mac- Ogos c4- Industri Kecil dan Sederhana (IKS) - industri pengeringan ikan/batik, pengawetan tembakau, perniagaan terjejas pada musim banjir c5- Kegiatan harian yang lain 5 x 2 markah = 10 markah Siklon tropika merupakan kumpulan udara yang begerak secara berputar mengelilingi pusat tekanan udara rendah atau pusat tekanan udara tinggi di kawasan tropika 5 markah b1- Berlaku di kawasan garis lintang tropika ( 8 darjah hingga 35 darjah utara dan selatan khatulistiwa) b2- Akibat pemanasan tinggi haba matahari menyebabkan arus lautan juga menjadi panas dan ia akan menyebabkan jisim udara yang panas lalu naik ke atas dan ini mewujudkan tekanan uadara yang rendah di bawahnya. b3- Udara tekanan tinggi akan bertiup masuk dengan kencang ke kawasan tekanan udara rendah b4- Semakin ke pusat, tekanan menjadi semakin rendah dan angin akan bertiup kencang berputar dalam bentuk ribut b5- Pusaran angin kencang terbentuk di dalam zon vorteks 5 x 2 markah = 10 markah c1- Kehilangan nyawa c2- Penyakit berjangkit c3- Trauma c4- Kerosakan infrastuktur
SULIT

b)

c)

5.

a)

b)

c)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT*

c5- Kehilangan harta benda c6- Kematian ternakan / kerosakan tanaman/ kehilangan punca pencarian 5 x 2 markah = 10 markah 6. a) Formula = 1 markah 100 % - jumlah peratus halaju angin Pengiraan dan jawapan = 2 markah 100% 89.7% = 10.3% 3 markah b) Mawar Angin : Tajuk = 1m Skala = 1m Petunjuk = 1m Label arah = 1m Plotan = 8m 12 markah b1- pertanian angin monsun membawa intensiti hujan yang berbeza mengikut musim (Delta Kelantan:padi pada monsun timur laut, tembakau pada monsun barat daya) b2- perikanan perikanan pinggir pantai: tangkapan lebih banyak pada monsun barat daya bagi nelayan pantai timur semenanjung Malaysia b3- pembalakan menebang balak dilakukan pada musim kering b4- pengangkutan pengangkutan air (sungai pendalaman) tidak digunakan pada musim hujan; pengangkutan jalan laut ke pulau b5- kegiatan industri desa pengeringan tekstil/batik dilakukan pada musim kering. Memproses garam di teluk Manila pada musim kering b6- Pelancongan dan rekreasi 5 x 2 markah = 10 markah Pintasan atau cegatan silara merujuk kepada halangan dari kanopi (silara) tumbuhan terhadap air hujan yang turun dari daun, ranting, dahan, batang dan lain-lain yang menyebabkan tidak 100% titisan hujan akan menimpa bumi 5 markah b1 Jenis batang pokok licin aliran air lebih cepat dan banyak b2 Sudut percambahan ranting curam aliran air lebih cepat dan banyak b3 Saiz kanopi lebar dan besar berupaya memerangkap air hujan b4 Keamatan hujan hujan lebat aliran air lebih banyak b5 Kepadatan hutan hutan yang padat lebih berupaya memerangkap air b6 Strata hutan strata yang lebih banyak lebih berupaya memerangkap hujan 5 x 2 markah = 10 markah c1 Aktiviti pembalakan c2 Aktiviti penyahutanan untuk pertanian c3 Aktiviti pelancongan c4 Pembandaran c5 - Pembangunan insfrastruktur jalan raya
SULIT

c)

7.

a)

b)

c)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT*

c6 Penghutanan semula c7 Pembenihan hujan tiruan 5 x 2 markah = 10 markah 8.a) i) a1- komponen biotik a2- komponen abiotik 2 markah ii) Gambar rantaian makanan
Matahari

Pengeluar Contoh

Pengguna 1 Contoh

Pengguna 2 Contoh

Pengguna 3 Contoh

Air

Pereput/Pengurai Contoh

Petunjuk :

Aliran tenaga dalam rantaian makanan

Gambar rajah lengkap (betul contoh pengeluar, pengguna, pengurai) dan dalam bentuk rantaian (kesinambungan anak panah)

= 4 markah b) i) 1- akar timbul/ceracak 2- batang keras dan tinggi 3- dominan 4- daun berlilin 2 x 2 markah = 4 markah 1- penebangan hutan bakau dijadikan cerucuk/arang kayu 2- perikanan/pengutipan menyebabkan kepupusan pengeluar/terputusnya rantaian makanan 3- petempatan/penambakan 4- pelancongan 5- pembinaan insfrastruktur - jeti 6- akuakultur 4 x 2 markah = 8 c1- mencegah hakisan c2- habitat/tempat pembiakan hidupan laut c3- mengawal suhu setempat c4- hadangan tiupan angin/ribut c5-membekalkan oksigen c6-penapis/penghalang kotoran melalui peranan akar ceracak 4 x 2 markah = 8 markah

ii)

c)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT

SULIT*

Lampiran 1

Rajah Serakan : Bilangan Hari Hujan di Stesen Kaji Cuaca Lubuk Merbau, Perak Bagi Tahun 2008

Skala : 1 titik = 1 hari hujan J F M A M J J O S O N D

Petunjuk: Bilangan hari hujan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011

SULIT