Anda di halaman 1dari 52

Falsafah Pendidikan KM

• Pendidikan Kesusasteraan Melayu di


Malaysia bertujuan untuk menjana minda
dan emosi, mengukuhkan jati diri,
menyuburkan budaya bangsa dan
memupuk sikap berdaya saing ke arah
pembinaan insan bestari.
Matlamat
• Melengkapkan murid dengan ilmu sastera
agar dapat menghayati, menghargai,
mencintai dan memupuk rasa bangga
terhadap bahasa dan sastera Melayu
dalam bidang pendidikan dan kerjaya ke
arah pemantapan cita rasa sastera di
kalangan masyarakat.
Objektif
• memahami isi dan menganalisis aspek sastera
• mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera
• menghayati dan menghargai estetik bahasa
• menghargai penulis dan karya yang dihasilkannya
• memberikan pandangan, menilai karya sastera secara
kritis dan menyuburkan nilai kemanusiaan di samping
memupuk semangat cinta akan negara.
• menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai
dengan kebolehan murid
• memupuk budaya membaca untuk memperkembang
dan mengekalkan minat terhadap sastera Melayu.
Kandungan Suk Pelajaran
• Kajian teks Prosa dan Puisi
• Prosa Moden - novel, cerpen, drama
• Prosa Tradisional -sastera sejarah,
sastera epik, sastera hikayat, sastera
rakyat
• Puisi Tradisional - pantun, syair,
gurindam dan seloka
• Puisi Moden - sajak
Aspek sastera
• Tema dan persoalan, watak dan
perwatakan
• Plot, latar, gaya bahasa, bentuk, nada,
• sudut pandangan, nilai kemanusiaan dan
pengajaran
Hasil Pembelajaran
• Pengenalan Kesusasteraan Melayu
• - definisi, cirri, bentuk, sejarah perkembangan,
peranan kesusasteraan Melayu
• Prosa
• - definisi, biodata pengarang, aspek sastera,
menghasilkan karya kreatif
• Drama
• - definisi, biodata, aspek sastera,
menghasilkan skrip drama
• Puisi
– definisi, biodata, aspek sastera, menghasilkan dan
mempersembahkan puisi
Kemahiran Bernilai Tambah
• Kemahiran Berfikir
• Kemahiran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
• Kemahiran Belajar Cara Belajar
• Kajian Masa Depan
• Kecerdasan Pelbagai
• Pembelajaran Konstruktivisme
• Pembelajaran Konstektual
Sinopsis
• Ringkasan cerita
• Gambaran keseluruhan cerita
• Membantu pembaca memahami cerita
• Paku Payung Limau Mandarin
• Pensel Sebatang
Tema
• Persoalan pokok atau persoalan utama/
idea dasar, gagasan, fikiran
• Tema hanya satu
• menjadi panduan pengkarya
mengumpul, memilih, menyusun bahan
• keadilan, perjuangan, sejarah,
kemiskinan, kemanusiaan, kehijauan
alam
Persoalan
• perkara-perkara kecil dalam karya yg
ada
• hubungan dengan tema
• Persoalan bertujuan mengukuhkan tema
yang diketengahkan
• Dapat dikesan melalui tindakan watak
atau
• peristiwa yang berlaku
Watak dan Perwatakan
• Sesuatu objek atau pelaku (manusia, haiwan,
tumbuh-tumbuhan) - Watak – Midun, Aku,
Ikram,
• mempunyai sifat-sifat tertentu -perangai dan
pemikiran
• Perwatakan - Sifat-sifat yg digambarkan pada
watak – Lahiriah - bentuk, paras rupa, tingkah
laku. Jasmaniah - perasaan, sikap dan
pemikiran
• Watak pembantu /watak sampingan -
perbezaan dgn watak
• menimbulkan unsur ketegangan/konflik
Watak dan Perwatakan
• watak - untuk menyalurkan buah fikiran atau
pandangan hidup penulis
• watak digunakan mengembangkan tema /
persoalan/mengubah persekitaran
• Watak utama, watak sampingan, antagonis (watak
penyambut - lazimnya nilai negatif), protagonis (watak
pemula -biasanya nilai positif), watak hitam, watak
putih (baik), watak bulat/bundar - lebih hampir kpd
manusia yang ada kelemahan (watak yg dinamis,
mengalami perubahan, bersifat kompleks),
• watak pipih (tidak kompleks), tidak berubah) sama
dengan watak statik (tidak mengalami perubahan iaitu
jahat sejahat-jahatnya),
• watak kodi (nenek kebayan)
Plot
– Jalinan peristiwa/ Rentetan peristiwa yg
berasaskan sebab-akibat,
– dijalin dgn permulaan, perkembangan,
konflik, puncak dan peleraian
– Bukannya jalan cerita
• Jalan cerita -kejadian yang berlaku kerana sebab
tertentu, sementara yg menggerakkan kejadian
cerita itu adalah plot.
• Teknik plot - Ada imbas muka, imbas kembali,
dialog, monolog, monolog dalaman
• Cerpen - hanya ada satu plot
• Novel -ada plot utama, plot sampingan
Latar
• Keterangan mengenai ruang, Tempat,
suasana terjadi sesuatu peristiwa
• Digunakan untuk mengembangkan
watak/perwatakan, tema dan persoalan
• Terbahagi tiga
• Latar tempat – sek. rendah, hospital, wad
kelas 3
• Latar Masa- minggu ke-2 belajar, berlangsung
2 hari
• Latar masyarakat – pelbagai bangsa, tak suka
membazir masa
Gaya Bahasa
• Cara penggunaan bahasa yang baik,
kreatif untuk menyampaikan tema/
persoalan
• Diksi, bahasa kiasa/perbandingan,
pengulangan, lambang
Gaya Bahasa
• Diksi - pemilihan kata
• Asonansi
• Aliterasi
• Alusi - tokoh
• Simile - gaya bahasa perbandingan jelas
• Metafora -bahasa perbandingan atau kiasan,
perahu waktu, laut itulah cermin manusia
• Anafora -pengulangan awal baris
• Epifora -pengulangan pada akhir baris
• Hiperbola/bombastik -berlebih-lebihan
• Personafikasi- sifat-sifat manusia
Nilai Kemanusiaan
– Amalan atau tingkah laku baik yang ada
pada individu, kumpulan atau masyarakat
– Dikemukakan dgn fakta, huraian, contoh
– Contohnya - sikap bekerjasama, kasih
sayang, kesabaran, simpati, mengenang
jasa
Pengajaran
– Nasihat/ bimbingan yg diambil dari karya
– Dikesan melalui tindakan watak dan
peristiwa yg terjadi
– Dikemukakan dgn fakta, huraian, contoh
Sudut Pandangan
• Kedudukan pengarang dalam menyampaikan
cerita
• Sudut pandangan orang pertama - pengarang
salah seorang daripada watak - aku, saya
• Sudut Pandangan oaring ketiga - berada di luar
cerita, solah-olah serba tahu tentang watak
Bentuk
» Susunan unit-unit berirama
» Bilangan rangkap
» Bilangan baris dalam rangkap
» Bilangan suku kata dalam baris
» Rima akhir
» Rumah baru pak cik saya roboh ke bumi
A. Wahab Ali
Ke Pelabuhan Jauh
Usia melayarkan kita ke pelabuhan jauh
Di atas perahu waktu berlarut peristiwa
Kita leka dan setahun sekali tersedar
Bila anak meningkat besar

Menoleh kita ke belakang


Cantik warna bercorakan
Apa yang ada tidak disetujui
Apa yang enggan dulunya belum tentu

Makin lanjut di laut umur


Tampak melambai kemesraan zaman
Usia masa anak-anak di pelabuhan bertolak
Bergamitan saying di usia yang bergolak

Besar ertinya waktu dan daya


Menjalani hidup
Makin belayar usia ke teluk tempat berlabuh
Makin cahaya menghubungi roh
Makin belayar usia ke teluk tempat berlabuh
Terasa dunia begitu rapuh
Citra Masyarakat
• Masyarakat yg berpegang kuat pd
animisme
• Tidak yakin kpd perubatan moden
• Mengamalkan upacara memuja roh
• Mengamalkan pantang larang
• Menghormati tetamu
• Mementingkan tradisi bangsa
Dharmawijaya
Di Titian Kembara
Bening pagi yang meniti
Di bayang pandangmu
Mengukir tafsir imbauan waktu
Kupinta
Dada setiamu tetap bersedia
Mendepani lembah lurah titian kembara
Gementar senja yang tiba
Di lelah langkahmu
Menduga rasa keringat duka
Kupinta
Cekal citamu berbulan bintang
Membuang bimbang ke hujung kenang
Suram malam yang terpendam
Di tafakur tidurmu
Menanti mentari titipan maya
Kupinta
Mimpi baktimu tiadakan rela
Menatang kehidupan berbunga hampa
Pantun
Bakar gaharu di tengah halaman
Asamkan karat si pisau raut
Kalau berguru salah pedoman
Sesat di darat karam di laut

Hijau rumput di tepian mandi


Kembang berseri bungan senduduk
Elok diturut resmi padi
Semakin berisi semakin tunduk

Tikar pucuk tikar mengkuang


Alas nikah raja Melayu
Ikan busuk jangan dibuang
Buat perencah si daun kayu
Titisan darah di Tanah Indah
Moyang kami yang papa mesra berbudi bahasa
Mati terantai kakinya, tercelik hampa matanya
Tanah pusakanya indah subur merata
Untuk kita warisnya-penyambung cerita .
Untaian masa bertunda memucatkan warna muka
Ulangan cahaya bahagia menjelma tiada ke gua
Kami masih berbahasa masih berbudi juga
Sedang tangan raksasa mencekik bengis
mangsanya.
Dalam taman hak kami berkembang puspa yang
wangi
Aneka ragam jenisnya menghiasi persada Bunda
Biar bersatu segalanya erat berpadu sejiwa
Biar semerbak baunya mengharumi seluruh
benua!
Kami berbudi bahasa penuh ikhlas di dada
Tiada rela berjela cerita neraka selaksa
Kami berbudi bahasa mesra hati asasnya
Siapa sahaja durhaka kami ancam nyawanya!
“ Aku tak memaksa. Cuma aku akan sedia
mendengar. Mungkin bila aku tahu lebih
sikit, dapat jugak aku melapik kata dalam
tugas Jabatan atau arahan-arahan rasmi
aku masa depan. Maklumlah, kau tak
punya pilihan lagi kecuali berhadapan
dengan dia dalam tugas-tugas seharian,
begitu juga aku.” Suara biola yang
gemersik tadi perlahan mati lalu diganti
dengan nada yang punya authority.
Perkataan Jalil benar-benar telah menjerat
Ikram. Terkapai-kapai perasaannya
disimpai oleh jerat yang begitu mahir
dilontar oleh sang pemburu. Jerat
menjerut kemas. Ikram berasa dirinya
seumpama kerak dan suara biola itu
umpama air.
Gaya Bahasa
• Pemilihan kata (Bahasa daerah, bahasa
kolokial)
• Penggunaan ayat (Ayat panjang atau ayat
pendek)
• Penggunaan puisi atau peribahasa
• Penggunaan dialog
• Penggunaan bahasa Inggeris. Contoh
Gaya Bahasa
• Penggunaan ayat panjang. Contoh
terkapai-kapai perasaannya…
• Penggunaan Dialog. Contoh “aku tak
memaksa.
• Kata ganda. Contoh, arahan-arahan
• Unsur simile. Contoh,
Gaya Bahasa
• Unsur personafikasi. Contoh, perkataan
Jalil benar-benar……
• Unsur sinkof. Contoh, tak
• Anafora
• Kurasa diriku terlalu kecil
• Kurasa ibadatku terlalu nipis
Gaya Bahasa
• Epifora
• Tapi bukan mati sebenar mati
• Kerana tiada mati sebelum mati
• Simplok
• Usia yang panjang
• Rezeki yang murah
• Bahasa kalasik
• Pawana
Gaya Bahasa
• Perulangan baris
• Bangkitlah bangkit
• Inversi
• Ayuhai kaum di Malaya negeri
• Perlambangan
• Buah lebat
• Perbandingan terus
• Hujan dan panas adalah muzik setia
Gaya Bahasa
• Pengulangan kata
• Begini ya begini tragedi di bumi
• Bahasa asing
• Paradoks
• Jiwamu tewas dengan wanita
• Unsur prosaik
• Kalau tuan kena, apa rasa?
• Unsur Alusi
• Pendekar dipimpin Maharajalela
• Onomatope
• Murai berkicau bersayu-sayu
Unsur Bunyi
• Asonansi
• Aliterasi
• Pengulangan kalimat bunyi
• Dagang datang berlagak mahir
• Pengulangan imbuhan
• Kibarkan panji hunuskan keris
• Rima akhir
• abab
Teknik Penulisan
• Teknik pemerian
• Teknik dialog
• Teknik monolog
• Teknik imbas kembali
• Teknik imbas muka
• Teknik suspens
Teknik Penulisan
• Teknik pemerian. Contoh, Ikram berasa
dirinya seumpama kerak dan suara biola
itu umpama air
• Teknik dialog, contoh,….
• Teknik monolog. Contoh, Ikram berasa
dirinya…
Pendekatan Menganalisis
• Semua bahan Kesusasteraan Melayu
akan dianalisis terlebih dahulu sebelum
diberikan kpd pelajar
• Pendekatan hakiki – meninjau karya dari
sudut penciptaannya
• Pendekatan pengajaran – mengutamakan
cara bagaimana karya sastera
disampaikan kpd pelajarnya.
Pendekatan Sejarah
• Ia berlandaskan sejarah
• Pentingkan periodasi dlm perkembangan
kesusasteraan yg melibatkan ketamadunan
• Pada setiap perkembangan, dicari keistimewaan
setiap genre
• Ia penting utk menilai karya
• Beri peluang kpd pelajar membuat
perbandingan dari segi struktur, masyarakat dan
psikologi
• Juga memahami nilai-nilai hidup yg diamalkan
setiap generasi
• Ia membantu satu pembentukan peribadi yang
sihat dan opti,is dalam kehidupan seseorang itu
Pendekatan Sejarah
• Hikayat Seribu Satu Malam
• Sejarah Melayu – Sulalatus Salatin ialah
Sastera sejarah –
• Asal-usul raja Melayu
• Pembukaan Singapura dan Melaka
• Penyebaran ugama Islam
• Hang Tuah
Pendekatan Sejarah
Pendekatan Sejarah
• Hikayat Raja-Raja Pasai
• Hikayar Misa Melayu
• Hikayat Merong Mahawangsa
• Hikayat Aceh
Pendekatan Sosiologi
• Popular di kalangan pengkritik yg melihat
hasil kesusasteraan sebagai refleksi
masyarakat
• Hasil kesusasteraan dianggap
mempamerkan keadaan sesuatu zaman
• Tiga aspek yg dikaji ialah sosiologi
pengarang, masalah sosial, masalah
audien
Pendekatan Sosiologi
• Sosiologi sosial seperti profesion, ekonomi,
status pengarang dlm masyarakat
• Ideologi sosial seperti kegiatannya dalam
pertubuhan
• Masalah isu sosial, implikasi dan tujuan sosial
karya itu sendiri
• Masalah audien dan pengaruh kesusasteraan
dlm kalangan mskt
• Hasil kesusasteraan digunakan utk mengetahui
nilai hisup, sikap dan tingkah laku masyarakat
Pendekatan Sosiologi
• Novel Salina – Karya A. Samad Said
• Anak Mat Lela Gila- Pak Sako
• Shit- Shahnon Ahmad
• Panglima Awang – Harun Aminrrashid
• Salah Asuhan – Abdul Muis
• Siti Nurbaya – Marah Rusli
• Atheis – Achdiat K. Miharja
• Keluarga Gerilya
• Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk
• Pak Utih
Pendekatan Antropologi
• Menekankan aspek estetika kesusasteraan
secara menyeluruh
• Aspek-aspek budaya tertentu yg menonjol perlu
dibincangkan secara khusus
• Kesusasteraan dihasilkan oleh individu sebagai
ahli masyarakat. Oleh itu, semua karya
terbelenggu dlm rangka budaya masyarakat
• Kesusasteraan dianggap mengandungi
berbagai-bagai aspek budaya. Jadi pengarang,
mempunyai aspirasi dan visi tersendiri
• Pendekatan ini bersifat interdisiplin namun
budaya tetap menjadi kayu pengukur utama
Pendekatan Psikologi
• Memusatkan perhatian kpd manusia yang
mencipta
• Menggunakan berbagai-bagai teori ilmu jiwa utk
mengkaji tingkah laku manusia melalui konflik
watak
• Karya pengarang dibaca utk mengetahui sikap
pengarang terhadap sesuatu persoalan, apakah
motif yg kerap kali timbul dalam karyanya
• Apakah anasir yg mendorongnya mencipta
karya
• Ahli psikolgi spt Sigmund Freud, Adler
Pendekatan Psikologi
• Dlm konteks kesusasteraan moden,
manusia digambarkan menghadapi
berbagai-bagai masalah hidup yg
menekan seluruh jiwanya,
• Timbul konflik nilai
• Karya kesusasteraan dianggap sebagai
cetusan hati nurani manusia (pengarang)
yg diwarnai elemen abstrak, emosi dan
pengalaman diri, keluarga dan
masyarakat
Pendekatan Psikologi
• Dengan memahami aspek psikologi, para
pelajar akan mudah menghayati karya
tersebut dgn lebih mendalam terutama
dari aspek penciptaan, watak/perwatakan
dan kesannya kpd audien dan sebab-
musabab mengapa cerita itu diolah
sedemikian rupa.
Pendekatan Biografi
• Membicarakan tentang riwayat hidup dan
pengalaman diri sejak dilahirkan hingga
meninggal
• Menceritakan peristiwa yg dialami seseorang
dan pengalamannya dinukilkan
• Mementingkan fakta yang tepat dan diolah
supaya menarik minat pembaca
• Rasa jijik, mual, simpati, benci, syang, seronok
• Riwayat hidup seseorang pengarang juga
diambil kira dan pengetahuan terhadap diri
pengarang menolong pengkritik membuat
tafsiran lebih bermakna
• Memoir Seorang Dekan…
Pendekatan Biografi
• Hasil kesusasteraan yang bernilai dan
baik dipancarkan oleh penulis yang
riwayat hidupnya juga baik
Pendekatan Deduktif
• Melihat sesuatu itu secara menyeluruh
dahulu, kemudian membuat perincian
terhadap bahagian-bahagian itu
• Guru-guru membuat generalisasi,
menerangkan maksud, memberikan
peraturan dan definisi pada awal langkah
pengajaran
Pendekatan Induktif
• Melihat ciri-ciri sesuatu sebelum membuat satu
generalisasi. Ia menggunakan kaedah pencarian
(discovery) iaitu melihat, meneliti, menganalisis
sesuatu pada awalnya kemudian membuat
kesimpulan
• Guru tidak digalakkan memberi definisi, isi
kandungan keseluruhan pelajaran
• Guru boleh mengemukakan soalan-soalan,
berbincang, memerhati
• Cari seberapa banyak maklumat tentang watak
utama kemudian baharulah dibuat kesimpulan
terhadap watak