Anda di halaman 1dari 28

BAB 1 1) -

KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION Pengenalan; Kamus Dewan (2005) suatu bidang pekerjaan yang memerlukan Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan

pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. fungsi sosial yang penting. 2) tugas. 3) Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) b) c) penguasaan ilmu yang mendalam kecekapan dan kepakaran dalam bidang kod etika menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan

yang jelas untuk masyarakat dan negara. semasa memberi perkhidmatan. ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.

profesion.

d)

kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh

masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru

seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dalam segala aktiviti profesional. GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik

Guru Profesional;

dan negara. Guru Non Profesional; 6) Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998); Bersikap profesional sementara banyak persaingan.

sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.

darjah. -

Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Memastikan suasana guru mengajar murid belajar dalam bilik Melahirkan persekolahan berwatak supaya murid mempunyai berpersonaliti sihat dan serba boleh.

kekuatan ilmu, Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Mempertahankan martabat profesionnya. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak

berbelah bahagi. 7) 8) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002); Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani,1998) ;

Sahsiah Bertaqwa Berakhlak Berperibadi mulia Komitmen Bersopan Positif Berkepimpinan Budaya ilmu

Ketrampilan Ilmu 9) Isi kandungan Pedagogi Bahan Kaedah Teknologi Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Merancang & mengurus p & p Memilih strategi Kemahiran teknologi Kemahiran generik Kemahiran kaunseling Menilai p & p

10) -

Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non

profesional dalam profesion keguruan. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength, weakness, opportunity, threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.

BAB 2 2) -

KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis, menilai, sama ada mengikut peraturan guru perlu menjaga kod etika demi status, akhlak dan maruah.

1.Konsep Etika

yang telah ditetapkan.

Kod Etika Keguruan mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas

Tanggungjawab terhadap pelajar

Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara

mereka. sosial/ekonomi ibu

setia,

Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat bertanggungjawab

Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu pendidikan dengan masyarakat.

bapa, institusi Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. 3) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan Berusaha menunaikan tanggungjawab. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Akauntabiliti Guru; Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001), akauntabiliti guru sebagai; kualiti guru kualiti pengajaran. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. kecekapan sebagai guru. mencemarkan nama baik

profesion perguruan.

Konsep

Kemahiran interpersonal. Membentuk soalan penilaian. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin

Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. Bersikap adil dengan setiap murid. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.

Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion

perguruan. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara kaum. 4) Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness- kesempurnaan Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dan kejujuran Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang

Institut Integriti Malaysia- kualiti yg wujud secara keseluruhan dan dan organisasi

padu kepada individu hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan budaya kerja organisasi yang bersistem. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah, imbas kembali salah Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong dan mempunyai kuasa yang Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-

demi mewujudkan

seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.

BAB 3

ISU ETIKA GURU

Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru :

Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya

guru saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku Guru dikawal oleh etika perguruan. masyarakat yang berhubung dengan mereka dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.

Fokus Etika Guru : Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Pengurusan masa Kerjaya sambilan Kerjaya sambilan Pengurusan kewangan ISU KESANTUNAN GURU

1.0 a) b)

Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku Fokus kesantunan guru ialah : Perlakuan dalam percakapan Kawalan suara Memonopoli sidang perbualan Cakap banyak Puji diri secara langsung dan tidak Tatacara berkomunikasi

dalam masyarakat.

Ikut norma budaya setempat, bukan tatacara kita sahaja. ISU KEPEDULIAN GURU

2.0 a) b) c) d) e) f) g) -

Definisi ; perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses Guru perlu : Sedar atas perubahan Minat pada perubahan Mengenali pembawa perubahan Mengurus perubahan Menilai kesan perubahan Bekerjasama dengan rakan Membuat penambahbaikan Kepedulian dari segi penyempurnaan diri

diberikan kepada sesuatu isu/tugas tugasnya. terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. perubahan (Havelock 1995)

: urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas Kepedulian terhadp tugas pengajaran

: ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru Kepedulian terhadap impak pengajaran

: yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan

Cadangan : Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain, mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

Teori Keprihatinan (Fuller 1969) Peringkat Keprihatinan Diri Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas Peringkat Impak

Prihatin Diri : Apakah pelajar suka saya? Bolehkah saya mengajar apabila diselia? Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. Apakah BBM saya sesuai dengan murid?

Peringkat Impak : Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi?

saya?

Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru Peringkat novis Peringkat novis lanjutan Peringkat cekap Peringkat mahir Peringkat pakar Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative

Cabaran Guru Permulaan

Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru

Guru Cekap : - Ada kecekapan pada tahap minimum - Guru mula kenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. - Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Guru Mahir Terbaik dalam bidang Menjadi teladan profesionalisme Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

Guru Pakar Menyerlahkan diri secara profesionalisme Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang

darjah. profesionalnya.

Konsep Sekolah dan Guru Berkesan

Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat

Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi bermatlamat, fikiran positif, yakin dan sabar Ciri mengajar gaya tersendiri, kepakaran, bermotivasi Ciri intelektual suka membaca, mempunyai mental-life yang segar,

mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar, membuat persediaan dan beri Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu

murid semangat belajar bersungguh-sungguh

proaktif Ciri guru berkesan : - Profesional - Mempamer kekuatan teori

- Kaya ilmu - Bertindak atas landasan etika kerja - Morality yang teguh - Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran - Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa - Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah - Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa - Menampilkan watak terpuji, berimej, peribadi mulia, berwawasan - Taat setia terhadap perkhidmatannya, memartabatkan profesionnya - Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas berpendirian - Professional dengan PNP di sekolah - Berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya pelajar mempunyai ilmu, berpesonaliti sihat dan serba boleh. Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang

keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.

Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik

Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT, mengekalkan guru berkualiti

dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah

Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar role model kepada warga pendidikan

Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa, bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar

Hasil kerja :

Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea

dan mesej yang berkesan. Potensi : Berwawasan, proaktif, responsive, inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.

Guru Permulaan

1) 2) 3)

Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.

perguruan di IPG atau university individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.

Fokus isu : Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid

Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : Kurang mahir urus Koku Kurang mahir urus aktiviti sukan Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah Kurang teori dan amalan latihan Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber Kurang kemahiran sosial PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

BAB 5

1) 2) -

Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab

dan nilai. murid.

Mempraktikkan budaya ilmu membaca, berfikir, membuat

penyelidikan & mencari idea baru. 3) Pembimbing Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt

amalan seharian. pelajaran, sosioemosi & kesihatan.

4) -

Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai Meningkatkan tahap profesional guru. Menambahbaik aktiviti P&P. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh

aspek kandungan pengetahuan.

kemahiran berfikir kritis & kreatif. 5) Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian

penyelidikan tindakan.

Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah

kes, soal selidik, pemerhatian & temubual. 6) Agen Sosial Guru agen sosialisasi. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu

menupuk sahsiah, sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. 7) 8) Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu, kemahiran dan nilai Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Guru hendak peka dengan emosi, keperluan dan perubahan sikap &

tanggungjawab guru.

kepada murid.

tingkah laku murid.

Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih,

prejudis atau diskriminasi. 9) Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral, nilai agama, nilai terminal & nilai Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku

instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. (kesungguhan, kerajinan, ketekunan, persahabatan, toleransi dan kesabaran). 10) Pengurus Pembelajaran Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Memupuk nilai persahabatan, kerjasama, toleransi dalam kalangan Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.

akademik dan sosial.

daripada pelajar.

pelajar.

RHP, BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.

BAB 7

STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN

VISI DAN MISI KPM

1) -

Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada

dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah, prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. Misi KPM: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina

masyarakat yang progresif, berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) 4) carta organisasi (http://www.moe.gov.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian, 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1PK2 bertanggungjawab dlm HEM PK3 menguruskan hal-hal kokurikulum Tugas Dan Tanggungjawab Guru; Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin

Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran

5) -

Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru; Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk

memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar- e.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g pihak

pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah, berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti e.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah Jangkaan terhadap diri sendiri e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan

BAB 8

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN

SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang

kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.

Hayat 3) Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah

pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. 4) Pembelajaran Peribadi

Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid, maka

belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri

yang anda tahu Sebagai contoh Program secara on-line merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara on-line. Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi, 6) 7) Budaya Membaca; Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi Mengapa dan bagaimana?

sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.

Budaya Menyelidik Kajian Tindakan Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Pelajaran Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan, tindakan, Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang Malaysia. penilaian terhadap tindakan. guru perhatikan.

Membentuk budaya reflektif, bersikap terbuka dan mampu

menambah baik amalan kendiri. 8) Amalan Reflektif;

Antaranya amalan refleksi melalui : Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan, Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change, we must know it is possible,

or we wouldnt be teaching because education is a constant process of change. Every single time you teach something to someone, it is ingested, something is done with it,and new human being emerges (Leo Buscaglia). 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai

yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Bekerja bersama-sama secara sukarela. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Berkolaborasi Penghargaan terhadap mereka yang terlibat

sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.

11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini

12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar

yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal

Soalan Refleksi

Sebagai guru permulaan, buktikan bahawa anda telah melengkapkan

diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.