Anda di halaman 1dari 23

[HOTD] shOlat dhuha

Februari 15th, 2007

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, Dan sesungguhnya hari
kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan), Dan kelak Tuhanmu pasti
memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
(QS. Adh Dhuhaa, 93 : 1-5)

Hadist riwayat .Ahmad, Muslim dan Abu Daud,


Abu Dzar r.a., dia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, “Setiap tulang dan persendian badan
dari kamu ada sedekahnya; setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap
tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma’ruf adalah sedekah dan
setiap nahi munkar adalah sedekah. maka, yang dapat mencukupi hal itu hanyalah dua raka’at
yang dilakukannya dari shalat dua.”

Links:
[sOlat dhuha hindaRi kepapaan]
http://nurjeehan.wordpress.com/2007/02/10/solat-dhuha-hindari-kepapaan/
[sembahyang dhuha]
http://www.brunet.bn/gov/mufti/alhadaf/mac99/h_dhuha.htm
[dalil shOlat dluha]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/1472
[kala fajaR menyingsing]
http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=178622&kat_id=105&kat_id
1=147
[sahkah shalat dhuha apabila niatnya dadakan?]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/2862
[shalat-shalat sunnat yang ditunaikan sehaRi-haRi]
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1946&bagian=0
[shalat dhuha tiap haRi]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/1334
[Re: shalat dhuha tiap haRi]
http://www.mail-archive.com/keluarga-islam@yahoogroups.com/msg05799.html
[shalat sunnat di peRjalanan, menyambung shalat sunnat dengan shalat faRdhu]
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=664&bagian=0
[waktu pelaksanaan shalat dhuha]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/180
[shalat dhuha yuk…!!!]
http://murdikawati.blogspot.com/2007/02/shalat-dhuha-yuk.html
[sOlat sunat dhuha]
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=22571

-perbanyakamalmenujusurga-

Point rangkuman:
• Shalat Dhuha hukumnya sunnah muakkad (yang ditekankan)
• Shalat Dhuha dilakukan sekitar 20 menit selepas terbit matahari atau tinggi matahari
daripada pandangan jauh sekadar satu al-Rumh atau batang lembing yakni kira-kira dua
meter
• Waktu shalat Dhuha berakhir sebelum menjelang waktu Zuhur
• jumlah rakaat adalah dua hingga delapan rakaat (dilakukan dua-dua rakat).
• Surat yang sunat dibaca selepas membaca Faatihah pada rakaat pertama ialah surah as-
Syams dan rakaat kedua selepas membaca al-Faatihah disunatkan membaca surah adh-
Dhuha

http://nurjeehan.wordpress.com/2007/02/10/solat-dhuha-hindari-kepapaan/

Solat Dhuha hindari kepapaan

February 10th, 2007 at 12:21 pm (Petua & Amalan, Ibadah & Koleksi Doa)

Oleh Zuarida Mohyin

“Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku.” (al-Dhariyat: 56)

Allah s.w.t. Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Dia tidak
menciptakan makhluk-Nya dengan sia-sia dan tiada manfaatnya. Malah Allah yang Maha
Bijaksana tidak membiarkan mereka dalam keadaan terkapai-kapai tanpa pedoman dan
panduan, terbiar tanpa pengisian dan amalan.

Bahkan dengan rahmat dan kurniaan nikmat-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, Allah
s.w.t. dan Rasul-Nya menunjukkan jalan-jalan ibadat dan ketaatan, begitu juga pintu-pintu
kebaikan dan kebajikan untuk diamalkan sesuai dengan falsafah sebenar penciptaan jin dan
manusia seperti ayat di atas. Salah satu ibadat sunat yang dianjurkan ialah solat sunat Dhuha.

Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunah, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM),
Nilai, Negeri Sembilan, Nidzamuddin Zakaria menjelaskan, solat Dhuha bermaksud solat sunat
yang dikerjakan pada waktu dhuha, iaitu pada saat matahari telah naik lebih kurang setinggi
sebatang lembing atau galah (kira-kira jam 20 minit selepas terbit matahari atau lebih)
hinggalah matahari berada tepat di tengah-tengah langit (sebelum menjelang Zuhur).

“Menurut mazhab jumhur ulama iaitu Imam Malik, Syafie dan Ahmad, solat ini hukumnya
sunat muakkad (sunat yang sangat dituntut) sedangkan Imam Abu Hanifah hanya
memandangnya sebagai suatu amalan sunat biasa.

“Justeru, sunah yang ditinggalkan Baginda Rasulullah ini eloklah dijadikan amalan bertepatan
dengan hadis yang bermaksud: Junjunganku tercinta, Nabi Muhammad s.a.w. telah berwasiat
supaya aku mengerjakan tiga perkara iaitu: Berpuasa tiga hari pada tiap-tiap bulan (13, 14
dan 15 haribulan daripada bulan Qamariah), mengerjakan dua rakaat solat Dhuha dan juga
supaya aku mengerjakan solat Witir sebelum aku tidur,” kata Nidzamuddin dalam temu bual
baru-baru ini.

Kelebihan

Menjelaskan kelebihan mereka yang mengamalkan solat ini, kata Nidzamuddin, setiap amalan
kebajikan pasti memperoleh ganjaran setimpal daripada Allah s.w.t.. Pun begitu, ia mestilah
dilengkapi dua syarat utama iaitu ikhlas dan menepati syariat.

Setiap ibadat yang disyariatkan juga pasti tersirat hikmah dan fadilat yang tersendiri. Cuma
usah pula hikmah dan fadilat ini yang diutamakan. Dibimbangi ia menjadi suatu tabiat di mana
kita beramal lantaran hikmat semata-mata bukan lahir daripada rasa keinsafan diri.
Namun demikian, terdapat nas-nas hadis nabawi yang menggesa umatnya melakukan amalan
solat sunat Dhuha dengan disebutkan fadilatnya bagi menambahkan semangat dan keinginan
untuk melakukan amalan mulia ini.

Di antaranya hadis riwayat Abu Dzar bahawa Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Setiap orang
menjelang pagi, berdasarkan tulang temulang sendi memerlukan sedekah. Tiap-tiap tasbih itu
sedekah, tiap-tiap tahmid sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah dan tiap-tiap takbir adalah
sedekah. Menyeru makruf adalah sedekah, mencegah mungkar adalah sedekah. Semuanya itu
sama nilainya dengan dua rakaat solat Dhuha,” kata Nidzamuddin.

Selain itu, solat ini juga adalah tanda kesyukuran seorang hamba yang dikurniakan lengkap
sendi tulangnya sebanyak 360 batang pada setiap pagi yang dilaluinya. Justeru, dhuha atau pagi
yang penuh nikmat Ilahi itu disyukuri dengan menyembah Allah, simbolik kepada terima kasih
seorang hamba kepada Penciptanya.

Persoalan yang sering timbul berkaitan solat ini adalah dari segi keutamaannya kerana ia
berada dalam waktu bekerja. Akui Nidzamuddin, kedua-dua perkara tersebut memang ada
kedudukan dan kepentingannya masing-masing. Pokoknya cara seseorang itu mengendalikannya
mestilah seimbang dan saksama antara tanggungjawab duniawi dan tuntutan ukhrawi.

Hakikatnya, umat Islam perlu memahami kedudukan solat ini. Pertama, sebaik-baiknya, ia
dilakukan di rumah agar dapat dikerjakan dengan lebih sempurna. Jadi, jika di tempat bekerja,
lakukan dengan menggunakan masa yang sebaik mungkin.

Kedua, sifat solat ini ringkas dan mudah dilaksanakan di mana-mana tempat (baik di surau atau
bilik sendiri). Masanya pula hanya mengambil masa empat hingga lima minit. Jadi, apalah salah
kalau ia dibudayakan.

Ketiga, pada dasarnya ia adalah sunat hukumnya malah Baginda jua tidak melaksanakannya
dalam bentuk yang konsisten. Hal ini diterangkan oleh Aishah: “Aku tidak pernah melihat
Rasulullah s.a.w. mendirikan sembahyang sunat Dhuha. Sesungguhnya aku mendirikan
sembahyang Dhuha walaupun Rasulullah meninggalkannya. Tetapi pada hakikatnya Baginda
suka melakukannya, ini adalah kerana Baginda bimbang jika selalu mengamalkannya, orang
ramai akan mewajibkan ke atas diri mereka.” (Riwayat Muslim).

Oleh itu lakukan solat ini di rumah atau di tempat kerja selagi mana ia tidak memberatkan atau
menghalang tugas-tugas lain yang lebih utama dan penting.

Ruang waktu dan waktu afdal

Sesuailah dengan namanya dhuha yang bermaksud pagi. Jadi ruang waktunya bermula kira-kira
20 minit selepas terbit matahari atau disebut dalam kitab-kitab fikah sebagai tinggi matahari
daripada pandangan jauh sekadar satu al-Rumh atau batang lembing yakni kira-kira dua meter.
Waktu solat ini pula berakhir sebelum menjelang waktu Zuhur. Jadi, secara mudahnya dapat
difahami bahawa batas waktu solat sunat Dhuha ini antara pukul 7 pagi hingga 1 petang.

Berkenaan waktu afdalnya pula iaitu ketika sinar matahari kian panas berdasarkan sepotong
hadis Nabi s.a.w. yang dirakamkan oleh Zaid bin Arqam. Rasulullah s.a.w. menjelaskan: “Solat
Dhuha ini afdalnya ketika matahari telah meninggi dan kian panas sinarnya.” Imam Nawawi
menghuraikan masa tersebut sebagai masa berlalunya seperempat tempoh siang hari iaitu
pukul 10 pagi hingga 1 petang (Kitab al-Majmu’ karangan Imam Nawawi).
Justeru, waktu sedemikian eloklah dilaksanakan solat tersebut, apatah lagi pada saat itu badan
memerlukan ‘rehat sebentar’ setelah penat bekerja. Maka disarankan juga sekiranya masa
tersebut diisi sekadar empat hingga lima minit dengan sujud menyembah Ilahi sama ada di
rumah atau di tempat kerja dengan syarat tidak mengetepikan perkara-perkara atau urusan
yang wajib dan utama daripada yang sunat.

Bilangan rakaat

Yang masyhur di kalangan para ulama adalah paling minimum dua rakaat sahaja dan bilangan
yang maksimum adalah lapan rakaat. Cuma terdapat juga pendapat sebilangan ulama yang
mencadangkan bilangan yang paling afdal iaitu empat rakaat (dilakukan secara dua kali salam).
Ini bersandarkan hadis Aishah (Riwayat Imam Abu Daud) menjelaskan bahawa Nabi
melakukannya sebanyak empat rakaat. Begitu juga hadis Qudsi yang disampaikan oleh Nu’aim
yang bermaksud: “Wahai anak Adam! Usahlah dikau lemah daripada mengerjakan empat
rakaat Dhuha. Demikian itu pasti melengkapi kebajikan genap satu hari yang dikau jalani.”
(Riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih)

Solat ini juga diriwayatkan berjumlah enam rakaat (tiga kali salam) seperti hadis Nabi yang
disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. (Riwayat Imam al-Tabarani)

Dalam pada itu, ada juga riwayat yang dirakamkan oleh Anas bin Malik menjelaskan bahawa
Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa yang menunaikan solat sunat Dhuha sebanyak 12 rakaat
maka nescaya Allah s.w.t. akan membina sebuah mahligai di dalam syurga kelak.” (Riwayat
Imam al-Tirmizi)

Tegasnya, bilangan yang masyhur adalah antara dua hingga lapan rakaat. (Kitab al-Majmu’
karangan Imam Nawawi). Oleh itu, eloklah ia dijadikan sandaran bagi amalan kita.

Cara melaksanakannya

Banyak bahan media cetak yang boleh dirujuk bagi mengetahui cara melakukan solat sunat
Dhuha ini merangkumi bacaan-bacaan dalam solat hinggalah dalam sujud dan doa setelah
selesai ibadat tersebut.

Cuma secara asas dan mudahnya berdasarkan hadis-hadis Nabi, solat sunat Dhuha ini dilakukan
seperti solat-solat lain, cuma bacaan yang dianjurkan Baginda s.a.w. selepas al-Fatihah,
menurut hadis yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir, ialah surah al-Syams pada rakaat
pertama dan al-Dhuha pada rakaat kedua. (Riwayat al-Hakim)

Namun begitu, perkara (bacaan dalam solat) ini adalah sesuatu yang subjektif dan tidak statik.
Maka tidak perlulah hanya terikat dengan kaifiat tertentu dan bacaan tertentu. Apa yang
penting, solat tersebut diniatkan dengan betul, syarat-syaratnya dipenuhi dan rukun-rukunnya
disempurnakan sebaik-baiknya. Begitu jugalah dengan doa selepas solat tersebut.

Para sahabat yang komited

Antara mereka yang paling komited dengan amalan solat sunat ini ialah Abu Darda’, Abu
Hurairah dan Abu Zar al-Ghifari. Mereka komited lantaran wasiat dan pesanan Nabi s.a.w.
kepada mereka ditambah pula dengan sifat mereka yang kuat beribadat.

http://www.brunet.bn/gov/mufti/alhadaf/mac99/h_dhuha.htm
SEMBAHYANG DHUHA
Murahkan rezeki, menolak kepapaan

Antara ibadat sunat yang dianjurkan dan menjadi amalan Rasullullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam sendiri ialah sembahyang sunat Dhuha. Banyak hadis-hadis yang mengalakkannya dan
menyatakan keutamaannya, Antaranya dalam riwayat Abu Hurairah katanya:-

Maksudnya :"Kekasihku Rasullullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku tiga
perkara, aku tidak meninggalkannya, iaitu ; supaya aku tidak tidur melainkan setelah
mengerjakan witir, dan supaya aku tidak meninggalkan dua rakaat sembahyang Dhuha kerana
ia adalah sunat awwabin, dan berpuasa tiga hari daripada tiap-tiap bulan" ( Hadis riwayat Al-
Bukhari dan Muslim )

Dalam riwayat yang lain Rasullullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda yang
maksudnya : " Pada tiap-tiap pagi lazimkanlah atas tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu
bersedekah; tiap-tiap tahlil satu sedekah, tiap-tiap takbir satu sedekah, menyuruh berbuat
baik satu sedekah, dan cukuplah ( sebagai ganti ) yang demikian itu dengan mengerjakan dua
rakaat sembahyang Dhuha ." ( Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim )

Adapun kelebihan sembahyang Dhuha itu sepertimana di dalam kitab "An-Nurain" sabda
Rasullullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam yang maksudnya : "Dua rakaat Dhuha menarik rezeki dan
menolak kepapaan."
Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya :

"Barangsiapa yang menjaga sembahyang Dhuhanya nescaya diampuni Allah baginya aku segala
dosanya walaupun seperti buih dilautan." (Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dan daripada Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu berkata :

"Aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata : "Barangsiapa yang mengerjakan
sembahyang sunat Dhuha dua belas rakaat dibina akan Allah baginya sebuah mahligai daripada
emas" (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Waktu sembahyang Dhuha ialah dari naik matahari sampai sepenggalah dan berakhir di waktu
matahari tergelincir tetapi disunatkan dita'khirkan sehingga matahari naik tinggi dan panas
terik.

Cara menunaikannya pula adalah sama seperti sembahyang-sembahyang sunat yang lain iaitu
dua rakaat satu salam. Boleh juga dikerjakan empat rakaat, enam rakaat dan lapan rakaat.
Menurut sebahagian ulama jumlah rakaatnya tidak terbatas dan tidak ada dalil yang membatasi
jumlah rakaat secara tertentu, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah
bermaksud :"Adalah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersembahyang Dhuha empat rakaat dan
menambahnya seberapa yang dikehendakinya." (Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Dalam sebuah hadis yang lain Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda bermaksud :

" Barangsiapa yang menunaikan sembahyang sunat Dhuha sebanyak dua rakaat tidak ditulis dia
daripada orang-orang yang tidak lalai daripada mengingati Allah dan barangsiapa yang
menunaikan nya sebanyak empat rakaat ditulis akan dia daripada orang-orang yang suka
beribadat dan barangsiapa yang menunaikannya sebanyak enam rakaat dicukupkan baginya
pada hari tersebut, barangsiapa menunaikanyan sebanyak lapan rakaat Allah menulis baginya
daripada orang-orang yang selalu berbuat taat, barang siapa yang menunaikannya sebanyak
dua belas rakaat Allah akan membina baginya mahligai didalam syurga dan tidak ada satu hari
dan malam melainkan Allah mempunyai pemberian dan sedekah kepada hamba-hambaNya dan
Allah tidak mengurniakan kepada seseorang daripada hamba-hambaNya yang lebih baik
daripada petunjuk supaya sentiasa mengingatiNya," ( Riwayat At-Thabarani )

Manakala surah yang sunat dibaca selepas membaca Faatihah pada rakaat pertama ialah surah
as-Syams dan rakaat kedua selepas membaca al-Faatihah disunatkan membaca surah adh-
Dhuha.

Adapun niat sembahyang Dhuha ialah :

Ertinya : " Sahaja aku sembahyang sunat Dhuha dua rakaat kerana Allah Taala "

Doa’ sembahyang Dhuha ialah:


Maksudnya : " Ya Allah, bahawasanya waktu Dhuha itu waktu DhuhaMu, kecantikan itu ialah
kecantikanMu, keindahan itu keindahanMu, kekuatan itu kekuatanMu, kekuasaan itu
kekuasaanMu dan perlindungan itu perlindungan Mu. Ya Allah jika rezekiku masih diatas
langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah, jika ia
(dari yang) haram maka sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu Dhuha,
Keagungan, Keindahan, Kekuatan dan Kekuasaan Mu, limpahkanlah kepada hamba-hamba Mu
yang saleh ."

http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/1472

Konsultasi : Ibadah

Dalil Sholat Dluha

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum Wr Wb

Langsung saja, baru-baru ini saya mendengar dari salah seorang ustadz bahwa dalil sholat dluha
haditsnya dhaif.
ini cukup mengagetkan saya karena selama ini yang saya tahu banyak hadits yang menerangkan
keutamaan sholat dluha ini.
Mohon tanggapannya. Jazzakumullah khairan katsiran

Wassalam

Abu Azzam

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.


Sholat dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang dinjurkan oleh Rasulullah SAW . Ada
sejumlah hadits shohih dan hasan yang menjelaskan tentang keutamaan melaksankan sholat
sunnah tersebut, antara lain;

Dari Abu Dzar Al-Ghiffari RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: �Wajib bagi setiap sendi-sendi
salah seorang dari antara kalian untuk bersedekah setiap hari. Setiap tasbih adalah shodaqoh,
setiap tahmid adalah shodaqoh, setiap tahlil adalah shodaqoh, setiap takbir adalah shodaqoh,
amar ma�ruf adalah shodaqoh. Nahyi al-munkar adalah shodaqoh. Dan cukup menggantikan
itu semua dua rakaat yang dilaksanakan di waktu dhuha� (HR. Muslim No. 720, Kitab Sholatul
Musafirin Wa Qashruha, Bab Istihbab Sholat Adh-Dhuha. Jami�ul Ushul 9/436)

Dari Abu Hurariroh RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: �Tidak ada yang menjaga
(pelaksanaan) sholat dhuha kecuali Awwab� dalam kesempatan lain : �Ia termasuk sholat
Awwabin� (HR. Ibnu Khuzaimah 2/228, Al-Hakim 1/314, Thobrony 2/279. Hadits ini disahihkan
oleh Imam Al-Hakim dengan syarat Muslim. Imam Al-Bany menghasankan hadis ini dalam
kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ash-Shohihah No. 1994)

Dari Abu Darda dan Abu Dazr Al-Giffari RA, dari Rasulullah SAW, dari Alloh Swt. Dia berfirman:
�Wahai anak Adam, ruku�lah untukku di permulaan hari empat rakaat, maka akau akan
mencukupkan bagimu di akhirnya� (HR Ahmad dalam Al-Musnad 6/440-451, Tirmidzy No. 475,
Hadits ini disahihkan oleh Ahmad Syakurt dalam tahqiqnya terhadap hadits Tirmidzy dan juga
oleh Al-Bany dalam Shohih Sunan At-Tirmidzy 1/147)

Dengan keterangan-keterangan di atas, jelas bahwa dalail-dalil yang menjelaskan sholat sunnah
Dhuha adalah hadits-hadits yang bisa dijadikan hujjah karena merupakan hadis-hadis shohih
maupun juga hadis hasan.

Wallahu A`lam Bish-Showab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=178622&kat_id=105&kat_id
1=147

Jumat, 19 Nopember 2004

Kala Fajar Menyingsing

"Ya Allah sesungguhnya waktu Dhuha, waktu dhuha-Mu, cahayanya cahayaMu, kerinduannya
kerinduanMu, kekuatannya kekuatanMu, ya Allah sekiranya rezekiku ada di langit maka
turunkannya jika ada di bumi keluarkannya. Jika cahaya jauh pendekatannya dan jika ada
hampir maka permudahkannya dengan kebenaran dhuhaMu, cahayaMu, kekuatanMu dan
kesucianMu, berikanlah kepada hamba-hambaMu yang soleh. Allah cucuri rahmat ke atas
penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarga dan para sahabatnya serta kesejahteraan.
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."
(Doa usai Shalat Dhuha)

Tiada yang lebih mengagumkan ketika menyaksikan pemandangan alam di waktu fajar. Guratan
cahaya langit berwarna kemerahan menandakan pergantian malam menuju siang. Diiringi riuh
rendah kicau burung-burung, alam pun bersiap menyambut pagi. Cerah di bumi, cerah pula di
langit. Tengadahkan pandangan ke atas, niscaya akan terlihat bintang dan bulan dengan kilau
cahaya keperakan sebelum beranjak meninggalkan malam.
Langit fajar tetap menyajikan keindahan. Itulah bukti kebesaran Allah SWT dengan segala
ciptaan-Nya. Dari ketinggian di Pulau Terceira di Azores, jelas tergambar lukisan alam raya yang
amat mempesonakan kala fajar menjelang. Padahal sebelumnya, untuk pertama kalinya dalam
dua tahun, tidak terlihat cahaya terang planet-planet di langit fajar. Tidak planet Jupiter, Mars,
Venus ataupun Saturnus.

Akan tetapi, fajar di tanggal 10 September 2004 lalu, seolah mengikis hal tersebut. Langit pagi
bermandikan cahaya. Merkuri, Venur, Saturnus dan banyak lagi, memancarkan keindahannya
lagi. Nampak pula bulan sabit serta bintang Orion. Merkurius adalah planet yang terlihat lebih
terang. Menyusuri langit sebelah timur horizon, warna jingganya amat mengesankan. Pada
tanggal 12 September, bulan sabit berada persis di bawah Merkuri, hingga memudahkan
siapapun untuk menemukannya. Planet terdekat dengan bumi ini memang jarang berada jauh
dari matahari dan ini membuatnya paling bercahaya.

Planet Merkurius juga merupakan misteri alam raya. Tercatat hanya satu wahana antariksa
tanpa awak, Mariner 10, yang pernah menjelajah langit Merkurius sekitar 30 tahun lampau.
Berdasarkan foto-foto yang dikirimkan ke bumi, diketahui bahwa permukaan Merkurius amatlah
gersang, bertemperatur panas. Wujudnya mirip dengan bulan. Venus juga memancarkan cahaya
terangnya. Bahkan, dialah yang mungkin pertama kali dapat dikenali seketika melongok ke atas
langit pagi. Cahaya terang Venus berasal dari awan dan kabut tebal yang sanggup memantulkan
70 persen cahaya matahari. Sebagai perbandingan, Merkurius hanya mampu memantulkan
cahaya matahari sebesar 6 persen saja.

Akan tetapi di balik keindahannya, Venus adalah suatu tempat yang mengerikan. Atmorfirnya
diliputi oleh karbon dioksida, permukaannya bertemperatur sangat panas, tekanan udara
mencapai 90 kali lebih besar daripada di bumi dan awannya mengandung acid sulfur. Wahana
antariksa yang mendarat di Venus, Venera 14 milik Rusia, pada tahun 1982, hanya bertahan
mampu 57 menit. Kini lihatlah tepat di atas Venus, sebuah bintang berwarna kuning cerah.
Itulah Saturnus, sang planet bercincin. Cassini, wahana ruang angkasa milik Eropa, saat ini
tengah meneliti cuaca dan medan magnetik planet ini serta mempersiapkan penjelajahan ke
bulan misterius, Titan.

Jika punya teleskop, arahkan ke Saturnus, dan dapat dilihat cincin merahnya yang
mengagumkan. Bisa juga disaksikan fase penampakan Venus yang kini sedang berwujud seperti
separo bulan. Jangan lupakan planet Merkurius, tapi lebih baik menyaksikannya tanpa teleskop.
Hari-hari mendatang di waktu fajar, diperkirakan akan semakin nampak indah. Bulan purnama
bakal hadir bersama planet-planet menakjubkan ini, bercahaya menemani gugus bintang
Gemini dan Orion. Bintang paling terang di langit, Sirius, juga turut hadir.

Kebesaran ciptaan Allah SWT yang nampak di waktu fajar membuatnya begitu mulia di sisi-Nya.
Rahmat Allah terhadap hamba-Nya apabila alam ini berada di waktu fajar. Di ketika inilah
karunia Allah melimpah ruah hingga menjadikan manusia hidup di dalam kesenangan dan
kemewahan. Justru itulah manusia yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah berkewajipan
menyatakan rasa syukurnya yang tidak terhingga ke hadirat Allah SWT. Di sinilah bertambahnya
rahmat dan kemurahan rezeki ke atas hamba-Nya.

Fajar adalah cahaya pertama yang dapat dilihat di ufuk timur pada waktu pagi. Fajar ini
terbagi menjadi dua : Pertama, fajar yang pasti ialah yang nampak padanya sinar halus agak
tipis menjulang tinggi ke atas tanpa rintangan adalah fajar yang tidak mengharamkan makan
dan minum bagi orang yang berpuasa. Kedua, fajar yang pasti ialah yang melintang cahayanya
di arah yang sama.Ketika selepas fajar menyingsing maka datang waktu Dhuha. Waktu ini
berawal sejak matahari terbit hingga masuknya waktu Dzuhur. Dalam pengertian ilmu fiqih,
waktu Dhuha dimulai sejak tingginya matahari lebih kurang satu galah.
Dengan adanya waktu Dhuha itu maka Rasulullah sangat menganjurkan untuk mengerjakan
shalat sunah sebanyak dua atau empat, delapan dan dua belas rakaat. Meskipun shalat ini
hukumnya sunah tetapi amat dianjurkan agar segenap umat mengerjakannya. Sebagaimana
diuraikan dari Abu Zaid RA, berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat Dhuha sehingga kita
mengira beliau tidak meninggalkannya tetapi jika telah meninggalkannya sehingga kita mengira
bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya."

Demikianlah kesungguhan Rasulullah SAW mengerjakan solat Dhuha yang beliau lakukan meski
hanya ibadah sunah saja. Kalaulah itu keadaannya maka sebagai umatnya juga perlu
mengerjakan sebagai tanda kecintaan terhadap-Nya disamping ada faedah dan manfaatnya.
Sebagaimana yang dipahami bahwa setiap amalan yang disukai dan yang dilakukan oleh
Rasulullah terkandung banyak hikmat dan fadilahnya. Begitu juga dengan fadilah bagi mereka
yang mengerjakan shalat Dhuha secara istikamah.

Rasulullah bersabda,"Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dhuha dengan istiqamah, akan
diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu seluas lautan."Rasulullah bersabda lagi,"Shalat
Dhuha itu mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran (kemiskinan), dan tidak ada yang akan
memelihara shalat Dhuha kecuali hanya orang-orang yang bertaubat."

Sementara itu di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda: "Hendaklah masing-masing tiap-
tiap pagi bersedekah untuk persediaan badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih itu sedekah,
setiap tahmid, setiap takbir juga sedekah, menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan itu
sedekah dan sebagai ganti itu semua, cukuplah mengerjakan solat Dhuda dua rakaat." (HR
Ahmad Muslim dan Abu Daud). Di dalam hadis yang lain pula diterangkan seperti berikut:
"Bahwasanya di syurga ada pintu yang dinamakan, 'Dhuha'. Maka jika kamu datang hari kiamat
kelak, serulah (malaikat) penyeru: manakah orang-orang yang telah mengerjakan solat Dhuha?
Inilah pintu kamu, silakan masuk ke dalam dengan rahmat Allah." (HR Al-Tabrani).

( yus/berbagai sumber )

http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/2862

Konsultasi : Ibadah

Sahkah Shalat Dhuha Apabila Niatnya Dadakan?

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb

Saya mau tanya, apakah shalat Dhuha sah apa bila dilakukan dadakan. Yaitu, di saat menunggu
di bukakan pintu kantor. Dari pada menunggu ga karuan, diisi dengan Dhuha.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Amin Rusmana

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.


Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa
`Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d
Niat itu harus ada pada saat shalat itu sedang akan ditunaikan. Oleh sebagian ulama,
menghadirkan niat dalam hati itu sering disebutkan bahwa letaknya pada saat takbiratul ihram
atau sesaat sebelum itu.

Intinya, niat itu tidak harus dilakukan jauh-jauh sebelumnya, atau sehari sebelumnya. Niat itu
boleh dilakukan secara �dadakan� seperti yang Anda katakan. Yang penting pada saat akan
melakukan shalat itu, harus ada �kesengajaan� dalam hati bahwa Anda akan melakukan
sebuah shalat, yaitu shalat dhuha`.

Bila Anda melakukan wudhu`, berdiri, bertakbir, membaca Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran
Al-Karim, ruku dan sujud tapi niatnya bukan untuk shalat, maka tidak bisa dikatakan shalat,
meski secara pisik Anda melakukan gerakan shalat yang benar. Karena bisa saja Anda sedang
melakukan peragaan shalat atau sedang latian gerakan shalat. Tapi apakah Anda tadi tidak
beniat untuk melakukanb shalat yang serius, yang Anda niatkan hanyalah ingin memperagakan
gerakan shalat atau melatih gerakan shalat. Disini semakin jelas bahwa sebuah amal itu
tergantung niatnya. Apakah niat untuk shalat yang sesungguhnya atau niat melakukan gerakan
peragaan shalat.

Ini untuk membedakan bahwa sebuah shalat itu pakai niat atau tidak. Jadi niat adalah sebuah
ketetapan hati untuk melakukan sesuatu secara serius. Dan sebagaimana Rasulullah SAW
katakan bahwa niat itu adanya di dalam hati. .

Dan niat adalah syarat dari syahnya sebuah ibadah, karena semua perbuatan itu akan sangat
tegantung pada niatnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,�Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung
niatnya. Dan seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya�

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,


Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1946&bagian=0

elasa, 19 September 2006 15:07:10 WIB


Kategori : Amalan Sunnah

SHALAT-SHALAT SUNNAT YANG DITUNAIKAN SEHARI-HARI

Oleh
Syaikh Khalid al Husainan

[a]. Shalat-Shalat Sunnat Rowatib

Sabda Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

ãóÇ ãöäú ÚóÈúÏò ãõ”úáöãò íõ’óáøóíö öááåö ÊóÚóÇáóì ßõáøó íóæúãò ËöäúÊóíú Úó‘úÑó…ó
ÑóßúÚó…ð ÊóØóæøõÚÇð óóíúÑó ÝóÑöíúÖó…ò ÅöáÇøó Èóäóì Çááåõ áóåõ ÈóíúÊÇð Ýöí Çáíóäøó…ö
Ãóæú Èõäöíó áóåõ ÈóíúÊñ Ýöí Çáíóäøó…ö

“Artinya : Tidaklah seorang muslim mengerjakan shalat karena Allah setiap hari 12 rakaat
shalat sunnah karena Allah, kecuali Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di Surga
atau dibangunkan baginya sebuah rumah di Surga” [HR. Muslim no. 728]
Rinciannya sebagai berikut:

Sholat empat rakaat sebelum shalat dzuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah
shalat maghrib, dua rakaat setelah shalat isya dan dua rakaat sebelum shalat subuh.

Wahai saudaraku tercinta…“Tidakkah engkau mempunyai rasa rindu untuk dibangunkan rumah
di Surga?!!”

Peliharalah nasehat yang datang dari Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tetap
mengerjakan shalat sunnah sebanyak 12 rakaat.

[b]. Shalat Dhuha

Shalat ini sebanding dengan 360 shadaqah. Hal ini bisa terwujud karena di dalam tubuh
manusia ada 360 sendi (persendian)[1] setiap sendi tersebut membutuhkan shadaqah setiap
harinya[2]. Shadaqah yang diperuntukkan pada persendian sebagai perwujudan rasa syukur atas
nikmat, untuk mencukupi semuanya maka dua rokaat dari shalat dhuha dapat sebagai
sarananya.

Faedahnya
Sebagaimana terdapat dalam shohih Muslim bahwa Rosul Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda:

íõ’úÈöÍõ Úóáóì ßõáøö ”õáÇóãóì ãöäú ÃóÍóÏößõãú ’óÏóÞó…ñ : Ýóßõáøõ Êó”úÈöíúÍó…ò ’óÏóÞó…ñ
æóßõáøõ ÊóÍúãöíúÏó…ò ’óÏóÞó…ñ æó ßõáøð Êóåúáöíúáó…ò ’óÏóÞó…ñ ¡ æó ßõáøð
ÊóßúÈöíúÑó…ò ¡ æó ÃóãúÑñ ÈöÇáãóÚúÑõæúÝö ’óÏóÞó…ñ ¡ æó äóåúíñ Úóäö ÇáãõõäúßóÑö
’óÏóÞó…ñ ¡ æóíõíúÒöìÁõ ¡ ãöäú Ðóáößó ÑóßúÚóÊóÇäö íóÑúßóÚõåõãóÇ ãöäó ÇáÖøõÍóì

“Artinya : Pada setiap pagi, pada tiap-tiapp ruas persendian [3] di antara kalian memiliki hak,
yaitu shadaqoh. Setiap tasbih (subhanallah) adalah shadaqoh, setiap tahmid adalah shadaqoh,
setiap tahlil adalah shdaqoh, setiap takbir adalah shadaqoh, amar ma’ruf termasuk shadaqoh,
mencegah dari kemungkaran termasuk shadaqoh, maka yang mencukupi demikian itu adalah
shalat dhuha dua rokaat.” [HR. Muslim dalam kitab Shalat al-Mufasirin wa Qashriha, bab
Istihbab Shalat adh-Dhuha no. 720. Pent]

”õáÇóãóì = ÇáãóÝú’öáõ , yaitu ruas persendian/sendi

Dan penjelasan yang lain ada pada hadits dari Abu HurairAh Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ia
berkata :

ÈöËóáÇóËò : Èö’öíóÇãö ËóáÇóËó…ö ÃóíøóÇãò ãöäúρÃóæú’óÇäöíú Îóáöíúáöíú ßõáøö ‘óåúÑò ¡


æó ÑóßúÚóÊóíö ÇáÖøõÍóì ¡ æó Ãóäú ÃõæúÊöÑó ÞóÈúáó Ãóäú ÃóÑúÞõÏó

“Artinya : Aku telah diberikan nasehat oleh kekasihku (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam)
dengan tiga hal, yaitu berpuasa tiga hari (13-15), pada setiap bulan (Hijriyyah), dua rakaat
shalat Dhuha, dan shalat witir sebelum aku hendak tidur. [HR. Bukhari, Kitab Ash-Shaum, bab:
Puasa al-Biedh tanggal 13,14, dan 15 tiap bulan no. 1981; dan Muslim dalam kitab Shalatu
Musafirin, bab: Dianjurkannya shalat Dhuha, no: 721. Pent]

Waktunya sholat dhuha mulai terbitnya matahari dari ¼ jam setelah terbitnya matahari sampai
kurang ¼ sebelum shalat zhuhur.

Waktu yang paling utama untuk menunaikannya adalah ketika terik matahari mulai makin
menyengat.[4]
Jumlah raka’atnya paling sedikit dua rakaat. Sedangkan jumlah maksimalnya 12 rakaat dan ada
pendapat lain bahwa jumlah maksimal raka’at dhuha tidak ada batasannya.

[c]. Shalat Sunnat Sebelum Shalat Ashar

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ÑóÍöãó Çááåõ ÇãúÑóÃð ’óáøóì ÞóÈúáó ÇáÚó’úÑö ÃóÑúÈóÚÇð

“Artinya : Semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang shalat sunnah sebelum Ashar
empat raka’at” [HR. Ahmad 2/117, Abu Dawud dalam kitab At-Tathawwu’ bab Shalat sebelum
Ashar no. 1270, Tirmidzi dalam kitab As-Shalah bab Riwayat tentang Empat Raka’at Sebelum
Ashar, no. 430. Pent]

[d]. Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

’óáøõæÇ ÞóÈúáó ’óáÇó…ö ÇáãóóúÑöÈö ¡ ÞóÇáó Ýöí ÇáËøóÇáöËó…ö : áöãóäú ‘óÇÁó

"Artinya : Shalatlah sebelum shalat Maghrib”. Pada ucapan yang ketiga beliau Shalallahu ‘alaihi
wa sallam menambahkan: “Bagi siapa yang mau.” [HR. Bukhary no.1183 dan no. 7368. Pent]

[e]. Shalat Sunnat Isya’

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Èóíúäó ßõáøö ÃóÐóÇäóíúäö ’óáÇó…ñ ¡ Èóíúäó ßõáøö ÃóÐóÇäóíúäö ’óáÇó…ñ ¡ Ëõãøó ÞóÇáó
Ýöí ÇáËøóÇáöËó…ö : áöãóäú ‘óÇÁó

”Artinya : Di antara dua adzan ada shalat, diantara dua adzan ada shalat.” Pada ucapan ketiga,
beliau bersabda: “Bagi siapa yang mau.” [HR. Bukhary Kitab Adzan bab Diantara dua adzan ada
shalat no. 624, 627 dan Muslim kitab Shalatu Musafirin, bab , bab: Diantara dua adzan ada
shalat no. 838]

Imam Nawawy berkata: “Yang dimaksud dengan dua adzan adalah adzan dan iqamah”

[Disalin dari kitab Aktsaru Min Alfi Sunnatin Fil Yaum Wal Lailah, edisi Indonesia Lebih Dari 1000
Amalan Sunnah Dalam Sehari Semalam, Penulis Khalid Al-Husainan, Penerjemah Zaki
Rachmawan]
_________
Foote Note
[1]. Lihat Shahih Muslim no. 1007 dalam kitab az-Zakat bab: Bayaanu anna Ismash Shadaqah Yaqa'u Ala
Kulli Nau'in Minal Ma'ruuf.
[2]. Berdasarkan hadits Buraidah Radhiyallahu 'anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda: “Manusia memiliki tiga ratus enam puluh sendi dalam tubuhnya. Hendaknya ia
bersedekah untuk semua sendi tersebut.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al Adab bab
Imathatuk Adza ‘Anith- Thariq no. 5242 dan Ahmad 5/354 dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan
Abi Dawud 3/984, Irwa’ul Ghalil 2/213.
[3]. ”õáÇóãóì : aslinya tulang jari jemari dan telapak tangan kemudian di pergunakan buat seluruh tulang-
tulang badan dan persendiannya, lihat syarah An-Nawawi atas Shahih Muslim 5/272.
[4]. Berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: “Shalat orang-orang yang khusyu’
beribadah adalah ketika anak-anak unta (fishal) kepanasan” Riwayat Muslim dalam kitab Shalat Mufasirin,
bab Shalat Al-Awwabin hina Tarmidhul Fishal no. 748.
http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/1334

Konsultasi : Ibadah

Shalat Dhuha Tiap Hari

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr,wb.
Ustadz,saya ingin menambahkan pertanyaan tentang sholat dhuha. Saya pernah mendengar
seorang ustadz di sebuah radio mengatakan bahwa pelaksanaan sholat dhuha tidak setiap hari
(pagi) karena Nabi Muhammad saw. hanya mengerjakannya setelah beliau pulang dari
perjalanan.

Bagaimana mengenai hal tersebut ustadz, apakah benar? Lantas apa bedanya dengan sholat
shafar itu sendiri? terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum

Abdulloh

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Abdulloh bin Syaqiq pernah bertanya kepada Aisyah RA :
�Apakah Rasulullah SAW melaksanakan sholat dhuha ?� ia menjawab : �tidak, kecuali jika
beliau pulah dari berpergian� (HR Bukhori, Muslim, Malik, Abu Daud, An-Nasa�i)

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memang tidak pernah mendawamkan
pelaksanan sholat dhuha bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun
yang pernah melihat Rasulullah SAW melaksanaknnya kecuali Ummu Hani RA.

Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: �Tidak ada seorang pun yang membertahukan
kepada kami bahwa ia telah melihat/menyaksikan Nabi SAW melaksanakan sholat dhuha selain
Ummu Hani RA, ia berkata : �Sesungguhnya Nabi SAW memasuki rumahnya pada peristiwa
Futuh Mekah, kemudian beliau mandi dan sholat delapan rakaat. Tidak pernah sekalipun saya
melihat sholat yang paling ringan darinya hanya saja beliau menyempurnakan ruku dan
sujudnya�(HR, Bukhori, Muslim, Malik, Tirmidzy, dan Abu Daud)

Adapun hukum mendawamkan (melaksanakn setiap hari/terus menerus) pelaksanaan sholat


dhuha bagi umatnya, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut ;

A. Jumhurul Ulama menyatakan bahwa disunnahkan untuk mendawamkan pelaksanaan sholat


dhuha, karena keumuman hadits : �Amal yang paling dicintai oleh Alloh adalah yang amal yang
didawamkan meskipun hanya sedikit� (HR Muslim)

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: �Tidak ada yang menjaga pelaksanaan sholat
dhuha kecuali Awwab�. Beliau pun bersabda : �Ia termasuk sholat Awwabiin� (HR
Hakim/Mauquf)

B. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak disunahkan melaksanakan sholat dhuha terus
menerus (setiap hari), hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam
riwayat yang lain dijelaskan bahwa: �Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat dhuha
sehingga kami berkata beliau tidak pernah meninggalkannya, kemudian beliau meninggalkan
pelaksannannya sehingga kami berkata beliau tidak pernah melaksanakannya�(HR
Tirmidzy/dhoif)

Mereka pun beralasan bahwa melaksanakan sholat dhuha terus menerus akan menyerupai
pelaksanaan sholat-sholat fardu.
(Mausu�ah Fiqhiyyah 27/223)

Adapun sholat sunnah yang baru datang dari safar biasa Rasulullah SAW laksanakan di Masjid.
Hal tersebut berdasarkan hadis dari Ka.ab bin Malik RA, : �Rasulullah SAW apabila datang dari
berpergian, beliau datang ke Masjid dan melaksanakan sholat dua rakaat kemudian beliau
duduk mengahadap para shahabatnya� (HR. Bukhori Muslim)

Di dalam hadis ini, diterangkan bahwa disunnahkan bagi mereka yang baru datang dari
bebergian agar dalam keadaan berwudhu dan hendaklah mendatangi masjid terlebih dahulu
sebelum rumahnya dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dan ini berbeda dengan sholat
dhuha.

Wallahu a`lam bishshowab.


Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

http://www.mail-archive.com/keluarga-islam@yahoogroups.com/msg05799.html

[keluarga-islam] Re:Shalat Dhuha Tiap Hari

wandy sulastra
Tue, 25 Apr 2006 22:02:59 -0700

Menarik postingan KnC mengenai shalat Dhuha ini, jika nabi tidak mendawamkannya, lalu kapan
saja beliau melaksanakan shalat tersebut? Apakah mendawamkannya adalah sesuatu yang
dianjurkan, ataukah sebaliknya?

Berikut penjelasan mengenai shalat dhuha dari buku "Kumpulan Shalat Sunnah dan
Kutamaannya" oleh Dr.Said bin Ali bin Wahf Al-Qathhani. Penjelesan serupa juga terdapat di
buku "Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam", karangan Syaikh Abdul Malik
bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim.

HUKUM SHALAT DHUHA

Shalat Dhuha hukumnya sunnah muakkad (yang ditekankan) [Majmu' Fatawa Imam Abdul Aziz
bin Baz, 11:399]. Karena Nabi melakukannya, menganjurkan para sahabat beliau untuk
melakukannya dengan menjadikannya sebagai wasiat. Wasiat yang diberikan untuk satu orang
oleh beliau, berarti juga wasiat untuk seluruh umat, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan
kekhususan hukumnya bagi orang tersebut. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah Radhiyallahu
'anhu yang menceritakan : "Kekasihku Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi wasiat
kepadaku dengan tiga hal yang tidak pernah kutinggalkan hingga meninggal dunia : Puasa tiga
hari dalam sebulan, dua rakat'at shalat Dhuha, dan hanya tidur setelah melakukan shalat Witir"
[Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh Al-Bukhari no. 1981. Diriwayatkan oleh Muslim
no. 721, telah ditahrij sebelum ini].

Imam An-Nawawi Rahimahullah mengunggulkan pendapat bahwa shalat Dhuha itu hukumnya
sunnah muakkad, setelah beliau membeberkan hadits hadits dalam persoalan itu. Beliau
menyatakan : "Hadits-hadits itu semuanya sejalan, tidak ada pertentangan diantaranya bila
diteliti. Walhasil, bahwa shalat Dhuha itu adalah sunnah muakkad" [Syarah An-Nawawi atas
Shahih Muslim 5/237 dan lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar 3/57]

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA

Teriwayatkan dalam hadits-hadits shahih di atas dan hadits-haits berikut.

1. Hadits Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda.

"Artinya : Pada setiap pagi, setiap sendi tubuh bani Adam harus bersedekah. Setiap tasbih bisa
menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil bisa menjadi sedekah.
Setiap takbir bisa menjadi sedekah. Setiap amar ma'ruf nahi munkar juga bisa menjadi
sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan dua raka'at yang dilakukan pada waktu Dhuha"
[Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shalat Al-Musafirin wa-Qashriha, bab Istihbab Shalat
Adh-Dhuha no. 720].

5. Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu tentang keutamaan shalat Dhuha bagi orang yang
duduk di masjid sesudah Shubuh hingga terbit matahari. Rasulullah bersabda.

"Artinya : Barangsiapa melakukan shalat Shubuh berjama'ah, kemudian duduk dan berdzikir
kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian ia shalat dua raka'at, ia akan memperoleh
pahala ibadah haji dan umrah, sempurna, sempurna dan sempurna" [Diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dalam kitab Al-Jum'at bab Ma Dzukira Mimma Yustahabu Minal Julus fil Masjid ba'da
Shalat Ash-Shubhi hatta Tathlu'a Asy-Syamsu no. 586, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih
Sunan At-Tirmidzi 1/181 dan saya mendengar Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah menghasankannya
karena banyak jalannya]

WAKTU SHALAT DHUHA

Waktu shalat Dhuha dari mulai meningginya matahari satu tombak hingga
sebelum matahari berada di tengah langit, sebelum tergelincir. Yang paling afdhal, melakukan
shalat itu ketika matahari sedang terik menyengat. Dasarnya adalah hadits Zaid bin Arqam
Radhiyallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi bersabda.

"Artinya : Shalat orang-orang yang khusu' beribadah adalah pada waktu


anak-anak unta (fishal) kepanasan" [Tarmidhul Fishal, yaitu disaat terik panas tiba sehingga
anak unta merasa kepanasan kakinya, lihat Syarah An-Nawawi atas Shahih Muslim 6/276]

Dalam lafazh lain disebutkan.


"Artinya : Shalat orang-orang yang khusu beribadah adalah ketika anak-anak unta (fishal)
kepanasan" [Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shalat Al-Musafirin, bab Shalat Al-Awwabin
hina Tarmidhul Fishal no. 748]

Barangsiapa yang melakukan shalat itu setelah matahari meninggi hingga satu tombak, tidak
mengapa. Namun barangsiapa yang melakukannya ketika panas terik sebelum waktu yang
dilarang shalat, itu lebih afdhal. [Lihat Majmu Fatawa Ibni baz 11/395]

JUMLAH RAKA'AT SHALAT DHUHA

Mengenai jumlah raka'at shalat Dhuha, tidak ada batasannya menurut pendapat shahih. Karena
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mewasiatkan dilakukannya dua raka'at pada waktu Dhuha
serta menjelaskan keutamannya.[Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 1981, Muslim no. 820-821,
telah ditakhrij]
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah pernah melakukan
shalat Dhuha enam rakaat. [Hadits Jabir dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath
no.1066, 1067 (Majma Al-Bahrain) 1/276 dan At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il (ringkasan Al-
Albani) no. 245 dan Al-Albani mengatakan shahih didalamnya hal.156, Irwa Al-Ghalil no.463 dan
beliau menuturkan jalannya yang banyak, rujuklah kesana karena beliau memastikan
keshahihannya, 2/217].

Dari Ummu Hani binti Abi Thalib juga diriwayatkan dengan shahih bahwa Nabi pernah shalat di
rumah Ummu Hani pada hari pembebasan kota Mekkah sebanyak delapan raka'at setelah
matahri meninggi mulai siang. Ummu Hani menyebutkan : "Belum pernah kulihat beliau shalat
lebih ringkas dari shalat itu, namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujud.[Muttafaq
'alaih, Al-Bukhari dalam kitab Taqsir Ash-Shalah, bab orang yang shalat sunnah dalam safar
selain sesudah dan sebelum shalat fardhu no.1103. Muslim dalam kitab Shalat Al-Musafirin bab
Istihbab Shalat Adh-Dhuha, no. 336]

http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=664&bagian=0

Rabu, 28 April 2004 08:18:00 WIB


Kategori : Shalat

SHALAT SUNNAT DI PERJALANAN

Oleh
Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul

Diantara petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam perjalanan adalah mengqashar
shalat fardhu saja. Dan tidak ada riwayat yang diperoleh dari beliau yang menunjukkan bahwa
beliau mengerjakan shalat sunnat sebelum atau sesudahnya dalam perjalanan, kecuali shalat
witir dan shalat qabliyah Shubuh, karena beliau tidak pernah meninggalkan keduanya, baik
ketika sedang tidak dalam perjalanan maupun sedang dalam perjalanan [1].

Telah ditegaskan pula bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Dhuha di perjalanan. Selain itu,
ditegaskan pula bahwa beliau mengerjakan shalat tathawwu’ mutlak di perjalanan.

Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini.

Dari Ibnu Umar Radhiyallahuma, dia bercerita.

“Artinya : Aku pernah menemani Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi aku tidak melihat
beliau mengerjakan shalat sunnat di perjalanan. Allah Jalla Dzikruhu berfirman :
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu…” [Al-Adzaab
: 21]

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan.

“Artinya : Aku pernah menyertai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu
perjalanan, dan aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnat. Seandainya aku
telah mengerjakannya, maka aku akan menyempurnakan (shalat fardhu : tidak
mengqasharnya). Allah Suhanahu wa Ta’ala telah berfirman : ‘Sesungguhnya telah ada pada
(diri) Rasulllah itu suri teladan yang baik bagimu…”[Al-Ahzaab : 21] [Muttafaq ‘Alaih] [2]

Ibnu Qayyim mengatakan : “Hal itu merupakan bentuk pemahaman Ibnu Umar Radhiyallahu
‘anhuma yang mendalam. Karena Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah memberikan
keringanan kepada musafir untuk mengerjakan dua raka’at saja dari shalat empat raka’at.
Seandainya disyari’atkan lagi dua raka’at sebelum dan sesudahnya, maka sepatutnya
menyempurnakan shalat fardhu yang diqashar. Dan seandainya disyariatkan shalat sunnat
sebelum dan sesudahnya maka yang lebih patut dikerjakan adalah menyempurnakan shalat
fardhu (tidak mengqasharnya) [3].

Demikian juga hadits Ummu Hani yang telah lebih dulu diberikan mengenai shalat Dhuha yang
dikerjakan oleh Rasulullah pada saat berlangsungnya pembebasan kota Makkah di rumahnya
(Ummu Hani).

“Artinya : Dari Ibnu Umar, dia bercerita : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa
mengerjakan shalat sunnat di atas binatang kendaraan dengan menghadap ke arah ia menuju
serta mengerjakan shalat witir di atasnya. Hanya saja, beliau tidak pernah mengerjakan shalat
wajib di atasnya” [Muttafaq ‘Alaihi] [4]

Dapat saya katakan, hadits yang bersumber dari Ibnu Umar ini menafsirkan hadits sebelumnya
yang juga berasal darinya, dimana dia berkata : “Maka aku tidak pernah melihat beliau
mengerjakan shalat sunnat di perjalanan”. Dengan demikian, dia telah mejelaskan bahwa dia
tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnat rawatib di perjalanan.

Dari Amir bin Rabi’ah, dia bercerita, aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam tengah berada di atas kendaraannya sambil mengerjakan shalat sunnat, memberi isyarat
dengan kepalanya, dengan menghadap ke arah mana beliau menuju. Dan Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukan hal tersebut dalam shalat wajib” [Muttafaq ‘Alaih][5]

MENYAMBUNG SHALAT SUNNAT DENGAN SHALAT FARDHU

Dari Umar bin Atha’ bin Abil Khawar : Bahwa Nafi’ bin Jubair pernah mengutusnya kepada As-
Sa’ib Ibnu Ukhti Namr untuk menanyakan sesuatu yang pernah disaksikan oleh Mua’awiyah
darinya dalam shalat. Maka dia menjawab : “Ya, aku memang pernah mengerjakan shalat
Jum’at bersamanya di Al-Masqshurah (rumah benteng besar). Setelah imam mengucapkan
salam, aku berdiri di tempatku dan langsung mengerjakan shalat. Setelah dia masuk, dia
mengutus seseorang kepadaku seraya berkata, “Janganlah engkau mengulangi perbuatanmu
lagi. Jika engkau mengerjakan shalat Jum’at maka janganlah engkau menyambungnya dengan
shalat yang lain sehingga engkau berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kita melakukan hal tersebut, yaitu tidak
menyambung shalat dengan shalat yang lain sehingga kita berbicara atau keluar” Diriwayatkan
oleh Muslim [6]

Dapat saya katakan, hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak dipebolehkan menyambung satu
shalat dengan shalat lainnya sehingga berbicara atau keluar dari tempat shalat itu [7]

[Disalin dari kitab Bughyatul Mutathawwi Fii Shalaatit Tathawwu, Edisi Indonesia Meneladani
Shalat-Shalat Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Penulis Muhammad bin Umar bin
Salim Bazmul, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi’i]
_________
Foote Note
[1]. Lihat Zaadul Ma’ad I/473. Juga buku, Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha’iifah III/353, hadits No. 1209
[2]..Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Taqshiirush Shalaah, bab Man Lam
Yatathawwa Fis Safar Duburash Shalaah wa Qablaha, hadits No. 1101-1102. Dan lafazh di atas adalah
miliknya. Juga Muslim di dalam kitab Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha, hadits No. 689. Dan riwayat di
atas adalah miliknya. Lihat juga kitab Jaami’ul Ushuul V/727
[3]. Zaadul Ma’aad I/316
[4]. Hadits Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam kitab
Tqashiirush Shalaah, bab Yanzilu Lil Maktuubah, hadits No. 1098. Muslim di dalam kitab Shalaatul
Musaafiriin wa Qashruha, bab Jawazu Shalaatin Naafilati Alad Daabbati Fis Safar Haitsu Tawajjahat, hadits
No. 700.
[5]. Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Taqshiirush Shalaah, bab Yanzilu Lil
Maktuubah, hadiits No. 1097. Dan juga Muslim di dalam kitab Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha, bab
Jawaazu Shalaatin Naafilah ‘alad Daabbati Fis Safaar Haitsu Tawajjahahat, hadits No. 701
[6]. Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitaabul Jumu’ah, bab Ash-Sha;aah ba’dal Jumu’ah,
hadits no. 883

Kesimpulan.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitaabush Shalaah, bab Fir Rajuli Yatathawwa’u Fii
Makaanihi Alladzi Shallaa Fiihil Maktuubah, hadits No. 1006, dengan sanad dari Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘anhu, dia bercerita Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk maju atau mundur atau
bergerak ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya?”

Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abi Dawud I/188. Dan
Muhaqqiq kitab, Jaami’ul Ushuul V/595. Dam di dalam sanadnya terdapat beberapa orang yang
tidak dikenal.

Dapat saya katakan, tetapi hadits ini d1iperkuat oleh hadits Mu’awiyah. Dan yang ini ada pada
Muslim. Wallahu a’lam

[7]. Lihat Syarah An-Nawawi ‘Alaa Muslim VI/170-171 dan juga kitab Fathul Baari II/335

Kesimpulan.
Di dalam kitab Al-Fataawal Mishriyyah, hal.79, Ibnu Taimiyyah mengatakan : “Dan yang sunnah
adalah memisahkan antara shalat fardhu dengan shalat sunnat dalam shalat Jum’at dan yang
lainnya dengan bangun dari tempatnya maupun dengan pembicaraan”.

http://syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/180

Konsultasi : Ibadah

Waktu Pelaksanaan Shalat Dhuha

Pertanyaan:

Assalamu�alaikum
Bilakah pelaksanaan shalat dhuha? Kapan jam boleh melaksanakannya dan jam berapa
berakhirnya?

Wassalamu�alaikum ..

Abu Hanifah

Jawaban:

Assalamu �alaikum Wr. Wb.

Sholat dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Terdapat sejumlah hadits yang menjelaskan keutamaan pelaksanaan sholat tersebut. Antara
lain;
Dari Abu Hurariroh RA, ia berkata: �Kekasihku (Rasulullah SAW) mewasiatkan padaku tiga
perkara: shaum tiga hari setiap bulan, dua rakaat sholat dhuha dan melaksanakan sholat witir
sebelum tidur� (HR Bukhori 1981, Muslim 721)

Dari Abu Dzar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: �Setiap pagi wajib untuk bershodakoh atas
setiap tulang dari kalian. Maka setiap tasbih adalah shodaqoh, setiap tahmid adalah
shodaqoh, setiap tahlil adalah shodaqoh, setiap takbir adalah shodaqoh, memerintahkan
kebaikan adalah shodaqoh, melarang dari berbuat munkar adalah shodaqoh, dan cukup untuk
menggantikan semua itu adalah dua rakaat yang dilaksanakan di waktu dhuha� (HR. Muslim
720)

Adapun waktu pelaksanaannya dimulai sejak naiknya matahari seukuran satu tombak/ + 1
meter atau sekitar 07.00 dan berakhir sebelum tergelincirnya matahari -sebelum masuknya
waktu yang terlarang melaksanakan sholat- atau sesaat sebelum masuknya waktu dzuhur. Dan
disunnahkan agar diakhirkan pelaksanaannya sampai matahari meninggi dan suhu udara
memanas.

Dari Al-Qasim Asy-Syaibani, sesungguhnya Zaid bin Arqom melihat orang-orang yang sedang
melaksanakan sholat dhuha. Ia pun berkata: �bukankah mereka telah mengetahui bahwa
sholat di selain waktu ini lebih utama, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: �Sholat
Awwabin itu ketika kerikil-kerikil menjadi merah (isyarat yang menunjukkan bahwa matahari
telah tinggi dan panasnya telah menyengat)� (HR> Muslim 748)

Wallahu a�lam bishshowab.


Wassalamu �alaikum Wr. Wb.

http://murdikawati.blogspot.com/2007/02/shalat-dhuha-yuk.html

Thursday, February 01, 2007

Shalat Dhuha Yuk...!!!

Semoga ALLAH mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.


Saudara-saudaraku semuanya ayo ayo ayo ... yang lagi pada sibuk kerja, yang lagi sibuk di
kantor, sibuk di rumah, sibuk ngeblog hehehehe.., sibuk ngurusin belanjaan, sibuk ngurusin
dagangan, sibuk ngurusin yang lainnya...istirahat sejenak yuk.. Mari sama2 melakukan shalat
Dhuha yuk...

Tinggalkan sejenak segala aktifitas barang 10 menit untuk menjalankan sholat dhuha, selagi
kita masih mampu melakukannya. Karena semua aktifitas tidak akan ada habis2nya, sebelum
ajal menjemput kita.

Ayo lakukan sekarang ? karena besuk belum tentu masih ada dan belum tentu bisa lakukannya.

Apa itu Shalat Dhuha ?


Adalah shalat sunah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang masuk waktu
untuk melakukan sholat Dhuhur.

Adapun hukum dari sholat dhuha adalah muakkad (yang ditekankan).


Sholat dhuha biasanya dilakukan sebanyak 2 rakaat, namun bisa juga dilakukan 2 rakaat lagi, 2
rakaat lagi dan 2 rakaat lagi, hingga berjumlah 8 rakaat.
Sholat Dhuha selalu dilaksanakan Rasulallah selama hidupnya. "Telah berkata Abu Huraerah :
Kekasih saya (Nabi Muhammad SAW) telah berwasiat tiga perkara kepada saya, yaitu : Puasa
tiga hari tiap-tiap bulan, sembahyang Dhuha dua rakaat, sembahyang witir sebelum tidur" (HR.
Bukhari Muslim)

Sedangkan surah yang disunahkan untuk di baca adalah surah Al-Dhuha, al-Syams. Namun
apabila tidak hafal dengan surah itu bisa digantikan dengan surah al Kafirun dan al-Ikhlas atau
surah yang lainnya.

Mengapa surah al-Ikhlas ?


Karena dengan membaca surah al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran dan
dengan membaca surah Al -Kafirun setara dengan membaca seperempat al-Quran.

Shalat Dhuha merupakan keistimewaan yang luar biasa, sebab manusia akan merasa berat
bahkan akan merasakan terlalu berat, karena disaat-saat yang tanggung untuk berangkat kerja,
sedang kerja untuk meluangkan sedikit waktu melaksanakannya. Mengapa berat ? Karena belum
terbiasa dan belum tahu keistimewaannya. Jadikan kebiasan maka tidak akan merasakan berat,
jadikan itu kebutuhan, karena kalau kebutuhan belum terpenuhi kita kan merasa selalu ada
yang kurang.

Keutamaan shalat dhuha dalam pahalanya memadai buat mensucikan seluruh anggota tubuh
(setiap sendi) yang ada padanya ada hak untuk dikeluarkan shadaqahnya. Pada tiap-tiap
persendian itu ada shodaqahnya, setiap tasbih (subhanallah/maha suci Allah) adalah shadaqah,
setiap tahmid (Alhamdulillah/segala puji bagi Allah) adalah shadaqah, setiap tahlil (laa ilaha
illallahu/tiada Tuhan selain Allah) adalah shadaqah, setiap takbir (Allahu Akbar/Allah Maha
Besar) adalah shadaqah dan setiap amal ma'ruf nahyil munkar itu juga shadaqah.
Keistimewaan lain Allah bakal menjamin dan mencukupkan segalanya dalam limpahan barakah
sepanjang hari itu, sehingga bathinpun akan terasa damai, walaupun tantangan hidup di
hadapannya, karena ia telah sadar semua itu adalah ketetapan Allah.
Pada doa setelah shalat Dhuha, nada-nada yang kita ucapkan seolah-olah memaksa untuk
diperkenankan oleh Allah sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulallah Muhammad SAW :

Ya Allah, bahwasanya waktu dhuha itu adalah waktu dhuha (milik)-Mu, kecantikan ialah
kecantikan (milik)-Mu, keindahan itu keindahan (milik)-Mu, kekuatan itu kekuatan (milik)-Mu,
kekuasaan itu kekuasaan (milik)-Mu dan perlindungan itu perlindungan-Mu.
Ya Allah, jika rizkiku masih diatas langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi,
keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah,
berkat waktu dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanMu, limpahkanlah kepada
kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambaMu yang shaleh.

Itulah keistimewaan shalat Dhuha, didunia memberikan keberkahan hidup kepada pelakunya,
diakheratpun/di hari kiamat orang itu dipanggil Tuhan untuk dimasukkan ke dalam surga,
sebagaimana sabda Nya di dalam hadis Qudsi:
"Sesungguhnya di dalam surga, ada pintu yang dinamakan pintu Dhuha, maka ketika datang hari
kiamat memanggillah (yang memanggil Allah), dimanakah orang yang selalu mengerjakan
sembahyang atas Ku dengan sembahyang Dhuha ? Inilah pintu kamu, maka masuklah kamu ke
dalam surga dengan rahmat Allah". (Riwayat Thabrani dari Abu Hurairah).

Dengan demikian dari sekarang sholat dhuha jangan sampai terlewatkan, mudah2an
bermanfaat. Amin.

http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=22571
Solat Sunat Dhuha

Solat ini dilakukan pada waktu Dhuha iaitu pada saat matahari naik lebih kurang sepenggalahan
(istiwak). Paling banyak yang dikerjakan oleh Rasulullah ialah 8 rakaat dan paling banyak yang
disabdakan oleh baginda ialah 12 rakaat. Paling sedikit yang boleh dikerjakan oleh 2 rakaat.

DALIL

‫ أو صاني خليلي بثلثة صيام أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أوتر قبل أنام‬: ‫ عن أبي هريرة رضي ال عنه قال‬.

(‫)رواه البخاري ومسلم‬

Maksudnya :

Daripada Abi Hurairah r.a katanya : Rasulullah telah berwasiat kepadaku tiga perkara, iaitu
puasa tiga hari setiap bulan, sembahyang Dhuha dua rakaat dan sembahyang sebelum tidur.

NIAT

‫ضحَى رَكْ َع َت ْينِ لِّ تَعَالَى‬


ُ ‫سنّةَ ال‬
ُ ‫صلّي‬
َ ‫ُأ‬

Maksudnya : Sahaja aku menunaikan solat Dhuha 2 rakaat kerana Allah Taala.

SURAH YANG DIBACA


Tiada ditemui riwayat tentang surah-surah yang dibaca oleh Nabi SAW. dalam solat ini. Antara
surah yang dianjurkan ulamak ialah Surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau As-Syams dan Ad-Dhuha.

DOA SOLAT DHUHA


ِ‫ الّلهُمّ ِإنْ كَانَ ِر ْزقِي فِي الْسَمَاء‬. َ‫عصْ َم ُتك‬ ِ َ‫ضحَا ُءكَ وَا ْل َبهَاءَ َبهَا ُئكَ وَا ْلجَمَالَ جَمَالُكَ وَا ْل ُقوّةَ ُقوّ ُتكَ وَا ْلقُ ْد َرةَ ُق ْد َرتُكَ وَالْ ِعصْمَة‬
ُ َ‫ضحَاء‬
ّ ‫الّلهُمّ ِإنّ ال‬
َ‫ضحَا ِئكَ َوجَمَا ِلكَ َو ُقوّ ِتك‬
ُ ّ‫ط ّهرْهُ وَِإنْ كَانَ بَ ِع ْيدًا فَ َق ّربْهُ ِبحَق‬
َ ‫حرَامًا َف‬ َ َ‫سرًا َفيَسّ ْرهُ وَِإنْ كَان‬ ِ ْ‫خ ِرجْهُ وَِإنْ كَانَ مَع‬ ْ َ‫فَ َأ ْنزِلْهُ وَِإنْ كَانَ فِيْ ا َل ْرضِ فأ‬
َ‫ح ْين‬
ِ ِ‫عبَا َدكَ الصّال‬ِ َ‫ َوقُ ْد َر ِتكَ آ ِتنِي مَا َأ َتيْت‬.

Maksud :

Ya Allah ! bahawasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu, keindahan itu adalah
keindahan-Mu, kecantikan itu adalah kecantikan-Mu, kekuatan itu adalah kekuatan-Mu,
kekuasaan itu adalah kekuasaan-Mu, dan perlindungan itu adalah perlindungan-Mu. Ya Allah ! Ya
Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah, dan jika berada di dalam perut
bumi maka keluarkanlah, dan jika sukar maka mudahkanlah, jika haram maka sucikanlah, jika
masih jauh maka dekatkanlah. Berkat waktu Dhuha-Mu, Keagungan-Mu, Keindahan-Mu,
Kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan
kepada hamba-hamba-Mu yang soleh.

Sumber Diperolehi : www.epondok.com.my