Anda di halaman 1dari 50

Hadith of the Day

[HOTD] anak yatim


Maret 6th, 2007

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada
mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.
Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta
itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah
sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
(QS. An-Nisaa’, 4 : 6)

Hadist riwayat Bukhari ra., ia berkata:


“Dari Nafi’, dia berkata: “Tidaklah Ibnu Umar mengembalikan suatu wasiat
kepada seseorang”. Dan adalah Ibnu Sirin, perkara yang paling dia sukai dalam
hal harta anak yatim ialah para penasehatnya dan para walinya berkumpul
kepadanya, maka mereka memandang mana yang lebih baik baginya. Dan
adalah Thawus apabila ditanya mengenai suatu urusan anak-anak yatim, maka
beliau membaca: “Dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari
yang mengadakan perbaikan”. Dan berkata Atha’: “Pada anak-anak yatim
terdapat yang kecil (rendah) dan terdapat yang besar (mulia); seorang wali
menginfakkan kepada setiap insan (dari dua yatim itu) dengan seukur kadarnya
dari bagiannya.?”

Links:
[tahukah anda akan ORang yang mendustakan agama?]
http://al-ahkam.com.my/home/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15097
[faRdu kifayah - kebajikan anak yatim]
http://www.telagabiru.net.my/index/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemi
d=27
[memelihaRa anak yatim di Rumah atau di asRama ?]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/11/cn/8287
[menyantuni anak yatim]
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/10/renungan_jumat.htm
[antaRa peduli palestina dan membantu anak yatim]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/7/cn/20863
[anak yatim penyejuk hati]
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=183901&kat_id=14&kat_id1=&kat_id2=
[zakat ke panti asuhan muslim]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/8/cn/11381
[beRpOligami bagi ORang yang mempunyai tanggungan anak-anak yatim]
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1318&bagian=0
[anak angkat]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/12/cn/5719
[siapakah anak yatim?]
http://www.webkl.net/article1969.html
[status anak angkat dalam islam]
http://www.amanah.or.id/detail.php?id=635
[pengelOlaan dana anak yatim]

http://orido.wordpress.com 1
Hadith of the Day

http://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/4975
[anak yatim]
http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/2002/ic42_2002.htm
[menyantuni anak yatim nOn muslim]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/11/cn/421
[60 pintu pahala dan pelebuR dOsa]
http://www.galeribisnis.com/artikel/iman/pahala_dosa.php
[abu thalib seORang mu’min]
http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=499_0_4_0_M
[sumbangan buat anak yatim digunakan untuk kepentingan lain]
http://syariahonline.com/new_index.php/id/11/cn/6156
[mencintai saudara se-iman melebihi cinta kepada diRi sendiRi]
http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihathadits&id=26

-perbanyakamalmenujusurga-

intisaRi:
 Anak yang ditinggal mati oleh ibunya ketika ia masih kecil bukanlah termasuk anak
yatim.
 Yatim ialah kehilangan induknya yang menanggung nafkah. Di dalam Islam yang menjadi
penanggung jawab urusan nafkah ini ialah ayah, bukan ibu.
 Bagi setiap wali anak yatim bilamana ia dalam keadaan fakir diperbolehkan baginya
memakan sebagian anak yatim dengan cara ma'ruf (baik) menurut sekadar
kebutuhannya saja demi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhannya tidak boleh
berlebih-lebihan
 Orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim adalah termasuk kedalam
orang-orang yang mendustakan agama
 Berbuat baik kepada anak yatim termasuk kesempurnaan tauhid.
 Allah s.w.t telah menjanjikan ganjaran syurga kepada umatnya yang memelihara dan
memberi perlindungan kepada anak-anak yatim (kecuali ia melakukan dosa yang tidak
terampunkan).
 Salah satu sarana untuk menenangkan batin dan mendamaikan hati ini adalah
mendekati anak yatim, terlebih yatim piatu.
 Apabila seseorang itu sudah mencapai umur baligh, maka tidaklah lagi dinamakan dia
sebagai anak yatim
 Islam tidak mengenal anak angkat. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat
anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.

http://al-ahkam.com.my/home/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15097

Tahukah anda akan orang yang mendustakan agama?

Hafiz Firdaus Abdullah (www.al-firdaus.com)

Apabila ditanya soalan di atas, kemungkinan besar ramai yang akan menjawab: “Para
peguam yang membela orang murtad, para aktivis Islam Liberal, golongan Anti Hadis……”
dan seterusnya. Yang pasti ia bukan kita kerana kita mendirikan solat lima kali sehari,
berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat harta dan menunaikan haji. Justeru
kita bukan di kalangan mereka yang mendustakan agama.

http://orido.wordpress.com 2
Hadith of the Day

Sebenarnya yang bertanya soalan di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta‘ala melalui firman-Nya:

Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi Hari Pembalasan)? [al-Maun
107:1] Jawapannya yang mengikuti persoalan ini sangat jauh berbeza daripada apa yang
disangkakan oleh kebanyakan kita. Ia bukan para peguam atau aktivis di atas dan ia juga bukan
orang yang sengaja enggan solat, enggan puasa. Ini kerana jawapan-jawapan tersebut sudah
diketahui ramai. Namun Allah menjawab dengan sesuatu yang jarang-jarang diberi perhatian
oleh umat Islam, iaitu:

Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, Dan dia tidak
menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. [al-Maun
107:2-3]

Demikian dua sifat orang-orang yang mendustakan agama dan Hari Pembalasan. Pertama adalah
mereka yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Kedua adalah mereka yang tidak
mengajak orang ramai melakukan kebajikan kepada mereka yang kurang bernasib baik, khasnya
orang miskin.

Demikian dua kategori yang pada pengamatan saya, memang kurang diberi perhatian oleh umat
Islam masa kini. Di antara dua kategori tersebut, saya ingin memberi tumpuan kepada kategori
pertama agar ia menjadi nasihat serta bimbingan kepada diri saya dan para pembaca sekalian.

Berbuat baik kepada anak yatim termasuk kesempurnaan tauhid.

Dalam surah al-Nisa, ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan
sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik (ihsan) kepada kedua ibu bapa, dan kaum
kerabat, dan anak-anak yatim ……

Setelah memerintahkan kita beribadah kepada-Nya dan larangan daripada menyekutukan-Nya


dengan apa jua, Allah Subhanahu wa Ta‘ala melanjutkan kepada perintah berbuat ihsan kepada
ibubapa, kaum kerabat dan anak yatim. Paling kurang terdapat dua pengajaran penting
daripada ayat ini.

Pertama, ciri-ciri seorang Muslim yang mentauhidkan Allah tidak cukup sekadar beribadah
kepadanya dan menjauhi perkara-perkara syirik, tetapi ia perlu disempurnakan dengan
menjaga hubungan dengan sesama manusia. Hubungan ini dimulai dengan ibubapanya, kaum
kerabatnya, anak yatim dan seterusnya. Seseorang yang tidak menjaga hubungan ini, bererti
tauhidnya kepada Allah masih belum sempurna.

Kedua, hubungan yang perlu dijaga bukan sekadar kebiasaan, tetapi dengan kebaikan yang
melebihi kebiasaan. Demikian maksud perkataan “ihsan” sebagaimana yang diterangkan oleh
para ahli tafsir. Sifat ihsan ini lebih mudah difahami dengan cara kita mengandaikan anak yatim
tersebut adalah anak kita sendiri yang pada satu ketika kita tinggalkannya kepada seseorang
untuk menjaganya. Sudah tentu kita mahu agar orang tersebut melayan anak kita tidak sekadar
kebiasaan tetapi dengan penuh kasih sayang, belaian dan perhatian. Andaian ini disebut sendiri
oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala dalam ayat berikut:

Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh)
orang-orang (yang menjadi penjaganya), yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan

http://orido.wordpress.com 3
Hadith of the Day

anak-anak yang dhaif (yatim) di belakang mereka, (tentulah) mereka akan merasa bimbang
terhadap (masa depan dan keselamatan) anak-anak mereka; oleh itu hendaklah mereka
bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul (menepati
kebenaran). [al-Nisa’ 4:09]

Justeru berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat kita ketahui betapa pentingnya Islam memandang
kepada anak yatim. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak yatim bakal menentukan
kedudukan di Hari Pembalasan, sama ada syurga atau neraka. Mudahnya, anak yatim mampu
menolak kita ke neraka atau menarik kita ke syurga. Jika ke syurga, tidak cukup sekadar syurga
tetapi kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana janji baginda:

Aku dan orang yang menanggung anak yatim di syurga adalah seperti ini…baginda
mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. [Shahih al-Bukhari, hadis no: 6005]

Menyentuh tentang bagaimana kita berinteraksi dengan anak yatim, terdapat tiga perkara yang
saya rasa perlu diketengahkan.

Pertama: Boleh memarahi anak yatim dalam rangka mendidiknya.

Sebahagian orang ada yang berpandangan bahawa kita dilarang daripada memarahi anak yatim.
Memarahi anak yatim dipandang sebagai menindas dan berlaku zalim, yang dilarang oleh ayat
pertama dan kedua surah al-Maun di atas. Ini sebenarnya adalah satu salah faham. Larangan di
atas ditujukan kepada mereka yang memandang hina anak yatim, lalu memarahinya kerana dia
adalah anak yatim. Orang sebeginilah yang merupakan pendusta agama dan Hari Pembalasan.

Selain dari itu, sebagai langkah terakhir dalam proses pendidikan, kita dibolehkan memarahi
anak yatim sebagaimana anak-anak yang biasa. Jika anak yatim tersebut tetap malas, degil dan
nakal setelah nasihat yang hikmah lagi bijaksana sudah disampaikan, maka memarahinya
dibolehkan dalam rangka mendidiknya.

Ditekankan, bahawa kebolehan memarahi anak hanya sebagai langkah terakhir dan ia dilakukan
dalam proses pendidikan. Memarahi anak secara kerap tidak akan membawa manfaat kepada
proses pendidikan, malah merosakkannya. Di sini kita perlu berada dipertengahan antara dua
ekstrim dalam pendidikan anak, iaitu di antara mereka yang asyik memarahi anak dan mereka
yang asyik memanjakan anak.

Kedua: Anak yatim tidak mewarisi kesalahan ibubapanya.

Salah satu kepercayaan kurafat yang merupakan aqidah sebahagian besar masyarakat Islam kita
adalah dosa warisan. Iaitu seseorang anak akan mewarisi dosa kesalahan yang dilakukan oleh
ibubapanya. Jika kita membaca di akhbar, laporan anak kecil yang sakit sekian-sekian
memerlukan derma untuk menanggung kos perubatan, akan ada di kalangan kita yang ke
hadapan menghulurkan derma: “Inilah adalah kesan daripada kesalahan ibubanya satu masa
dahulu”. Berbeza dengan kaum bukan Islam, mereka ke hadapan dengan mengambil pen dan
menulis cek sumbangan RM sekian-sekian.

Anak yatim tidak terlepas daripada aqidah kurafat ini. Saya biasa menemui orang yang
memandang hina kepada anak yatim dengan alasan kerana mereka adalah produk hubungan
yang terlanjur sebelum bernikah. Ada juga yang pada mulanya diam, namun apabila melihat
kerenah anak yatim yang malas, kebelakang dalam pelajaran atau nakal, mereka memberi
komen: “Inilah kesan-kesan kesalahan ibubapanya yang telah terlanjur”. Padahal tidak semua
anak yatim berasal daripada hubungan yang terlanjur.

http://orido.wordpress.com 4
Hadith of the Day

Terlebih penting, sekali pun anak yatim tersebut berasal daripada hubungan yang terlanjur,
mereka tidak sedikit jua mewarisi kesalahan “ibubapa” mereka. Ini kerana konsep dosa
warisan, iaitu konsep dosa yang diperoleh secara automatic oleh anak daripada kesalahan
ibubapanya, adalah aqidah yang berasal dari agama lain. Bagi Islam, setiap individu adalah
dengan pahala atau dosanya sendiri tanpa dizalimi dengan cara dibebani secara automatic oleh
dosa orang lain, termasuk ibubapanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada Hari Kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh
kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya; dan sesiapa yang membawa amal kejahatan,
maka dia tidak dibalas melainkan (kejahatan) yang sama dengannya; sedang mereka tidak
dizalimi (sedikitpun). [al-An’aam 6:160]

Demikian juga tidak ada konsep “pahala warisan” dalam Islam sehingga seorang anak secara
automatic mendapat pahala daripada amal kebajikan ibubapanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam sendiri telah berpesan kepada kaum kerabatnya bahawa mereka tidak mewarisi
pahala daripadanya di hadapan Allah kelak:

Wahai Bani Ka‘b bin Luay! Peliharalah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Marrah bin
Ka’b! Peliharalah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani ‘Abd Syams! Peliharalah diri
kalian daripada api neraka.

Wahai Bani ‘Abd Manaf! Peliharalah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Hasyim!
Peliharalah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani ‘Abd al-Muthalib! Peliharalah diri
kalian daripada api neraka. Wahai Fathimah! Peliharalah diri engkau daripada api neraka.

Sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa kekuasaan di hadapan Allah kecuali bahawa bagi
kalian kekerabatan yang akan aku sambung dengan kalian. [Shahih Muslim, hadis no: 204]

Oleh itu kita semua perlu membersihkan aqidah kurafat “dosa dan pahala warisan” yang
diyakini selama ini. Merujuk kepada anak yatim, mereka tidak mewarisi apa-apa dosa dan
kesalahan daripada keterlanjuran “ibubapa” mereka. Seandainya anak yatim tersebut malas,
kebelakang dalam pelajaran atau nakal, maka ia adalah sifat fitrah mereka sebagai kanak-
kanak. Ia tiada kaitan langsung dengan status diri mereka sebagai anak yatim.

Ketiga: Bijak dalam mengurusi harta anak yatim.

Menyentuh persoalan harta anak yatim, ada empat ayat yang perlu kita kaji dan fahami:

Pertama:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya
mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka; dan mereka pula akan masuk ke
dalam api neraka yang menyala-nyala. [al-Nisa’ 4:10]

Kedua:

Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk
mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus
hartanya dengan sendiri). [al-An’aam 6:152 dan al-Isra’ 17:34]

Ketiga:

http://orido.wordpress.com 5
Hadith of the Day

Dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah dia
menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang fakir maka bolehlah dia memakannya
dengan cara yang sepatutnya. [al-Nisa 4:06]

Keempat:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (masalah) anak-anak yatim.
Katakanlah: “Memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya”, dan jika kamu
bercampur gaul dengan mereka (maka tidak ada salahnya) kerana mereka itu ialah saudara-
saudara kamu; dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan (harta benda mereka)
daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki tentulah Dia
memberatkan kamu (dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka). Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [al-Baqarah 2:220]

Ayat pertama mengharamkan penggunaan harta anak yatim oleh mereka yang menjaga secara
khusus dan umat Islam secara umum. Ia membentuk hukum dasar bagi harta anak yatim, iaitu
kita dilarang daripada menggunakannya. Namun terhadap pelarangan ini terdapat pengecualian
(ayat kedua), iaitu apabila seseorang itu ingin menjaga keselamatan harta tersebut dengan
menyimpannya dalam bank, atau mengembangkan harta tersebut melalui pelaburan, maka ia
dibolehkan selagi mana dipastikan bahawa kemungkinan meraih keuntungan adalah jauh lebih
tinggi daripada kemungkinan mendapat kerugian.

Pengecualian kedua merujuk kepada ayat ketiga (al-Nisa 4:06) dimana seorang penjaga anak
yatim yang fakir dibolehkan mengambil sebahagian harta anak yatim untuk menampung kos
penjagaannya. Pengambilan ini hendaklah dilakukan secara amanah dan pada kadar yang
berpatutan. Setiap sen yang diambilnya akan diaudit semula oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala
pada Hari Akhirat nanti.

Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika membicara ayat keempat (al-Baqarah 2:220)
mengemukakan beberapa riwayat bahawa apabila turun ayat pertama dan kedua di atas, para
sahabat mengalami kesukaran untuk membezakan antara harta mereka dan harta anak yatim
dalam hal-hal yang mudah bercampur. Antaranya berkenaan makanan dimana dipisahkan antara
makanan anak yatim dan makanan mereka. Jika makanan anak yatim ada yang terlebih,
mereka tidak berani menyentuhnya sehingga makanan tersebut akhirnya rosak dan dibuang
begitu sahaja.

Kesukaran ini kemudian dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala dimana mereka disuruh
untuk tidak begitu ketat apabila berinteraksi dengan harta anak yatim dalam hal-hal yang
mudah bercampur. Para penjaga anak yatim tidak dituntut sehingga ke tahap memisah dan
membezakan sesuatu perkara untuk kegunaan mereka atau kegunaan anak yatim. Sebaliknya
dibolehkan menggunakannya secara bersama: “…jika kamu bercampur gaul dengan mereka
(maka tidak ada salahnya) kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu…” Namun semua ini
hendaklah tetap dilakukan dengan sikap amanah kerana: “…Allah mengetahui akan orang yang
merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya.”

Demikian tiga perkara yang saya rasa perlu diketengahkan apabila kita berinteraksi dengan
anak yatim. Harapnya melalui penulisan yang serba ringkas ini, nasib anak yatim dapat kita
masukkan dalam senarai perkara-perkara yang kita beri prioriti dalam rangka berbuat kebajikan
demi Allah dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan barat, tetapi
kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, Hari Akhirat, segala malaikat, segala
Kitab, dan sekalian Nabi; serta mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia
menyayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang

http://orido.wordpress.com 6
Hadith of the Day

terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-
hamba abdi;

Dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan orang-orang
yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-
orang yang sabar dalam masa kesempitan, kesakitan dan dalam masa bertempur dalam
perjuangan perang Sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang
yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang
bertaqwa. [al-Baqarah 2:177]

http://www.telagabiru.net.my/index/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemi
d=27

Fardu kifayah - Kebajikan anak yatim

RIWAYAT At-Tirmizi, Rasulullah s.a.w bersabda: Barang siapa yang memelihara seorang anak
yatim dengan memberi makanan dan minuman dengan puas, maka Allah s.w.t memasukkan ia
ke dalam syurga kecuali ia mengerjakan dosa yang tidak dapat diampuni.

Malah menurut hadis Sahih Muslim, Rasulullah s.a.w turut bersabda: Orang yang memelihara
anak yatim maka (aku) Nabi dan Dia seperti dua jari di syurga. Nabi bersabda sambil
menunjukkan dua jarinya iaitu jari telunjuk dan tengah.

Kedua-dua hadis di atas, jelas membuktikan sesungguhnya Allah s.w.t telah menjanjikan
ganjaran syurga kepada umatnya yang memelihara dan memberi perlindungan kepada anak-
anak yatim.

Sebagai umat Islam, adalah satu kewajipan menitikberatkan hak penjagaan anak-anak yatim
termasuk tempat tinggalnya. Sepatutnya mereka diberi layanan istimewa seperti yang disebut
di dalam al-Quran dan hadis.

Sekiranya mereka tidak diberi layanan yang sewajarnya, besar kemungkinan kita terdedah
kepada kemurkaan Allah s.w.t. kerana mengabaikan satu golongan yang hilang tempat
bergantung.

``Mereka juga seperti orang lain dan memerlukan kasih sayang. Jangan pinggirkan perasaan
mereka sebaliknya berikanlah layanan yang baik,'' ujar bekas Timbalan Pengetua Hal Ehwal
Murid (HEM) Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Wan Akashah Wan Ab Hamid.

Allah berfirman dalam surah al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang bermaksud: Tahukah kamu (orang)
yang mendustakan agama? Itulah orang yang menindas anak yatim, dan tidak menggalakkan
untuk memberi makan orang miskin.

Mereka yang menzalimi anak yatim tidak akan mendapat hak kerana tidak melayani anak-anak
yatim dengan baik. Seperti mana dalam surah al-Fajr ayat 17 hingga 18. Allah berfirman
bermaksud: Sekali kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan
kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.

http://orido.wordpress.com 7
Hadith of the Day

Jelas di dalam al-Quran, golongan orang yang mendustakan agama ialah mereka yang tidak
memberi layanan atau mengambil berat tentang anak-anak yatim dan bersikap lepas tangan.

Tambah Wan Akashah, Rasulullah s.a.w telah memberi contoh yang baik kepada umatnya
bagaimana untuk melayani anak-anak yatim berdasarkan kepada sebuah kisah yang berlaku di
zaman baginda.

Melembutkan hati

Pada suatu hari, Nabi hendak ke masjid menunaikan solat hari raya. Tiba-tiga baginda
terserempak dengan seorang anak yatim yang sedang menangis. Lalu baginda bertanya,
``Kenapa engkau menangis?'' Budak itu menjawab, ``Saya tidak mempunyai ayah dan rakan-
rakan memakai baju baru tetapi saya keseorangan''.

Kemudian baginda membawa budak itu pulang ke rumah dan bertanya kepadanya, ``Mahukah
engkau mendapat seorang ayah iaitu Rasulullah s.a.w. dan saudara kamu ialah Fatimah?'' Budak
itu seterusnya dimandikan dan diberi pakaian baru.

Rasulullah s.a.w juga bersabda dari hadis riwayat at- Tabrani, di antara cara melembutkan hati
seseorang, hendaklah mengusap kepala anak yatim. Ini merupakan kelebihan untuk orang-orang
yang kurang sabar dan pemarah.

Bagaimanapun, keadaan rumah anak-anak yatim di Malaysia pada hari ini berada pada tahap
sederhana. Dengan paparan imej yang daif dan menyedihkan, membuktikan keadaan mereka
yang tidak terurus.

Akui beliau, sistem pengurusan rumah anak yatim di Malaysia harus berubah ke arah yang lebih
profesional dan sepatutnya mereka menubuhkan satu persatuan agar dapat berhubung antara
satu sama lain berkenaan kelemahan atau kekurangan yang boleh diperbaiki.

``Hal kebajikan anak yatim yang ditadbir dengan pengurusan cemerlang termasuk sebahagian
daripada fardu kifayah iaitu ibadat yang dituntut oleh Allah,'' jelas beliau yang kini sedang
dalam proses menyiapkan tesis untuk Doktor Falsafah di Fakulti Pendidikan, Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)

Menurut Wan Akashah, Rumah Il-ham Yayasan Anak-anak Yatim Pinggiran Taman Tun Dr. Ismail
(YAYPTTDI), merupakan contoh pengurusan dan pentadbiran rumah anak yatim yang terbaik dan
wajar dijadikan contoh.

``Yayasan tersebut bukan sahaja menyediakan tempat tinggal malah konsepnya seperti sekolah
berasrama penuh, di samping menitikberatkan pendidikan akademik dan agama. Inilah satu
model rumah anak-anak yatim yang kita perlukan,'' katanya merujuk kepada usaha Pengerusi
YAYPTTDI, Hassanuddin Ali dan beberapa rakannya untuk menubuhkan rumah anak yatim
tersebut.

Lawatan

Langkah terbaik yang perlu dilakukan ialah, pihak pengurusan hendaklah melakukan lawatan ke
sekolah-sekolah asrama penuh yang terbaik di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ini dapat dijadikan model kepada pengurusan institusi yang lebih sistematik dan menimba
pengalaman mereka menguruskan sejumlah pelajar yang ramai di sekolah.

http://orido.wordpress.com 8
Hadith of the Day

Beliau juga berpendapat, warden perlu diberi kemahiran dan kepakaran keibubapaan tentang
kaedah untuk menangani dan mendidik anak-anak yang tidak mempunyai penjaga.

``Dengan adanya tempat tinggal, makanan yang cukup, pakaian terurus, pendidikan dan kasih
sayang, maka mereka tidak akan merasa rendah diri dan dipinggirkan. Kita perlu ingat,
kehilangan orang tersayang pada usia muda boleh menganggu emosi dan psikologi mereka.
Suasana tempat tinggal yang penuh dengan kasih sayang dapat mendidik mereka menjadi insan
yang berguna kepada masyarakat,'' jelas beliau lagi.

Pemberian sumbangan ataupun bantuan pula haruslah diteliti keperluannya terlebih dahulu. Ini
amat penting supaya wang yang disalurkan tidak disalah gunakan untuk kepentingan peribadi.

Nabi bersabda, Setiap umat itu ada ujian dan ujian kepada umatku adalah harta. Bukankah
wang dan harta boleh menyebabkan manusia hilang pedoman?

``Jika kita khusyuk ketika mendirikan solat. Begitu juga bila kita menguruskan rumah anak-
anak yatim. Janganlah bersikap lepas tangan dan mengabaikan kebajikan mereka,'' tegas beliau
yang memandang berat terhadap soal pendidikan agama anak-anak yatim.

http://syariahonline.com/new_index.php/id/11/cn/8287

Konsultasi : Masalah Umum

Memelihara Anak Yatim Di Rumah Atau Di Asrama ?

Pertanyaan:

Ass. wr.wb.
Pak Ustadz yth; suami dan saya punya keinginan untuk mengangkat anak. Keterangan-
keterangan tentang anak angkat dalam forum ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Tetapi saya
punya pertanyaan apa yang sebaiknya kami lakukan apabila tetap ingin memelihara anak yatim.
Khususnya dalam hal anak yatim di rumah yatim piatu, apakah boleh mengajak
tinggal/mengambil anak yatim dari rumah yatim piatu? atau sebaiknya kalau mau membantu
hanya sebatas materi (tidak mengajak tinggal bersama)? Ataukah sebaiknya tidak mengajak
tinggal/mengurusi anak yatim yang sudah di rumah yatim piatu (karena sudah ada yang
mengurus?). Mohon penjelasannya. Terima kasih.

wassalam

Yeni

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh


Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

Kalau mau afdhalnya, sebaiknya memelihara anak yatim harus seperti memelihara anak sendiri,
bahkan lebih dari sekedar anak. Dan pasti Anda tidak rela kalau Anda punya anak disuruh
tinggal di asrama meskipun sudah ada yang mengurus.

Pastilah Anda ingin anak itu ada di sekeliling Anda. Dia akan hidup, tumbuh dan berkembang
kecerdasannya langsung di bawah asuhan tangan-tangan kasih Anda. Selain itu, seorang anak
pasti punya kebutuhan psikologis yaitu mendapatkan sosok yang bisa dijadikan sebagai orang

http://orido.wordpress.com 9
Hadith of the Day

tua, meski bukan ayah dan ibu kandungnya. Sesuatu yang barangkali agak sulit di dapat bila dia
berada di dalam asrama.

Dan yang harus dijaga adalah bahwa kasih sayang itu jangan sampai pudar meski suatu saat
misalnya Allah SWT memberikan karunia seorang anak kandung. Jadikanlah mereka bersaudara
sebagaimana kakak dan adik. Berbuatlah adil kepada mereka berdua dan jangan pernah
sekalipun dibeda-bedakan. Jangan sampai suatu saat rasa kasih kepada anak yatim itu berubah.
Jangan biarkan setan merasuk ke dalam rongga dada sehingga sampai menyia-nyiakan anak
yatim di kemudian hari.

Tahukah kamu yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, (QS. Al-
Ma`un : 1-2)

Insya Allah SWT rumah Anda akan lebih bersinar dengan kehadiran hamba Allah SWT yang
diberkahi, yaitu seorang anak yatim. Dan semoga nanti di surga Anda ditempatkan bersama
dengan Rasulullah SAW. Sesuai dengan janji beliau sendiri bahwa orang yang memelihara anak
yatim akan bersama beliau di surga.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,


Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/10/renungan_jumat.htm

RENUNGAN JUMAT
Menyantuni Anak Yatim
Oleh RUDI SETIADI

ANAK yatim adalah anak yang ditinggalkan mati ayahnya selagi ia belum mencapai umur balig.
Dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan tersendiri. Mereka mendapat perhatian khusus
dari Rasulullah saw. Ini tiada lain demi untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar jangan
sampai telantar hingga menjadi orang yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, banyak sekali hadis yang menyatakan betapa mulianya orang yang mau
memelihara anak yatim atau menyantuninya. Sayang, anjuran Beliau itu sampai kini belum
begitu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saja umat Islam
yang mau memperhatikan anjuran itu. Hal ini semestinya tidak layak dilakukan umat Islam yang
inti ajarannya banyak menganjurkan saling tolong sesama umat Islam dan bahkan selain umat
Islam.

Di Indonesia, khususnya di desa-desa, sampai sekarang kebiasaan memberi uang ala kadarnya
pada tanggal 10 Muharam kepada anak yatim masih berlaku. Pada setiap tanggal 10 Muharam,
anak-anak yatim bergerombol-gerombol mendatangi rumah-rumah orang kaya atau para
dermawan. Di situ mereka memperoleh pembagian uang. Kebiasaan demikian sungguh amat
terpuji, tetapi apakah para anak yatim hanya butuh bantuan sekali itu?

Tentunya tidak. Mereka membutuhkan bimbingan sampai dirinya mampu mengarungi bahtera
kehidupannya sendiri. Betapa mulianya orang yang mau berbuat demikian, sebagaimana hadis
yang diriwayatkan Imam Bukhari bersumber dari Sahl bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah saw.
bersabda, "Saya yang menanggung (memelihara) anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan
ini, seraya Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan Beliau rentangkan
kedua kaki jarinya itu" (H.R. Bukhari).

http://orido.wordpress.com 10
Hadith of the Day

Allah sendiri berfirman yang artinya, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah
balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu
makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan
memakan) itu, adalah dosa besar (An-Nisaa:2).

Anak yang ditinggal mati oleh ibunya ketika ia masih kecil bukanlah termasuk anak yatim.
Sebab bila kita lihat arti kata yatim sendiri ialah kehilangan induknya yang menanggung nafkah.
Di dalam Islam yang menjadi penanggung jawab urusan nafkah ini ialah ayah, bukan ibu.
Alquran telah menjelaskan adanya larangan memakan harta anak yatim dengan cara lalim
sebagaimana firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim
secara lalim. Sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepuluh perutnya dan mereka akan
masuk ke dalam api yang menyala-nyala" (An-Nisaa: 10).

Ismail bin Abdurrahman berkata, "Pemakan harta anak yatim dengan lalim itu besok di hari
kiamat akan dikumpulkan dan di waktu itu keluarlah api yang menyala-nyala dari mulutnya,
telinganya dan matanya sehingga semua orang mengenalnya bahwa ia sebagai pemakan harta
anak yatim."

Para ulama berkata, bagi setiap wali anak yatim bilamana ia dalam keadaan fakir
diperbolehkan baginya memakan sebagian anak yatim dengan cara ma'ruf (baik) menurut
sekadar kebutuhannya saja demi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhannya tidak boleh
berlebih-lebihan dan jika berlebih-lebihan akan menjadi haram. Menurut Ibnul Jauzi dalam
menafsirkan "bil ma'ruf" ada 4 jalan yaitu, pertama, mengambil harta anak yatim dengan jalan
kiradl. Kedua, memakannya sekadar memenuhi kebutuhan saja. Ketiga, mengambil harta anak
yatim hanya sebagai imbalan, apabila ia telah bekerja untuk kepentingan mengurus harta anak
yatim itu, dan keempat, memakan harta anak yatim tatkala dalam keadaan terpaksa, dan
apabila ia telah mampu, harus mengembalikan dan jika ia benar-benar tidak mampu hal
tersebut dihalalkan.

Kecuali mengancam orang yang merugikan harta anak yatim, Allah juga akan mengangkat
derajat orang-orang yang suka menyantuni anak yatim; sebagaimana sabda Nabi, "Barang siapa
yang menanggung makan dan minum (memelihara) anak yatim dari orang Islam, sampai Allah
SWT mencukupkan dia, maka Allah mengharuskan ia masuk surga, kecuali ia melakukan dosa
yang tidak terampunkan" (H.R. Turmudzi).

Dari hadis ini, memberikan jaminan bagi orang-orang yang mau mengasuh anak yatim akan
memperoleh imbalan pahala dari Allah SWT, berupa surga yang disejajarkan dengan surga Nabi
saw., kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terampunkan oleh Allah SWT. Demikianlah
kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menyantuni anak yatim.***

http://syariahonline.com/new_index.php/id/7/cn/20863

Konsultasi : Sosial Politik

Antara Peduli Palestina dan membantu anak yatim

Pertanyaan:

Assalamualaikum Wr Wb

Saat ini banyak sekali gerakan untuk mendukung saudara kita di palestine. Yang jadi pertanyaan
saya, apakah hal itu benar? Sementara disekeliling kita masih banyak saudara kita yang

http://orido.wordpress.com 11
Hadith of the Day

membutuhkan uluran tangan.

Selain itu apakah benar akan lebih baik jika kita misalnya membuat acara penggalangan dana
1$ untuk yatim piatu daripada 1$ untuk saudara kita di palestine?

Terima kasih atas jawabannya

Wassalamualaikum Wr Wb

jefri

Jawaban:

Assalamu alaikum wr.wb.


Semoga Allah mencurahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.
Membela saudara seiman adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai muslim di manapun ia
berada.
Allah befirman, “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.”
Nabi saw. juga Bersabda,
“Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling menopang seperti bangunan.”
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta, dan kasih sayang di antara mereka
seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh sakit, bagian tubuh juga ikut sakit.”

Persoalannya, siapa yang lebih dahulu dan lebih mendapat prioritas untuk dibantu?
Tentu saja yang seharusnya mendapatkan prioritas utama untuk dibantu adalah mereka yang
berada dalam kondisi sangat mendesak dan kondisi bahaya. Dalam hal ini Palestina adalah satu
negara muslim yang berada dalam kondisi sangat sulit. Mereka sedang mendapatkan embargo,
pangan dan ekonomi rakyat benar-benar sangat susah, rumah-rumah banyak dihancurkan,
korban jiwa terus berjantuhan, banyak yang terluka tanpa mendapatkan pengobatan yang
selayaknya, banyak wanita yang kehilangan suami, banyak anak yang kehilangan orang tua,
serta di sana terdapat tanah suci umat Islam—masjidil Aqsa—yang telah jatuh pula ke tangan
musuh. Ini semua terjadi di satu sisi akibat dari kebiadaban Israel yang dibantu AS serta para
sekutunya, sementara di sisi lain, negara-negara muslim yang berada di sekitarnya kurang
memberikan bantuan dan perhatian. Bahkan, cenderung apatis dan takut untuk berbuat.

Dengan kondisi yang demikian tentu saja kita harus membela saudara-saudara kita di sana.
Sebab, jika kita apatis dan tidak segera membantunya, itulah kondisi yang memang sangat
diharapkan oleh Israil dan berarti kita membiarkan rakyatnya terus terjajah, menjadi korban,
dan tanah air Palestina berikut masjidil Aqsa jatuh ke tangan musuh Allah.

Karena itu, saat ini kita memang membutuhkan tokoh-tokoh semacam Solahuddin al-Ayyubi
yang perhatiannya selalu tertuju kepada umat dan kaum muslimin. Diceritakan bahwa selama
beberapa waktu, Solahuddin al-Ayyubi tidak pernah tertawa sehingga ada yang bertanya,
“Mengapa Anda saya lihat tidak lagi pernah tertawa?” Solahuddin al-Ayyubi menjawab,
“Bagaimana saya akan tertawa sementara masjidil Aqsa sedang tertawan? Saya malu kepada
Allah untuk tersenyum, sedangkan saudara-saudara saya di sana sedang tersiksa.”

Alangkah indahnya jika umat ini dihiasi oleh sosok-sosok semacam Solahuddin al-Ayyubi. Tentu
Islam akan menang dan jaya dengan izin Allah Swt.

Namun demikian, ketika kita peduli dengan Palestina bukan berarti kita tidak memerhatikan
saudara-saudara, tetangga, dan anak-anak yatim di sekeliling kita. Tentu saja mereka juga
berhak mendapatkan bantuan dan perhatian secara proporsional.

Hadanallah wa iyyakum ajma’in.

http://orido.wordpress.com 12
Hadith of the Day

Wallahu a’lam bish-shawab.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=183901&kat_id=14&kat_id1=&kat_id2=

Jumat, 14 Januari 2005

Anak Yatim Penyejuk Hati

Inginkah hati Anda menjadi lembut dan damai? Rasulullah SAW memberi resep untuk itu. Kata
beliau, ''Bila engkau ingin agar hati menjadi lembut dan damai dan Anda mencapai
keinginanmu, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah dia makanan seperti yang
engkau makan. Bila itu engkau lakukan, hatimu akan tenang serta lembut dan keinginanmu
akan tercapai. (HR Thabrani).

Hadis tersebut memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa salah satu sarana untuk
menenangkan batin dan mendamaikan hati ini adalah mendekati anak yatim, terlebih yatim
piatu. Mengusap kepala mereka dan memberinya makan minum merupakan simbol kepedulian
dan perhatian serta tanggung jawab terhadap anak yatim/piatu.

Berbuat baik terhadap anak yatim/piatu bukanlah sekadar turut membantu menyelesaikan
lapar dan dahaga sosialnya. Tetapi, di sisi lain perbuatan itu merasuk ke dalam batin,
menenteramkan hati, dan mendamaikan perasaan orang yang memberi perhatian kepada
mereka. Berbagai ayat Alquran dan hadis Nabi banyak membicarakan betapa mulianya
kedudukan anak yatim/piatu di mata Allah SWT.

Di dalam surat Ad-Dhuha ayat 9, Allah SWT melarang untuk melakukan kekerasan kepada anak
yatim/piatu. Firman Allah SWT: ''Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku
sewenang-wenang.'' Anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan yatim piatu yang
ditinggalkan ayah-ibunya, mendambakan belaian dan kasih sayang dari orang lain. Baik
keluarga terdekat maupun dari yang lainnya. Ia mengharapkan tumpuan kasih sayang dan
sebaliknya juga sekaligus menjaga sumber kasih dan ketenangan itu. Orang yang menenangkan
hati dan perasaan anak yatim, ia pun akan memperoleh balasan seperti itu pula, yakni
ketenangan batin.

Rasulullah SAW terkenal dengan kelemahlembutannya yang demikian tinggi terhadap anak
yatim/piatu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa pada suatu hari raya Idul Fitri, Rasulullah
SAW melihat seorang anak yatim, lalu beliau mengelus dan merangkulnya, berbuat baik
padanya, membawa anak itu ke rumah beliau, lalu berkata kepada anak yatim itu, ''Wahai
anak, maukah engkau bila aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu?'' Jadi, anak
yatim/piatu adalah sumber ketenangan batin, mendekati dan berbuat baik kepadanya akan
menenangkan kalbu. Sebaliknya, jikalau anak yatim disakiti dan dizalimi, maka Allah SWT akan
menurunkan kesengsaraan hidup kepada mereka yang berbuat sewenang-wenang itu.

(Lalu Fahmi Husain )

http://syariahonline.com/new_index.php/id/8/cn/11381

Konsultasi : Zakat

Zakat Ke Panti Asuhan Muslim

http://orido.wordpress.com 13
Hadith of the Day

Pertanyaan:

Assalamualaikum wr. wb.


Bagaimana pendapat ustad bila saya menunaikan zakat dan diberikan ke panti asuhan muslim?
Wassalamualaikum wr. wb.

Alief

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh


Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

Berbeda dengan infaq secara umum, ibadah zakat adalah ibadah yang punya ketentuan khusus
dan spesifik sekali. Sehingga perlu dicermati dengan baik agar tidak salah dalam
pelaksanaannya.

Terutama terkait dengan siapa saja yang berhak atas dana zakat. Di dalam Al-quran, Allah SWT
telah menjelaskan ketentuan tentang siapa saja yang berhak atas dana zakat itu.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,


pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .(QS. At-
Taubah : 60)

Kalau Anda perhatikan, dalam ayat ini Allah SWT sama sekali tidak menyebutkan anak yatim
sebagai mustahik (orang yang berhak) menerima zakat. Tentu ada rahasia di balik ketentuan
ini. Namun tidak berarti anak yatim sama sekali tidak berhak mendapatkan bantuan, sebab
masih ada jalur bantuan lain selain zakat yang bisa diberikan kepada anak yatim. Bahkan bila
anak yatim ini memang termasuk dalam kriteria fakir atau miskin, maka pada hakikatnya
mereka juga berhak. Meski bukan karena keyatimannya tapi karena kemiskinan dan
kefakirannya.

Maka sebaiknya Anda cermat dan teliti ketika menentukan siapa saja yang berhak menerima
zakat. Intinya, harus yang masuk dalam daftar yang 8 orang itu. Tidak boleh diluar kriteria itu.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,


Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1318&bagian=0

Berpoligami Bagi Orang Yang Mempunyai Tanggungan Anak-Anak Yatim


Rabu, 26 Januari 2005 12:53:16 WIB
Kategori : Pernikahan

BERPOLIGAMI BAGI ORANG YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN ANAK-ANAK YATIM


Oleh
Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan.
Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Ada sebagian orang yang berkata, sesungguhnya menikah

http://orido.wordpress.com 14
Hadith of the Day

lebih dari satu itu tidak dibenarkan kecuali bagi laki-laki yang mempunyai tanggungan anak-
anak yatim dan ia takut tidak dapat berlaku adil, maka ia menikah dengan ibunya atau dengan
salah satu putrinya (perempuan yatim). Mereka berdalil dengan firman Allah.

“Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi
: dua, tiga atau empat” [An-Nisa : 3]

Kami berharap syaikh menjelaskan yang sebenarnya mengenai masalah ini.

Jawaban.
Ini adalah pendapat yang bathil. Arti ayat suci di atas adalah bahwasanya jika seorang anak
perempuan yatim berada di bawah asuhan seseorang dan ia merasa takut kalau tidak bisa
memberikan mahar sepadan kepadanya, maka hendaklah mencari perempuan lain, sebab
perempuan itu banyak dan Allah tidak mempersulit hal itu terhadapnya.

Ayat diatas memberikan arahan tentang boleh (disyariâ’atkan)nya menikahi dua, tiga atau
empat istri, karena yang demikian itu lebih sempurna dalam menjaga kehormatan,
memalingkan pandangan mata dan memelihara kesucian diri, dan karena merupakan
pemeliharaan terhadap kehormatan kebanyak kaum wanita, perbuatan ikhsan kepada mereka
dan pemberian nafkah kepada mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya perempuan yang mempunyai separoh laki-laki
(suami), sepertiganya atau seperempatnya itu lebih baik daripada tidak punya suami sama
sekali. Namun dengan syarat adil dan mampu untuk itu. Maka barangsiapa yang takut tidak
dapat berlaku adil hendaknya cukup menikahi satu istri saja dengan boleh mempergauli budak-
budak perempuan yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh praktek yang dilakukan oleh
Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam dimana saat beliau wafat meninggalkan sembilan orang
istri. Dan Allah telah berfirman.

“Artinya : Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik” [Al-
Ahzab : 21]

Hanya saja Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam telah menjelaskan kepada ummat Islam
(dalam hal ini adalah kaum laki-laki, pent) bahwa tidak seorangpun boleh menikah lebih dari
empat istri. Jadi, meneladani Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menikah adalah
menikah dengan empat istri atau kurang, sedangkan selebihnya itu merupakan hukum khusus
bagi beliau.

[Fatwa Ibnu Baz, di dalam Majalah Al-Arabiyah, edisi 83]

[Disalin dari. Kitab Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama
Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, hal 430-431 Darul Haq]

http://syariahonline.com/new_index.php/id/12/cn/5719

Konsultasi : Waris

Anak Angkat

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum

http://orido.wordpress.com 15
Hadith of the Day

Ustadz yang dirahmati Allah


Saya dan istri mengangkat anak (laki) kebetulan istri menyusui anak tsb..sedangkan sebelumnya
kami sudah mempunyai 3 anak(perempuan). apakah anak angkat tsb menjadi muhrim anak saya
yang 3 tsb?. Bagaimana hak waris anak angkat yang disusui ibu angkatnya?
terima atas jawaban Ustadz
wassalam.

Abi

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

1. Hukum Anak Angkat Dalam Islam

Anak angkat tidak dikenal dalam ajaran Islam, bahkan sebaliknya diharamkan. Sebab
mengangkat anak itu sama saja dengan menghilangkan nasab seseorang. Tapi kalau memelihara
anak yatim, justru merupakan ibadah yang sangat tinggi nilai pahalanya di sisi Allah SWT.

Bedanya, memelihara anak yatim itu tidak dengan mengganti nasab anak itu. Secara jujur kita
katakan bahwa dia bukan anak kita, melainkan anak yang kita pelihara dengan perlakukan sama
dengan anak kita sendiri, bahkan bisa saja melebihi dari sayang kepada anak sendiri.

Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.
Al-Ahzab : 5).

Dalam ayat diatas kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang bukan ayah
kandungnya. Seperti nama orang tua angkat. Dan penisbahan nasab seseorang kepada yang
bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam hukum Islam.

2. Hukum Menyusui Yang Berakibat Kepada Kemahraman

Bila seorang wanita menyusui anak orang lain, maka ada konsekuensi yang berakibat kepada
kemahraman antara dirinya dengan anak yang disusuinya, juga antara anak-anaknya sendiri
dengan anak yang disusuinya.

Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Kariem :

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu � � � ibu-ibumu yang menyusui kamu dan
saudara perempuan sepersusuan � � � (QS. An-Nisa : 23)

Namun ada batasan usia yang menyusu yaitu dalam masa waktu dua tahun. Dua tahun adalah
masa intensif untuk seorang bayi menyusu. Bila telah lewat masa usia 2 tahun, masa
penyusuannya tidak berdampak kepada kemahraman.

Dari Ibni Abbas ra. Berkata,�Penyusuan itu tidak berlaku kecuali dalam usia dua tahun�.
(HR. Ad-Daruquthuny).

http://orido.wordpress.com 16
Hadith of the Day

Rasulullah SAW bersabda,�Penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan
tulang menumbuhkan daging�. (HR. Abu Daud).

Dari Ummi Salamah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,�Penyusuan itu tidak
menyebabakan kemahraman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa
penyapihan�. (HR. At-Tirmizi).

Hadits terakhir menjelaskan bahwa bila telah lewat masa penyapihan seorang bayi lalu dia
menyusu lagi, maka bila dia menyusu lagi tidak berdampak pada kemahramannya. Namun
dalam hal ini para fuqoha berbeda pendapat:

3. Anak Angkat Tidak Mendapatkan Warisan

Dalam hukum Islam terutama dalam hukum warisnya, anak angkat itu tidak mendapatkan
warisan dari orang tua angkatnya. Sebab kedudukan mereka sebagai anak angkat tidak pernah
diakui dalam syariat. Sehingga memang tidak ada jatah harta waris kepada mereka. Karena
keberadaan mereka memang tidak ada dalam hukum.

Kalaulah Anda ingin memberikan harta kepada anak yang Anda pelihara, maka berikanlah saat
ini selagi Anda hidup. Dan itu namanya hibah. Konsekuensinya, maka itu punya sepenuhnya atas
harta itu sekarang ini juga. Sehingga misalnya dia menjualnya, maka menjadi hak dia
sepenuhnya.

Tapi kalau Anda ingin memberikannya setelah Anda wafat, bisa juga dan namanya adalah
wasiat. Tapi maksimal hanya 1/3 dari total jumlah harta yang akan diwariskan kepada ahli
waris Anda.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,


Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.webkl.net/article1969.html
Siapakah Anak Yatim?
shahray menulis "

Membesarkan anak yatim bukan mudah. ANAK


yatim ialah anak kecil yang tidak mempunyai bapa.
Maksud tidak mempunyai bapa itu adalah tidak
mempunyai bapa yang diketahui menurut syarak. Ia
seperti yang dikatakan oleh Al-‘Allamah Al-Fadhil
Wa Al-Qudwah Al-Kamil Asy-Syeikh Ibrahim Al-
Baijuri.

Berdasarkan takrif itu, Asy-Syeikh Ibrahim Al-Baijuri


menggolongkan anak zina, anak yang dinafikan
nasabnya dengan li‘an antara suami isteri atau half
(sumpah) dan anak pungut sebagai anak yatim.

Had umur anak yatim itu ialah kanak-kanak yang


masih belum lagi mencapai had umur baligh sama
ada lelaki atau perempuan. Apabila seseorang itu

http://orido.wordpress.com 17
Hadith of the Day

sudah mencapai umur baligh, maka tidaklah lagi dinamakan dia sebagai anak yatim, bahkan
mereka dipanggil sebagai orang yang baligh. Sabda Rasulullah bermaksud: “Tidak ada
keyatiman apabila telah bermimpi (yakni mencapai umur baligh).” (Hadis riwayat Abu Daud)

Adapun tanda baligh bagi lelaki dan perempuan adalah mencapai umur 15 tahun (Qamariah)
atau bermimpi dengan keluar air mani (ketika berumur sembilan tahun Qamariah).

Sementara, tanda baligh bagi perempuan (selain umurnya kira-kira 15 tahun) adalah keluar
darah haid iaitu kira-kira berumur sembilan tahun Qamariah.

Orang yang memelihara atau memuliakan anak yatim akan diberkati Allah. Begitu juga
sebaliknya.

Satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam adalah menjaga harta anak yatim.
Memakan harta anak yatim secara zalim adalah termasuk dalam dosa besar dan mendapat
seksa yang amat pedih.

Firman Allah bermaksud: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu akan
harta mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah
kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) kepada harta kamu kerana
sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar.” (Surah an-Nisa, ayat 2)

Firman-Nya lagi bermaksud: “Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara
zalim, sebenarnya mereka itu hanya menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan
masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.” (Surah an-Nisa, ayat 10)

Banyak disebutkan dalam hadis terhadap ancaman dan peringatan terhadap orang yang
memakan harta anak yatim. Antaranya hadis daripada Abu Dzar bahawa Rasulullah saw
bersabda bermaksud: “Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya aku lihat kami ini orang yang
lemah. Sesungguhnya aku sangat menyayangimu. Janganlah engkau memberikan kepemimpinan
kepada dua orang sekaligus dan janganlah engkau membiarkan harta anak yatim dikuasai oleh
orang yang tidak bertanggungjawab.” (Hadis riwayat Muslim)

Sabda Baginda lagi daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda bermaksud: “Hindarilah tujuh
perkara yang merosakkan (dosa besar).”

Mereka berkata: “Apakah dia wahai Rasulullah?

Baginda bersabda: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah
(membunuhnya) melainkan dengan (jalan) yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), makan riba,
makan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang dan menuduh (berzina) wanita yang
muhshanat (wanita yang menjauhkan perkara dosa) yang beriman lagi tidak terlintas
memikirkan sebarang kejahatan.” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Haram bagi penjaga memakan harta anak yatim walaupun sedikit, melainkan yang dibenarkan
oleh syarak. Firman Allah bermaksud: “Dan sesiapa (antara penjaga harta anak yatim itu) yang
kaya, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka
bolehlah dia memakannya dengan cara yang sepatutnya.” (Surah an-Nisa, ayat 6)

Penjaga yang miskin harus mengambil sedikit daripada harta anak yatim itu dengan kadar hajat
saja dan janganlah pula melampaui batas.

Bagaimanapun, dalam kitab Ar-Raudah, jika penjaga yang miskin itu mampu setelah mengambil
sedikit harta anak yaitm itu, adalah tidak wajib baginya untuk mengganti semula harta anak
yatim itu menurut pendapat yang azhar.

http://orido.wordpress.com 18
Hadith of the Day

Antara istilah berkaitan penjagaan anak yatim ialah kafil bererti orang yang bertanggungjawab
mengurus nafkah, pakaian, mengasuh anak yatim dan sebagainya. Wali atau penjaga anak-anak
yatim itu hendaklah berlaku adil dan berbuat baik terhadap mereka. Ganjaran bagi orang-orang
yang berbuat baik terhadap anak-anak yatim amatlah besar di sisi Allah swt.

Sabda Rasulullah saw yang maksudnya: “Saya dan penjaga anak yatim berada dalam syurga
seperti ini, Baginda mengisyaratkan dengan kedudukan jari telunjuk dan jari hantu, dan
merenggangkan keduanya sedikit.” (Hadis riwayat Al-Bukhari)

Sabda Baginda lagi daripada hadis Abu Hurairah katanya yang maksudnya: “Rasulullah saw
bersabda: “Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia (penjaga
itu) seperti dua (jari) ini di dalam syurga. Malik (periwayat hadis) mengisyaratkannya dengan
jari telunjuk dan jari hantu.” (Hadis riwayat Muslim)

Daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya yang maksudnya: “Nabi saw bersabda:
“Sebaik-baik rumah orang Muslim ialah rumah yang ada di dalamnya anak yatim sedang
(penjaga itu) berbuat baik kepadanya. Seburuk-buruk rumah orang muslim ialah rumah yang
ada di dalamnya anak yatim sedang (penjaga itu) berbuat jahat kepadanya.” (Hadis riwayat
Ibnu Majah)

Mengenai zakat anak yatim yang mempunyai harta sama ada daripada tanam-tanaman, emas
dan perak, perniagaan dan binatang adalah wajib bagi penjaga mengendalikan pembayaran
zakat daripada harta anak yatim itu. Adapun jika penjaga itu tidak mengeluarkan zakat
daripada harta anak yatim, maka wajib bagi anak itu membayarnya sesudah baligh. Akan tetapi
berdosa bagi penjaga yang melengahkan pembayaran zakat itu.

Manakala zakat fitrah bagi anak yatim, wajib ke atas penjaga atau penanggung nafkah
membayar zakat fitrah untuk anak yatim itu. Penjaga itu menggantikan tempatnya

Adapun jika anak yatim itu memiliki harta, wajib bagi penjaga mengendalikan pembayaran
zakat fitrah daripada harta anak yatim itu.

Berhubung korban dan akikah untuk anak yatim, penjaga anak yatim tidak harus melakukan
korban atau akikah dengan menggunakan harta anak yatim. Ini bertujuan untuk mengambil
langkah berhati-hati, kerana ditegah bertabarru‘ (sedekah) dengan menggunakan harta anak
yatim sedangkan korban itu adalah tabarru‘.

Kita bertanggungjawab mengambil berat terhadap anak yatim lebih-lebih lagi orang yang
dipertanggungjawabkan untuk menjaga mereka, agar berlaku adil dan sekali-kali jangan
melakukan kezaliman terhadap mereka.

Keprihatinan masyarakat terhadap anak yatim wajar dikekalkan agar mendapat ganjaran yang
besar daripada Allah swt."

http://www.amanah.or.id/detail.php?id=635

Status Anak Angkat dalam Islam

Laporan: Drs. H. Chamzawi*

[Telaah]

Oleh Drs. H. Chamzawi*

http://orido.wordpress.com 19
Hadith of the Day

Anak adalah generasi penerus dan ahli waris, baik bagi orangtua, bangsa dan agama. Bila yang
mengasuh mereka bukan orangtua kandung, bagaimanakah status anak-anak tersebut?

Maraknya isu pengadopsian anak menyusul tragedi gempa bumi dan tsunami di Nangroe Aceh
Darussalam 26 Desember 2004 lalu, sempat mengusik banyak pihak, khususnya umat Islam
Indonesia.

Ketika WorldHelp, suatu lembaga keagamaan (Evengalis) di Amerika Serikat mengeluarkan


pernyataan, telah membawa sekitar 300 anak keluar dari Aceh dan diserahkan kepada lembaga
Kristen di Jakarta, umat Islam Indonesia bak kena tsunami susulan. Serentak tokoh-tokoh Islam
Indonesia geram sekaligus khawatir bila hal itu benar adanya. Oleh karena itu, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono merasa perlu meredam hal tersebut, dan mengharamkan anak-anak Aceh
dibawa keluar Aceh.

Pihak gereja, baik Kristen Protestan (PGI) maupun Katolik (KWI) menolak keras 'pengkristenan'
berkedok pemberian bantuan di Aceh. Mereka merasa perlu memberikan bantahan itu,
mengingat hubungan baik dengan umat Islam Indonesia sudah sangat kondusif. Bahkan kedua
lembaga Kristen tersebut juga membantah kalau mereka punya hubungan dengan WorldHelp,
baik secara struktural maupun fungsional.

Kenyataan di lapangan membuktikan, banyak cara yang digunakan oleh oknum agama tertentu
untuk tetap berusaha 'menggembalakan domba-domba sesat' di Aceh. Seto Mulyadi, Ketua
Komnas HAM Untuk Perlindungan Anak Indonesia, mendapat laporan tentang anak-anak korban
tsunami yang dibawa oleh orang-orang tak dikenal dengan alasan untuk diobati, tanpa
membolehkan orangtuanya ikutserta. Bisajadi, setelah sembuh, anak-anak tersebut akan
dididik secara 'tidak Islami'. Suatu ketika, seorang anggota Hizbul Tahrir secara tak sengaja
menemukan setumpuk buku-buku misi Kristen di suatu kapal, yang tentunya akan disebarkan
kepada masyarakat Aceh (Republika, 2 Pebruari 2005).

Anak adalah Generasi Penerus

Anak adalah generasi penerus dan ahli waris, baik bagi orangtua, bangsa maupun agama. Baik
buruknya anak, tergantung bagaimana orangtua, bangsa maupun agama yang mendidik mereka.
Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir sebagaimana disebutkan dalam
hadis Rasulullah SAW, "Setiap anak lahir dalam keadaan suci, ibu bapaknyalah yang menjadikan
dia Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu doa di dalam Al Quran yang selalu diucapkan oleh umat Islam adalah, "Ya Tuhan
kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyenang hati, dan
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (OS Asy-Suara' : 74)

Mendidik anak adalah tanggungjawab orangtua, sebagaimana dinyatakan Nabi SAW, "Mendidik
anak itu lebih baik dari bersedekah secupak, Tidak ada pemberian seorang bapak yang lebih
baik kepada anak kecuali adab yang mulia. Bila seorang meninggal, terputuslah semua
amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang
berdoa untuknya." (HR Muslim, Turmuzi, dan Ibnu Majah).

Peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh meninggalkan anak-anak yatim atau yatim-piatu.
Bila mereka secara prinsip dianggap sebagai generasi penerus yang saleh dan beradab, maka
harus ada yang berkewajiban untuk mendidik mereka, apakah dijadikan anak angkat atau
dipelihara sebagai anak negara atau diserahkan kepada lembaga.yang mempunyai hak untuk
mndidik mereka, seperti Panti Asuhan dan sebagainya.

Bila yang mengasuh mereka bukan orangtua kandung, melainkan seseorang atau orangtua

http://orido.wordpress.com 20
Hadith of the Day

angkat, lembaga atau negara, bagaimanakah status anak-anak tersebut?

Adopsi menurut Hukum Indonesia

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan
Negeri. Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut
perwalian dan pewarisan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orangtua angkat menjadi
wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu. segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih
kepada orangtua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia
akan menikah, maka yang menjadi wali nikah hanyalah orangtua (ayah) kandung atau saudara
lelaki sedarah.

Adopsi juga dapat dilakukan secara ilegal, artinya adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan
kesepakatan antar pihak orangtuayang mengangkat dengan orangtua kandung anak yang
diangkat. Adopsi secara ilegal iniiah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak
(trafficking).
Dalam Staatbiaat 1917 No. 129, akibat hukum dari.pengangkatan anak adalah anak tersebut
secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak seperti anak yang
dilahirkan anak perkawinan orangtua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut,
si anak terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Oleh
karena itu, secara otomatis, hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak
kandung harus merawat dan menghormati orangtua, layaknya orangtua kandung, dan anak
angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orangtua angkat (Roediono,
SH).

Status Anak Angkat dalam Islam

Yusuf Qardbawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, menguraikan secara singkat
perihal pengangkatan anak menurut Islam.
Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi trend masyarakat, dan anak angkat bagi
mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah
yang diharamkan dalam Islam.
Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya, Hukum Kewarisan Islam, menyatakan bahwa Hukum
Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau apa yang dikenal dengan adopsi dalam arti
terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orangtua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan
orangtua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam
arti pemeliharaan.

Allah SWT akhirnya menghapus budaya jahiliyah tersebut dengan menurunkan surat AI-Ahzab
ayat 4 dan 5 : "Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri,
yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dengan mulut-mulutmu, sedangkan Allah
berkata dengan benar dan Dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Panggillah mereka
(anak-anak) itu dengan (nama) bapak-bapak mereka, sebab dia itu lebih lurus di sisi Allah. Jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka mereka itu adalah saudaramu seagama dan
kawan-kawanmu,"

Dengan turunnya ayat tersebut, maka Islam telah menghapus seluruh pengaruh yang
ditimbulkan oleh aturan jahiliyah, misalnya tentang warisan dan dilarangnya kawin dengan
bekas istri anak angkat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 75 yang
berbunyi: 'Keluarga sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian menurut Kitabullah,' dan
surat An-Nisa'ayat24 yang berbunyi: 'Dan bekas isteri-isteri anakmu yang berasal dari tulang
rusukmu sendiri.'

Ahmad Asy-Syarbashi dalam bukunya, Yas'aiunaka, menjelaskan haram hukumnya mengangkat


anak apabila nasabnya dinisbatkan kepada diri orangtua yang mengangkatnya. Tapi mengangkat

http://orido.wordpress.com 21
Hadith of the Day

anak, apalagi anak yatim, dengan tujuan untuk diasuh dan dididik tanpa menasabkan pada
dirinya, maka cara tersebut sangat dipuji oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW, "Saya akan
bersama orang yang mengasuh anak yatim, seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari telunjuk
dan jari tengahnya dan ia renggangkan antara keduanya." (HR Bukhari. Abu Daud, dan Turmuzi).

Laqith atau anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, namun Yusuf Qardhawi
menyatakan, bahwa anak seperti ini lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam
dianjurkan untuk memeliharanya. Asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fuqaha menetapkan,
biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitulma! muslimin. Hal ini merujuk pada
perkataan Umar ibn Khattab r.a. ketika ada seorang laki-laki yang memungut anak,
"Pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan kewajiban menafkahinya ada pada kami."

Umat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan
anak yatim. Dalam kitab Ahkam al-Awlad fil Islam disebutkan bahwa Syariat Islam memuliakan
anak pungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh
karena itu. keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut
merupakan fardhu kifayah. Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka
jalan menuju pemurtadan akan lebih iebar dan umat Islam yang tidak mempedulikan mereka
sudah pasti akan dimintai pertanggung-jawabannya di hadapan Allah SWT.

*Penulis adalah alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat ini bekerja di
Universitas YARSI.

http://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/4975

Konsultasi : Muamalat

Pengelolaan Dana Anak Yatim

Pertanyaan:

Ass. wr. wb.

Pak Ustad, mohon tanya, kami pengurus dan pengelola dana anak yatim suatu perusahaan di
tempat kami bekerja, dana tersebut bersumber dari teman-teman sekerja yang dikumpul dan
untuk disalurkan kepada anak yatim di lingkungan kami, setelah kami salurkan sesuai anak yang
yang berrada di lingkungan kami , maka masih ada dana yang masih tersisa, yang menjadi
pertanyanya kami bagaimana sebaiknya mengelola dana kelebihan tesebut, terima kasih

Wass. wr. wb.

Sigit Prijowibowo

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.


Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa
`Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Dalam masalah ini Anda nampaknya menjadi pihak yang diserahi amanat untuk memberikan
dana kepada anak yatim. Karena dari awal judulnya sudah jelas, yaitu santunan kepada anak
yatim, maka ini merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dana itu tidak boleh jatuh ke tangan
mereka yang bukan berhak, seperti untuk bakti sosial, masjid, musholla, madrasah dan

http://orido.wordpress.com 22
Hadith of the Day

sebagainya.

Orang-orang yang menginfaqkan hartanya kepada anak yatim telah mempercayakan uangnya
disampaikan kepada anak yatim melalui Anda. Dan bila tidak ada ketentuan yang mengatur,
prinsipnya seluruh uang itu harus sampai ke tangan anak yatim. Serupiah pun uang itu masuk
kantung Anda, maka Anda telah tidak bersikap khianat. Apalagi ini untuk anak yatim, maka
dosa dan kualatnya berlipat.

Kecuali bila sejak awal Anda sudah terus terang kepada para donatur bahwa sebagian dari dana
itu akan digunakan untuk berbagai macam keperluan, entah itu transportasi, kepengurusan,
administrasi dan sebagainya. Dan para donatur tahu pentingnya hal itu serta merelakannya.
Namun bila sama sekali tidak ada kesepakatan itu, Anda harus memberikan seluruh dana itu
kepada anak yatim sebagaimana akad Anda dengan para donatur. Dan makin cepat tentu makin
baik.

Namun bila posisinya adalah Anda menjadi pemelihara anak yatim yang kaya dan memiliki
harta, maka untuk kadar yang dibutuhkan, bolehlah Anda menggunakan hartanya dengan
amanah, tapi tidak boleh menguasainya. Dan begitu anak itu sudah sampai usia rusyd atau
balihg, harta itu harus Anda serahkan kepadanya.

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas , maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan
janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum
mereka dewasa. Barang siapa mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa yang
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu
menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka. Dan
cukuplah Allah sebagai Pengawas .(QS. An-Nisa : 6).

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,


Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/2002/ic42_2002.htm

ANAK YATIM

(BILANGAN 146)

Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu


`Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

Setiap manusia tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Iman yang kental,
takwa dan kesabaran boleh mengatasi kesemua ujian ini. Setiap musibah yang datang, ada
hikmat disebaliknya. Anak kecil yang tak berbapa adalah musibah kepada anak kecil itu, dia
akan terdedah kepada berbagai-bagai ancaman sosial. Namun demikian, Islam telahpun
mengatur semua urusan hidup ini dengan cara yang terbaik bagi mencapai kehidupan yang
selamat dan bahagia. Maka anak kecil yang tak berbapa atau lebih dikenali sebagai anak yatim
diberi perhatian yang sewajarnya, supaya dia akan menghadapi hidup ini dengan penuh
harapan.

Tidak dinafikan dalam masyarakat kita masih kaya dengan sifat kasih sayang, simpati dan
bertanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Umpamanya ditubuhkan Dana Pengiran Muda

http://orido.wordpress.com 23
Hadith of the Day

Mahkota Haji Al-Muhtadee Billah untuk anak-anak yatim dan lain-lain pihak adalah tanda sifat
kasih sayang itu.

Dalam hubungan anak yatim ini, bagaimanakah tafsiran syara‘ dalam menentukan siapakah
yang berhak digelar sebagai anak yatim. Irsyad hukum kali ini akan menjelaskan perkara yang
berhubung dengan anak yatim.

Tafsiran Anak Yatim

Anak yatim ialah anak kecil yang tiada mempunyai bapa. Maksud tidak mempunyai bapa itu
ialah tiada mempunyai bapa yang diketahui menurut syara‘ sebagaimana yang dikatakan oleh
Al-‘Allamah Al-Fadhil Wa Al-Qudwah Al-Kamil Asy-Syeikh Ibrahim Al-Baijuri.

Berdasarkan takrif tersebut, Asy-Syeikh Ibrahim Al-Baijuri telah menggolongkan anak zina, anak
yang dinafikan nasabnya dengan li‘an antara suami isteri atau half (sumpah) dan anak pungut
sebagai anak-anak yatim.

Had Umur Anak Yatim

Had umur anak yatim itu ialah kanak-kanak yang masih belum lagi mencapai had umur baligh
sama ada lelaki ataupun perempuan. Apabila seseorang itu sudah mencapai umur baligh, maka
tidaklah lagi dinamakan dia sebagai anak yatim bahkan mereka dipanggil sebagai orang yang
baligh. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

Maksudnya: “Tidak ada keyatiman apabila telah bermimpi (yakni mencapai umur baligh).”
(Hadis riwayat Abu Daud)

Adapun tanda-tanda baligh bagi lelaki dan perempuan ialah telah mencapai umur lima belas
tahun (Qamariah) atau bermimpi dengan keluar air mani (ketika berumur sembilan tahun
Qamariah).

Manakala tanda-tanda baligh bagi perempuan sahaja (selain sukat-sukat umurnya lima belas
tahun) ialah keluar darah haid iaitu kira-kira berumur sembilan tahun Qamariah.

Hukum Memakan Harta Anak Yatim

Memakan harta anak yatim secara zalim adalah termasuk dalam dosa-dosa besar dan mendapat
seksa yang amat pedih. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu akan harta mereka, dan
janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta
mereka (dengan menghimpunkannya) kepada harta kamu, kerana sesungguhnya (yang
demikian) itu adalah dosa yang besar.”
(Surah An-Nisa’: 2)

FirmanNya lagi yang tafsirnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya
mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke
dalam api neraka yang menyala-nyala.”
(Surah An-Nisa’: 10)

http://orido.wordpress.com 24
Hadith of the Day

Banyak disebutkan dalam hadis tentang ancaman dan peringatan terhadap orang-orang yang
memakan harta anak yatim. Di antaranya, hadis daripada Abu Dzar yang maksudnya :

“Bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Dzar!


Sesungguhnya aku lihat kami ini orang yang lemah. Sesungguhnya aku sangat menyayangimu.
Janganlah engkau memberikan kepimpinan kepada dua orang sekaligus dan janganlah engkau
membiarkan harta anak yatim dikuasai oleh orang yang tidak bertanggungjawab.”
(Hadis riwayat Muslim)

Sabda Baginda lagi daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu maksudnya :

“Daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Baginda bersabda: “Hindarilah tujuh perkara yang
merosakkan (dosa besar).”
Mereka berkata: “Apakah dia wahai Rasulullah?
Baginda bersabda: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh
Allah (membunuhnya) melainkan dengan (jalan) yang hak (yang dibenarkan oleh syara‘),
makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang dan menuduh (berzina)
wanita-wanita yang muhshanat (wanita yang menjauhkan perkara dosa) yang beriman lagi
tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan.”
(Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Haram bagi penjaga memakan harta anak yatim walau sedikit pun melainkan yang dibenarkan
oleh syara‘. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya:

“Dan sesiapa (di antara penjaga harta anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia menahan
diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka bolehlah ia memakannya dengan cara
yang sepatutnya.”
(Surah An-Nisa’: 6)

Penjaga yang miskin harus mengambil sedikit daripada harta anak yatim itu dengan kadar hajat
sahaja dan janganlah pula melampaui batas.

Walau bagaimanapun dalam kitab Ar-Raudah, jika penjaga yang miskin itu mampu setelah dia
mengambil sedikit harta anak yaitm tersebut adalah tidak wajib baginya untuk mengganti
semula harta anak yatim itu menurut pendapat yang azhar.

Ganjaran Bagi Kafil Anak Yatim

Kafil bererti orang yang bertanggungjawab mengurus nafkah, pakaian, mengasuh anak yatim
dan sebagainya. Wali atau penjaga anak-anak yatim itu hendaklah berlaku adil dan berbuat
baik terhadap mereka. Ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik terhadap anak-anak yatim
amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaiihi wasallam
yang maksudnya :

“Saya dan penjaga anak yatim berada dalam syurga seperti ini, Baginda mengisyaratkan
dengan kedudukan jari telunjuk dan jari hantu, dan merenggangkan keduanya sedikit.”
(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Sabda Baginda lagi daripada hadis Abu Hurairah katanya yang maksudnya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penjaga anak yatim daripada kerabat atau
bukan kerabatnya, saya dan dia (penjaga itu) seperti dua (jari) ini di dalam syurga. Malik
(periwayat hadis) mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu.”

http://orido.wordpress.com 25
Hadith of the Day

(Hadis riwayat Muslim)

Daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya yang maksudnya :

“Daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik rumah orang muslim ialah
rumah yang ada di dalamnya anak yatim sedang (penjaga itu) berbuat baik kepadanya.
Seburuk-buruk rumah orang muslim ialah rumah yang ada di dalamnya anak yatim sedang
(penjaga itu) berbuat jahat kepadanya.”
(Hadis riwayat Ibnu Majah)

Zakat Anak Yatim

Adapun anak yatim yang mempunyai harta sama ada daripada tanam-tanaman, emas dan
perak, perniagaan, binatang dan sebagainya adalah wajib bagi penjaga mengendalikan
pembayaran zakat daripada harta anak yatim itu. Adapun jika penjaga itu tidak mengeluarkan
zakat daripada harta anak yatim tersebut, maka wajib bagi anak itu membayarnya sesudah
baligh. Akan tetapi berdosa bagi penjaga yang melengahkan pembayaran zakat itu.

Manakala zakat fitrah bagi anak yatim, wajib ke atas penjaga atau penanggung nafkah
membayar zakat fitrah untuk anak yatim tersebut. Ini kerana penjaga itu mengantikan
tempatnya.

Adapun jika anak yatim itu memiliki harta, wajib bagi penjaga mengendalikan pembayaran
zakat fitrah daripada harta anak yatim itu.

Korban Dan Aqiqah Untuk Anak Yatim

Tidak harus bagi penjaga anak yatim melakukan korban atau aqiqah dengan menggunakan harta
anak yatim. Ini bertujuan untuk mengambil langkah berhati-hati, kerana ditegah bertabarru‘
(sedekah) dengan menggunakan harta anak yatim sedangkan korban itu adalah tabarru‘.

Penutup

Adalah menjadi tanggungjawab kita semua dalam mengambil berat terhadap anak yatim lebih-
lebih lagi orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga anak yatim tersebut, agar berlaku
adil dan sekali-kali jangan melakukan kezaliman terhadap mereka.

Sikap pemedulian masyarakat terhadap anak yatim ini hendaklah dikekalkan agar mendapat
ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta‘ala.

http://syariahonline.com/new_index.php/id/11/cn/421

Konsultasi : Masalah Umum

Menyantuni Anak Yatim Non Muslim

Pertanyaan:

Assallammualaikum wr, wb
Pak. Ustadz maaf saya mau nanya nich masalah anak yatim, gini Pak.Ustadz kangjeung Nabi

http://orido.wordpress.com 26
Hadith of the Day

muhamad SAW bersabda


" sayangilah anak yatim sebagai mana kamu menyayangi anakmu sendiri"
Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana bila anak yatim itu non muslim sedangkan di
Al‘quran tidak disebutkan anak yatim muslim/non muslimnya apakah harus sama/beda
memperlakukannya.
Sekian dan terima kasih mohon dibalas Pak.Ustadz yach.
Wassallammualaikum Wr, Wb.

Rahmat.K

Jawaban:

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Seorang anak sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fithrah, kemudian ayah dan ibunyalah yang
nantinya akan membawanya menjadi yahudi, majusi atau nasrani.

Fithrah disini maknanya bisa dikatakan muslim, paling tidak dalam pandangan Allah. Karena
anak-anak itu tidak pernah diberi pilihan apakah mau lahir dari perut muslim atau bukan.
Setelah mulai baligh, barulah seseorang itu akan diminta untuk menentukan sikapnya, apakah
dia menjadi muslim atau bukan. Semua tindakannya sebelum mencapai baligh masih belum
masuk hitungan.

Karena itu bila kita punya kesempatan untuk memelihara anak yatim dari orang tua non
muslim, maka kita wajib mengajarinya dengan pengajaran Islam. Karena mereka dilahirkan
dalam keadaan “Islam” juga. Dan kita tahu bahwa pendidikan agama yang ditanamkan dalam
usia anak-anak akan sangat berbekas dan menyerap ke dalam alam bawah sadar mereka.

Karena itu salah satu ujung tombak kristenisasi di banyak negara Islam yang miskin adalah
membangun panti yatim. Karena tujuannya sangat jelas. Anak-anak yatim yang mereka pelihara
itu tentu saja sangat diharapkan menjadi nasrani dan tidak beragama sebagaimana orangtuanya
yang muslim.

Silahkan hitung sendiri berapa banyak jumlah panti yatim milik missi kristen di dunia Islam dan
silahkan kalikan sendiri berapa banyak anak-anak Islam yang telah berhasil dimurtadkan dengan
cara memelihara anak yatim muslimin.

Terkait dengan pertanyaan yang anda ajukan, memelihara anak yatim tentu saja bukan sekedar
memberi sandang, pangan dan papan semata. Tapi yang penting dari semua itu adalah
menanamkan aqidah tauhid di dada mereka agar mereka tumbuh menjadi muslim yang shalih
dan shalihah.

Sedangkan bila yang anda maksud sekedar menyalurkan sejumlah dana ke panti yatim milik
lembaga non Islam, maka secara tidak langsung kita malah membantu memurtadkan anak-anak
itu. Ini bila yang dipelihara adalah anak-anak muslim.

Sedangkan bila yang dipelihara adalah anak-anak non muslim yang bukan Islam sejak awalnya,
maka membantu mereka secara umum dibolehkan sebagai bentuk kepedulian Islam terhadap
sesama makhluq Allah. Asal perlu diperhatikan bahwa anak-anak muslim yang yatim sudah
mendapatkan bantuan juga sebelumnya.

Lebih jauh, bila hal menyantuni anak-anak yatim non muslim ini dilakukan oleh lembaga milik
Islam, maka harus diperhatikan juga unsur dakwahnya.

http://orido.wordpress.com 27
Hadith of the Day

Wallahu A‘lam Bish-Showab,

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.galeribisnis.com/artikel/iman/pahala_dosa.php

60 Pintu Pahala Dan Pelebur Dosa

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada
Nabi Muhammad saw dan utusan yang paling mulia. Risalah ini ditujukan kepada setiap muslim
yang beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Tujuan utama yang sangat urgen bagi setiap muslim adalah ia keluar meninggalkan dunia fana
ini dengan ampunan Allah dari segala dosa sehingga Allah tidak menghisabnya pada hari Kiamat,
dan memasukkannya ke dalam surga kenikmatan, hidup kekal didalamnya, tidak keluar selama-
lamanya.

Di dalam risalah yang sederhana ini kami sampaikan beberapa amalan yang dapat melebur dosa
dan membawa pahala yang besar, yang kesemuanya bersumber dari hadist-hadist yang shahih.
Kita bermohon kepada Allah yang Maha Hidup, yang tiada Tuhan yang haq selain Dia, untuk
menerima segala amalan kita. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1. TAUBAT
"Barangsiapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan
mengampuninya" HR. Muslim, No. 2703. "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima tobat
seorang hamba selama ruh belum sampai ketenggorokan".

2. KELUAR UNTUK MENUNTUT ILMU


"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya
dengan (ilmu) itu jalan menuju surga" HR. Muslim, No. 2699.

3. SENANTIASA MENGINGAT ALLAH


"Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang terbaik, tersuci disisi Allah,
tertinggi dalam tingkatan derajat, lebih utama daripada mendermakan emas dan perak, dan
lebih baik daripada menghadapi musuh lalu kalian tebas batang lehernya, dan merekapun
menebas batang leher kalian. Mereka berkata: "Tentu", lalu beliau bersabda: (( Zikir kepada
Allah Ta`ala ))" HR. At Turmidzi, No. 3347.

4. BERBUAT YANG MA`RUF DAN MENUNJUKKAN JALAN KEBAIKAN


"Setiap yang ma`ruf adalah shadaqah, dan orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan
(akan mendapat pahala) seperti pelakunya" HR. Bukhari, Juz. X/ No.
374 dan Muslim, No. 1005.

5. BERDA`WAH KEPADA ALLAH


"Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala
seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun" HR.
Muslim, No. 2674.

6. MENGAJAK YANG MA`RUF DAN MENCEGAH YANG MUNGKAR.


"Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah
kemungkaran itu dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika ia tidak
mampu (pula) maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman" HR. Muslim, No.
804.

http://orido.wordpress.com 28
Hadith of the Day

7. MEMBACA AL QUR`AN
"Bacalah Al Qur`an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan
syafa`at kepada pembacanya" HR. Muslim, No. 49.

8. MEMPELAJARI AL QUR`AN DAN MENGAJARKANNYA


"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur`an & mengajarkannya " HR. Bukhari,
Juz. IX/No. 66.

9. MENYEBARKAN SALAM
"Kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan tidaklah kalian beriman (sempurna)
sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukan suatu amalan yang jika kalian lakukan akan
menumbuhkan kasih sayang di antara kalian? (yaitu) sebarkanlah salam" HR. Muslim, No.54.

10. MENCINTAI KARENA ALLAH


"Sesungguhnya Allah Ta`ala berfirman pada hari kiamat:
((Di manakah orang-orang yang mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini Aku akan menaunginya
dalam naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan selain naungan-Ku))" HR. Muslim, No. 2566.

11. MEMBESUK ORANG SAKIT


"Tiada seorang muslim pun membesuk orang muslim yang sedang sakit pada pagi hari kecuali
ada 70.000 malaikat bershalawat kepadanya hingga sore hari, dan apabila ia menjenguk pada
sore harinya mereka akan shalawat kepadanya hingga pagi hari, dan akan diberikan kepadanya
sebuah taman di surga" HR. Tirmidzi, No. 969.

12. MEMBANTU MELUNASI HUTANG


"Barangsiapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah akan meringankan
bebannya di dunia dan di akhirat" HR. Muslim, No.2699.

13. MENUTUP AIB ORANG LAIN


"Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah akan menutupi
aibnya di hari kiamat" HR. Muslim, No. 2590.

14. MENYAMBUNG TALI SILATURAHMI


"Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: "Barangsiapa yang
menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barangsiapa yang
memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya" HR. Bukhari, Juz. X/No.
423 dan HR. Muslim, No. 2555.

15. BERAKHLAK YANG BAIK


"Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga,
maka beliau menjawab: "Bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik" HR. Tirmidzi,
No. 2003.

16. JUJUR
"Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu menunjukan kepada kebaikan, dan
kebaikan menunjukan jalan menuju surga" HR. Bukhari Juz. X/No. 423 dan HR. Muslim., No.
2607.

17. MENAHAN MARAH


"Barangsiapa menahan marah padahal ia mampu menampakkannya maka kelak pada hari
kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan menyuruhnya untuk memilih
bidadari yang ia sukai" HR. Tirmidzi, No. 2022.

18. MEMBACA DO`A PENUTUP MAJLIS

http://orido.wordpress.com 29
Hadith of the Day

"Barangsiapa yang duduk dalam suatu majlis dan banyak terjadi di dalamnya kegaduhan lalu
sebelum berdiri dari duduknya ia membaca do`a: (Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan
memuji-Mu aku bersaksi bahwa Tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak disembah kecuali Engkau,
aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu) melainkan ia akan diampuni dari dosa-dosanya
selama ia berada di majlis tersebut" HR. Tirmidzi, Juz III/No. 153.

19. SABAR "


Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim baik berupa malapetaka, kegundahan, rasa
letih, kesedihan, rasa sakit, kesusahan sampai-sampai duri yang menusuknya kecuali Allah akan
melebur dengannya kesalahan-kesalahannya" HR. Bukhari, Juz. X/No. 91.

20. BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA


"Sangat celaka, sangat celaka, sangat celaka...!
Kemudian ditanyakan: Siapa ya Rasulullah?, beliau bersabda: ((Barangsiapa yang mendapati
kedua orang tuanya atau salah satunya di masa lanjut usia kemudian ia tidak bisa masuk
surga))" HR. Muslim, No. 2551.

21. BERUSAHA MEMBANTU PARA JANDA DAN MISKIN


"Orang yang berusaha membantu para janda dan fakir miskin sama halnya dengan orang yang
berjihad di jalan Allah" dan saya (perawi-pent) mengira beliau berkata: ((Dan seperti orang
melakukan qiyamullail yang tidak pernah jenuh, dan seperti orang berpuasa yang tidak pernah
berbuka" HR. Bukhari, Juz. X/No. 366.

22. MENANGGUNG BEBAN HIDUP ANAK YATIM


"Saya dan penanggung beban hidup anak yatim itu di surga seperti begini," seraya beliau
menunjukan kedua jarinya: jari telunjuk dan jari tengah.HR. Bukhari, Juz. X/No. 365.

23. WUDHU`
"Barangsiapa yang berwudhu`, kemudian ia memperbagus wudhu`nya maka keluarlah dosa-
dosanya dari jasadnya, hingga keluar dari ujung kukunya" HR. Muslim, No. 245.

24. BERSYAHADAT SETELAH BERWUDHU`


Barangsiapa berwudhu` lalu memperbagus wudhu`nya kemudian ia mengucapkan: (Saya
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi
bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya,Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang
bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci)," maka dibukakan baginya
pintu-pintu surga dan ia dapat memasukinya dari pintu mana saja yang ia kehendaki" HR.
Muslim, No. 234.

25. MENGUCAPKAN DO`A SETELAH AZAN


"Barangsiapa mengucapkan do`a ketika ia mendengar seruan azan: ((Ya Allah pemilik panggilan
yang sempurna dan shalat yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah (derajat paling tinggi di
surga) dan kelebihan, dan bangkitkanlah ia dalam kedudukan terpuji yang telah Engkau
janjikan kepadanya)) maka ia berhak mendapatkan syafa`atku pada hari kiamat"HR. Bukhari,
Juz. II/No. 77.

26. MEMBANGUN MASJID


"Barangsiapa membangun masjid karena mengharapkan keridhaan Allah maka dibangunkan
baginya yang serupa di surga" HR. Bukhari, No. 450.

27. BERSIWAK
"Seandainya saya tidak mempersulit umatku niscaya saya perintahkan mereka untuk bersiwak
pada setiap shalat" HR. Bukhari II/No. 331 dan HR. Muslim, No. 252.

28. BERANGKAT KE MASJID

http://orido.wordpress.com 30
Hadith of the Day

"Barangsiapa berangkat ke masjid pada waktu pagi atau sore, niscaya Allah mempersiapkan
baginya tempat persinggahan di surga setiap kali ia berangkat pada waktu pagi atau sore" HR.
Bukhari, Juz. II/No. 124 dan HR. Muslim, No. 669.

29. SHALAT LIMA WAKTU


"Tiada seorang muslim kedatangan waktu shalat fardhu kemudian ia memperbagus wudhu`nya,
kekhusyu`annya dan ruku`nya kecuali hal itu menjadi pelebur dosa-dosa yang dilakukan
sebelumnya selama ia tidak dilanggar suatu dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku
sepanjang masa" HR. Muslim, No. 228.

30. SHALAT SUBUH DAN ASHAR


"Barangsiapa shalat pada dua waktu pagi dan sore (subuh dan ashar) maka ia masuk surga" HR.
Bukhari, Juz. II/No. 43.

31. SHALAT JUM`AT


"Barangsiapa berwudhu` lalu memperindahnya, kemudian ia menghadiri shalat Jum`at,
mendengar dan menyimak (khutbah) maka diampuni dosanya yang terjadi antara Jum`at pada
hari itu dengan Jum`at yang lain dan ditambah lagi tiga hari" HR. Muslim, 857.

32. SAAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN PADA HARI JUM`AT


"Pada hari ini terdapat suatu saat bilamana seorang hamba muslim bertepatan dengannya
sedangkan ia berdiri shalat seraya bermohon kepada Allah sesuatu, tiada lain ia akan
dikabulkan permohonannya"HR. Bukhari, Juz. II/No. 344 dan HR. Muslim, No. 852.

33. MENGIRINGI SHALAT FARDHU DENGAN SHALAT SUNNAT RAWATIB


"Tiada seorang hamba muslim shalat karena Allah setiap hari 12 rakaat sebagai shalat sunnat
selain shalat fardhu, kecuali Allah membangunkan baginya rumah di surga" HR. Muslim, No.
728.

34. SHALAT 2 (DUA) RAKAAT SETELAH MELAKUKAN DOSA


"Tiada seorang hamba yang melakukan dosa, lalu ia berwudhu` dengan sempurna kemudian
berdiri melakukan shalat 2 rakaat, lalu memohon ampunan Allah, melainkan Allah
mengampuninya" HR. Abu Daud, No.1521.

35. SHALAT MALAM


"Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat malam" HR. Muslim, No. 1163.

36. SHALAT DHUHA


"Setiap persendian dari salah seorang di antara kalian pada setiap paginya memiliki kewajiban
sedekah, sedangkan setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu
sedekah, setiap takbir itu sedekah, memerintahkan kepada yang makruf itu sedekah
dan mencegah dari yang mungkar itu sedekah, tetapi semuanya itu dapat terpenuhi dengan
melakukan shalat 2 rakaat dhuha" HR. Muslim, No. 720.

37. SHALAWAT KEPADA NABI SAW


"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah membalas shalawatnya itu sebanyak 10
kali" HR. Muslim, No. 384.

38. PUASA
"Tiada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah menjauhkannya karena
puasa itu dari neraka selama 70 tahun" HR. Bukhari, Juz. VI/No. 35.

39. PUASA 3 (TIGA) HARI PADA SETIAP BULAN


"Puasa 3 (tiga) hari pada setiap bulan merupakan puasa sepanjang masa" HR. Bukhari, Juz.
IV/No. 192 dan HR. Muslim, No. 1159.

http://orido.wordpress.com 31
Hadith of the Day

40. PUASA 60 (ENAM) HARI PADA BULAN SYAWAL


"Barangsiapa melakukan puasa Ramadhan, lalu ia mengiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan
Syawal maka hal itu seperti puasa sepanjang masa" HR. Muslim, 1164.

41. PUASA `ARAFAT


"Puasa pada hari `Arafat (9 Dzulhijjah) dapat melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu dan yang
akan datang" HR. Muslim, No. 1162.

42. PUASA `ASYURA


"Dan dengan puasa hari `Asyura (10 Muharram) saya berharap kepada Allah dapat melebur
dosa-dosa setahun sebelumnya" HR. Muslim,No. 1162.

43. MEMBERI HIDANGAN BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA


"Barangsiapa yang memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa maka baginya pahala
seperti pahala orang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi pahalanya sedikitpun" HR.
Tirmidzi, No. 807.

44. SHALAT DI MALAM LAILATUL QADR


"Barangsiapa mendirikan shalat di (malam) Lailatul Qadr karena iman dan mengharap pahala,
niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu"HR. Bukhari Juz. IV/No. 221 dan HR. Muslim,
No. 1165.

45. SEDEKAH
"Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api" HR. Tirmidzi, No.
2616.

46. HAJI DAN UMRAH


"Dari umrah ke umrah berikutnya merupakan kaffarah (penebus dosa) yang terjadi di antara
keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga" HR. Muslim, No.
1349.

47. BERAMAL SHALIH PADA 10 HARI BULAN DZULHIJJAH


"Tiada hari-hari, beramal shalih pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10
hari pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: "Dan tidak (pula) jihad di jalan Allah? Beliau
bersabda: "Tidak (pula) jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan
hartanya kemudian ia tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu apapun" HR.
Bukhari, Juz. II/No. 381.

48. JIHAD DI JALAN ALLAH


"Bersiap siaga satu hari di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan tempat
pecut salah seorang kalian di surga adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya" HR. Bukhari,
Juz. VI/No. 11.

49. INFAQ DI JALAN ALLAH


"Barangsiapa membantu persiapan orang yang berperang maka ia (termasuk) ikut berperang,
dan barangsiapa membantu mengurusi keluarga orang yang berperang, maka iapun (juga)
termasuk ikut berperang" HR. Bukhari, Juz.VI/No. 37 dan HR. Muslim, No. 1895.

50. MENSHALATI MAYIT DAN MENGIRINGI JENAZAH


"Barangsiapa ikut menyaksikan jenazah sampai dishalatkan maka ia memperoleh pahala satu
qirat, dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai dikubur maka baginya pahala dua qirat.
Lalu dikatakan: "Apakah dua qirat itu?", beliau menjawab: ((Seperti dua gunung besar))" HR.
Bukhari, Juz. III/No. 158.

http://orido.wordpress.com 32
Hadith of the Day

51. MENJAGA LIDAH DAN KEMALUAN


"Siapa yang menjamin bagiku "sesuatu" antara dua dagunya dan dua selangkangannya, maka aku
jamin baginya surga" HR. Bukhari, Juz. II/No. 264 dan HR. Muslim, No. 265.

52. KEUTAMAAN MENGUCAPKAN LAA ILAHA ILLALLAH & SUBHANALLAH WA BI HAMDIH


"Barangsiapa mengucapkan: sehari seratus kali, maka baginya seperti memerdekakan 10 budak,
dan dicatat baginya 100 kebaikan,dan dihapus darinya 100 kesalahan, serta doanya ini menjadi
perisai baginya dari syaithan pada hari itu sampai sore. Dan tak seorangpun yang mampu
menyamai hal itu, kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak darinya". Dan beliau
bersabda: "Barangsiapa mengucapkan: satu hari 100 kali, maka dihapuskan dosa-dosanya
sekalipun seperti buih di lautan" HR. Bukhari, Juz. II/No. 168 dan HR. Muslim, No. 2691.

53. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DARI JALAN


"Saya telah melihat seseorang bergelimang di dalam kenikmatan surga dikarenakan ia
memotong pohon dari tengah-tengah jalan yang mengganggu orang-orang" HR. Muslim.

54. MENDIDIK DAN MENGAYOMI ANAK PEREMPUAN


"Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, di mana ia melindungi, menyayangi, dan
menanggung beban kehidupannya maka ia pasti akan mendapatkan surga" HR. Ahmad dengan
sanad yang baik.

55. BERBUAT BAIK KEPADA HEWAN


"Ada seseorang melihat seekor anjing yang menjilat-jilat debu karena kehausan maka orang itu
mengambil sepatunya dan memenuhinya dengan air kemudian meminumkannya pada anjing
tersebut, maka Allah berterimakasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga" HR.
Bukhari.

57. MENINGGALKAN PERDEBATAN


"Aku adalah pemimpin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan
padahal ia dapat memenangkannya"HR. Abu Daud.

58. MENGUNJUNGI SAUDARA-SAUDARA SEIMAN


(Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang para penghuni surga? Mereka berkata: "Tentu
wahai Rasulullah", maka beliau bersabda: "Nabi itu di surga, orang yang jujur di surga, dan
orang yang mengunjungi saudaranya yang sangat jauh dan dia tidak mengunjunginya kecuali
karena Allah maka ia di surga")) Hadits hasan, riwayat At-Thabrani.

59. KETAATAN SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMINYA


"Apabila seorang perempuan menjaga shalatnya yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan,
dan menjaga kemaluannya serta menaati suaminya maka ia akan masuk surga melalui pintu
mana saja yang ia kehendaki" HR. Ibnu Hibban, hadits shahih.

60. TIDAK MEMINTA-MINTA KEPADA ORANG LAIN


"Barangsiapa yang menjamin dirinya kepadaku untuk tidak meminta-minta apapun kepada
manusia maka aku akan jamin ia masuk surga" Hadits shahih, riwayat Ahlus Sunan.

Wa min Allah at Tawfiq

wassalam, arief hamdani as sufi


http://mevlanasufi.blogspot.com

http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=499_0_4_0_M

Abu Thalib Seorang Mu’min

http://orido.wordpress.com 33
Hadith of the Day

Tokoh Teladan Oleh : Redaksi 25 Jul 2003 - 2:03 am


Segala Puja dan Puji bagi Allah, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak butiran biji-bijian,
sebanyak makhluk-Nya dilangit, dibumi dan diantara keduanya.

Segala Puja dan Puji yang banyak dan tak berkesudahan untuk Allah, meskipun puja segala
pemuji selalu kurang dari sewajarnya.

Segala Puja dan Puji untuk Allah seagung pujian-Nya terhadap diri-Nya.

Shalawat dan Salam yang tiada pernah terputus dan tiada pernah terhenti terus-menerus,
sambung-menyambung sampai ke akhir zaman untuk Nabi yang dicintai dan dikasihi oleh ruh,
jiwa dan jasad kami, Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya, juga untuk keluarganya yang
telah disucikan dari segala noda dan nista, serta para sahabat yang berjihad bersamanya dan
setia padanya sepanjang hayatnya.

Dalam berbagai kesempatan alfagir hamba Allah penulis risalah ini sering mendengar dalam
khutbah-khutbah, diskusi-diskusi, maupun dialog-dialog bahwa Abu Thalib paman tercinta
Rasulullah SAAW dikatakan kafir. Beberapa rekan sering bertanya tentang masalah ini, akhirnya
alfagir harapkan risalah ini sebagai jawaban atas semuanya itu, sebaga pembelaan terhadap
Abu Thalib dan terhadap Nabi SAAW, semoga beliau SAAW meridhainya Amin.

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya
(mengutuknya) didunia dan diakhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan
(Q.S. 33:57)”.

“Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih(Q.S.
9:61)”

Diriwayatkan dari Al-Thabrani dan AL- Thabrani dan Al-Baihaqi, bahwa anak perempuan Abu
Lahab (saudara sepupu Nabi saaw ) yang bernama Subai’ah yang telah masuk Islam datang ke
Madinah sebagai salah seorang Muhajirin, seseorang berkata kepadanya : “Tidak cukup
hijrahmu ini kesini, sedangkan kamu anak perempuan kayu bakar neraka” (menunjuk surat
Allahab). Maka ia sakit mendengar kata-kata tersebut dan melaporkannya pada Rasulullah
saaw. Demi mendengar laporan semacam itu beliau saaw jadi murka, kemudian beliau naik
mimbar dan bersabda :

“Apa urusan suatu kaum menyakitiku, baik dalam nasabku (silsilahku) maupun sanak kerabatku.
Barang siapa menyakiti nasabku serta sanak kerabatku, maka telah menyakitiku dan barang
siapa yang menyakitiku, maka dia menyakiti Allah SWT.

Sa’ad bin Manshur dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair tentang Firman
Allah SWT (Q.S; 42,23) : “Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak meinta dari kalian
sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang terhadap keluarga (Ahlul Bait)”.

Ia berkata yang dimaksud keluarga dalam ayat itu adalah keluarga Rasulullah saaw, (Hadits ini
disebutkan juga oleh Al-Muhib Al-Thabari dalam Dzkhair Al-Uqbah ha.9 Ia mengatakan hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Al-Sirri, dikutib pula oleh Al-Imam Al-Hafid Jalaluddin Abdurrahman bin
Abi Bakar Al-Suyuthi dalam kitab Ihyaul Maiyit Bifadhailil Ahlil Bait hadits nomer 1 dan dalam
kitab tafsir Al-Dur Al-Mantsur ketika menafsirkan ayat Al-Mawaddah :42,43)

Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya Juz 4 hal.210 hadits no.177 meriwayatkan:

Abbas paman Nabi SAAW masuk menemui rasulullah saaw, lalu berkata: “Wahai rasulullah,
sesungguhnya kita (bani hasyim) keluar dan melihat orang-orang quraisy berbincang-bincang

http://orido.wordpress.com 34
Hadith of the Day

lalu jika mereka melihat kita mereka diam”. Mendengar hal itu rasulullah saaw marah dan
meneteskan airmata kemudian bersabda : “Demi Allah tiada masuk keimanan ke hati seseorang
sehingga mereka mencintai kalian (keluarga nabi saaw) karena Allah dan demi hubungan
keluarga denganku”. (hadits serupa diriwayatkan pula oleh Al-Turmudzi, Al-Suyuthi, Al-Muttaqi
Al-Hindi, Al-Nasa’i, Al-Hakim dan Al-Tabrizi).

Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata bahwa
Rasulullah saaw bersabda: “Barang siapa yang membenci kami Ahlul Bayt (Nabi dan
keluarganya) maka ia adalah munafiq”. (At-Athabrani dalam Dzakair, Ahmad dalam Al-Manaqib,
Al-Syuthi dalam Al-Dur Al-Mantsur dan dalam Ihyaul Mayyit).

Al-Thabrani dalam kitab Al-Awsath dari Ibnu Umar, ia berkata: Akhir ucapan rasulullah saaw
sebelum wafat adalah: “Perlakukan aku sepeninggalku dengan bersikap baik kepada Ahlul
Baitku.” (Ibnu Hajar dalam Al-Shawaiq). Al-Khatib dalam tarikhnya meriwayatkan dari Ali
bersabda : “Syafa’at (pertolongan diakhirat kelak) ku (hanya) teruntuk orang yang mencintai
Ahlul Baytku. (Imam Jalaluddin Al-Syuthi dalam Ihyaul Maiyit) .

Al-Dailami meriwayatkan dari Abu Sa’id ia berkata bahwa Rasulullah saaw bersabda :” Keras
kemurkaan Allah terhadap orang yang menggaguku dengan menggangu itrahku”. (Al-Suyuthi
dalam Ihyaul Maiyit, dikutib juga oleh Al-Manawi dalam Faidh Al-Qadir, dan juga oleh Abu
Nu’aim).

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Imam Ali a.s. bahwasanya Rasulullah bersabda : “Barang siapa
yang menyakiti seujung rambut dariku maka ia telahmenyakitiku dan barang siapa yang
menyakitiku berarti ia telah menyakiti Allah SWT”. Dengan demikian jelaslah bahwa siapa yang
menyakiti Abu Thalib berarti menyakiti Rasulullah beserta cucu-cucu beliau pada setiap masa.
Rasulullah bersabda :” Janganlah kalian menyakiti orang yang masih hidup dengan mencela
orang yang telah mati”.

Sebenarnya pandangan tentang kafirnya Abu Thalib adalah hasil rekayasa politik Bany Umaiyah
di bawah kendali Abu Sufyan seseorang yang memusuhi Nabi saaw sepanjang hidupnya,
memeluk Islam karena terpaksa dalam pembebasan Makkah, kemudian dilanjutkan oleh
putranya Muawiyah, seorang yang diberi gelar oleh Nabi saaw sebagai kelompok angkara murka,
yang neracuni cucu Nabi saaw, Imam Hasan ibn Ali a.s. Dalam kitab Wafiyat Al-A’yan Ibnu
Khalliqan menuturkan cerit Imam Nasa-i (penyusun kitab hadits sunna Al-Nasa-i), bahwasanya
sewaktu Nasa-i memasuki kota Damaskus, ia didesak orang untuk meriwayatkan keutamaan
Muawiyah, kata Nasa-i: “ Aku tidak menemukan keutamaan Muawiyah kecuali sabda Rasul
tentang dirinya – semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya”. Selanjutnya dilanjutkan oleh
Yazid anak Muawiyah si pembunuh Husein ibn Ali cucu Nabi Muhammad saaw di padang Karbala
bersama 72 keluarga dan sahabatnya. Muawiyah yang sebagian Ulama dikatagorikan sebagai
sahabat Nabi saaw , telah memerintahkan pelaknatan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib hampir
70.000 mimbar umat Islam dan dilanjutkan oleh anak cucu-cucuBany Umaiyah selam 90 tahun
sampai masa Umar bin Abdul Azizi. Ibnu Abil Hadid menyebutkan Muawiyah membentuk sebuah
lembaga yan bertugas mencetak hadits-hadits palsu dalam berbagai segi terutama yang
menyangkut keluarga Nabi saaw, lembaga tersebut beranggotakan beberapa orang sahabat dan
Tabi’in (sahabtnya sahabat) diantaranya “Amr ibn Al-ash, Mughirah ibn Syu’bah dan Urwah ibn
Zubair).

Sebagai contoh Ibnu Abil Hadid menebutkan hadits produksi lembaga tersebut :

“Diriwayatkan oleh Al-Zuhri bahwa : Urwah ibn Zubair menyampaikan sebuah hadits dari Aisyah
bibinya ia berkata : Ketika aku bersama Nabi saaw, maka datanglah Abbas (paman Nabi saaw)
dan Ali bin Abi Thalib dan Nabi saaw berkata padaku :”Wahai Aisyah kedua orang itu akan mati
tidak atas dasar agamaku (kafir)”.

http://orido.wordpress.com 35
Hadith of the Day

Inil adalah kebohongan besar tak mungkin Rasul saaw bersabda seperti itu yang benar Rasul
saaw bersabda seprti yang termaktub dalam kitab : Ahlul Bayt wa Huququhum hal.123, disitu
diterangkan: Dari Jami’ ibn Umar seorang wanita bertanya pada Aisyah tentang Imam Ali, lalu
Aisyah menjawab : “Anda bertanya kepadaku tentang seorang yang demi Allah SWT, aku sendiri
belum pernah mengetahui ada orang yang paling dicintai Rasulullah saaw selain Ali,dan di bumi
ini tidak ada wanita yang paling dicintai putri Nabi saaw, yakni ( Sayyidah Fatimah Az-Zahra a.s
istri Imam Ali a.s). Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Suyuthi dalam kitab Al-Jami Ash-
Shaghir dan juga Al-Thabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Abbas, Rasulullah saaw bersabda :”
Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, Maka barangsiapa ingin mendapat Ilmu,
hendaknya ia mendatangi pintunya”. Imam Ahmad bin Muhammad Ash-Shadiq Al-Maghribi
berdasarkan hadits ini telah membuat kitab khusus yang diberi judul :”Fathul Malik al’Aliy
bishihati hadits Babul Madinatil Ilmi Ali” yang membuktikan ke shahihan hadits tersebut.

Tidak mungkin kami menyebutkan hadits-hadits keutamaan Imam Ali satu persatu karena
jumlahnya sangat banyak , cukuplah yang dikatakan Imam Ahmad (pendiri mazhab sunni
Hambali) seperti yang diriwayatkan oleh putranya Abdullah ibn Ahmad sbb: “Tidak ada seorang
pun diantara para sahabat yang memiliki Fadha’il (keutamaan) dengan sanad-sanad yang shahih
seperti Ali bin Abi Thalib”. Bany Umaiyah tidak cukup dengan menciptakan hadits-hadits palsu
bahkan mengadakan program kekerasan bagi siap yang berani mengungkap hadits-hadits yang
menyebutkan keutamaan keluarga Nabi saaw. Mereka meracuni dan mempengaruhi pikiran
umat Islam bahwa orang yang mengungkap keutamaan keluarga Nabi saaw adalah para
pengacau, musuh Islam dan mereka adalah orang-orang zindiq.

Maka tidak sedikit Ulama’ Islam yang menjadi korban karena mereka berani secara tegas
menyebarkan hadits-hadits tersebut. Dimana Bany Umaiyah kemudian dimasa Bany Abbasiyah,
Keluarga Nabi saaw dan anak, cucunya terus menerus menjadi korban intimidasi yang tidak
henti-hentinya, mengalami pengejaran, pembunuhan, seperti pembantaian Karbala,
pembantaian Imam Ali Zainal Abidin, Annafsuzzakia , peracuni Imam Al-Baqir, Ash-shodiq, Al-
Khadzim, Ar-Ridha dll, sampai seorang sejarawan terkenal Abul Faraj yang diberi judul
“Maqatilut – Thalabiyin”.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa mereka berlaku demikian itu dan apa yang
mendasarinya?, jawabannya tiada lain hanyalah karena dengki dan irihati terhadap nikmat yang
dikaruniakan Allah kepada keluarga Nabi saaw. “Ataukah mereka dengki kepada (sebagian )
manusia (=Muhammad dan keluarganya) lantaran karunia-karunia yang Allah SWT, telah
limpahkan kepadanya...?” (QS; 4,54) Al-Hafid Ibnu Hajar dalam kitabnya As-Sawaiq
meriwayatkan dari Ibnu Mughazili Asy-Syafi’i bahwasanya Imam Muhammad Al-Bagir berkata:
“Kamilah Ahlul Bayt adalah orang yang kepada mereka sebagian manusia menunjukkan rasa iri
dan dengki”.

Para pengutbah dan penceramah tentunya telah mengetahui semua hadits-hadits yang
mengkafirkan Abu Thalib yang jumlahnya kurang lebih 9 hadits, oleh karena itu hamba
AllahSWT tidak akan menyebutkan lagi disini. Dengan menggunakan Ilmu hadits dan memeriksa
Rijal (orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut. Tidak mungkin merinci komentar
para ahli Jarh (kritik hadits) disini, sebagai contoh ; salah seorang perawi hadits dari kalangan
sahabat bernama Abi Hurairah, disepakati oleh para ahli sejarah bahwa dia masuk Islam pada
perang Khaibar, tahun ke-7 Hijriyah, sedangkan Abu Thalib meninggal satu dua tahun sebelum
Hijrah. Apakah dia berhadits ?.

Anehnya beberapa periwayat hadits tersebut menyebutkan beberapa Asbabul Nuzul (sebab-
sebab turunya ayat dalam Al-Quran) dihubungkan untuk mengkafirkan Abu Thalib, sebagai
contoh; Surah Al-Tawbah 113 dan Al-Qashash 56, surah Al-Tawbah ayat 113 menurut para ahli
tafsir termaasuk surah yang terakhir turun di Madinah, sedang Al-Qashash ayat;56 turun pada
waktu perang Uhud (sesudah Hijrah), jadi baik antara kedua surah itu ada jarak yang bertahun-
tahun juga antara kedua surah tersebut dengan kewafatan Abu Thalib ada jarak yang bertahun-

http://orido.wordpress.com 36
Hadith of the Day

tahun pula. Sekarang kita telah menolak hadits yang mengkafirkan Abu Thalib dan akan
mengetengahkan hadits-hadits yang menyebut beliau (semoga Allah meridhainya) sebagai
seorang muslim, namun sebelumnya akan kami ketengahkan terlebih dahulu siapakah Abu
Thalib itu?

Beliau Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf, sedang nama Abu Thalib adalah nama
Kauniyah (panggilan) yang berasal dari putra pertamanya yaitu Thalib, Abu berarti Bapak. Abu
Thalib adalah paman dan ayah asuh Rasulullah saaw, dia membela Nabi saaw dengan jiwa
raganya. Ketika Nabi saaw berdakwah dan mendapat rintangan Abu Thalib dengan tegar
berkata: “Kalian tidak akan dapat menyentuh Muhammad sebelum kalian menguburkanku”.
Ketika Nabi saaw dan pengikutnya di baikot di sebuah lembah, Abu Thalib mendampingi Nabi
saaw dengan setia. Ketika dia melihat Ali shalat di belakang Rasulullah saaw. Ketika mau
meninggal dunia berwasiat kepada keluarganya untuk selalu berada di belakang Nabi saaw dan
membelanya untuk menenangkan dakwahnya.

Beliau telah menerima amanat dari ayahnya Abdul Mutthalib untuk mengasuh Nabi saaw dan
telah dilaksanakan amanat tersebut. Nabi saaw adalah sebaik-baik asuhan dan Abu Thalib
adalah sebaik-baik pengasuh. Beliau mengetahu akan kenaibian Muhammad saaw jauh sebelum
Nabi saaw diutus oleh Allah SWT, sebagai Rasul di atas dunia ini. Dia menyebutkan hal tersebut
ketika berpidato dalam pernikahan Nabi saaw dengan Sayyidah Khadijah a.s. Abu Thalib
berkata : “ Segala Puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sekalian sebagian anak cucu
Ibrohim dan Ismail, menjadikan kita sekalian berpangkal dari Bany Ma’ad dan Mudhar
menjadikan kita penanggung jawab rumah-Nya (ka’bah) sebagai tempat haji serta tanah haram
yang permai, menjadikan kita semua sebagai pemimpin-pemimpin manusia. Kemudian
ketahuilah bahwa kemponakan saya ini adalah Muhammad ibn Abdullah yang tidak bisa
dibandingkan dengan laki-laki manapun kecuali ia lebih tinggi kemuliaannya, keutamaan dan
akalnya. Dia (Muhammad ), demi Allah setelah ini akan datang dengan sesuatu kabar besar dan
akan mengahadapi tantangan yang berat”.

Kata-kata beliau ini, adalah hasil kesimpulan apa yang beliau lihat tentang pribadi Nabi saaw
sejak kecil, atau sebuah ilham dan dari kaca mata sufi adalah sesuatu yang diperoleh dari Ilmu
Mukasyafah atau beliau seorang Kasyaf.

Pada saat Abu Thalib berekspidisi ke Syiria (Syam), pada waktu itu Nabi saaw masih berusia 9
tahun dan diajak oleh Abu Thalib, ketika itu bertemu dengan seorang rahib Nasrani bernama
Buhairah yang mengetahui tanda-tanda kenabian yang terdapat pada Nabi saaw dan
memberitahukan pada Abu Thalib kemudian menyuruhnya membawa pulang kembali ke Mekkah
karena takut akan gangguan orang Yahudi.Maka Abu Thalib tanpa melihat resiko
perdagangannya dengan serta merta membawa Nabi saaw pulang ke Mekkah.

Jika Abu Thalib hendak makan bersama keluarganya, beliau selalu berkata: Tetaplah kalian
menunggu hingga Muhammad datang, kemudian Nabi saaw datang serta makan bersama mereka
hingga mereka menjadi kenyang, berbeda seandainya mereka makan tanpa keikut sertaan Nabi
saaw, biasa hidangannya adlah susu, maka Nabi saaw dipersilahkan lebih dahulu, baru
bergiliran mereka. Abu Thalib berkata kepada Nabi saaw: “Sesungguhnya Engkau adalah orang
yang di berkati Tuhan”.

Setiap Nabi akan tidur Abu Thalib membentangkan selimutnya dimana beliau saaw biasa tidur.
Beberapa saat setelah beliau saaw tertidur, dia membangunkan beliau saaw lagi dan kemudian
memerintahkan sebagian ank-anaknya untuk tidur ditempat Rasulullah saaw tidur, sementara
Rasulullah dibentangkan selimut ditempat lain agar Nabi saaw tidur disana. Semua ini
dilakukkan oleh Abu Thalib demi keselamatan Nabi saaw.

Ya Allah, Engkaulah yang dituduh oleh sebagian umat Nabi-Mu , tidak mau memberi hidayah
Islam kepada seseorang yang mencintai Nabi saaw yang tiada melebihinya dan Nabi saaw

http://orido.wordpress.com 37
Hadith of the Day

mencintainya dengan teramat sangat.

Ya Allah, sungguh prasangkaku baik kepada-Mu, tak mungkin engkau tidak memberi iman
kepadanya. Ya Allah Yang Maha Pemurah dan Engkau terjauh dari perasangka buruk. Ya Allah,
apakah mungkin umat Nabi-Mu akan menerima Syafa’at dari padanya, sedang lidah-lidah
mereka tiada kering dari mengkafirkan paman kesayangannya. Ya Allah Engkau adalah Tuhan
Yang Maha Adil dan Engkau akan mengukum siapa saja yang menyakiti Nabi-Mu dan
keluarganya.

Dalam salah satu sya’irnya Imam Syafi’i berkata :

Wahai Keluarga Rasulullah


Kecintaan kepadamu
Allah wajibkan atas kami
Dalam Al-Quran yang diturunkan
Cukuplah tanda kebesaranmu
Tidak sah shalat tanpa shalawat padamu
(maksudnya : Allahumma Shalli ‘ala Muhammad wa ali Muahammad)

Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) dalam sya’irnya:

Kecintaan Yahudi kepada keluarga Musa nyata


Dan bantuan mereka kepada keturunan saudaranya jelas
Pemimpin mereka dari keturunan Harun lebih utama
Kepadanya mereka mengikut dan bagi setiap kaum ada penuntun
Begitu juga Nasrani sangat memuliakan dengan penuh cinta
Kepada Al-Masih dengan menuju perbuatan kebajikan
Namun jika seorang muslim membantu keluaga Ahmad (Muhammad)
Maka mereka bunuh dan mereka sebut kafir
Inilah penyakit yang sulit disembuhkan, yang telah menyesatkan akal
Orang-oramg kota dan orang-orang desa, mereka tidak menjaga
Hak Muhammad dalam urusan keluarganya dan Allah Maha Menyaksikan.

Dalam Sya’irnya Imam Zamakhsyari bertutur:

Beruntung anjing karena mencintai Ashabul kahfi


Mana mungkin aku celaka karena mencintai keluarga Nabi saaw

Abu Hasyim Isma’il bin Muhammad Al-Humairi dalam salah satu sya’i permohonan syafa’at
pada nabi saaw:

Salam sejahtera kepada keluarga dan kerabat Rasul


Ketika burung-burung merpati beterbangan
Bukankah mereka itu kumpulan bintang gemerlapan dilangit
Petunjuk-petunjuk agung tak diragukan
Dengan mereka itulah aku disurga, aku bercengkrama
Mereka itu adalah lima tetanggaku, Salam sejahtera.

Kini tibalah saatnya untuk kami ketengahkan hadits-hadits tentang Mukminnya Abu Thalib,
namun akan kami kutip sebagian saja.

Dari Ibnu Adi yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik, ia berkata; “Pada suatu saat Abu Thalib

http://orido.wordpress.com 38
Hadith of the Day

sakit dan Rasulullah menjenguknya, maka ia berkata; “Wahai anak sudaraku, berdo’alah kamu
kepada Allah agar ia berkenan menyembuhkan sakitku ini”, dan Rasulullah pun berdo’a: Ya
Allah, ...sembuhkanlah paman hamba”, maka seketika itu juga dia berdiri dan sembuh seakan
dia lepas dari belenggu”. Apakah mungkin Rasulullah berdoa untuk orang yang kafir padanya ?,
apakah mungkin orang kafir minta do’a kepada Rasulullah , apakah mungkin orang yang
menyaksikan mukjizat yang demikian lantas tidak mau beriman ?. Perkaranya kembali pada
logika orang yang waras.

“Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aqil bin Abu Thalib, diterangkan bahwa orang-orang Quraisy
berkata kepada Abu Thalib:”Sesungguhnya anak saudramu ini telah menyakiti kami”, maka Abu
Thalib berkata kepada Nabi Muhammad saaw :”Sesungguhnya mereka Bany pamanmu,menuduh
bahwa kamu menyakiti mereka”. Beliau menjawab : “ Jika seandainya kalian (wahai kaum
Quraisy) meletakkan matahari ditangan kananku dan bulan ditangan kiriku untuk aku tinggalkan
perkara ini, sehingga Allah menampakkannya atau aku hancur karenanya niscaya aku tidak akan
meninggalkannya sama sekali”. Kemudian kedua mata beliau mencucurkan air mata karena
menangis, maka berkatalah Abu Thalib kepada beliau saaw:”Hai anak saudaraku, katakalah apa
yang kamu suka, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka
selamanya”. Dia juga berkata kepada orang-orang Quraisy, “Demi Allah, anak saudaraku tidak
bohong sama sekali”.

Kami bertanya apakah kata-kata dan pembelaan demikian ini dapat dilakukan oleh orang kafir,
yang agamanya sendiri dicela habis-habisan oleh Nabi saaw ? Kalau yang demikian ini dikatakan
tidak beriman, lalu yang bagaimana yang beriman itu ? apkah yang KTP ?

Dari Al-Khatib Al-Baghdadi dari Imam Ja’far Ash-Shadiq yang sanadnya sampai pada Imam Ali,
berkata aku mendengar Abu Thalib berkata: Telah bersabda kepadaku, dan dia demi Allah
adalah orang yang paling jujur, Abu Thalib berkata selanjutnya: “Aku bertanya kepada
Muhammad, Hai Muhammad, dengan apa kamu diutus (Allah) ?” beliau saaw menjawab :
“Dengan silaturrahmi, mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat”.

Al-Khatib Al-Baghdadi adalah seorang ulama besar dan beliau menerima hadits yang
diriwayatkan oleh Abi Thalib, jika Abu Thalib bukan mukmin maka tentu haditsnya tidak akan
diterima, demikian juga Imam Ali dan Imam Ash-Shadiq dll. Penelaahan lebih jauh tentang
hadis ini kita akan menemukan bahwa beliau mukmin.

Dari Al-Khitab, yang bersambung sanadnya, pada Abi Rafik maula ummu Hanik binti Abi Thalib
bahwasannya ia mendengar Abu Thalib berkata :”Telah berbicara kepadaku Muhammad anak
saudaraku, bahwanya Allah memerintahkannya agar menyambung tali silaturrahmi, menyembah
Allah serta tidak boleh menyembah seseorang selain-Nya”.(tidak menyekutukan-Nya),
kemudian Abu Thalib berkata: “Dan Aku Abu Thalib berkata pula: “Aku mendengar anak
saudaraku berkata:”Bersyukurlah, tentu kau akan dilimpahi rizki dan janganlah kufur, niscaya
kau akan disiksa”. Apakah ada tanda-tanda beliau orang kafir dalam hadits di atas?, wahai
saudaraku anda dikaruniai kemauan berpikir pergunakanlah, jangan seperti domba yang digiring
oleh gembala. 14 Abad umat Muhammad telah ditipu oleh rekayasa Bany Umaiyah, kapan
mereka mampu mengakhirinya. Ketahuilah lebih 13 abad yang lampau Bany Umaiyah telah
ditelan perut bumi akibat kedengkiannya kepada keluarga Nabi, namun fitrahnya tidak habis-
habisnya.

Dari Ibnu Sa’ad Al-Khatib dan Ibnu Asakir dari Amru ibn Sa’id, bahwasanya Abu Thalib berkata :
“Suatu saat berada dalam perjalanan bersama anak saudaraku (Muhammad), kemudian aku
merasa haus dan aku beritahukan kepadnya serta ketika itu aku tidka melihat sesuatu
bersamanya, Abu Thalib selanjutnya berkata, kemudian dia (Muhammad) membengkokkan
pangkal pahanya dan menginjakkan tumitnya diatas bumi, maka tiba-tiba memancarlah air dan
ia berkata kepadku:”Minumlah wahai pamanku !”, maka aku kemudian minum”.

http://orido.wordpress.com 39
Hadith of the Day

Ini adalah mukjizat Nabi saaw dan disaksikan oleh Abu Thalib, yang meminum air mukjizat,
adakah orang kafir dapat meminum air Alkautsar ?. Berkata Al-Imam Al-Arifbillah Al-Alamah
Assayyid Muhammad ibn Rasul Al-Barzanji:”Jika Abu Thalib tidak bertauhid kepada Allah, maka
Allah tidak akan memberikannya rizki dengan air yang memancar untuk Nabi saaw yang air
tersebut lebih utama dengan air Al-Kautsar serta lebih mulia dari air zamzam.

Dari Ibnu Sa’id yang diriwayatkan dari Abdillah Ibn Shaghir Al-Udzri bahwasanya Abu Thalib
ketika menjelang ajalnya dia memanggil Bany Abdul Mutthalib seraya berkata:”Tidak pernah
akan putus-putusnya kalian dengan kebaikan yang kalian dengar dari Muhammad dan kalian
mengikuti perintahnya, maka dari itu ikutilah kalian, serta bantulah dia tentu kalian akan
mendapat petunjuk”. Jauh sekali anggapan mereka, dia tahu bahwa sesungguhnya petunjuk itu
di dalam mengikuti beliau saaw. Dia menyuruh orang lain agar mengikutinya, apakah mungkin
dia sendiri menginggalkannya?. Sekali lagi hanya logika yang waras yang bisa menentukannya
dan ma’af bukan domba sang gembala.

Dari Al-Hafidz (si penghafal lebih dari 100.000 hadits) Ibn Hajar dari Ali Ibn Abi Thalib a.s
bahwasanya ketika Ali memeluk Islam, Abu Thalib berkata kepadanya:”Teteplah kau bersama
anak pamanmu !”. Pertanyaan apa yang bisa ditanyakan terhadap seorang ayah yang menyuruh
anaknya memluk Islam, sedangkan dia sendirian dikatakn bukan Islam, adakah hal itu masuk
akal ?.

Dari Al-Hafidz Ibn Hajar yang riwayatnya sampai pada Imran bin Husein, bahwasanya Abu Thalib
: bershalatlah kamu bersama anak pamanmu, maka dia Ja’far melaksanakan shalat bersama
Nabi Muahmmad saaw, seperti juga ia melksanakannya bersama Ali bin Abu Thalib. Sekiranya
Abu Thalib tak percaya akan agama Muhammad, tentu dia tidak akan rela kedua putranya
shalat bersama Nabi Muhammad saaw, sebab permusuhan yang timbul karena seorang penyair
berkata:”Tiap permusuhan bisa diharapkan berakhirnya, kecuali permusuhan dengan yang lain
dalam masalah agama”.

Dari Al-Hafidz Abu Nu’aim yang meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, bahwasannya ia
berkata : “Abu Thalib adalah orang yang paling mencintai Nabi saaw, dengan kecintaan yang
amat sangat (Hubban Syadidan) tidak pernah ia mencintai anak-anaknya melebihi kecintaannya
kepada Nabi saaw. Oleh karena itu dia tidak tidur kecuali bersamanya (Rasulullah saaw).

Diriwayatkan dalam kitab Asna Al-Matalib fi najati Abu Thalib oleh Assayid Al-Almah Al-
Arifbillah, Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan Mufti mazhab Syafi’i di Mekkah pada
zamannya:”Sekarang orang-orang Quraisy dapat menyakitiku dengan sesuatu yang takpernah
terjadi selama Abu Thalib hidup”. Tidaklah orang-orang Quraisy memperoleh sesuatu yang aku
tidak senangi (menyakitiku) hingga Abu Thalib wafat”. Dan setelah beliau melihat orang-orang
Quraisy berlomba-lomba untuk menyakitinya, beliau bersabda:” Hai pamanku, alangkah
cepatnya apayang aku peroleh setelah engkau wafat”. Ketika Fatimah binti Asad (isteri Abi
Thalib) wafat, Nabi saaw menyembahyangkannya, turun sendiri ke liang lahat, menyelimuti
dengan baju beliau dan berbaring sejenak disamping jenazahnya, beberapa sahabat bertanya
keheranan, maka Nabi saaw menjawab:” Tak seorangpun sesudah Abu Thalib yang kupatuhi
selain dia (Fatimah binti Asad).

Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah istri Nabi saaw, wafat dalam tahun yang sama, oleh karena
itu tahun tersebut oleh Nabi saaw disebut Aamul Huzn dalam tahun dukacita. Jika Abu Thalib
seorang kafir patutlah kematiannya disedihkan. Dan apakah patut Nabi bercinta mesrah dengan
orang kafir, dengan berpandangan bahwa Abu Thalib kafir sama dengan menuduh Allah,
menyerahkan pemeliharaan Nabi saaw, pada seorang kafir dan membiarkan berhubungan cinta-
mencintai dan kasih-mengasihi yang teramat sangat padahal dalam Al-Quran
disebutkan:”Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia
adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka(QS;48,29). Dan
diayat yang lain Allah berfirman: “Kamu tidak akan mendpati sesuatu kaum yang beriman

http://orido.wordpress.com 40
Hadith of the Day

kepada Allah dan hari akherat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menetang Allah
dan Rasul-Nya. Sekalipun orang itu bapak-bapak, atu anak-anak saudara-saudara atupun
keluarga mereka”.(QS;58,29)

Seandainya kami tidak khawatir anda menjadi jemu, maka akan kami sebutkan hadits yang
lainnya, kini untuk memperkuat argumentasi di atas akan kami ketengahkan disini sya’ir-sya’ir
Abu Thalin:

Saya benar-benar tahu bahwa agama Muhammad adalah paling baiknya agama di dunia ini.

Di sya’ir yang lain beliau berkata: “Adakah kalian tidak tahu, bahwa kami telah mengikuti diri

Muahmmad sebagai Rasul seperti Musa yang telah dijelaskan pada kitab-kitab”.

Simaklah sya’ir beliau ini, bahwa beliau juga beriman pad Nabi-Nabi yang lain seperti Nabi
Musa a.s, dan ketika Rahib Buhairah berkata padanya beliau juga menimani akan kenabian Isa
a.s , sungguh Abu Thalib adalah orang ilmuan yang ahli kitab-kitab sebelumnya.

Dalam sya’ir yang lain: “Dan sesungguhnya kasih sayang dari seluruh hamba datang kepadanya
(Muhammad). Dan tiada kebaikan dengan kasih sayang lebih dari apa yang telah Allah SWT
khususkan kepadanya”.

“Demi Tuhan rumah (Ka’bah) ini, tidak kami akan serahkan Ahmad (Muhammad)kepada bencana
dari terkaman masa dan malapetaka”.

“Mereka (kaum Quraisy) mencemarkan namanya untuk melemahkannya. Maka pemilik Arsy
(Allah) adalah dipuji (Mahmud) sedangkan dia terpuji (Muhammad)”.

“Demi Allah, mereka tidak akan sampai kepadamu dengan kekuatannya. Hingga Aku terbaring
diatas tanah”. Maka sampaikanlah urusanmu secara terang-terangan apa yang telah
diperintahkan tanpa mengindahkan mereka. Dan berilah kabar gembira sehingga menyenangkan
dirimu. Dan engkau mengajakku dan aku tahu bahwa engkau adalah jujur dan benar. Engkau
benar dan aku mempercayai. Aku tahu bahwa agama Muhammad adalah paling baiknya agama
di dunia ini”. Dan sebilah pedng meminta siraman air hujan dengan wajahnya, terhadap
pertolongan anak yatim sebagai pencegahan dari muslim paceklik. Kehancuran jadi
tersembunyi dari bany Hasyim (marganya Nabi saaw), maka mereka disisinya (Muhammad)
tetap dalam bahgia dan keutamaan.

“Sepanjang umur aku telah tuangkan rasa cinta kepada Ahmad.

Dan aku menyayanginya dengan kasih sayang tak terputus.

Mereka sudah tahu bahwa anak yatim tidak berbohong.

Dan tidak pula berkata dengan ucapan yang bathil.

Maka siapakah sepertinya diantara manusia hai orang yang berfikir.

Jika dibanding pemimpinpun dia lebih unggul.

Lemah lembut, bijaksana, cerdik lagi tidak gagabah, suka santun serta tiada pernah lalai.

Ahmad bagi kami merupakan pangkal, yang memendekkan derajat yang berlebihan.

Dengan sabar aku mengurusnya, melindungi serta menepiskan darinya semua gangguan”.

http://orido.wordpress.com 41
Hadith of the Day

Kiranya cukup, apa yang kami ketengahkan dari sya’ir-sya’ir Abu Thalib yang membktikan
bahwa beliau adalah seorang mukmin dan telah menolong dan membela Nabi saaw, maka beliau
termasuk orang-orang yang beruntung.

“Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti


cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) mereka itulah orang-orang yang
beruntung”. (QS; 7;15)

Sesungguhnya Abu Thalib adalah orang yang telah mempercayainya, memuliakannya serta
menolongnya, sehingga ia menentang orang-orang Quraisy. Dan ini telah disepakati oleh seluruh
sejarahawan. Sebauah hadits Nabi saaw menyebutkan :”Saya (Nabi saaw) dan pengawal yatim,
kedudukannya disisi Allah SWT bagaikan jari tengah dengan jari telunjuk”. Siapakah sebaik-baik
yatim? Dan siapakah sebaik-baik pengasuh yatim itu?, Bukankah Abu Thalib mengasuh Nabi saaw
dari usia 8 tahun sampai 51 tahun.

Dalam Tarikh Ya’qubi jilid II hal. 28 disebutkan :

“Ketika Rasul saaw diberi tahu tentang wafatnya Abu Thalib, beliau tampak sangat sedih,
beliau datang menghampiri jenazah Abu Thalib dan mengusap-usap pipi kanannya 4 kali dan
pipi kiri 3 kali. Kemudian beliauberucap :”Paman, engkau memlihara diriku sejak kecil,
mengasuhkusebagai anak yatim dan membelaku disaat aku sudah besar. Karena aku, Allah SWT
melimpahkan kebajikan bagimu”. Beliau lalu berjalan perlahan-lahan lalu berkata : ”Berkat
silaturrahmimu Allah SWT melimpahkan kebajikan bagimu paman”.

Dalam buku Siratun Nabi saaw yang ditulis oleh Ibnu Hisyam, jilid I hal.252-253 disebutkan: Abu
Thalibmeninggal dunia tanpa ada kafir Quraisy disekitarnya dan mengusapkan dua kalimat
syahadat yang didengar oleh Abbas bin Abdul Mutthalib. Demikian pula dalam buku Abu Thalib
mukmin Quraisy oleh Syeckh Abdullah al-Khanaizy diterangkan : bahwa Abu Thalib
mengusapkan kalimat Syahadat diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang dikutib oleh pengarang
tersebut dari buku Sarah Nahjul balaghah III hal.312, Syekh Abthah hal.71nAl-Ghadir VII hal.370
& 401, Al-A’Yan XXXIX hal.136.

Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat Nabi saaw yang sangat dicintai Nabi saaw bersumpah
menyatakan, bahwa wafatnya Abu Thalib sebagai seorang mukmin (Al-Ghadir Vii hal.397).

Diriwayatkan dari Imam Ali Ar-Ridha dari ayahnya Imam Musa Al-Kadzim, riwaya ini bersambung
sampai pada Imam Ali bin Abi Thalib dan beliau mendengar dari Nabi saaw, bahwa : “Bila tak
percaya akan Imannya Abu Thalib maka tempatnya di neraka”. (An-Nahjul III hal.311, Al-Hujjah
hal.16, Al-Ghadir VII hal.381 & 396, Mu’janul Qubur hal.189, Al-A’Yan XXXIX hal.136, As-
Shawa’iq dll). Abbas berkata ;” Imannya Abu Thalib seperti imannya Ashabul Kahfi”.

Boleh jadi sebagian para sahabat tidak mengetahui secara terang-terangan akan keimana Abu
Thalib. Penyembunyian Iman Abu Thalib sebagai pemuka Bany Hasyim terhadap kafir Quraisy
merupakan strategi, siasat dan taktik untuk menjaga dan membela Islam pada awal
kebangkitannya yang masih sangat rawan itu sangat membantu tegaknya agama Allah SWT.

Penyembunyian Iman itu banyak dilakukan ummat sebelum Islam sebagaimana banyak kita
jumpai dalam Al-Qur’an, seperti Ashabul Kahfi (pemuda penghuni gua), Asiah istri Fir’aun yang
beriman pada Nabi Musa a.s dan melindungi, memlihara dan membela Nabi Musa a.s, juga
seorang laki-laki dalam kaumnya Fir’aun yang beriman dan membela pada Nabi Musa, Lihat Al-
Quran; 40:28 berbunyi :”Dan seorang laki-laki yang beriman diantara pengikut-pengikut (kaum)
Fir’aun yang menyembunyikan imannya berkata:’Apakah kamu akan membunuh seorang laki-
laki (Musa) karena dia menyatakan: “Tuhanku adalah Allah padahal dia telah datang kepadamu
dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta maka

http://orido.wordpress.com 42
Hadith of the Day

dialah yang menanggung (dosa) dosanya itu, dan jika dia seorang yang benar niscaya sebagian
(bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah SWT, tidak
menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta”.

Jadi menyembunyikan iman terhadap musuh-musuh Allah tidaklah dilarang dalam Islam. Ada
suatu riwayat dizaman Rasulullah saaw, demikian ketika orang-orang kafir berhasil menangkap
Bilal, Khabab, Salim. Shuhaib dan Ammar bin Yasar serta ibu bapaknya, mereka digilir disiksa
dan dibunuh sampai giliran Ammar,melihat keadaan yang demikian Ammar berjihad untuk
menuruti kemauan mereka dengan lisan dan dalam keadaan terpaksa. Lalu dibritahukan kepada
Nabi saaw bahwa Ammar telah menjadi kafir, namun baginda Nabi saaw menjawab:” Sekali lagi
tidak, Ammar dipenuhi oleh iman dari ujung rambutnya sampai keujung kaki, imannya telah
menyatu dengan darah dagingnya”. Kemudian Ammar datang menghadap Rasulullah saaw
sambil menangis, lalu Rsulullah saaw mengusap kedua matanya seraya berkata:”Jika mereka
mengulangi perbuatannya, mak ulangi pula apa yang telah engkau ucapkan”. Kemudian
turunlah ayat (QS; 16;106) sebagai pembenaran tindakan Ammar oleh Allah SWT
berfirman:”Barang siapa yang kafir kepada Allah SWT sesudah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam
beriman (tidak berdosa), akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,
maka kemurkaan Allah SWT menimpahnya dan baginya azab yang besar”.

Imam Muhammad bin Husein Mushalla AlHanafi (yang bermazhab Hanafi) ia menyebut dalam
komentar terhadap kitab Syihabul Akhbar karya Muhammad ibn Salamah bahwa: “Barangsiapa
yang mencela Abu Thalib hukumnya adalah kafir”. Sebagian ulama dari Mazhab Maliki
berpandangan yang sama seperti Ali Al-Ajhuri danAt-Tulsamany, mereka ini berkata orang yang
mencela Abu Thalib (mengkafirkan) sama dengan mencela Nabi saaw dan akan menyakiti
beliau, maka jika demikian ia telah kafir, sedang orang kafir itu halal dibunuh. Begitu pula
ulama besar Abu Thahir yang berpendapat bahwa barangsiapa yang mencela Abu Thalib
hukumannya adalah kafir.

Kesimpulannya, bahwa siapapun yang coba-coba menyakiti Rasulullah saaw adalah kafir dan
harus diperangi (dibunuh), jika tidak bertaubat. Sedang menurut mazhab Maliki harus dibunuh
walau telah taubat. Imam Al-Barzanji dalam pembelaan terhadap Abu Thalib, bahwa sebagian
besar dari para ulama, para sufiah dan para aulia’ yang telah mencapai tingkat ”Kasyaf”,
seperti Al-Qurthubi, As-Subki, Asy-Sya’rani dll. Mereka sepakat bahwa Abu Thalib selamat dari
siksa abadi, kata mereka :” Ini adalah keyakinan kami dan akan mempertanggungjawabkannya
dihadapan Allah SWT kelak”.

Akhirnya mungkin masih ada kalangan yang tanya, bukankah sebagian besar orang masih
menganggap Abu Thalib kafir, jawabnya :”Banyaknya yang beranggapan bukan jaminan suatu
kebenaran”.

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan
menyesatkanmu dari jalan Allah SWT. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka
belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah SWT) (QS;6:115).

Semoga kita dijadikan sebagian golongan yang mencintai dan mengasihi sepenuh jiwa ruh dan
jasad kepada Nabi Muhammad saaw dan Ahlul Baitnya yang telah disucikan dari segala noda dan
nista serta para sahabatnya yang berjihad bersamanya yang setia mengikutinya sampai akhir
hanyatnya.

Sesungguhnya taufiq dan hidayah hanyalah dari Allah SWT, kepada-Nya kami berserah diri dan
kepada-Nya kami akan kembali

Sumber : Yayasan Fatimah

http://orido.wordpress.com 43
Hadith of the Day

http://syariahonline.com/new_index.php/id/11/cn/6156

Konsultasi : Masalah Umum

Sumbangan buat anak Yatim Digunakan untuk kepentingan lain

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Ustadz, ane punya pertanyaan begini, dalam rangka memperingati 1 Muharram sebuah sekolah
mengadakan kegiatan untuk menyantuni anak yatim piatu yang ada di sekolah tersebut. Yaitu
dengan cara penarikan iuran dari wali murid, setelah terkumpul dana yang didapat sejumlah 3
juta lebih, dan jumlah anak yatim piatu yang ada di sekolah tersebut sejumlah 25 anak, setiap
anak mendapatkan 100 ribu. Pertanyaannya apakah kelebihan uang tersebut bisa dimanfaatkan
untuk kepentingan peribadatan seperti membeli karpet untuk di mushola atau harus di
alokasikan 100% ke anak yatim piatu yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan niat awal
penarikan dana ke wali murid atau ada solusi lain. Mohon tanggapannya, atas tanggapannya
saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Khamaludin

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.


Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa
`Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Sebenarnya posisi sekolah atau panitia 10 Muharaman itu adalah orang atau lembaga yang
diamanti untuk menyalurkan harta dari para donatur untuk diberikan kepada anak yatim.
Namun semua itu tergantung dari akad di awalnya dengan pemberi donasi itu.

Atau mudahnya, ketika ada proposal permohonan dana terkait dengan acara 10 Muharram,
pastilah disebutkan uangnya itu untuk apa. Kalau uangnya disebutkan untuk anak yatim tanpa
ada embel-embel lainnya, maka 100 % dari uang itu harus benar-benar sampai kepada mereka.
Satu rupiah pun diambil, maka api neraka adalah balasannya. Sebab memakan harta anak yatim
itu termasuk hal yang diharamkan.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,
hingga sampai ia dewasa. (QS Al-Anam : 125.)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik
sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
jawabnya. (QS.Al-Isra : 34)

Dan ciri khas seorang muslim adalah menjaga amanah sesuai dengan apa yang diamanatkan
kepadanya. Maka bila dalam proposalnya memang ditentukan untuk anak yatim, wajiblah untuk
menyampaikannya. Sebab seorang muslim itu tergantung pada syarat yang dia sepakati
sebelumnya.

Tetapi bila ternyata di dalam proposal itu ada juga disebutkan bahwa sebagian dari harta yang

http://orido.wordpress.com 44
Hadith of the Day

terkumpul itu akan diberlanjakan untuk keperluan lain di luar kepentingan anak yatim, maka
tidak menjadi masalah.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,


Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihathadits&id=26

Artikel Hadits :

Mencintai saudara se-iman melebihi cinta kepada diri sendiri


Sabtu, 10 April 04

"Dari Anas bin Malik radhiallâhu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Tidaklah (sempurna) iman seseorang diantara kalian hingga dia mencintai saudaranya
sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri". (H.R.Bukhari dan Muslim).

Catatan: Lafazh hadits diatas terdapat dalam Shahih Bukhari tetapi tanpa kata yang kami
garisbawahi "bin Malik ". Kami cantumkan demikian karena naskah aslinya dari kitab "Jami'ul
'ulum wal Hikam" demikian.

Takhrij Hadits secara global

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam
Ahmad, at-Turmuzi, Ibnu Majah, an-Nasai dan Ibnu Hibban.

Makna hadits secara global

Dalam hadits diatas, Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu dari ciri kesempurnaan iman
seseorang adalah dia memberikan porsi kecintaan terhadap saudara nya se-iman melebihi
cintanya pada dirinya sendiri.

Penjelasan tambahan

Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad terdapat penjelasan tentang makna penafian
iman dalam hadits diatas yaitu menafikan pencapaian hakikat dan puncak keimanan karena
banyak sekali disebutkan dalam hadits-hadits Nabi tentang penafian iman lantaran tiada
terpenuhinya sebagian dari rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya.
Seperti dalam makna sabda beliau: "Tidaklah seorang pezina melakukan perbuatan zina ketika
dia melakukannya; sedangkan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang pencuri
melakukan pencurian ketika dia mencuri; sedangkan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah
meminum khamar/arak ketika dia meminumnya; sedangkan dia dalam keadaan beriman". Juga
dalam seperti dalam sabdanya yang lain: "Tidaklah beriman (sempurna imannya) orang yang
tetangganya tidak aman dari ucapan-ucapannya".

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diatas, menunjukkan bahwa seorang Mukmin
merasa senang dan gembira bila saudaranya se-iman merasakan hal yang sama dengan yang dia
rasakan. Begitu juga, dia ingin agar saudaranya itu mendapatkan kebaikan seperti yang
dianugerahkan kepadanya. Hal ini bisa terealisasi manakala dada seorang Mukmin secara
sempurna terselamatkan dari penyakit dengki dan ngibul. Sebab sifat dengki mengindikasikan
bahwa si pendengki tidak suka bila kebaikan seseorang melebihi dirinya atau bahkan

http://orido.wordpress.com 45
Hadith of the Day

menyamainya. Dia ingin agar kelebihan yang ada padanya selalu diatas orang lain dan tidak ada
orang yang menyainginya sedangkan keimanan mengindikasikan sebaliknya; yaitu agar semua
orang-orang yang beriman sama-sama diberikan kebaikan seperti dirinya tanpa dikurangi
sedikitpun. Oleh karena itu, dalam KitabNya Allah memuji orang yang tidak ingin
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dia Ta'ala berfirman: "Negeri
akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat
kerusakan di (muka) bumi..". (Q.,s. 28/al-Qashash: 83).

Diantara hadits yang semakna dengan hadits Anas diatas, adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad dari Mu'adz, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi
wasallam tentang iman yang paling utama, maka beliau bersabda: "iman yang paling utama
adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, engkau pekerjakan lisanmu
dalam berzikir kepada Allah". Mereka lantas bertanya : kemudian apa lagi wahai Rasulullah! ,
beliau menjawab: "engkau mencintai manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri
dan engkau benci (sesuatu yang buruk terjadi) terhadapnya sebagaimana engkau membenci hal
itu terjadi terhadap dirimu, dan engkau berkata dengan perkataan yang baik atau engkau
diam". Namun dalam memaparkan hadits ini, Mushannif memakai lafazh "ruwiya" dimana dalam
istilah hadits merupakan bentuk yang menunjukkan "tamridh" alias hadits ini masih
dipertanyakan keshahihannya dan kevalidan sumbernya meskipun dari sisi makna adalah shahih.

Implikasi dari terpatrinya sifat iman diatas

Diantara implikasi dari tercapainya keimanan melalui sifat mencintai saudara se-iman seperti
tersebut diatas adalah bahwa sifat tersebut dapat membawa pemiliknya masuk surga. Hal ini
dipertegas dalam hadits-hadits lain, diantaranya: hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Yazid bin Asad la-Qasri, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda
kepadaku: "apakah kamu menginginkan surga?, aku berkata: Ya, lalu beliau bersabda: "oleh
karena itu, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri". Begitu juga
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash dari Nabi
Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "barangsiapa yang ingin agar dirinya dijauhkan
dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka hendaklah saat dia menemui ajalnya dalam
keadaan beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan dia memberikan kepada manusia sesuatu
yang dia suka hal itu diberikan kepadanya".

Hal ini juga diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda kepadaku: "wahai Abu Dzar! Sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah, dan
aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri; janganlah engkau menjadi amir
(pemimpin) atas dua orang, dan janganlah pula engkau menjadi wali atas harta anak yatim".
Mengomentari hadits ini, Mushannif mengatakan bahwa beliau Shallallahu 'alaihi wasallam
melarang Abu Dzar untuk melakukan hal tersebut lantaran beliau memandang bahwa dia (Abu
Dzar) merupakan sosok yang lemah dalam hal itu (memimpin/leadership), sedangkan beliau
mencintai setiap orang yang lemah, termasuk Abu Dzar sendiri. Adapun kenapa beliau dapat
menjalankan tugas mengatur urusan orang banyak, hal itu karena Allah telah memberikan
kekuatan kepada beliau untuk melakukannya, dan memerintahkan kepada beliau untuk
mengajak seluruh makhluk agar loyal terhadapnya serta mengembankan tugas kepada beliau
untuk mengarahkan urusan agama dan dunia mereka.

Ada riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib yang intinya menunjukkan bahwa dia merealisasikan hadits
Anas diatas sebagaimana Rasul juga telah merealisasikannya, namun riwayat tersebut masih
dipertanyakan keshahihannya bahkan ada yang mengatakan kualitasnya lemah sekali.

Permasalahan hadits

http://orido.wordpress.com 46
Hadith of the Day

Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan hadits diatas:

1)Masalah pelaku dosa-dosa besar (Murtakibul Kaba-ir)

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pelaku dosa-dosa besar; apakah dia seoraang
Mukmin tetapi iman nya kurang ataukah dia tidak dinamakan sebagai seorang Mukmin
tetapi disebut sebagai seorang Muslim?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang
keduanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad.

Sedangkan terhadap pelaku dosa-dosa kecil (Murtakibush Shagha-ir), maka lebel "iman"
tidak hilang darinya secara keseluruhan tetapi dia adalah seorang Mukmin yang kurang
imannya dan kekurangan ini terjadi sesuai dengan dosa yang dilakukannya.

Mengenai pelaku dosa-dosa besar diatas, pendapat yang mengatakan bahwa pelaku
dosa-dosa besar adalah seorang Mukmin yang kurang imannya berasal dari Jabir bin
Abdullah (seorang shahabat), Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahawaih, Abu 'Ubaid, dan lain-
lain. Sementara itu, pendapat kedua yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah
seorang Muslim bukan Mukmin berasal dari Abu Ja'far, Muhammad bin 'Ali. Mushannif
menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa pendapat ini
merupakan pendapat yang dipilih oleh Ahlus Sunnah.

Berkaitan dengan iman, Abdullah bin Rawahah, Abu Darda', Imam Ahmad dan lain-lain
menyatakan bahwa iman itu seperti baju yang terkadang dipakai oleh seseorang dan
terkadang pula dicopotnya. Menurut Mushannif, makna dari ucapan diatas adalah: bila
seseorang telah dapat menyempurnakan sifat keimanan maka dia akan memakainya
dan bila keimanan tersebut berkurang sedikit maka dia akan mencopotnya. Hal ini
semua mengisyaratkan dapat terealisasinya iman yang benar-benar sempurna yang
tidak kurang sesuatupun dari kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengannya.
Maksudnya, bahwa diantara ciri-ciri sifat iman yang wajib adalah seseorang mencintai
saudaranya se-iman sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Begitu pula, dia tidak
suka bila sesuatu terjadi terhadapnya sama seperti dia tidak suka hal itu akan terjadi
terhadap dirinya. Bila perasaan semacam itu telah hilang dari jiwanya, maka karenanya
pula imannya akan berkurang. Terdapat hadits yang mendukung makna tersebut, yaitu
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Waatsilah bin al-Asqa' dari Abu
Hurairah, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cintailah manusia sebagaimana
engkau mencintai diri sendiri maka engkau akan menjadi seorang Muslim".

2)Masalah orang yang menyombongkan diri dan berbuat kerusakan seperti yang
disinggung dalam ayat 83 surat al-Qashash diatas

Dalam ayat 83 surat al-Qashash diatas disebutkan bahwa " Negeri akhirat itu, Kami
jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan
di (muka) bumi..".

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku bila seseorang ingin
menyombongkan diri atas orang lain bukan karena hanya sekedar menonjolkan
keindahan (berindah-indah) semata. 'Ikrimah dan para Mufassir lainnya mengomentari
ayat ini dengan mengatakan: (maksudnya) kesombongan di muka bumi adalah
takabbur/berlaku sombong dan mencari kemuliaan serta kedudukan di sisi penguasa.
Sedangkan maksud dari berbuat kerusakan dalam ayat tersebut adalah melakukan
perbuatan maksiat.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, banyak hadits yang menyatakan bahwa orang yang
tidak suka orang lain melebihi kecantikan/ketampanan dirinya tidak berdosa.
Diantaranya, hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan al-Hakim dari Ibnu Mas'ud

http://orido.wordpress.com 47
Hadith of the Day

radhiallâhu 'anhu, dia berkata: aku mengunjungi Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yang
saat itu disampingnya ada Malik bin Mararah ar-Rahawi, lantas aku memergokinya
berkata kepada Rasulullah: wahai Rasulullah! Engkau telah mellihat bahwa Allah telah
memberikan ketampanan kepadaku dan aku tidak suka seorang pun yang melebihiku
meskipun seukuran dua pasang sandal atau lebih, apakah hal ini termasuk perbuatan
melampaui batas? Beliau bersabda: "tidak, ini bukan termasuk perbuatan melampaui
batas, tetapi yang dikatakan melampau batas itu adalah orang yang menolak dan
mengingkari kebenaran. (perawi mengatakan: atau sabda beliau-red) orang yang
meremehkan kebenaran dan menyombongkan diri terhadap manusia".

Dalam hadits ini Rasulullah menafikan ketidaksukaan terhadap orang yang melebihi diri
seseorang dalam keindahan rupa termasuk kategori "baghy" (melampaui batas) atau
"kibr" (menyombongkan diri). Bahkan beliau menafsirkan keduanya dengan: "menolak
dan mengingkari kebenaran dan takabbur. Juga menolak untuk menerimanya secara
sombong bila bertentangan dengan hawa nafsunya". Oleh karenanya, sebagian Salaf
berkata: Tawadhu' adalah menerima kebenaran dari siapa saja yang membawanya
meskipun lebih muda/kecil; barangsiapa yang menerima kebenaran dari siapa saja yang
membawanya meskipun dia muda atau tua, menyukai atau membencinya maka dia
adalah Mutawaadhi' (orang yang memiliki sifat tawadhu') sedangkan orang yang
menolak untuk menerima kebenaran secara sombong maka dia adalah Mutakabbir
(seorang yang memiliki sifat sombong).

3)Masalah tahadduts dengan nikmat

Jika seseorang mengetahui bahwa Allah menganugerahkan keistimewaan kepada dirinya


yang tidak dimiliki oleh orang lain lantas dia meceritakan hal itu kepada orang banyak
demi kepentingan yang bersifat keagamaan dan dia menceritakan hal itu dalam rangka
tahadduts binni'am (menceritakan nikmat) yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini
juga dia melihat bahwa dirinya belum maksimal dalam bersyukur maka hal ini adalah
boleh.

Sikap semacam ini ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud saat berkata: "sepanjang
pengetahuanku, tidak ada orang yang lebih mengetahui Kitabullah dari diriku".
Meskipun begitu, hal ini tidak menghalangi dirinya untuk selalu menginginkan agar
orang-orang dapat menyamainya dalam keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah
kepadanya tersebut. Begitu juga, Ibnu 'Abbas pernah berkata: "sesungguhnya saat aku
mengkaji dan memahami ayat per-ayat dari Kitabullah, maka kala itu juga aku ingin
agar semua orang mengetahui apa yang aku ketahui". Demikian juga dengan Imam asy-
Syafi'i saat dia berkata: "aku ingin agar orang-orang yang mempelajari ilmu ini (apa
yang ia tulis dalam bukunya, dsb) tidak menisbatkannya kepadaku".

Secara global, hendaklah seorang Mukmin mencintai kaum Mukminin sebagaimana dia
mencintai dirinya sendiri, begitu pula dia tidak suka sesuatu yang jelek terjadi terhadap
mereka sebagaimana dia tidak suka hal itu terjadi pada dirinya. Jika dia melihat ada
kekurangan dalam masalah agama pada saudaranya se-Islam maka dia berupaya dengan serius
untuk sedapat mungkin memperbaikinya.

Dalam hal ini, sebagian Salaf menyatakan bahwa orang-orang yang mencintai saudaranya
karena Allah, mereka akan memandang dengan Nur Allah, mereka amat prihatin terhadap
kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat, mencerca perbuatan
tersebut dan berupaya merubahnya melalui nasihat, menyayangkan bila raga mereka dibakar
oleh api neraka.

Seorang Mukmin tidak dikatakan sebagai sebenar-benar Mukmin hingga dia rela bila orang lain
mendapatkan sesuatu yang baik sebagaimana dia rela hal itu dia dapatkan juga, dan tidak lah

http://orido.wordpress.com 48
Hadith of the Day

dia dikatakan sebagai Mukmin bila melihat kelebihan yang ada pada orang lain melebihi dirinya
kemudian dia bercita-cita ingin mendapatkan kelebihan itu pula namun bila kelebihan tersebut
dalam masalah yang bersifat keagamaan maka hal itu adalah baik sebab Nabi Shallallahu 'alaihi
wasallam juga pernah bercita-cita mendapatkan kedudukan yang dicapai melalui mati syahid.

Karenanya, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah boleh mendengki kecuali
terhadap dua spesifikasi: seorang yang dikarunia oleh Allah dengan harta, lalu dia infaqkan
harta tersebut sepanjang siang dan malam; dan seorang yang dikaruniai oleh Allah dengan Al-
Qur'an lalu dia membacanya (dengan mentadabburinya) sepanjang malam dan siang".

Dalam hadits yang lain dijelaskan juga bahwa orang yang melihat saudaranya menafkahkan
hartanya di jalan ketaatan, kemudian dia berkata pada dirinya: "andaikan saya memiliki harta
seperti itu niscaya akan saya lakukan begini dan begitu (di jalan ketaatan)", maka orang
tersebut mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memiliki harta dan menafkahkan
hartanya tersebut di jalan ketaatan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku dalam masalah duniawi
dan tidak baik bercita-cita seperti itu (lihat Q.,s. al-Qashash: 79-80).

Yang jelas, hendaknya seorang Mukmin bersedih bila dia tidak dapat melakukan dan
mendapatkan kelebihan dalam hal yang bersifat keagamaan, oleh karena itu diperintahkan
kepadanya dalam hal ini untuk memandang kepada orang yang lebih dari dirinya dan berlomba-
lomba untuk mendapatkannya dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada padanya.
Allah berfirman: "…dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba". (Q.,s.
83/al-Muthaffifiin: 26). Dia tidak boleh membenci siapapun yang menyamainya dalam hal ini
bahkan amat senang bila semua orang berlomba-lomba di dalamnya dan mengajak orang
kepada hal itu.

Inilah tingkatan yang sempurna dalam memberi nashihat kepada kaum Muslimin. Al-Fudhail bin
'Ayadh berkata: "jika kamu ingin agar orang lain sepertimu maka kamu dianggap belum
melaksanakan nasihat karena Tuhanmu, bagaimana tidak? Sebab (dengan begitu berarti) anda
ingin agar kondisi mereka di bawah anda". Disini al-Fudhail mengisyaratkan bahwa memberi
nasihat kepada mereka artinya dia ingin agar mereka melebihi dirinya.

Dan inilah kedudukan dan tingkat yang tinggi dalam memberikan nasihat namun hal ini bukan
merupakan suatu kewajiban. Sebenarnya yang diperintahkan oleh syara' adalah keinginannya
agar mereka sama seperti dirinya, meskipun demikian bila seseorang melebihi dirinya dalam
masalah yang bersifat keagamaan maka dia mesti berusaha untuk mendapatkannya dan
bersedih atas ketidak maksimalannya di dalamnya. Hal semacam ini bukan dikategorikan
sebagai hasad (dengki) atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka akan tetapi dalam
rangka berlomba-lomba dengan mereka dalam kebaikan.

Bila seorang Mukmin merasa bahwa dirinya masih belum maksimal dalam menggapai kedudukan
yang tinggi dalam masalah yang bersifat keagamaan, maka dia akan mendapatkan dua
keuntungan: Pertama , dia akan berupaya untuk mendapatkan kedudukan tersebut dan ingin
terus meningkatkannya. Kedua, dia selalu melihat dirinya masih memiliki kekurangan; hal ini
berimplikasi kepada sikap ingin agar kaum Mukminin lebih baik dari dirinya karena dia tidak
rela kondisi mereka sama seperti dirinya tersebut sebagaimana ketidakrelaannya dengan apa
yang terjadi terhadap dirinya bahkan dia akan berusaha memperbaikinya.

Muhammad bin Waasi' berkata kepada anaknya: " mudah-mudahan Allah tidak memperbanyak di
kalangan kaum Muslimin orang seperti bapakmu ini". Dengan demikian, bilamana seseorang
tidak rela terhadap dirinya maka bagaimana mungkin dia menginginkan kaum Muslimin sama
kondisinya seperti dirinya dan memberikan nasihat kepada mereka? Bahkan selayaknyalah dia
menginginkan agar kondisi mereka lebih baik dari dirinya dan ingin agar kondisi dirinya selalu
lebih baik dari kondisi yang tengah dialaminya.

http://orido.wordpress.com 49
Hadith of the Day

Intisari Hadits

• Hendaknya seorang Mukmin mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya


sendiri, begitu pula dia tidak suka bila saudaranya mendapatkan sesuatu yang tidak
baik sebagaimana dia tidak suka hal itu terjadi pada dirinya.
• Syara' memerintahkan agar seorang Mukmin selalu menginginkan saudaranya
mendapatkan kelebihan yang sama seperti yang Allah anugerahkan kepadanya, namun
adalah merupakan tingkatan memberi nasihat yang tinggi bila dia ingin agar saudaranya
itu melebihi dirinya dalam hal tersebut.
• Berlomba-lomba dalam ketaatan dan kebaikan bukan termasuk melampaui batas dan
hal yang dilarang bahkan dianjurkan.
• Menceritakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dalam rangka
bersyukur adalah dibolehkan. Wallaahu a'lam

http://orido.wordpress.com 50