LAPORAN KEGIATAN Achievement Motivation Training (AMT

)

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

MAJLIS TA’LIM
SMA NEGERI 2 MAGETAN
Jl. Tripandita 02 Magetan Telp./Fax.(0351)895317

Tahun 2008 / 2009

kami anggota Majlis Ta’lim SMA Negeri 2 Magetan Insya Allah akan mengadakan kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) sebagai motivasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Magetan. . Oleh karena itu.. maka bangsa tersebut dapat dikatakan rusak dan tidak berhasil. ibadah. dan kepribadian Nabi Muhammad Saw. Generasi muda merupakan pilar kejayaan suatu bangsa yang melanjutkan cita-cita bangsanya tersebut. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Saw. buruk akhlaknya. berkepribadian yang luhur yang berguna untuk masyarakat. kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mencontoh dan meneladani perilaku. maka bangsa tersebut dapat dikatakan sukses dan berhasil. Jika pemudanya lebih kreatif.. Tripandita 02 Magetan Telp.ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MAJLIS TA’LIM SMA NEGERI 2 MAGETAN Jl. sebagai fasilitas untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT yang meneladani sifat Nabi Muhammad Saw.(0351)895317 LAPORAN KEGIATAN Achievement Motivation Training (AMT) MUQODDIMAH Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan serta taufiq dan hidayah-Nya. berakhlak mulia. Sholawat serta salam semoga tetap tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sholallahu ‘alaihi wassalam dan ahlu bait beliau serta para sahabat yang menemani beliau menyampaikan risalah Islam. taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. malas dan hanya membanggakan orang tuanya yang berhasil dan menghandalkan bangsanya yang berhasil serta tidak bermanfaat untuk orang lain. sehingga sampai ke pangkuan kita semua. Allah berfirman dalam QS: Muhammad ayat 33: Hai orang-orang yang beriman. Tetapi jika generasi mudanya rusak. agama yang hak untuk seluruh alam./Fax.

e. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. II. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. susunannya sebagaimana terlampir (lampiran 1). Program kerja Majlis Ta’lim SMA Negeri 2 Magetan tahun 2008/2009.I. d. c. DASAR ACUAN a. Program kerja Organisasi Siswa Intra Sekolah(OSIS) SMA Negeri 2 Magetan tahun 2008/2009. ikutilah aku. TUJUAN a. Hasil rapat anggota Ta’lim SMA Negeri 2 Magetan Kamis. Sebagai dakwah Islamiyah. TEMA “BE AN AMAZING YOUTH MOSLEM FOR SUCCESS TOMORROW” JENIS KEGIATAN Achievement Motivation Training (AMT) IV. f. . SASARAN KEGIATAN Siswa-siswi SMA Negeri 2 Magetan VI. Meningkatkan kualitas moral generasi muda. b. Meneladani sifat. Meningkatkan rasa ukhuwah dan solidaritas terhadap sesama. perilaku dan kepribadian Rosululloh Saw. QS:Ali ‘Imran ayat 102: Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya. e. QS:Ali ‘Imran ayat 31: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. KEPANITIAAN Kepanitiaan yaitu anggota Majlis Ta’lim SMa Negeri 2 Magetan yang telah disepakati dalam rapat. Memberikan motivasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Magetan. 05 Februari 2009." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. III. d. c. b. V.

30 : Lab.Sarjo. 9.VII.30 08.10-15. WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN Hari Tanggal Waktu Tempat : Minggu : 09 Maret 2009 : 07.00-09.45 08. 1.15-12.30 s/d 15.. Waktu 07.Pembina Majlis Ta’lim (Dul Sai’ien. 1.M. 6.30 Motivasi Training dan Out Bond ISHOMA Training dan Out Bond Penutup VIII.30-08.) Bp. S. 3. IX.30-08.Ag. Kimia SMA Negeri 2 Magetan No. 4.00 09.Perwakilan Kepala SMA Negeri 2 Magetan (Isran. 7.Pd.S.15-12.15-15.15 15. 8.082.30 13.15 Kegiatan Persiapan Pembukaan Tilawah Petugas Panitia dan Peserta Eko Nugroho Sarkam 1. PESERTA Peserta kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) seluruh anggota Majlis Ta’lim dan siswa-siwi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai berikut: Peserta Jumlah Undangan 5 Pembina 3 Trainer 2 Perwakilan Kepala Sekolah 1 Kelas X 13 Kelas XI 20 Kelas XII 19 Total 63 Dengan rincian sebagaimana terlampir (lampiran 2).15 10. 2.00.00.20 11.Ketua Panitia (Tito Eka Damara) 3.45-09. 09.Pd I. dengan rincian sebagaimana tertera pada lampiran (lampiran 2).Ahmad Fauzi Ichsan Panitia dan Peserta Akhiy Aris Panitia Sambutan 5.15-10. . ALOKASI DANA Rencana pendanaan kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) membutuhkan anggaran dana sbesar Rp. Ust.) 4.

NIP. PENUTUP Demikian LAPORAN kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) yang kami buat seperti adanya serta diajukan sebagai pertimbangan. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. beriman dan bertaqwa. kami sampaikan jazakallah khoiron katsiron. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. kritik dan kerja samanya yang baik. Firman Allah SWT dalam QS: Ali ‘Imran ayat 26-27: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Magetan. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191].6801 Pembina Majlis Ta’lim Mengetahui Kepala SMA Negeri 2 Magetan Drs.131 900 964 Yuli Purwanto. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.6814 Wakasek kesiswaan Sistriana Octavivi NIS." Atas perhatian . Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).Marlianus NIP.030 127 440 . Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.S. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.X.Ag.Musriono. bantuan masukan.Pd. 13 Maret 2009 Sekretaris Ketua Panitia Tito Eka Damara NIS.510 137 587 H. sehiangga kita selalu ingat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. saran. NIP.S. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam.

S.Ag. (X7) : Eko Nugroho (XI IA 4) Frendy Wardana (XI IA 1) Afif Fachrurozi (X6) Pradita Nur Saputri (XI IA 3) Ita Puspitasari (X7) : Lukman Hakim (XI IA 3) Afrizal (XI IA 3) Devy Setyana (XI IA 1) Amalia Dyah Arlita (XI IA 1) Novi Widiani (X1) Indah Fiki A.Ag. Dul Sai’ien. S.Musriono.Firqidianto (XI IA 1) Rini Setyowati (XI IA 3) : Sistriana Octavivi (XI IA 1) Aldita Anisa S. : Drs. (X2) : M.S.Pd. P.Pd.S.Pd I.(0351)895317 SUSUNAN PANITIA KEGIATAN Achievement Motivation Training (AMT) Pengawas Penanggung jawab Pembina Ketua Panitia Wakil Ketua Koordinator Sekretaris Bendahara Sie Kegiatan : H. (X5) Sie Konsumsi Sie Perlengkapan Sie Dokumentasi . (X3) : Andy Pradipta (XI IA 1) Danang (X8) Vicky Dwi H. Tri Huda Munawaroh. : Tito Eka Damara (XI IS 3) : Aris Wahyu B./Fax.Marlianus Isran. (X7) Sandi (X3) : Yosi Firmansyah (XI IA 2) Agus Suwito (XI IA 2) Alfian Nurrohman (X2) Dian Agustina (XI IA 2) Riki W. (X7) : Tri Winarsih (XI IA 3) Rita Riati (X8) Arina Tri D.S. Tripandita 02 Magetan Telp.Lampiran 1 ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MAJLIS TA’LIM SMA NEGERI 2 MAGETAN Jl. : Yuli Purwanto.M.

6801 . Nurhadi (XI IA 4) (X5) (XI IA 3) (X8) (XI IA 4) (XI IA 3) (XI IA 3) (X1) (X4) (XI IA 2) (XI IA 4) (XI IA 2) (XI IS 1) (X3) Sie Dekorasi Pembantu Umum Ketua Panitia Sekretaris Tito Eka Damara NIS. : Sumiati Nurul Hidayati : Dwi Rudiyanto Rosyida Adi K.Rustini Lutfiana Dewi Sie Publikasi Sie Humas : Ariffani Setya Rohim Survival : Sarkam Hendra Dwi Cancerio Tutik Rinta Emi Hanif R.6814 Sistriana Octavivi NIS.

c. M. b.Sarjo. a. S. c. Tripandita 02 Magetan Telp.Pd I. D. Evi Arumi Aderia Meisinta P. C. E.E. e.Ag. Satria Prahdana Afif Fachrurozi Kelas XII IA3 XI IA1 XI IA3 XII IA1 XI IA3 XI IS3 XI IA3 XI IA1 XI IA4 XII IA4 XII IA3 X6 No. c. Kadari (Team Nasyid SMA N 1 Sukomoro) Setia Handoko (Team Nasyid SMA N 1 Sukomoro) Nur Hidayat (Team Nasyid SMA N 1 Sukomoro) Siswa SMA N 2 Magetan No. Ahmad Fauzi Ichsan Akhiy Aris B. S. Ust.Pd.Ag. (Team Nasyid SMA N 1 Sukomoro) Sam. Pembina a. S. Dul Sai’ien./Fax. Rini Susilowati Sumiati Rita Riati Eviani Eviana Rachmania A. Kelas XII IA1 XI IA3 XI IA2 X8 XII IA1 XII IA4 XII IA4 X3 X1 XII IA4 XII IA1 X5 . S.Ag. b. Trainer Bp. Perwakilan Kepala Sekolah a. a. d. Nama Hery Cahyono M. Tri Huda Munawaro.(0351)895317 Daftar Peserta Kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) A. Firqidianto Ariffani Setya Rohim M. Yuli Purwanto. b. Nama Isna Mustika S.Wahyu Hendra Dwi Cancerio Tito Eka Damara Faris Antoni Frendi W. Rinta Emi A. Isran. Roch Galih S.Lampiran 2 ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MAJLIS TA’LIM SMA NEGERI 2 MAGETAN Jl. Undangan Achmad Javan (Alumni SMA N 2 Magetan 2007) Hamdani H. Reny Widya W. Sarkam Yoga Arief W.

Ita Puspitasari Ranti Lestari X5 X5 XI IA3 XII IA4 XII IA3 XI IA4 XI IA3 XI IA2 XI IA1 XI IA3 XII IA3 X5 XI IA3 X7 X7 X7 XII IA3 Dita Hani R. P.6801 . Latib Mustofa Frischa N. Hidayat Sandi Minanto Eko Nugroho Afrizal Dwi Rudiyanto Amalia Dyah Arlita Pradita Nur Saputri Dyah R. Wahyu Setyaningrum Putri Demi Aridi Rena Sasmi Ririn Susanti Tri Winarsih Tri Utami Riyananta K. S.Vicky Dwi H.6814 Sistriana Octavivi NIS. Rustini Sistriana Octavivi Alifa Arwanashri Devy Setyana XII IA4 XII IA4 XII IA4 XII IA1 XII IA3 XI IA3 XII IA4 X5 XI IA4 XI IA1 X5 XI IA1 Ketua Panitia Sekretaris Tito Eka Damara NIS. Lutfiana Dewi Tutik Susanti Aldita Anisa Arina Tri D.

Iuran anggota d. Konsumsi b.00.000.000. : Rp. Administrasi e.Pd.082.000. Apbs Kesiswaan Jumlah B.00.6814 Wakasek kesiswaan Sistriana Octavivi NIS.00. Magetan. Infaq c. 400. : Rp.000.000. 30.030 127 440 .000. : Rp. 1.Lampiran 3 ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MAJLIS TA’LIM SMA NEGERI 2 MAGETAN Jl.00.00. NIP. Trainer 2 Orang d. 40. 600.000.082.000.510 137 587 H. 30. 1. Lain-lain Jumlah Ketua Panitia : Rp.00.6801 Pembina Majlis Ta’lim Drs. Tripandita 02 Magetan Telp.000. Perlengkapan g. PENGELUARAN a./Fax. 300. PEMASUKAN a.S. : Rp. 17.Ag.(0351)895317 ALOKASI DANA Achievement Motivation Training (AMT) A.00.S.00. NIP. : Rp.Musriono. 50. Dokumentasi c.00.131 900 964 Mengetahui Kepala SMA Negeri 2 Magetan Yuli Purwanto.00. Stiker f. : Rp.000.00.13 Maret 2009 Sekretaris Tito Eka Damara NIS. : Rp.000.000.Marlianus NIP. 470.000. : Rp 152.00.00. : Rp. kas Majlis Ta’lim b. : Rp. : Rp. 75. : Rp.

Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan D. (0287) 472828 Wero Gombong 54416 LAPORAN KEGIATAN REORGANISASI PENGURUS OSIS SMK NEGERI 1 GOMBONG MASA BHAKTI TAHUN 2009/2010 KE 2010/2011 A. DASAR KEGIATAN 1. 2. tetapi juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. B. inofatif dan penuh dengan kegiatan. RAPAT KELAS Rapat kelas bertujuan untuk memilih 2 orang wakil dari masing-masing kelas yang akan mewakili kelasnya dalam pembentukan pengurus OSIS dan rapat-rapat OSIS selanjutnya. Kaderisasi personil pengurus OSIS 5.kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya. Rapat Kerja OSIS tanggal 17 Oktober 2008 C. RAPAT PERWAKILAN KELAS Rapat perwakilan kelas untuk memilih dan mengajukan calon pengurus OSIS. sekretaris 1. Wilis No. Meningkatkan kreativitas pengurus OSIS 4. karena mereka tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan dan kecakapan. TUJUAN 1. ketua 1. Pancasila sila ke-4 2. rasa tanggung jawab yang besar. maka digunakanlah suatu mekanisme pemilihan pemimpin yang demokratis dan legitimit sehingga dapat diterima oleh semua anggotanya. bendahara 1 dan bendahara 2. PEMUNGUTAN SUARA Pemungutan suara dilakukan oleh seluruh anggota OSIS SMK Negeri 1 Gombong yang digunakan untuk menentukan posisi ketua umum. Petunjuk teknis dan tata cara pemungutan suara dibuat dan disepakati bersama oleh Majelis . 3. PENDAHULUAN Untuk melahirkan seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi. tidaklah mudah. Menyalurkan minat siswa untuk berorganisasi 3. membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengurus OSIS lama / periode 2007 / 2008. Untuk menghasilkan pemimpin yeng sesuai dengan harapan tersebut di atas. UUD 1945 pasal 28 3. dapat menjadi panutan dan mengayomi terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Demikian juga dengan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMK Negeri 1 Gombong yang pada bulan ini telah habis masa jabatannya dan harus diganti dengan kepengurusan yang baru . sekretaris umum. Melatih siswa untuk berorganisassi 2. ketua 2. sekretaris 2. kreatif.ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) SMK NEGERI 1 GOMBONG Jl. Dengan momentum ini diharapkan akan lahir kader-kader pengurus OSIS yang berpotensi dan mampu membawa OSIS SMK Negeri 1 Gombong ke arah yang lebih baik. TEKNIK PELAKSANAAN 1.pengurus ROHIS dan Majelis Perwakilan Kelas periode 2008 / 2009 guna membahas aturan dan tata cara pemilihan. AD /ART OSIS SMK Negeri 1 Gombong 4. mengerti dan cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang timbul. 15 Telp.

Disepakati aturan pemilihan pengurus OSIS c. Wawancara untuk mendapatkan 8 calon yang akan duduk dalam pengurusan harian yang akan dipilih dalam pemungutan suara 4. Melengkapi Berkas Pendaftaran Seleksi Tes Tertulis b. Pelantikan seluruh Pengurus OSIS dan ROHIS baru oleh Kepala Sekolah dan Serah Terima Jabatan . 25-28 Oktober 2008 a. 01 November 2008 a. SEKSI-SEKSI Seksi-seksi dalam Susunan Organisasi OSIS di tunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum OSIS dengan memperhatikan saran dari pengurus harian OSIS lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 5. 04-07 November 2008 a. Rabu – Kamis. 2. Menentukan Wakil Kelas untuk bakal calon kandidat pengurus OSIS. 20 Oktober 2008 a. Jum’at. Senin. Rabu. 4. 29 Oktober 2008 a. 5. Ketua 1. Pengumuman hasil seleksi calon pengurus osis dan rohis 2008/2009. 6. 21 Oktober 2008 a. 22-23 Oktober 2008 a. E. Sabtu. Ketua 2. Selasa-Jumat. Bendahara 1 dan Bendahara 2 8. Sabtu. PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN Untuk mengesahkan kepengurusan yang baru terbentuk di adakan pelantikan pengurus oleh Kepala Sekolah sekaligus diadakan serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. 12. Pelaksana Pemungutan suara dari persiapan sampai dengan hasil akhir dilaksanakan oleh pengurus harian MPK dibantu oleh seksi-seksi yang ditunjuk dari anggota MPK. 24 Oktober 2008 a. 03 November 2008 a. Selasa. Pengisian Formulir Pendaftaran 3. Pengurus harian terpilih membentuk kelengkapan pengurus ROHIS sesuai kebutuhan organisasi. 10. Kamis. Sosialisasi dan Koordinasi hasil musyawarah MPK d. Sekretaris 2. 9. Ketua Umum terpilih dan Pengurus Harian terpilih membentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan Organisasi. Calon Pengurus OSIS (8 orang) berkampanye menyampaikan visi misi dan Program Kerjanya 7. 30 Oktober 2008 a. 11. Jum’at. Pemungutan Suara Untuk memilih Ketua Umum dan susunan Pengurus Harian Dilaksanakn Oleh seluruh anggota OSIS Menurut aturan dan tata cara yang disepakati oleh MPK. b. Terbentuk Pengurus MPK b. Pengurus OSIS dan ROHIS terpilih membentuk program kerja. Sekretaris 1. Persiapan kampanye bagi 8 calon pengurus inti OSIS 2008/2009. 08 November 2008 a. HASIL KEGIATAN 1. Penghitungan Suara untuk memilih Ketua Umum. Sabtu-selasa. Memeriksa dan mengesahkan LPJ Pengurus OSIS dan ROHIS masa bhakti 2007/2008. Sekretaris Umum. 31 Oktober 2008 a.Perwakilan Kelas. Senin.

Kendala yang dialami : a. Buku sekbid badan usaha : program tidak berjalan. Buku sekbid pendahuluan dan bela Negara :baik f. Pelaksanaan Administrasi Keuangan a. Buku sekbid berorganisasi. 33 .Secara umum program kegiatan dapat terlaksana dengan :baik 2. 3. politik dan kepemimpinan :baik h. Buku sekbid pengembangan persepsi.Buku administrasi kegiatan :baik 3.Buku sekbid peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara :baik e. Buku sekbid kemakmuran mushola :baik m.LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN OSIS DAN ROHIS SMK N 1 GOMBONG MASA BHAKTI TAHUN 2007 /2008 1.Buku agenda surat masuk :Baik b. Buku sekbid buletin dakwah :kura ng l. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan a. B. Kurangnya kesadaran anggota 2. terlaksana 30 program dan tidak terlaksana 3 program. Pelaksanaan Progran Kegiatan Dari 33 program kegiatan yang ada pada buku program kegiatan. apresiasi dan daya kreasi :baik k.Buku kas harian OSIS :kura ng b.Nilai dari seluruh laporan pertanggungjawabanJumlah program terlaksana x 100% = … Jumlah program kerja 30 x 100 % = 90. Buku sekbid kegiatan ROHIS :baik n. Program kurang terencana c. Kurang koordinasi b. Buku sekbid pembentukan kepribadian & budi pekerti luhur :baik g.Buku kas harian Rohis :baik 4. dan C.91 % dengan predikat A ( Amat Baik). pendidikan. dapat disimpulkan bahwa : 1.Buku agenda surat keluar :Baik c. Penilaian Dari hasil pemeriksaan A. Buku sekbid keterampilan dan kewirausahaan :kurang i.Buku kas harian ROHIS :baik 5.Buku kas harian OSIS :kura ng 4.Buku sekbid ketaqwaan terhadap Tuhan YME :kurang d. Buku sekbid kesegaran jasmani dan daya kreasi :baik j.

PENUTUP Demikian Laporan Agenda Kegiatan Reorganisasi Pengurus OSIS SMK Negeri 1 Gombong periode 2007 / 2008 ke 2008 / 2009 dengan harapan akan lahir kader-kader pemimpin yang berdedikasi tinggi. kreatif. berbudi pekerti luhur yang pada gilirannya akan membawa OSIS SMK Negeri 1 Gombong ke arah yang lebih baik. F.Penuh dengan kegiatan yang bermanfaat dan maju.Pandai-pandailah mengatur waktu tugas dan kewajiban sebagai siswa sekolah dan sebagai pengurus OSIS atau ROHIS. 2.Amin… yaa robbal ‘aalamiiin. Saran – Saran 1. 3.Kuatkan kerjasama agar program kerja yang terencana dapat berjalan degan baik. terampil. inovatif. 07 November 2008 Sekertaris Tohari NIS 1727 Ketua MPK Sigit Kadarisman NIS 1683 .5. jujur.Untuk pengurus osis baru masa bhakti 2008/2009 sebaiknya jangan menunda-nunda tugas dan kewajibannya. Gombong .