Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 4 Nama : Grace Goh Ming Chi

No. Kad Pengenalan : 901003-13-6658 Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tajuk : Pendidikan Moral : 11.7.2011 : 0800-0900 (1 jam) : 4 Harmoni : 20 orang (2 lelaki dan 18 perempuan) : Unit 20 Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat (Rujuk: Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 4) Bidang Pembelajaran : BP4 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Nilai Nilai Sampingan : 4.3 Nilai Peka Terhadap Isu Alam Sekitar : Kebersihan dan Keindahan Persekitaran, Menyayangi Alam Sekitar, Kesederhanaan.

Kandungan Akademik: Keceriaan persekitaran melalui pemuafakatan. Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama, Penglibatan diri dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan setempat. Pendekatan: Penjelasan nilai, pembelajaran kooperatif dan interpersonal. Teknik: Perbincangan, Soal jawab Bahan Bantu Belajar: gambar & video (Pencemaran), petikan teks Pendidikan Moral Tahun 4 (m/s 85 &86), grafik, powerpoint

Hasil Pembelajaran Afektik Moral: Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat: i. ii. Bersikap prihatin terhadap masalah alam sekitar. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian.

Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat: i. ii. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan.

Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat: i. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar.

Hasil Pembelajaran KBKK: i. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang sebad dan kesan serta langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar.

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

KBKK Pengalaman

BBM

Catatan

Set induksi (5 minit)

1. Guru menunjukkan gambar kawasan yang kotor dan bersampah. 2. Guru bersoal jawab dengan murid perihal gambar tersebut. 3. Guru mengaitkannya dengan isi kandungan pelajaran ini. a. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. Apakah yang sepatutnya tidak ada dalam gambar ini? c. Mengapakah sampah ini berselerak di merata-rata tempat? d. Apakah perasaan anda terhadap alam sekitar seperti gambar tersebut?

Gambar

Hasil Pebelajaran:

sedia ada murid. (Pencemaran) i. Bersikap prihatin terhadap Menjana idea. masalah alam sekitar.

a. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. Betulkah tindakan perempuan tersebut? c. Di manakah sampah ini patut dibuang? Pemahaman teks Grafik Pemikiran kreatif dan kritis. Kooperatif Perbincangan

Langkah 1 Powerpoint (15 minit) (petikan buku teks)

1. Murid dikehendaki membaca teks utama pada powerpoint. 2. Guru membimbing murid

Powerpoint

Hasil Pembelajaran: i. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. ii. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan.

Grafik-grafik yang disediakan (rujuk kepada lampiran): a) sebab alam sekitar tercemar. b) kesan pencemaran terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan. c) langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran.

memahami kandungan teks tersebut. 3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 4. Murid dikehendaki mengisi grafik yang disediakan oleh guru pada papan tulis.

Langkah 2 (10 minit)

1. Guru menyediakan 1 botol plastik yang berisi dengan air jernih. 2. Botol berisi air jernih itu dianggap sebagai air sungai. 3. Guru memasukkan dakwat hitam ke dalam air botol. a. Bolehkah air ini diminum? Mengapa? b. Apakah akan terjadi jika bahan buangan dimasukkan ke dalamnya? c. Sekarang, bolehkah air ini diminum? Mengapa? 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan air botol tersebut.

Permikiran kreatif dan kritis.

1 botol plastik berisi air jernih.

Hasil Pembelajaran: i. Menerangkan sebab alam

Gambar (Pencemaran)

sekitar tercemar.

1. Guru tayangkan satu gambar dan bersoal jawab dengan murid.

a. Apakah yang anda lihat daripada gambar tersebut? b. Mahukah anda makan ikan-ikan yang telah dicemarkan?

Langkah 3 a. Apakah yang anda teliti (15 minit) daripada video yang ditayangkan ini? b. Siapakah sebenarnya yang mencemarkan alam sekitar? c. Dapatkah kita mengelakkan pencemaran berlaku?

1. Guru tayangkan satu video yang berkaitan tentang pencemaran.

Permikiran kreatif dan kritis

Video

Hasil

(Pencemaran) Pembelajaran: i. Tidak melibatkan Kad Manila (Lukisan murid) diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar.

2. Murid dikehendaki mengambil Menghubungkait perhatian terhadap video tersebut. 3. Guru bersoal jawab tentang kandungan video tersebut. Kooperatif nilai

1. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad manila. 2. Murid dikehendaki melukis pemandangan yang ringkas atas kad manila tersebut dan dipamerkan pada papan tulis. a. Apakah perasaan kamu melihat lukisan pemandangan masingmasing dikotorkan? b. Adakah kamu suka pemandangan yang sebegini? Mengapa? 3. Guru menyuruh murid melekatkan hasil buangan ke atas lukisan kumpulan lain. 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil tindakan mereka.

ii. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian.

a. Apakah langkah-langkah yang haruslah diambil untuk memastikan alam sekitar tidak tercemar?

1. Guru meminta murid mengalihkan hasil buangan yang dilekat pada lukisan permandangan masingmasing. 2. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai moral. Menjana Idea. Interpersonal

Langkah 4 (10 minit)

1. Guru mengagihkan gambargambar Ibu Alam yang bermuka sedih atau sakit kepada setiap murid. a. Kenapa Ibu Alam bermuka sedih? 2. Guru meminta murid menuliskan perkataan yang ingin mengucap terhadap Ibu Contoh: Minta maaf Ibu Alam. Saya berjanji akan menjaga kebersihan alam sekitar. Alam tersebut. 3. Hasil kerja tersebut akan dipaparkan di sudut Pendidikan Moral pada papan notis.

Gambargambar Ibu Alam

Hasil Pembelajaran: I. Bersikap prihatin terhadap masalah sekitar. alam

Penutup (5 minit)

Slogan: Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat!

1. Guru membimbing muridmurid membaca slogan yang berkaitan secara bersamasama.

Menghubungkait nilai

Powerpoint

I. Mengamalkan cara hidup yang bersih kehidupan seharian. dalam

Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

Lampiran: Set Induksi: gambar- gambaran berkaitan pencemaran

Langkah 1: Grafik di papan tulis (a) Sebab alam sekitar tercemar

Sebab alam sekitar tercemar

Tindakan manusia

Faktor semula jadi

pembakaran terbuka, pembuangan sampah tidak teratur, asap daripada kilang


(b) Kesan-kesan pencemaran

kebakaran hutan, hakisan dan tanah runtuh

Kesan Pencemaran

Manusia

Haiwan

Tumbuhan

penyakit merebak, kematian

kehilangan tempat tinggal, kehilangan makanan, pupus

tidak dapat tumbuh dengan sihat, tidak dapat ait bersih, pupus

(c) Langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran

Mengitar semula

Menggunakan semula barang terpakai

Langkahlangkah mengelakkan masalah pencemaran

Memulihara alam

Mengurangkan aktiviti yang mencemarkan alam

Pembangunan yang mesra alam

Langkah 2: (a) satu botol air jernih & dakwat hitam (b) gambar pencemaran

Langkah 3: Video pencemaran

Langkah 4: Kad Ibu Alam bermuka sedih