Anda di halaman 1dari 4

99 Nama Allah SWT Asmaul Husna

Di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT disebut juga dengan nama-nama sebutan yang berjumlah 99 nama yang masing-masing memiliki arti definisi / pengertian yang bersifat baik, agung dan bagus. Secara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah sembilanpuluhsembilan nama baik Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 : "Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan". Berikut ini adalah 99 nama Allah SWT beserta ertinya : 1. Ar-Rahman (Ar Rahman) ertinya Yang Maha Pemurah 2. Ar-Rahim (Ar Rahim) ertinya Yang Maha Mengasihi 3. Al-Malik (Al Malik) ertinya Yang Maha Menguasai / Maharaja Teragung 4. Al-Quddus (Al Quddus) ertinya Yang Maha Suci 5. Al-Salam (Al Salam) ertinya Yang Maha Selamat Sejahtera 6. Al-Mu'min (Al Mukmin) ertinya Yang Maha Melimpahkan Keamanan 7. Al-Muhaimin (Al Muhaimin) ertinya Yang Maha Pengawal serta Pengawas 8. Al-Aziz (Al Aziz) ertinya Yang Maha Berkuasa 9. Al-Jabbar (Al Jabbar) ertinya Yang Maha Kuat Yang Menundukkan Segalanya 10. Al-Mutakabbir (Al Mutakabbir) ertinya Yang Melengkapi Segala kebesaranNya 11. Al-Khaliq (Al Khaliq) ertinya Yang Maha Pencipta 12. Al-Bari (Al Bari) ertinya Yang Maha Menjadikan 13. Al-Musawwir (Al Musawwir) ertinya Yang Maha Pembentuk 14. Al-Ghaffar (Al Ghaffar) ertinya Yang Maha Pengampun 15. Al-Qahhar (Al Qahhar) ertinya Yang Maha Perkasa 16. Al-Wahhab (Al Wahhab) ertinya Yang Maha Penganugerah 17. Al-Razzaq (Al Razzaq) ertinya Yang Maha Pemberi Rezeki 18. Al-Fattah (Al Fattah) ertinya Yang Maha Pembuka 19. Al-'Alim (Al Alim) ertinya Yang Maha Mengetahui 20. Al-Qabidh (Al Qabidh) ertinya Yang Maha Pengekang 21. Al-Basit (Al Basit) ertinya Yang Maha Melimpah Nikmat 22. Al-Khafidh (Al Khafidh) ertinya Yang Maha Perendah / Pengurang

23. Ar-Rafi' (Ar Rafik) ertinya Yang Maha Peninggi 24. Al-Mu'izz (Al Mu'izz) ertinya Yang Maha Menghormati / Memuliakan 25. Al-Muzill (Al Muzill) ertinya Yang Maha Menghina 26. As-Sami' (As Sami) ertinya Yang Maha Mendengar 27. Al-Basir (Al Basir) ertinya Yang Maha Melihat 28. Al-Hakam (Al Hakam) ertinya Yang Maha Mengadili 29. Al-'Adl (Al Adil) ertinya Yang Maha Adil 30. Al-Latif (Al Latif) ertinya Yang Maha Lembut serta Halus 31. Al-Khabir (Al Khabir) ertinya Yang Maha Mengetahui 32. Al-Halim (Al Halim) ertinya Yang Maha Penyabar 33. Al-'Azim (Al Azim) ertinya Yang Maha Agung 34. Al-Ghafur (Al Ghafur) ertinya Yang Maha Pengampun 35. Asy-Syakur (Asy Syakur) ertinya Yang Maha Bersyukur 36. Al-'Aliy (Al Ali) ertinya Yang Maha Tinggi serta Mulia 37. Al-Kabir (Al Kabir) ertinya Yang Maha Besar 38. Al-Hafiz (Al Hafiz) ertinya Yang Maha Memelihara 39. Al-Muqit (Al Muqit) ertinya Yang Maha Menjaga 40. Al-Hasib (Al Hasib) ertinya Yang Maha Penghitung 41. Al-Jalil (Al Jalil) ertinya Yang Maha Besar serta Mulia 42. Al-Karim (Al Karim) ertinya Yang Maha Pemurah 43. Ar-Raqib (Ar Raqib) ertinya Yang Maha Waspada 44. Al-Mujib (Al Mujib) ertinya Yang Maha Pengkabul 45. Al-Wasi' (Al Wasik) ertinya Yang Maha Luas 46. Al-Hakim (Al Hakim) ertinya Yang Maha Bijaksana 47. Al-Wadud (Al Wadud) Artinya Yang Maha Penyayang 48. Al-Majid (Al Majid) ertinya Yang Maha Mulia 49. Al-Ba'ith (Al Baith) ertinya Yang Maha Membangkitkan Semula 50. Asy-Syahid (Asy Syahid) ertinya Yang Maha Menyaksikan 51. Al-Haqq (Al Haqq) ertinya Yang Maha Benar 52. Al-Wakil (Al Wakil) ertinya Yang Maha Pentadbir 53. Al-Qawiy (Al Qawiy) ertinya Yang Maha Kuat 54. Al-Matin (Al Matin) ertinya Yang Maha Teguh 55. Al-Waliy (Al Waliy) ertinya Yang Maha Melindungi 56. Al-Hamid (Al Hamid) ertinya Yang Maha Terpuji 57. Al-Muhsi (Al Muhsi) ertinya Yang Maha Penghitung

58. Al-Mubdi (Al Mubdi) ertinya Yang Maha Pencipta dari Asal 59. Al-Mu'id (Al Muid) ertinya Yang Maha Mengembali dan Memulihkan 60. Al-Muhyi (Al Muhyi) ertinya Yang Maha Menghidupkan 61. Al-Mumit (Al Mumit) ertinya Yang Mematikan 62. Al-Hayy (Al Hayy) ertinya Yang Senantiasa Hidup 63. Al-Qayyum (Al Qayyum) ertinya Yang Hidup serta Berdiri Sendiri 64. Al-Wajid (Al Wajid) ertinya Yang Maha Penemu 65. Al-Majid (Al Majid) ertinya Yang Maha Mulia 66. Al-Wahid (Al Wahid) ertinya Yang Maha Esa 67. Al-Ahad (Al Ahad) ertinya Yang Tunggal 68. As-Samad (As Samad) ertinya Yang Menjadi Tumpuan 69. Al-Qadir (Al Qadir) ertinya Yang Maha Berupaya 70. Al-Muqtadir (Al Muqtadir) ertinya Yang Maha Berkuasa 71. Al-Muqaddim (Al Muqaddim) ertinya Yang Maha Menyegera 72. Al-Mu'akhkhir (Al Muakhir) ertinya Yang Maha Penangguh 73. Al-Awwal (Al Awwal) ertinya Yang Pertama 74. Al-Akhir (Al Akhir) ertinya Yang Akhir 75. Az-Zahir (Az Zahir) ertinya Yang Zahir 76. Al-Batin (Al Batin) ertinya Yang Batin 77. Al-Wali (Al Wali) ertinya Yang Wali / Yang Memerintah 78. Al-Muta'ali (Al Muta Ali) ertinya Yang Maha Tinggi serta Mulia 79. Al-Barr (Al Barr) ertinya Yang banyak membuat kebajikan 80. At-Tawwab (At Tawwab) ertinya Yang Menerima Taubat 81. Al-Muntaqim (Al Muntaqim) ertinya Yang Menghukum Yang Bersalah 82. Al-'Afuw (Al Afuw) ertinya Yang Maha Pengampun 83. Ar-Ra'uf (Ar Rauf) ertinya Yang Maha Pengasih serta Penyayang 84. Malik-ul-Mulk (Malikul Mulk) ertinya Pemilik Kedaulatan Yang Kekal 85. Dzul-Jalal-Wal-Ikram (Dzul Jalal Wal Ikram) ertinya Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan 86. Al-Muqsit (Al Muqsit) ertinya Yang Maha Saksama 87. Al-Jami' (Al Jami) ertinya Yang Maha Pengumpul 88. Al-Ghaniy (Al Ghaniy) ertinya Yang Maha Kaya Dan Lengkap 89. Al-Mughni (Al Mughni) ertinya Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan 90. Al-Mani' (Al Mani) ertinya Yang Maha Pencegah 91. Al-Darr (Al Darr) ertinya Yang Mendatangkan Mudharat 92. Al-Nafi' (Al Nafi) ertinya Yang Memberi Manfaat

93. Al-Nur (Al Nur) ertinya Cahaya 94. Al-Hadi (Al Hadi) ertinya Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk 95. Al-Badi' (Al Badi) ertinya Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya 96. Al-Baqi (Al Baqi) ertinya Yang Maha Kekal 97. Al-Warith (Al Warith) ertinya Yang Maha Mewarisi 98. Ar-Rasyid (Ar Rasyid) ertinya Yang Memimpin Kepada Kebenaran 99. As-Sabur (As Sabur) ertinya Yang Maha Penyabar / Sabar