Anda di halaman 1dari 1

Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan akan menjadi Panitia Cemerlang dalam kalangan panitia di Sekolah Menengah Kebangsaan

Tunku Abdul Rahman menjelang 2013

VISI

Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan akan : 1. Memastikan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti Pendidikan Jasmani dan Kesihatan cemerlang. 2. Mewujudkan pembelajaran yang kondusif dengan memupuk sahsiah dan disiplin pelajar yang terpuji. 3. Membina perhubungan yang telus dan kerjasama yang erat dengan pelajar.

MISI

1. Memastikan pelajar memperolehi pengetahuan dan input optimum berkaitan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 2. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang mendukung penguasaan ilmu dan keterampilan dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. 3. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga yang mendukung pengembangan bidang pendidikan jasmani dan olahraga. 4. Memastikan hubungan baik antara guru, penjaga dan pelajar

MATLAMAT