Anda di halaman 1dari 4

BAND STANDARD

: :

6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak B6D1E3

TAJUK DESKRIPTOR/ EVIDENS Selesaikan.

: :

1. Ada 2 ekor kambing. Kemudian, datang 3 ekor kambing lagi. Berapa ekorkah jumlah kambing semuanya?

2. Berapakah jumlah 3 lebih daripada 5?

3. Tulis ayat matematik untuk mencari jumlah 4 dan 2.

4. Balqis ada 5 batang pensel. Kirana pula ada 4 batang pensel. Berapakah jumlah pensel yang mereka ada?

5. Wafi mempunyai 7 biji guli. Dia membeli 2 biji guli lagi. Berapakah jumlah guli yang dia ada sekarang?

Ali ada I4 biji guli dalam sakunya. Dia memberikan 8 biji guli kepada adiknya. Berapa biji guli yang masih tinggal dalam saku Ali?

6. Ali ada 9 biji guli. Ahmad pula ada 3 biji guli. Berapakah jumlah guli mereka?

2. Anis ada 5 buah buku cerita. Kakaknya pula ada 7 buah

buku cerita. Berapakah jumlah buku cerita yang mereka ada?

3. Tulis ayat matematik untuk mencari jumlah 4 dan 7

4. Balqis ada 5 batang pensel. Ramadhani pula ada 7 batang pensel. Berapakah jumlah pensel yang mereka ada?

5. Mazlan mempunyai 9 keping setem. Dia membeli 7 keping setem lagi. Berapakah jumlah setem yang dia ada sekarang?