Belakang

Keluar

Komsas Tingkatan 2
Puisi Tradisional Sajak Prosa Tradisional Cerpen Drama
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Komsas Tingkatan 2
Puisi Tradisoinal 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) 3 : Pantun Empat Kerat (Agama)
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Komsas Tingkatan 2
Puisi Tradisoinal
4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat alMuhimmah) 5 : Perang Saudara di Pahang 6 : Syair Mendapat Gemala Naga
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Komsas Tingkatan 2
Sajak 1 : Persahabatan 2 : Hari Guru 3 : Burung-burung Pagi 4 : Ketenangan 5 : Sajak Laut 6 : Warkah kepada Generasi
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Komsas Tingkatan 2 Prosa Tradisoinal 1 : Raja Muda 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun 3 : Hikayat Inderaputera 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Komsas Tingkatan 2 Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut 2 : Capa Renget 3 : Dendam 4 : Maaf Kupinta 5 : Gema Sepi Gadis Genius 6 : Warkah daripada Ibu … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Komsas Tingkatan 2 Drama 1 : Hemodialisis 2 : Inflakasta 3 : Di Sini Bakti Bersemadi … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Maksud Rangkap Maksud Seseorang yang tidak mengetahui sesuatu perkara atau tidak mengenali seseorang perlu diam Seseorang perlu peka akan sesuatu isu 1 2 3 Melakukan sesuatu sehingga menyakitkan diri sendiri … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Rangkap 4 5 6 Maksud Mengikut cakap orang secara buta tuli boleh membawa keburukan Kepentingan hati-hati dalam kehidupan Tidak menjaga kesihatan diri akan mudah ditimpa penyakit … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Tema Nasihat kepada masyarakat agar dapat mengatasi segala cabaran dan dugaan dalam hidup Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Persoalan • Perasaan yang mudah tersentuh • Kepentingan untuk menjaga perasaan orang lain • Melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir dahulu • Suka mendengar cakap orang lain tanpa memikirkan akibatnya. • Pengamalan sikap berhati-hati dalam kehidupan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Nilai Hormat Menghormati Nilai Waspada Rasional Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Pengajaran Kita perlulah diam jika tidak mengenali seseorang atau tidak mengetahui sesuatu perkara Kita perlu menjaga hati semua orang agar mereka tidak tersinggung Kita janganlah melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri Kita perlulah berwaspada ketika menilai pendapat orang lain Kita perlulah menjaga kesihatan diri Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Bentuk • Terdiri daripada enam rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama iaitu dua baris • Setiap baris mempunyai tiga hingga enam patah kata • Setiap baris terdiri daripada tujuh hingga tiga belas suku kata Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

diam . giam .Gaharu.Pantun Tradisional 1 : Pantun Dua Kerat (Nasihat) Gaya Bahasa • Sinkope • Asonansi • Perlambangan • Bahasa perbandingan .Mahal demam.Masuk lubuk . murahlah sakit Depan Belakang Menu Keluar . cengal. tak kenal.Tak tahu.

Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Maksud Rangkap Maksud Kehidupan secara bersatu padu perlu diamalkan oleh masyarakat majmuk di Malaysia Walaupun berlainan bangsa dan budaya. rakyat dapat bersatu kerana mengamalkan kehidupan secara muhibah 1 2 3 … Bersambung Gotong-royong merupakan lambang kerjasama dalam segala urusan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Rangkap Maksud 4 Keturunan yang berbeza-beza bukanlah halangan untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu Budaya asal tidak dilupa walaupun berbangga akan budaya nasional 5 Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Tema Perpaduan dan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat secara majmuk Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Persoalan Kepentingan menjalani kehidupan secara muhibah di negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum Perbezaan budaya tidak menghalang perpaduan masyarakat Kepentingan kerjasama sesama ahli masyarakat Kepelbagaian bangsa bukan halangan perpaduan masyarakat Pengekalan budaya bangsa di samping berbangga akan budaya nasional Depan Belakang Menu Keluar .

Rakyat Malaysia yang sering bergotongroyong merupakan tanda kehidupan masyarakat yang bersatu padu Jati diri .Rakyat Malaysia saling menghormati walaupun terdiri daripada berbilang bangsa Kerjasama .Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Nilai Hormat . mereka tidak melupakan kebudayaan bangsa masing-masing Depan Belakang Menu Keluar .Walaupun rakyat Malaysia berbangga akan kebudayaan nasional.

Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Pengajaran Kita perlulah mengamalkan kehidupan secara muhibah Kita perlulah bersatu padu dalam masyarakat Kita janganlah menjadikan perbezaan bangsa sebagai halangan untuk bersatu Kita perlulah bekerjasama dalam semua urusan Kita janganlah melupakan kebudayaan bangsa sendiri Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 2 : Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) Bentuk • Terdiri daripada lima rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama iaitu empat baris • Setiap baris mempunyai tiga hingga lima patah kata • Setiap baris terdiri daripada sembilan hingga empat belas suku kata • Rima akhir pantun ini ialah abab Depan Belakang Menu Keluar .

di akhirat hajat tersebut akan dipenuhi 2 3 Kehidupan di dunia hanyalah sementara. kehidupan di akhirat akan kekal Semua orang melakukan dosa terutama orang yang tidak berilmu Depan Belakang Menu Keluar … Bersambung .Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Maksud Rangka 1 Maksud Jika di dunia seseorang tidak mendapat sesuatu yang dihajati.

Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Rangka Maksud Orang yang tidak sembahyang akan terseksa di alam kubur Pakaian seseorang tidak mencerminkan amalannya Kita tidak boleh mengikut kemahuan diri tetapi perlu mentaati perintah Tuhan 4 5 6 Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Tema Kepentingan amalan agama dalam kehidupan di akhirat kelak Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Persoalan Taat akan perintah agama dapat menjamin kehidupan yang bahagia di kemudian hari Manusia yang jahil tidak tahu akan hukum hakam dalam agama Keperibadian dan tahap keimanan seseorang tidak dilambangkan melalui penampilan fizikal Amalan agama membentuk keperibadian seseorang Ketaatan kepada perintah Tuhan Depan Belakang Menu Keluar .

Yakin bahawa kehendak kita akan ditunaikan di akhirat jika kita beriman • Takwa .Dunia hanya sementara sahaja.Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Nilai • Yakin .Taat akan perintah Tuhan agar tidak diazab di akhirat Depan Belakang Menu Keluar . akhirat kekal abadi • Taat .

Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Pengajaran • Kita perlulah meyakini bahawa Tuhan akan memakbulkan doa kita • Kita perlulah memahami bahawa dunia hanyalah sementara • Kita perlulah belajar supaya menjadi orang yang berilmu • Kita hendaklah menunaikan perintah Allah Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 3 : Pantun Empat Kerat (Agama) Bentuk • Terdiri daripada enam rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama iaitu empat baris • Setiap baris mempunyai tiga hingga enam patah kata • Setiap baris terdiri daripada lapan hingga sebelas suku kata • Rima akhir pantun ini ialah abab dan abac bagi rangkap kelima Depan Belakang Menu Keluar .

Hati juga perlu ikhlas Perlu rajin menuntut ilmu yang bermanfaat Depan Belakang Menu Keluar . hendaklah jujur dan rajin Jangan malas melakukan kerja kebajikan.Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Maksud Rangkap 1 2 3 4 … Bersambung Maksud Ayahanda menasihati anakanda supaya tidak malas dan takut Jika anakanda menjadi raja.

Jangan melanggar perintah Tuhan agar tidak mendapat malu Segala tindakan perlu dilakukan berdasarkan ilmu agar memperoleh kebaikan 5 6 … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Rangkap Maksud Hendaklah selalu mengaji al-Quran.

Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Rangkap Maksud Seseorang yang berilmu akan mendapat faedah yang banyak. masalah rakyat tidak dapat diselesaikan 7 8 Depan Belakang Menu Keluar . Dengan ilmu kita dapat membezakan antara benar dengan salah dan dapat menghukum dengan adil Jika anakanda tidak menguasai ilmu.

Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Tema Nasihat yang ditujukan kepada pemimpin supaya memerintah negara dengan jujur dan ikhlas Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Persoalan • Pemimpin perlu mempunyai keperibadian yang tinggi • Keikhlasan penting ketika memerintah • Ajaran yang betul dan ajaran yang songsang telah diwartakan • Kepentingan ilmu dalam memerintah negara • Kepentingan patuh dalam hukum syarak untuk mengelakkan aib pada diri Depan Belakang Menu Keluar .

Seperti air di dalam gelas .Jernihkan hati hendaklah ikhlas .Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Gaya Bahasa Asonansi Simile Aliterasi Kata ganda Bahasa Arab .Jika sebarang-barang diramu .Jika sebarang-barang .Had syarak jangan dilalu diramu Depan Belakang Menu Keluar .

Ikhlas sangat penting ketika melakukan sesuatu pekerjaan .Jika menjadi ketua hendaklah rajin .Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Nilai Rajin Ikhlas Adil .Hukuman yang adil sangat penting dalam pemerintahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Pengajaran • Kita perlulah rajin terutamanya jika menjadi pemerintah • Kita perlulah ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan • Kita hendaklah adil ketika menjatuhi hukuman Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 4 : Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) Bentuk • Terdiri daripada lapan rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama iaitu empat baris • Setiap baris mempunyai tiga hingga enam patah kata • Setiap baris terdiri daripada lapan hingga tiga belas suku kata • Rima akhir syair ini ialah aaaa Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Maksud Rangkap 1 Maksud Kisah perang yang diringkaskan 2 Bendahara Tun Tahir memangku jawatan pemerintah negeri Seorang lagi anak raja bernama Encik Engku Ahmad iaitu anak lelaki kedua raja yang tua. Semua anak baginda berjumlah lima orang baik belaka Depan Belakang Menu Keluar 3 … Bersambung .

Encik Engku Ahmad tiba di kampung Gelam dan menginap di dalam kota Encik Engku Ahmad tinggal bersama-sama Tengku Jaafar iaitu anak Sultan yang menjadi rakannya 5 6 … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Rangkap 4 Maksud Encik Engku Ahmad mengembara ke Singapura bagi menghiburkan hati yang sedih Tidak beberapa lama kemudian.

Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Rangkap 7 8 9 10 Maksud Encik Engku Ahmad dan rakan dihantar oleh rakan-rakan bagi menaiki kapal Mereka belayar ke Kemaman Sultan Terengganu memerintahkan mereka berhenti di Kemaman Mereka berpakat untuk menyerang negeri Pahang Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Tema Rancangan untuk melancarkan perang saudara di Pahang Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Persoalan Peperangan membawa kebinasaan daripada keuntungan Kerjasama dan hubungan bagi melaksanakan suatu perkara Golongan bangsawan yang hidup bebas tanpa kawalan Ketaatan kepada perintah Sultan Depan Belakang Menu Keluar .

Rakan-rakan menghantar Encik Engku Ahmad sehingga dia menaiki kapal Berani .Encik Engku Ahmad mentaati perintah Sultan Terengganu Depan Belakang Menu Keluar .Encik Engku Ahmad berani belayar ke Kemaman Taat .Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Nilai Setiakawan .

Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Pengajaran Kita hendaklah sentiasa baik hati dalam kehidupan Kita perlulah berani mengambil tindakan Kita perlulah taat akan pemerintah Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Bentuk • Terdiri daripada sepuluh rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama iaitu empat baris • Setiap baris mempunyai empat hingga lima patah kata • Setiap baris terdiri daripada sembilan hingga lima belas suku kata • Rima akhir syair ini ialah aaaa Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Hendak melanggar Pahang negara • Inversi Depan Belakang Menu Keluar .Pergi Kemaman kononnya cetera .Puisi Tradisional 5 : Perang Saudara di Pahang Gaya Bahasa • Aliterasi • Asonansi • Bahasa klasik .Di dalam kota tempat diamnya .Ramai menghantar handai dan taulan .

Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Maksud Rangkap Maksud Dewa menceritakan bahawa dia pernah menderita kerana perbuatan saudaranya sendiri yang menyebabkan dia dipenjara selama setahun Setelah selesai menceritakan segalagalanya. naga amat bersimpati dan memberikan batu hikmat kepadanya Batu hikmat itu mahal harganya dan dapat memenuhkan segala hajat Depan Belakang Menu Keluar 1 2 3 … Bersambung .

batu hikmat mampu mengeluarkan banyak orang dan pahlawan yang handal Setelah mendengar cerita tersebut. Dewa sangat gembira lalu kedua-duanya beredar dari situ Depan Belakang Menu Keluar 5 6 … Bersambung .Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Rangkap 4 Maksud Bagi orang yang terkena bisa. sapuan air akan menyembuhkan pesakit dengan izin Tuhan Jika hendak berperang.

Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Rangkap Maksud Kedua-duanya berjalan menuju ke Inderanegara melalui tepian pantai Setelah pagi. mereka sampai ke negeri tersebut dan terjumpa rumah kebayan 7 8 Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Tema Dua bersaudara mengembara untuk mendapatkan Batu Geliga Sakti Naga Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Persoalan Semangat setia kawan yang saling membantu dalam menghadapi pelbagai dugaan Prihatin terhadap masalah orang lain Keyakinan kepada kuasa Tuhan Persahabatan yang ikhlas Depan Belakang Menu Keluar .

Naga dan Dewa berjalan bersama-sama ke Inderanegara Kasih sayang Kerjasama Depan Belakang Menu Keluar .Naga simpati akan kesedihan Dewa .Naga membantu Dewa bagi menyelesaikan penderitaannya .Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Nilai Simpati .

Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Pengajaran Kita perlulah simpati akan nasib rakan yang ditimpa kesusahan Kita perlulah tolong-menolong antara satu sama lain Kita perlulah bekerjasama dalam kehidupan Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Bentuk • Terdiri daripada lapan rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama iaitu empat baris • Setiap baris mempunyai tiga hingga lima patah kata • Setiap baris terdiri daripada sembilan hingga tiga belas suku kata • Rima akhir syair ini ialah aaaa Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Oleh disakitkan saudara .Rumah kebayan orang yang bahari Depan Belakang Menu Keluar .Asal mulanya dapat sengsara .Dua belas hulubalang yang garang-garang .Puisi Tradisional 6 : Syair Mendapat Gemala Naga Gaya Bahasa • Asonansi • Aliterasi • Inversi • Hiperbola • Bahasa klasik .Beribu keti banyaklah orang .

Dia sedang bermain-main.Sajak 1 : Persahabatan Maksud Rangkap Maksud Seorang kanak-kanak berbaju kurung kelihatan cantik. Mempunyai lesung pipit dan berbulu kening lentik. Riak wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia tersenyum dan ketawa 1 … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Wajahnya menyerlahkan keriangan. Mereka bermain bersama-sama Seorang kanak-kanak bersari.Sajak 1 : Persahabatan Rangkap Maksud Seorang kanak-kanak berpakaian ceongsam dan bertocang dua. Dia terpanggil untuk bermain bersama-sama untuk bermesra dan memupuk semangat kejiranan Depan Belakang Menu Keluar 2 3 … Bersambung . dan bertindik hidung tersenyum. Dia melihat ke arah kedua-dua rakannya yang bermain dan ketawa. bergelang kaki.Pipinya kelihatan merah dan nampak ceria. Dia datang bertegur sapa sambil senyum dan ketawa.

kanak-kanak akan bersalaman dan bermesra tanpa mengira adat dan budaya. Mereka juga bersatu padu tanpa prejudis.Sajak 1 : Persahabatan Rangkap Maksud Walaupun berlainan agama dan bangsa. Mereka bersatu bagi membentuk jati diri ke arah pencapaian wawasan yang lebih bermakna 4 Depan Belakang Menu Keluar . Mereka berkawan baik tanpa curiga.

Sajak 1 : Persahabatan Tema Perpaduan antara kaum berbilang bangsa Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 1 : Persahabatan Persoalan Persahabatan yang wujud tanpa mengira kaum Kemesraan dalam perhubungan Tiada batasan kaum untuk beramah mesra Perpaduan dapat dicapai tanpa ada rasa sangsi Depan Belakang Menu Keluar .

Kanak-kanak bermain-main dan bermesra Depan Belakang Menu Keluar .Kanak-kanak bersahabat secara ikhlas • Telus .Persahabatan kanak-kanak secara telus • Bersangka baik .Sajak 1 : Persahabatan Nilai • Ikhlas .Kanak-kanak bersangka baik dalam persahabatan • Mesra .

Sajak 1 : Persahabatan Pengajaran Kita perlulah ikhlas menjalin persahabatan dengan orang lain Kita perlulah telus dalam persahabatan Kita perlulah bersangka baik akan orang lain Kita perlulah mempamerkan kemesraan ketika bermasyarakat Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Rangkap pertama mempunyai tujuh baris. rangkap kedua dan ketiga mempunyai lapan baris.Sajak 1 : Persahabatan Bentuk • Terdiri daripada empat rangkap • Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama. dan rangkap keempat mempunyai sepuluh baris Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 1 : Persahabatan • Setiap baris tidak sama panjang iaitu antara dua hingga lima patah kata. Bilangan suku kata antara lima hingga lima belas sebaris • Sajak ini berbentuk bebas • Rima akhir bebas Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

kanak-kanak • Inversi .Ah.Berlesung pipit beralis lentik .Berderai ketawa Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 1 : Persahabatan Gaya Bahasa • Asonansi • Aliterasi .Membentuk perpaduan tanpa prasangka • Anafora .Pada wajahnya meriak gembira Pada bibirnya menguntum ceria • Kata ganda .

Sajak 2 : Hari Guru Maksud Rangkap Maksud Hari ini merupakan hari guru iaitu insan yang diberi amanah dan harapan oleh ibu bapa. Guru menjalankan tugas mulia iaitu mengasuh dan mendidik anak bangsa yang menjadi harapan negara 1 … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 2 : Hari Guru Rangkap Maksud Hari ini menuntut guru merenung semula azam dan semangat masing-masing sama ada masih kuat atau semakin lemah Pada hari ini. penghormatan diberi kepada guru 2 3 Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 2 : Hari Guru Tema Penghargaan terhadap jasa guru melalui sambutan Hari Guru Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 2 : Hari Guru Persoalan Peranan guru dalam mendidik anak bangsa Tugas murni guru akan selalu dihargai dan dikenang Tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh guru Tugas yang diamanahkan kepada kita Depan Belakang Menu Keluar .

Menjunjung amanah Sinkope .Adalah hari kita Aliterasi .Apakah tiang azam Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 2 : Hari Guru Gaya Bahasa Asonansi .Tak tergoncang ribut Metafora .

dan rangkap ketiga mempunyai tujuh baris Bilangan suku kata antara empat hingga sebelas dalam satu baris Sajak ini berbentuk bebas Depan Belakang Menu Keluar . Rangkap pertama mempunyai sembilan baris.Sajak 2 : Hari Guru Bentuk Terdiri daripada tiga rangkap Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama. rangkap kedua mempunyai sepuluh baris.

Guru melaksanakan misi dengan penuh tanggungjawab • Kenang budi .Ibu bapa dan murid mengenang budi dan jasa guru Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 2 : Hari Guru Nilai • Amanah .Guru menjalankan tugas dengan amanah • Bertanggungjawab .

Sajak 2 : Hari Guru Pengajaran Kita perlulah amanah ketika menjalankan tugas Kita perlulah bertanggungjawab untuk melaksanakan misi Kita perlulah mengenang budi baik guru yang telah mendidik kita Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 2 : Hari Guru Hari Guru I Hari ini adalah hari kita menjunjung amanah sandaran harapan insan berjuta yang bernama ibu dan bapa II Hari ini adalah hari yang menuntut kita bertafakur apakah tiang azam masih tegak kukuh memikul misi murni mengasuh mendidik tunas bangsa harapan nusa. apakah perdu semangat tak tergoncang ribut ataukah langkah kita sudah pincang tertusuk duri-duri duga? Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

F. DBP) Depan Belakang Menu Keluar . Lee (Dipetik daripada antologi Gema Sepi Gadis Genius.Sajak 2 : Hari Guru III Hari ini ada bunga dikalungkan ada puji dilafazkan ada jasa dikenang ada salam dihulur tanda hormat. pada insan yang bergelar GURU. Selina S.

Dia bersedia untuk bekerja 2 … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 3 : Burung-burung Pagi Maksud Rangkap 1 Maksud Burung-burung yang mengibas sayap sambil bersiul menyebabkan penyajak terjaga Penyajak bangun tetapi masih dalam keadaan mengantuk.

Penyajak bimbang sama ada burungburung boleh mendapat makanan dengan mudah di bandar atau tidak Walaupun sayap burung-burung tersebut kecil tetapi burung-burung itu yakin akan keupayaan diri 3 4 Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 3 : Burung-burung Pagi Rangkap Maksud Penyajak melihat burung-burung mencari makanan di kawasan kota yang kekurangan tumbuh-tumbuhan.

Sajak 3 : Burung-burung Pagi Tema Kehidupan seorang pengemis di sebuah kota Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 3 : Burung-burung Pagi Persoalan Kegigihan untuk mencari rezeki Prihatin akan nasib golongan pengemis di kota itu Keyakinan akan keupayaan diri untuk terus mencari rezeki di kota tersebut Depan Belakang Menu Keluar .

Dan setompok cahaya matahari di dadaku Aliterasi .Sajak 3 : Burung-burung Pagi Gaya Bahasa Asonansi .Apakah ada ulat-ulat lemak bagimu Depan Belakang Menu Keluar .Kulihat kau mematuk pasir pertama Sinkope .

Sajak 3 : Burung-burung Pagi Nilai • Gigih – Pengemis gigih mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan • Yakin – Golongan pengemis yakin akan keupayan diri mereka • Prihatin – Sikap prihatin akan nasib golongan pengemis di kota Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 3 : Burung-burung Pagi Pengajaran • Kita perlulah rajin bekerja • Kita perlulah yakin akan keupayaan diri sendiri • Kita mestilah cekal dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan jangan mudah berputus asa Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 3 : Burung-burung Pagi Burung-burung Pagi Kau telah bangun Mengirai sayapmu Entah siul keberapa kau nyanyikan Membuka mataku Aku bangun Masih kuap sekali di pintu Dan setompok cahaya matahari di dadaku Kerjaku sudah menanti Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 3 : Burung-burung Pagi Kulihat kau mematuk pasir pertama Melintas kota tandus dari pepohon Apakah ada ulat-ulat lemak bagimu Atau secebis roti busuk Dan remah anak-anak sekolah rezekimu Bagiku kota ini terlalu sempit bagimu Tapi kau yang hanya Sejemput daging Begitu yakin dengan Sayapmu yang kecil Nota Tambahan A. DBP) Depan Belakang Menu Keluar . Wahab Ali (Dipetik daripada antologi Gema Sepi Gadis Genius.

kedua. Rangkap pertama.Sajak 3 : Burung-burung Pagi Bentuk • Terdiri daripada empat rangkap • Terdapat persamaan dan perbezaan bilangan baris dalam setiap rangkap. manakala rangkap ketiga mempunyai tujuh baris Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar . dan keempat mempunyai empat baris.

Bilangan suku kata antara empat hingga lima belas sebaris • Sajak ini berbentuk bebas • Rima akhir bebas Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 3 : Burung-burung Pagi • Setiap baris tidak sama panjang iaitu antara satu hingga enam patah kata.

Sajak 4 : Ketenangan Maksud Rangkap Maksud Penyajak meneruskan kehidupan tanpa menghiraukan cabarandan rintangan demi mencari ketenangan jiwa Setelah penyajak mendapat ketenangan. dia berasa gembira 1 2 … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 4 : Ketenangan Rangkap Maksud Penyajak menyedari bahawa ketenangan bukan berpunca daripada kemewahan Ketenangan hanya diperoleh apabila seseorang berilmu dan beriman 3 4 Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 4 : Ketenangan Tema Seseorang yang mencari ketenangan dalam hidup dengan hati yang tabah Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 4 : Ketenangan Persoalan • Kegigihan untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati • Menghapuskan perasaan sepi dan duka dalam kehidupan • Kemewahan tidak menjanjikan ketenangan dalam hidup • Kepentingan ilmu dan iman untuk mencapai ketenangan dalam hidup Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 4 : Ketenangan Gaya Bahasa Asonansi Aliterasi Anafora .Jiwaku meraba Depan Belakang Menu Keluar .Suasana sepi menjadi riang .Cabaran yang menghalang .Kini kusedari .Suasana sepi menjadi riang Suasana gelap menjadi terang Sinkope Personifikasi .

Sajak 4 : Ketenangan Nilai Tabah – Penyajak tabah menghadapi dugaan hidup Takwa – Ketakwaan akan menyebabkan seseorang tenang Kejujuran – Penyajak bersikap jujur pada dirinya sendiri apabila mengatakan bahawa kemewahan bukanlah apa yang dicari dalam hidupnya Kegigihan – Penyajak gigih berusaha untuk mencari ketenangan dalam hidupnya Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 4 : Ketenangan Pengajaran Kita perlulah tabah dalam menghadapi segala dugaan Kita perlulah bertakwa supaya jiwa menjadi tenang Kita janganlah hanya mengejar kemewahan dan kekayaan sahaja Kita mestilah melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 4 : Ketenangan Bentuk • Terdiri daripada empat rangkap • Terdapat persamaan dan perbezaan bilangan baris dalam setiap rangkap. rangkap kedua dan keempat mempunyai empat baris dan rangkap ketiga mempunyai lima baris Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar . Rangkap pertama mempunyai tujuh baris.

Bilangan suku kata antara empat hingga sebelas sebaris • Sajak ini berbentuk bebas • Rima akhir bebas Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 4 : Ketenangan • Setiap baris tidak sama panjang iaitu antara satu hingga empat patah kata.

Sajak 5 : Sajak Laut Maksud Rangkap 1 2 3 Maksud Laut yang membiru luas dan indah Laut yang tenang dan kaya membuatkan hati penyajak bahagia Penyajak melihat pasir yang memutih. ombak. kerang. dan menikmati angin pantai Seorang nelayan di laut sedang menebarkan jala bagi menangkap ikan untuk keluarga Depan Belakang Menu Keluar 4 … Bersambung .

Sajak 5 : Sajak Laut Rangkap 5 6 7 Maksud Burung laut berterbangan seiring dengan desiran ombak Matahari kelihatan di laut memancarkan cahaya Penyajak mengisytiharkan laut biru sebagai saudaranya Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 5 : Sajak Laut Tema Keindahan laut yang dapat memberu ketenangan jiwa Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 5 : Sajak Laut Persoalan Ketenangan apabila melihat kehidupan laut Keasyikan menikmati pemandangan di laut Kegigihan nelayan dalam mencari rezeki Cinta seseorang akan laut Keindahan alam ciptaan Tuhan Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 5 : Sajak Laut Gaya Bahasa Asonansi .laut ini begitu indah Aliterasi .bagai malu-malu ia mengintip Imej alam .begitu gembira mereka bernyanyi .Laut ini begitu biru Depan Belakang Menu Keluar .kurasakan ombak menyapa kaki Sinkope Inversi Simile .dan kurasakan .

Penyajak amat mengagumi keindahan laut yang luas dan indah Depan Belakang Menu Keluar .Penyajak bersyukur kerana alam yang dilihatnya begitu indah • Cinta akan alam sekitar .Sajak 5 : Sajak Laut Nilai • Gigih • Syukur .Nelayan gigih mencari rezeki di laut .

Sajak 5 : Sajak Laut Pengajaran Kita perlulah gigih ketika mencari rezeki Kita perlulah bersyukur apabila melihat keindahan alam Kita mestilah sentiasa menjaga keindahan pantai Kita mestilah mempunyai perasaan sayang terhadap makhluk Tuhan di bumi Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Nota Tambahan Kulihat pasir putih kulihat kerang Kurasakan ombak menyapa kaki dan kurasakan angin pantai membelai. Betapa bahagianya hati laut ini membuatku bahagia laut ini begitu tenang begitu kaya. .Sajak 5 : Sajak Laut Sajak Laut Laut ini begitu biru laut ini begitu luas laut ini begitu indah.

Sajak 5 : Sajak Laut Seorang nelayan jauh di sana berdiri di atas perahu kecil menebarkan jala mencari ikan untuk keluarga. Burung laut menari-nari di sana mengepak-ngepakkan sayapnya begitu gembira mereka bernyanyi bagai berlumba dengan nyanyian ombak Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Hai.Sajak 5 : Sajak Laut Setengah matahari kulihat di seberang. laut biru Hari ini juga aku nyatakan Kau adalah saudaraku! Depan Ismail Sharif (Dipetik daripada antologi Gema Sepi Gadis Genius. di seberang laut biru ini bagai malu-malu ia mengintip namun dengan setia memberi sinarnya. DBP) Belakang Menu Keluar .

Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Maksud Rangkap 1 Maksud Penyajak menyatakan bahawa generasi kini merupakan rakyat bertuah kerana berada di negara yang merdeka Penyajak mengingatkan generasi kini. negara ini merupakan hasil perjuangan para pejuang bangsa dan pejuang kemerdekaan Penyajak berpesan supaya generasi kini tidak melupakan sejarah negara Depan Belakang Menu Keluar 2 3 .

Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Tema Pesanan dan peringatan kepada generasi kini tentang sejarah kemerdekaan negara Depan Belakang Menu Keluar .

Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Persoalan Bertuahnya generasi baharu yang hidup dalam sebuah negara merdeka Perjuangan nenek moyang bagi memerdekakan negara Kepentingan pertahankan kemerdekaan Menghargai kebebasan yang dikecapi Depan Belakang Menu Keluar .

Generasiku yang bijak bestari Aliterasi .akar sejarah melambangkan penduduk asal negara ini Sinkope .ini bumi suci perjuangan nenek moyang Depan Belakang Menu Keluar .Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Gaya Bahasa Asonansi . mencipta kebebasan Perlambangan .mendaulatkan tanah air.Generasiku yang bijak bestari Inversi .

Keberanian nenek moyang memperjuangkan atau mendapatkan kemerdekaan Depan Belakang Menu Keluar .Menghargai kemerdekaan yang dinikmati Keberanian .Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Nilai Syukur – Generasi kini bersyukur kerana berada di negara merdeka Cinta akan negara – Semangat cinta akan negara penting untuk memajukan negara Menghargai .

Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Pengajaran Kita perlulah bersyukur kerana berada di sebuah negara yang merdeka Kita perlulah setia dalam mempertahankan kemerdekaan negara Kita hendaklah menghargai kesenangan yang telah dikecapi Kita perlulah mempertahankan kedaulatan negara Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Bilangan suku kata antara tujuh hingga enam belas sebaris • Sajak ini berbentuk bebas • Rima akhir bebas Depan Belakang Menu Keluar . dan rangkap ketiga mempunyai tiga baris • Setiap baris tidak sama panjang iaitu antara dua hingga enam patah kata.Sajak 6 : Warkah kepada Generasi Bentuk • Terdiri daripada tiga rangkap • Terdapat persamaan dan perbezaan bilangan baris dalam setiap rangkap. Rangkap pertama dan kedua mempunyai lima baris.

Seluruh rakyat berhimpun selama empat puluh hari empat puluh malam untuk menyambut persandingan ini … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Sinopsis Pertabalan Raja Muda sebagai raja di negeri Tanjung Bunga Kembang Sekaki dengan gelaran Sultan Muda Gempita Sakti tidak diketahui oleh nenek kebayan Di negeri Tanjung Bunga Kembang Sekaki persiapan untuk upacara perkahwinan Sultan Muda dengan Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri sedang dijalankan.

Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Di kayangan. Tuan Puteri Bidadari Segerba memohon izin pulang ke bumi untuk bertemu suaminya Raja Muda. Tuan Puteri telah dimaklumkan oleh kakandanya bahawa Raja Muda sedang bersanding dengan Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri. Tuan Puteri berasa sangat sedih … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Tuan Puteri Bidadari Segerba juga memaklumkan bahawa dirinya telah hamil enam bulan.Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Tuan Puteri Bidadari Segerba menuju ke istana Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri untuk bertemu dengan Raja Muda. maka Tuan Puteri Bidadari Segerba telah memindahkan kandungannya kepada Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Sebagai tanda telah bermuafakat dengan madunya.

Sultan Muda mengajak Tuan Puteri Bidadari Segerba turun ke bumi untuk turut menyaksikan kelahiran anakandanya. Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri akhirnya selamat melahirkan seorang puteri yang turut membawa bersama-samanya dua bilah pedang. Seri Desa Tanjung Bunga Sekaki.Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Setelah dua belas bulan. Mestika Kelimpahan Benua Tua … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . akhirnya Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri sakit hendak bersalin. satu di tangan kiri dan satu di tangan kanannya dan diberi nama Tuan Puteri Renik Jintan Seri Kemala Keinderaan.

Puterinya bermain-main dengan rasa seronok. bacaan dan doa selamat serta tolak bala Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Sultan Muda membawa puterinya bersiram di Tasik Mendam Berahi. Diadakan juga upacara kenduri.

berkahwin dengan Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri dan meraikan pesta kelahiran puterinya Depan Belakang Menu Keluar . Contohnya seperti ditinggalkan isteri.Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Tema Pengalaman hidup suka duka Raja Muda dalam mengharungi pelbagai peristiwa.

Raja Muda dengan Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri  Semangat bekerjasama dengan menyelesaikan sesuatu masalah atau kesulitan … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Persoalan  Hubungan kasih sayang dalam sesebuah keluarga  Pernikahan yang tidak direlakan. Tuan Puteri Bidadari Segerba tidak merelakan pernikahan suaminya.

Tuan Puteri Bidadari Segerba sanggup memindahkan kandungannya yang ketika itu berusia enam bulan ke dalam perut Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri  Perasaan gembira apabila menyambut kelahiran seorang anak dalam hidup  Pesta untuk meraikan kehadiran orang baru dalam sesebuah keluarga … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 1 : Raja Muda  Pengorbanan demi kebahagian orang lain.

Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Watak dan Perwatakan Raja Muda / Sultan Muda Gempita Sakti • Pandai memujuk • Raja di Negeri Tanjung Bunga Kembang Sekaki • Bapa kepada Puteri Renik Jintan • Suami kepada Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri dan Tuan Puteri Bidadari Segerba … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Nenek Kebayan • Penjaga Raja Muda yang diamanahkan oleh Tuan Puteri Bidadari Segerba • Orang yang bertanggungjawab menjaga Raja Muda Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri • Isteri kedua Raja Muda • Puteri Sultan Sedar Alam di Negeri Tanjung Bunga Kembang Sekaki … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri dan Tuan Puteri Bidadari Segerba Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Tuan Puteri Bidadari Segerba • Isteri pertama Raja Muda • Berasal dari kayangan Puteri Renik Jintan • Puteri Sultan Muda Gempita Sakti • Anak kepada Raja Muda.

lebih kurang enam bulan sehingga kelahiran Tuan Puteri Renik Jintan Seri Kemala Keinderaan … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Latar Masa: pagi ketika nenek kebayan mencari Raja Muda yang hilang. malam perarakan membawa Sultan Muda mengelilingi kota.

kayangan. balai penghadapan. masyarakat yang hidup saling membantu … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . rumah nenek kebayan. masyarakat yang tinggal di kayangan. masyarakat yang tabah menghadapi cabaran. Tasik Mendam Berahi Masyarakat: masyarakat Melayu tradisional yang terdiri daripada masyarakat istana dan masyarakat biasa.Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Tempat: Negeri Tanjung Bunga Kembang Sekaki. anjung mahligai Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri.

Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Nilai • Muafakat .Tuan Puteri Bidadari Segerba sangat sayang akan Tuan Puteri Renik Jintan • Baik hati .Tuan Puteri Bidadari Segerba sanggup menyerahkan kandungannya kepada Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri sebagai tanda perdamaian dengan madunya • Penyayang .Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri sanggup berkorban menerima kandungan Tuan Puteri Bidadari Segerba Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 1 : Raja Muda Pengajaran • Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan • Rakyat perlulah patuh akan perintah sultan • Kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah • Kita mestilah mempunyai rasa kasih dan sayang terhadap anak-anak Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional

2 : Hikayat Opu Daeng Menambun

Sinopsis
• Opu Daeng Menambun merupakan Raja Bugis yang telah berkahwin dengan Puteri Kesumba iaitu anak kepada Sultan Muhammad Zainuddin iaitu anakanda kepada Sultan Muhammad Saifuddin yang merupakan kerabat di Raja Berunai yang bergelar Raden Sulaiman
… Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Prosa Tradisional

2 : Hikayat Opu Daeng Menambun

• Hasil perkahwinan Opu Daeng Menambun dengan Puteri Kesumba, mereka telah dikurniakan sepuluh orang anak iaitu lima lelaki dan lima perempuan. Puteri pertama mereka iaitu Utin Dawaman berkahwin dengan Raja Landak bergelar Ratu Bagus

… Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Prosa Tradisional

2 : Hikayat Opu Daeng Menambun

• Utin Dawaman ini pula dikurniakan empat orang anak iaitu Utin Nit, Utin Sa'adiah, Pengeran Suta dan Utin Salamah. Anak Opu Daeng Menambun yang kedua ialah lelaki iaitu Gusti Jamiral bergelar Panembahan Adi Jaya Kesuma. Gusti Jamiral ini pula dikurniakan sembilan orang anak iaitu tujuh lelaki dan dua orang perempuan. Mereka diberi nama Gusti Emas, Gusti Jati (bergelar Sultan Muhammad Zainal Abidin), Utin Ratnadi, Raden Saleh, Raden Kantun, Emas Jurit (bergelar Pangeran Muda Jaya Kesuma), Emas Johara, Gusti Johan (bergelar Pangeran Perabu Anom), dan Gusti Amir yang bergelar Panembahan Omar Kamaruddin
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Prosa Tradisional

2 : Hikayat Opu Daeng Menambun

• Anak ketiga Opu Daeng Menambun ialah Gusti Jamadin yang bergelar Pengeran Chakra di Sambas. Gusti Jamadin mempunyai dua orang anak iaitu Utin Chik dan Gusti Putik yang digelar Pangeran Kusuma Negara
• Anak keempat Opu Daeng Menambun ialah perempuan yang bernama Utin Chandera Sari dan bergelar Ratu di Sempang

… Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Prosa Tradisional

2 : Hikayat Opu Daeng Menambun

• Gusti Jalazri merupakan anak Opu Daeng Menambun yang kelima dan bergelar Pangeran Mangku Mempawah. Gusti Jalazri mempunyai tujuh orang anak iaitu Gusti Urap, Utin Darawati, Gusti Ismail (bergelar Pangeran Dipati Mangkunegara), Gusti Kassim (bergelar Pangeran Dipati Mangkunegara), Utin Belalang, Utin Fatimah dan Utin Simpang
… Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Anaknya yang ketujuh bernama Gusti Jalma bergelar Gusti Panglima. Gusti Jalma ini dikurniakan dua orang anak iaitu Utin Ratna Sari yang bergelar Ratu Suta dan Utin Ratna Wilis yang bergelar Ratu Panembahan Mempawah • Anak Opu Daeng Menambun yang kelapan ialah Utin Chandaramidi yang telah berkahwin dengan Sultan Sharif Abdul Rahman iaitu raja negeri Pontianak dan kembarnya Utin Sharifah telah berkahwin dengan Sharif Sheikh tetapi tidak dikurniakan anak … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun • Anak keenam Opu Daeng Menambun pula ialah Ratu Surya Kusuma.

Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun • Anaknya yang kesembilan ialah Gusti Sina yang bergelar Pangeran Jaya Putera.Emas Upam (Ratu Sultan di negeri Matan) dan Emas Sati • Akhir sekali. Baginda dikurniakan tiga orang anak perempuan iaitu Tengku Utin Salmah. anak Opu Daeng Menambun yang kesepuluh ialah Utin Tawang telah berkahwin dengan Pangeran Ghafura iaitu sepupu kepada Sultan Berunai dan memperoleh anak bernama Gusti Putil Depan Belakang Menu Keluar .

Kalimantan dan Kepulauan Melayu yang lain Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Tema Prosa ini bertemakan salah silah keturunan Raja-raja Kalimatan iaitu di Majapahit. Pontianak. Riau.

Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Persoalan • Kepentingan mengetahui asal usul keluarga • Hubungan kasih sayang antara keluarga / saudara • Kepentingan mengenali jati diri sesebuah negara • Saling membantu dan menghormati Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Watak dan Perwatakan Opu Deang Menambun • Seorang yang bertanggungjawab • Seorang yang penyayang • Bijaksana … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Sultan Muhammad Zainuddin • Mengahwinkan anaknya Puteri Kesumba dengan Opu Daeng Menambun • Seorang yang bertanggungjawab • Sayang akan isterinya Emas Irdawati dan sanggup melantik Opu Daeng Menambun iaitu menantu baginda menjadi raja di negeri Mempawah … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Pangeran Agung • Ingin berebut takhta dengan saudaranya itu Sultan Muhammad Zainuddin yang lebih berjaya dan terkenal • Tidak mahu bekerjasama dengan saudaranya Sultan Muhammad Zainuddin dan membawa diri bersama-sama keluarganya Depan Belakang Menu Keluar .

Sultan Muhammad Saifuddin merupakan seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan negaranya • Baik hati .Kasih sayang kepada isteri dan anak-anak • Bertanggungjawab . Baginda menurut sahaja kehendak isterinya untuk menjadi Raja di Mempawah pada hal baginda ialah Ratu Bugis Depan Belakang Menu Keluar .Opu Daeng Menambun sangat baik hati.Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Nilai • Kasih sayang .

Prosa Tradisional 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun Pengajaran • Sebagai ibu bapa kita hendaklah bertanggungjawab memberikan kebahagiaan kepada anak-anak • Kita mestilah hidup hormat-menghormati • Kita mestilah sayang-menyayangi • Kita hendaklah mengamalkan sikap baik hati sesama makhluk Allah Depan Belakang Menu Keluar .

Antara kehebatannya adalah menemui Bukit Emas. Bukit Permata. Maharaja Bikrama Buspa memerintah negeri Semanta Puri … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . bertemu dengan Dewa Langkurba di dalam laut dan sebagainya • Inderaputera merupakan anak Maharaja Bikrama Buspa dan Puteri Jamjam Ratna Dewi.Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Sinopsis • Hikayat ini berkaitan kehebatan dan keistimewaan Inderaputera yang tiada tandingannya.

Ahli nujum memberitahu bahawa anak baginda akan menjadi putera raja yang terkenal. Ahli nujum telah dipanggil untuk menilik anak baginda. Ahli nujum juga mengingatkan baginda agar menjauhkan Inderaputera daripada binatang kerana akan mendapat bencana • Maharaja Bikrama Buspa amat menyayangi Inderaputera.Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera • Maharaja amat gembira akan kelahiran Inderaputera. Inderaputera diarak keliling negeri … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Baginda telah mengadakan keramaian selama empat puluh hari empat puluh malam.

Pandai emas membuat gambar merak daripada emas • Tanpa diduga satu peristiwa telah menimpa Inderaputera. Inderaputera telah diterbangkan oleh merak emas tersebut … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera • Pada suatu hari. berpantun dan berseloka. datang dua orang wakil dari sebuah negara untuk menunjukkan kepandaian mereka dalam bidang masing-masing kepada Maharaja. Pandai kayu telah membuat seekor ikan yang boleh ketawa.

Perdana Menteri telah menjadikan Inderaputera sebagai anak angkatnya. Perdana Menteri amat mengasihi Inderaputera … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera • Merak emas telah menjatuhkan Inderaputera di kebun milik nenek kebayan. Lalu nenek kebayan mempelawa Inderaputera supaya tinggal bersama-samanya dan nenek kebayan menjadikan Inderaputera sebagai cucu angkat • Nenek kebayan menjadi kaya sejak Inderaputera tinggal dengannya. Nenek kebayan membawa Inderaputera ke rumah Perdana Menteri • Selepas itu.

Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Tema Kehebatan dan keluarbiasaan anak raja. Inderaputera merupakan seorang anak raja yang hebat kerana mampu melakukan sesuatu yang luar biasa Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Persoalan • Kehebatan anak raja yang tiada tandingannya • Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak • Keutamaan mematuhi arahan • Kelebihn apabila memelihara anak yatim • Adat masyarakat istana Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Watak dan Perwatakan Inderaputera • Anak Raja Bikrama Buspa • Seorang yang gagah perkasa • Seorang yang bijaksana • Dilahirkan pada empat belas hari bulan • Diramal akan menjadi putera raja terkenal • Seorang yang tampan … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Raja Bikrama Buspa • Maharaja yang tinggal di negeri Semanta Puri • Suami kepada Tuan Puteri Jamjam Ratna Dewi • Seorang raja yang pemurah • Seorang ayah yang bertanggungjawab • Sangat menyayangi puteranya Inderaputera • Terlalu sedih akan kehilangan anakandanya … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Nenek Kebayan • Mempunyai kebun • Seorang penjual bunga • Seorang perempuan yang sudah tua • Seorang yang berbudi bahasa Perdana Menteri • Seorang yang prihatin • Menghormati tetamu • Tidak mempunyai anak • Memelihara Inderaputera seperti anaknya sendiri Depan Belakang Menu Keluar .

Inderaputera menghormati Perdana Menteri dengan tidak makan bersama-samanya walaupun diajak oleh beliau Depan Belakang Menu Keluar .Raja Bikrama Buspa bermurah hati memberi anugerah kepada semua ahli nujum dan bersedekah kepada fakir miskin • Kasih sayang .Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Nilai • Murah hati .Nenek kebayan prihatin dengan kehadiran Inderaputera seorang diri di kebunnya • Hormat .Raja Bikrama Buspa menyayangi anaknya Inderaputera • Prihatin .

Prosa Tradisional 3 : Hikayat Inderaputera Pengajaran • Kita mestilah bermurah hati terhadap orang lain • Kita mestilah menggunakan kebijaksanaan untuk manfaat diri dan negara • Kita mestilah bersimpati terhadap orang yang berada dalam kesusahan • Kita mestilah prihatin dengan apa-apa peristiwa yang berlaku di persekitaran Depan Belakang Menu Keluar .

Bujang Selamat datang menghadap baginda lalu memberitahu bahawa terdapat sebuah kapal yang berlabuh tidak jauh dari situ.Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal Sinopsis • Ketika Raja Anggun Cik Tunggal asyik bergurau senda dengan Tuan Puteri Intan Dikarang. Raja Anggun Cik Tunggal memerintahkan Bujang Selamat supaya menyiasat orang yang berani berlabuh berhampiran dengan kapal baginda … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal • Beberapa ketika kemudian. Baginda memerintahkan orang-orangnya supaya menyediakan kelengkapan untuk berperang … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Bujang Selamat memaklumkan hasil siasatannya kepada Raja Anggun Cik Tunggal. Baginda sangat marah apabila mendengar berita yang disampaikan oleh Bujang Selamat.

Tuan Puteri Gondan Gandariah hanya tersenyum lalu dibalasnya bedilan tersebut dan terkena hujung tengkolok Raja Anggun Cik Tunggal. Raja Anggun Cik Tunggal sangat terkejut kerana baginda tidak menyangka sebenarnya Nakhoda Ragam adalah seorang perempuan iaitu tunangnya sendiri Tuan Puteri Gondan Gandariah … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal • Sejurus itu. Apabila Tuan Puteri Gondan Gandariah melihat perbuatan Raja Anggun Cik Tunggal itu. Bedilan tersebut terkena cincin permata yang dipakai oleh Tuan Puteri Gondan Gandariah lalu cincin tersebut tercampak ke laut. Tuan Puteri Gondan Gandariah pun menukar pakaiannya kembali pada asal. Raja Anggun Cik Tunggal tidak dapat menahan kemarahannya lalu dibedilnya kapal Seludang Mayang milik Tuan Puteri Gondan Gandariah. mereka berbalas serangan dan berlaku tembak-menembak antara kedua-kedua buah kapal tadi. Kejadian tersebut menyebabkan Raja Anggun Cik Tunggal terlalu marah lalu baginda mengisi senapangnya dengan peluru sakti. Tengkolok tersebut jatuh ke dalam laut.

Tuan Puteri Intan Dikarang ingin tahu sebab-sebab Raja Anggun Cik Tunggal berkeadaan demikian.Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal • Raja Anggun Cik Tunggal amat malu. lalu baginda berlari ke bilik peraduannya. baginda tidak menjawab sebaliknya menyelubungkan dirinya … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Mendengarkan pantun itu. Nyaris-nyaris dia terbunuh. Raja Anggun Cik Tunggal pun berhenti berselubung dan baginda membalas pantun tersebut untuk memujuk Tuan Puteri Gondan Gandariah. Kemudian Tuan Puteri Gondan Gandariah pun berpantun yang menggambarkan seolah-olah dia merajuk. hati Tuan Puteri Gondan Gandariah kembali sejuk. Mendengar pantun tersebut.Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal • Tuan Puteri Gondan Gandariah memberitahu Bujang Selamat bahawa dia tidak menyangka Raja Anggun Cik Tunggal sanggup berperang dengannya. Tuan Puteri Gondan Gandariah memberi dua belas duit kepada Raja Anggun Cik Tunggal melalui isyarat kesaktian supaya membeli barang-barang yang dimintanya … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Raja Laksamana sangat gembira apabila mengetahui Tuan Puteri Gondan Gandariah sudah menemui kembali tunangnya Depan Belakang Menu Keluar .Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal • Raja Anggun Cik Tunggal berjanji akan menunaikan permintaan Tuan Puteri Gondan Gandariah. Kemudian baginda memberi sebiji kapas kepada Tuan Puteri Gondan Gandariah untuk dibuat pakaian. Tuan Puteri Gondan Gandariah amat gembira • Kemudian Tuan Puteri Gondan Gandariah memohon untuk kembali ke negeri Tiku Benua. Setelah tiga hari tiga malam belayar mereka pun selamat sampai dan disambut oleh semua pembesar.

Raja Anggun Cik Tunggal berperang dengan Tuan Puteri Gondan Gandariah.Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal Tema Salah faham akibat sikap terburu-buru dan tanpa usul periksa. iaitu tunangnya sendiri Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal Persoalan • Kasih sayang antara insan • Ketaatan kepada pemerintah • Memujuk apabila melakukan kesilapan • Berani untuk menegakkan keadilan • Kebijaksanaan merancang strategi Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal Watak dan Perwatakan Raja Anggun Cik Tunggal • Seorang yang pemarah • Pantang dicabar • Memerintahkan Bujang Selamat menyiasat kapal yang berlabuh berhampiran kapalnya • Menyedari kesilapannya berbalas serangan dengan seorang perempuan • Menyayangi tunangnya Tuan Puteri Gondan Gandariah … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal Tuan Puteri Gondan Gandariah • Tunang kepada Raja Anggun Cik Tunggal • Seorang yang sabar dan bijaksana • Menyangka Raja Anggun Cik Tunggal tidak menyayanginya lagi • Tuan Puteri Gondan Gandariah menyayangi Raja Anggun Cik Tunggal … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Raja Anggun Cik Tunggal memerintahkan Bujang Selamat menyiasat kapal yang berlabuh berhampiran kapalnya • Taat setia .Prosa Tradisional 4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal Nilai • Sayang .Raja Anggun Cik Tunggal menyayangi tunangnya Tuan Puteri Gondan Gandariah • Sabar .Bujang Selamat taat pada titah Raja Anggun Cik Tunggal Depan Belakang Menu Keluar .Tuan Puteri Gondan Gandariah hanya tersenyum walaupun bedilan terkena cincin permatanya dan cincin itu tercampak ke laut • Prihatin .

Prosa Tradisional

4 : Hikayat Anggun Cik Tunggal

Pengajaran
• Kita mestilah taat akan pemerintah

• Kita mestilah berani mempertahankan keselamatan diri daripada ancaman orang yang tidak dikenali • Kita mestilah bijak membuat keputusan pada saat-saat genting
• Kita mestilah sabar menghadapi dugaan dalam kehidupan • Rasa kasih sayang mestilah dipupuk antara insan yang sudah bertunang
Depan Belakang Menu Keluar

Cerpen

1 : Anak Penggunting Rambut

Sinopsis
Cerpen ini mengisahkan anak perempuan seorang penggunting rambut yang bernama Manisah. Manisah berambut pendek sejak kematian ibunya. Dia berbangga kerana rambutnya digunting sendiri oleh abahnya. Dia masih berambut pendek sehingga remaja. Dia suka akan rambutnya yang pendek kerana menyebabkan kumpulannya menang dalam pertandingan sukaneka.

… Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Cerpen

1 : Anak Penggunting Rambut

Dia pernah dimarahi warden asrama kerana imejnya yang berambut pendek menjadi ikutan rakan-rakannya. Ketika belajar di universiti, dia jarang pulang untuk menjenguk abahnya. Kerisauan abahnya terjawab apabila mengetahui Manisah menghidap penyakit leukemia seperti ibunya. Rambutnya gugur. Setelah kematian Manisah, abahnya mengumpul rambutnya yang gugur untuk disemadikan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Cerpen

1 : Anak Penggunting Rambut

Tema Cerpen ini bertemakan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Ayah memenuhi permintaan Manis untuk menggunting rambutnya hingga ke akhir hayat anaknya itu

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Cerpen

1 : Anak Penggunting Rambut

Persoalan
• Keprihatinan terhadap masalah anak • Berdikari untuk meneruskan kehidupan • Tabah dan tenang dalam menerima takdir Tuhan • Mementingkan ilmu pengetahuan dalam hidup • Pahit manis kehidupan di asrama

• Kepiluan sebuah keluarga yang kehilangan orang tersayang
Depan Belakang Menu Keluar

Cerpen

1 : Anak Penggunting Rambut

Watak dan Perwatakan
Aku • Seorang tukang gunting rambut • Usia 65 tahun • Dipanggil Mat Gunting dan tinggal di Kampung Batu 25, Bagan Datoh • Peneroka FELDA • Kurang berada • Seorang yang gigih mencari rezeki • Seorang bapa yang penyayang • Seorang bapa yang empati
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut Manisah • Anak seorang penggunting rambut • Nama timang-timangannya Manis • Bangga akan bapanya • Bertudung ketika berusia sembilan tahun • Suka makan keropok lekor • Agak nakal ketika kecil • Seorang anak yang bijak • Suka menolong abahnya Depan Belakang Menu Keluar .

hospital • Masyarakat: masyarakat FELDA. masyarakat yang mementingkan pelajaran. Kuala Lumpur. ketika Manis di sekolah menengah. ketika Manis di institusi pengajian tinggi • Tempat: Kampung Batu 25. sebelum asar. musim persekolahan. ketika Manis berusia tiga tahun. Bagan Datoh.Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut Latar • Masa: sewaktu subuh. tempat gunting rambut. bilik warden asrama. ketika Manis berusia sembilan tahun. masyarakat yang rajin Depan Belakang Menu Keluar .

Aku merupakan seorang yang gigih • Rajin .Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut Nilai • Gigih .Manisah selalu membantu abahnya • Tanggungjawab .Aku seorang yang bertanggungjawab Depan Belakang Menu Keluar .Aku merupakan seorang bapa yang rajin • Tolong-menolong .

Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut Pengajaran • Kita perlulah melakukan kerja dengan gigih • Kita perlulah rajin membantu keluarga • Kita perlulah yakin akan kerja yang dilakukan • Kita perlulah sabar apabila menghadapi cabaran Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Pernah Manis dipanggil ke bilik warden asramanya.Dia menangis • Peribahasa . • Inversi .… Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .Aku pun turut senang kerana Manis mula menghargai titik peluhku.Anakku tersenyum manis • Ayat-ayat pendek .Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut Gaya Bahasa • Sinkope .

kemudian kami sama-sama menyapu rambut yang bertaburan di tanah. Aku menggunting rambut. (MS 72) Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .” ujar anakku bangga. abah yang guntingkan. Rambut saya ni.Masih teringat kenangan itu.Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut Teknik Plot • Teknik dialog .“Abah saya tukang gunting rambut. (MS 68) • Teknik imbas kembali .

dia mula bertudung.Cerpen 1 : Anak Penggunting Rambut • Teknik pemerian .Pembaca tertanya-tanya faktor yang menyebabkan Manis tidak pulang menjenguk abahnya ketika dia melanjutkan pelajaran di universiti.Hampir setiap tiga bulan. (MS 73) Depan Belakang Menu Keluar . (MS 70) • Teknik saspens . Apabila umur Manis sembilan tahun. pasti aku akan menggunting rambut Manis.

Pak Cik Kinto suka melayan anak saudaranya dengan baik … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 2 : Capa Rengat Sinopsis • Cerpen ini mengisahkan seorang budak lelaki yang pulang ke kampung bersama-sama ibunya. Dia berasa gembira tinggal di kampung kerana dapat bermain secara bebas dengan kanak-kanak lain di kampung itu. Dia juga amat mesra dengan bapa saudaranya.

Ibu budak lelaki itu membuat keputusan untuk pulang ke bandar lebih awal kerana urusan penukaran nama rumah pusaka kepada Pak Cik Kinto telah selesai. Hari itu merupakan hari terakhir dia berjumpa dengan Su. Budak lelaki itu berasa sedih kerana dia tidak akan pulang ke kampung lagi dan tidak akan bertemu dengan Su Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 2 : Capa Rengat • Seorang kanak-kanak perempuan di kampung itu bernama Su yang selalu bermain dengannya telah memberikan bunga Capa Rengat kepadanya pada suatu hari.

Cerpen 2 : Capa Rengat Tema Cerpen ini bertemakan perasaan cinta terhadap suasana dan kehidupan di kampung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 2 : Capa Rengat Persoalan • Perasaan cinta yang melangkaui budaya • Hubungan kekeluargaan yang akrab • Kemesraan yang menghasilkan sebuah persahabatan • Menghargai alam sebagai anugerah Tuhan • Mengenang semula tempat asal usul Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 2 : Capa Rengat Watak dan Perwatakan Aku • Suka suasana kehidupan di kampung • Anak saudara Pak Cik Kinto • Mempunyai sikap ingin tahu • Mudah mesra • Tinggal di kota … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 2 : Capa Rengat Pak Cik Kinto • Bapa saudara 'aku' • Melayani 'aku' dengan baik Su • Budak perempuan berambut ketak-ketak • Anak tiri Ibu • Tidak suka akan kampung • Mempunyai suami di kota … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

tempat tidur. paya. di dalam teksi. bukit-bukit di belakang rumah pusaka Masyarakat: masyarakat kota. waktu petang. masyarakat yang mudah mesra Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 2 : Capa Rengat Latar Masa: waktu pagi. masyarakat yang pandai mengambil hati. masyarakat yang cepat menyesuaikan diri dengan tempat baharu. masyarakat yang baik hati. waktu malam Tempat: kampung.

Aku taat akan keputusan ibunya Depan Belakang Menu Keluar .Pak Cik Kinto amat mesra dengan 'aku„ • Baik hati .Mak Cik dan Pak Cik Kinto baik hati • Taat .Cerpen 2 : Capa Rengat Nilai • Mesra .

Cerpen 2 : Capa Rengat Pengajaran • Kita perlulah mesra dengan sesiapa sahaja • Kita perlulah baik hati terutamanya dengan saudara mara • Kita perlulah taat akan ibu • Kita tidak seharusnya berebut akan harta pusaka • Kita hendaklah mengambil berat tentang keselamatan orang lain Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Matahari yang bagaikan bola api itu… Depan Belakang Menu Keluar .Adventure • Diksi yang indah . tetapi aku tidak mengerti apakah yang hilang dan apakah yang tertinggal itu • Inversi .Sungguh nakal dia • Simile .Di depanku terbentang sebidang paya yang luas • Bahasa Inggeris . Aku bagaikan tertinggalkan sesuatu.Cerpen 2 : Capa Rengat Gaya Bahasa • Sinkope .Aku bagai kehilangan sesuatu.

Along yang dihukum. Along tidak mendapat kasih sayang dan perhatian setelah Angah yang dipercayai membawa tuah dilahirkan. Hal ini demikian kerana setiap kesalahan yang dilakukan oleh Angah. Along juga dipersalahkan sebagai kakak yang tidak berguna … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Along berasakan ibu dan ayahnya berlaku tidak adil terhadapnya.Cerpen 3 : Dendam Sinopsis • Cerpen ini mengisahkan konflik yang berlaku antara kakak dengan adik.

Along rasa bersalah setelah melihat keadaan Angah. Dendamnya terbalas apabila ayahnya merotan Angah kerana dituduh memutuskan rantai pusaka ibu mereka. Disebabkan itu dendam Along makin membara.Cerpen 3 : Dendam • Kekecewaan Along makin parah apabila ibu dan ayahnya tidak bersikap adil. Along menyedari bahawa dendamnya hanya menunjukkan kebodohannya sahaja Depan Belakang Menu Keluar . Akhirnya. Namun demikian.

Cerpen 3 : Dendam Tema Cerpen ini bertemakan konflik antara adik-beradik yang merenggangkan hubungan kekeluargaan Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 3 : Dendam Persoalan • Hubungan dalam sesebuah keluarga • Kepercayaan khurafat dalam kalangan masyarakat • Sikap ibu bapa yang menghukum anak-anak tanpa usul periksa • Diskriminasi ibu bapa terhadap anak-anak • Kasih sayang antara adik dan kakak • Perasaan benci kepada adik Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 3 : Dendam Watak dan Perwatakan Along • Masih belajar • Seorang anak yang berdendam • Cepat marah • Seorang kakak yang membenci adiknya • Seorang anak yang berdikari • Seorang anak yang sensitif … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 3 : Dendam Ayah Ibu • Seorang ibu yang penyayang • Percaya pada tilikan • Berpendidikan • Bersikap pilih kasih • Menghargai warisan • Seorang hakim • Seorang ayah yang tegas • Seorang ayah yang garang • Bersikap tidak adil • Seorang ayah yang baik hati • Seorang ayah yang pantang dicabar … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 3 : Dendam Angah • Masih kecil • Nakal • Pembawa tuah • Anak kesayangan • Sayang akan kakaknya Depan Belakang Menu Keluar .

halaman rumah Masyarakat: masyarakat pelajar. masyarakat yang mendambakan kasih sayang Depan Belakang Menu Keluar . di bawah katil. rumah.Cerpen 3 : Dendam Latar Masa: musim cuti persekolahan. ruang tamu. waktu malam Tempat: bilik bacaan. masyarakat yang berkerjaya. masyarakat yang berdiskriminasi. bilik tidur. ketika kelahiran Angah.

Along insaf tentang sikapnya yang berdendam selama ini Depan Belakang Menu Keluar .Along mengharapkan ayahnya berlaku adil • Insaf .Ibu sangat menyayangi Angah • Adil .Cerpen 3 : Dendam Nilai • Kasih sayang .

Cerpen 3 : Dendam Pengajaran • Kita perlulah mempunyai daya usaha sendiri untuk menyelesaikan masalah • Kita mestilah saling menyayangi antara ahli keluarga • Ibu bapa mestilah memberi kasih sayang yang adil kepada anak-anak Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 3 : Dendam Gaya Bahasa • Sinkope .Hatiku dijirus lahar beracun • Simile .Meradang betul hatiku apabila buku latihan Fizik yang baru kubeli semalam telah terconteng dan terkoyak di sana sini • Hiperbola .Rumah ini seperti tongkang pecah yang baru saja dilanda rebut taufan yang maha dahsyat Depan Belakang Menu Keluar .

Fauzi dimasukkan ke asrama oleh ibu dan ayah tirinya yang mahu melihatnya menjadi seorang yang berpelajaran tinggi dan menjadi insan yang berguna pada masa depan … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 4 : Maaf Kupinta Sinopsis • Cerpen ini mengisahkan seorang pelajar iaitu Fauzi yang terpaksa tinggal di asrama sebuah sekolah di bandar.

Cikgu Zainuddin menasihatinya agar tidak mensia-siakan masa depannya kerana Fauzi seorang pelajar yang cerdik … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 4 : Maaf Kupinta • Fauzi dimasukkan ke asrama dengan pertolongan cikgu Zainuddin guru bimbingan dan kerjaya di sekolahnya.

iaitu Syahir juga sering memuji akan kebaikan ibu dan ayah tiri Fauzi. Fauzi sedar bahawa dia anak yang bertuah kerana mempunyai ibu dan ayah yang baik … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Kawan Fauzi. Ayah tirinya pula selalu menghulurkan wang saku untuk Fauzi berbelanja.Cerpen 4 : Maaf Kupinta • Semasa tinggal di asrama. Ibunya selalu membawa buah tangan kepadanya. dia sering dikunjungi oleh ibu dan ayah tirinya. Kini.

Cerpen 4 : Maaf Kupinta • Apabila cuti penggal bermula. Dia bertekad untuk membantu dan berbakti kepada keluarganya Depan Belakang Menu Keluar . Fauzi pulang ke kampungnya dengan suatu tekad iaitu memohon ampun dan maaf daripada ibu dan ayah tirinya atas kesilapan yang telah dilakukan selama ini • Fauzi juga bersyukur kerana pintu hatinya telah terbuka.

dia akhirnya menghargai apa yang dilakukan oleh ayah tirinya kepadanya .Cerpen 4 : Maaf Kupinta Tema Cerpen ini bertemakan pengorbanan orang lain demi masa depan. Walaupun pada mulanya Fauzi memberontak.

Cerpen 4 : Maaf Kupinta Persoalan • Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak • Persahabatan ketika di asrama • Kasih sayang seorang anak dengan ayah tirinya • Ketegasan seorang ayah tiri dalam mendidik anaknya Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 4 : Maaf Kupinta Watak dan Perwatakan Fauzi • Seorang pelajar lelaki yang tinggal di asrama di sebuah sekolah di bandar • Seorang yang memendam rasa • Tidak suka dikongkong • Menjadi seorang anak yang baik setelah tinggal di asrama • Mempunyai semangat yang kental dan yakin pada diri sendiri • Merendah diri dan taat pada perintah Allah … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 4 : Maaf Kupinta Ayah tiri Ramlah • Nama sebenar Encik Mokhtar • Ayah tiri Fauzi • Bertanggungjawab terhadap keluarga • Rajin bekerja untuk menyara keluarga • Ibu kandung Fauzi • Seorang ibu yang penyayang • Sabar menghadapi karenah anak • Memahami perasaan anak yang kehilangan bapa Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen

4 : Maaf Kupinta

Latar
Masa: waktu malam, waktu pagi, waktu tengah hari, hampir empat bulan Tempat: di sekolah, asrama A, kampung, stesen bas, ruang tamu rumah Fauzi Masyarakat: masyarakat kampung, masyarakat yang mempunyai nilai empati, masyarakat yang mementingkan pendidikan, masyarakat penyayang

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Cerpen

4 : Maaf Kupinta

Nilai
• Penyayang - Ibu Fauzi, Puan Ramlah amat sayang akan Fauzi

•Tolong-menolong - Nenek Sapiah sentiasa mengambil tahu masalah cucunya
•Sabar - Ayah tirinya sentiasa bersabar dengan karenah Fauzi

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Cerpen

4 : Maaf Kupinta

Pengajaran
• Kita perlu melaksanakan tugas yang diberikan dengan amanah
• Kita perlulah melakukan sesuatu kerja dengan gigih • Kita perlu tabah dan sabar apabila menghadapi sebarang dugaan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Cerpen

5 : Gema Sepi Gadis Genius

Sinopsis
• Cerpen ini mengisahkan Basirah, seorang remaja genius yang berumur 14 tahun, tetapi sudah berjaya menjadi siswi tahun akhir dalam jurusan Sains Komputer dan diterima untuk membuat analisis di Makmal Perdana, di pusat bandar Kota Kinabalu
• Makmal Perdana itu merupakan kota Internet dan mempunyai ribuan pengguna yang berdaftar. Pengguna Internet di situ terdiri daripada penuntut dan pensyarah di sekolah kanak-kanak 'hyperintelligent'
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Cerpen

5 : Gema Sepi Gadis Genius

• Sebagai penganalisis komputer, Basirah terus mencari penceroboh atau penggodam yang menyelongkar pangkalan data makmal itu. Dia cuba mencari program penting untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak ada satu pun daripadanya berjudul “antibusut” kerana belum ada di pasaran. Cuma yang ada program “antivirus” • Dengan pertolongan kakaknya Hanani dan rakan-rakan, akhirnya Basirah berjaya mengesan penceroboh yang masuk ke pangkalan data di Makmal Perdana tersebut
… Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius • Penceroboh Internet tersebut ialah seorang pemuda genius bernama Roger Maris. Dia telah menjual maklumat-maklumat ketenteraan negara Malaysia kepada negara-negara saingan. Penceroboh ini berjaya ditangkap ketika sedang beroperasi di sebuah pangsapuri di Los Angeles • Basirah dan rakan-rakannya menerima ucapan tahniah daripada pensyarah mereka. Basirah juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kakaknya yang telah membantu menyelesaikan masalahnya selama ini Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Tema Kebijaksanaan seorang remaja dalam mengatasi masalah pengguna jahil (haker) komputer. Basirah seorang siswi yang sedang belajar di tahun akir dalam jurusan Sains Komputer berjaya mengesan penggodam internet di Makmal Perdana di pusat bandar Kota Kinabalu Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Persoalan • Kepintaran seorang remaja dalam usia yang muda • Kasih sayang adik beradik yang berbeza kepintaran • Kelebihan yang dikurniakan oleh Allah • Kepercayaan majikan untuk menerima remaja bekerja • Usaha yang bersungguh-sungguh membuahkan kejayaan Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Watak dan Perwatakan Basirah • Seorang gadis genius • Adik Hanani • Berumur 14 tahun • Cekal dan tabah • Rajin dan kuat berusaha Hanani • Kakak kepada Basirah • Berumur 16 tahun • Gadis lincah dan periang • Seorang gadis yang penyayang • Aktif dalam pelbagai aktiviti rekreasi Depan Belakang Menu Keluar .

masyarakat yang peka terhadap isu-isu semasa Depan Belakang Menu Keluar . Makmal Perdana Masyarakat: masyarakat yang cerdik dan pandai. masyarakat yang mementingkan kerjaya.Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Latar Masa: masa silam. ketika umur Basirah 14 tahun dan Hanani 16 tahun Tempat: Malaysia. zaman kanak-kanak. Los Angeles. zaman perkembangan teknologi maklumat.

Hanani dan rakan-rakannya bekerjasama membantu Basirah mencari penceroboh internet Depan Belakang Menu Keluar .Basirah merupakan seorang remaja yang gigih Tanggungjawab .Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Nilai Gigih .Basirah seorang pekerja yang bertanggungjawab Kerjasama .

Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Pengajaran • Kita perlu melakukan sesuatu kerja dengan gigih • Kita perlu rajin berusaha untuk berjaya dalam segala bidang • Kita perlu bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan • Kita perlu tolong-menolong dalam menyelesaikan sesuatu masalah • Kita juga perlu sabar dalam menghadapi cabaran atau ujian Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

• Ayat-ayat pendek .Cerpen 5 : Gema Sepi Gadis Genius Gaya Bahasa • Sinkope .Dah terpaksa.Alangkah selesanya kalau dia dapat hidup seperti Hanani. kak. • Inversi . • Simile . Dirai macam puteri.Fikiran Basira kian kusut.Dipuji macam bidadari. • Anafora .Segera panggilkan pakar pemusnah. Alangkah! Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Sinopsis • Seorang gadis bernama Amira menerima sepucuk surat daripada ibunya • Surat itu telah menjawab segala persoalan yang menjadi tanda tanya dalam dirinya selama ini • Amira mengimbas kembali kenangan setahun lalu apabila diberitahu oleh ibu bahawa dia dan adikadiknya akan dihantar ke kampung untuk tinggal bersama datuk dan neneknya … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Amira ingin tahu sebab dia dan adik-adiknya dihantar ke kampung malangnya jawapan yang diberi oleh ibu tidak memuaskan hatinya • Walaupun berat hati. Amira tetap mengikut cadangan ibunya agar Amira dan adik-adiknya tinggal di kampung … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . sebagai anak yang patuh.

Sesungguhnya datuk dan nenek memang telah lama mengharapkan agar Amira dan adik-adiknya tinggal bersama mereka memandangkan mereka hanya tinggal berdua kerana ibu Amira merupakan anak tunggal … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Datuk dan nenek menyambut kedatangan Amira sekeluarga dengan rasa bangga.

Amira menghantar ibu bapanya pulang dengan linangan air mata. Adik-adik Amira berasa gembira kerana mereka masih kecil dan belum memahami erti perpisahan seperti yang dialami oleh Amira • Nenek mengajak Amira ke kedai dan berharap Amira akan bertemu dengan kawan-kawan baru agar dapat mengubati kesedihan dihatinya • Nenek menjelaskan kepada Amira bahawa sebagai wanita Islam.Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Pada keesokan harinya. wajib menutup aurat daripada dilihat oleh lelaki ajnabi … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Amira rapat dengan Rohaya.Surat yang telah berjaya merungkai segala persoalan yang membelenggu dirinya selama ini … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Seorang gadis sebaya Amira menegur neneknya ketika di kedai. Amira mula berkenalan dengan ramai lagi teman sebaya. Nenek memperkenalkan gadis itu sebagai Suzana. Jamila dan juga Rokiah kerana mereka sekelas • Amira membaca surat yang dihantar oleh ibunya. Selepas Suzana.

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Setelah setahun berpisah ibu memberitahu inilah masa yang difikirkan sesuai untuk memberitahu Amira sebab dia dan adik-adiknya dihantar ke kampung • Ibu bimbang akan gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat di bandar sekarang ini • Ibu beranggapan corak pergaulan dan persekitaran di kampung lebih sesuai untuk membentuk jiwa remaja yang kuat jati diri dengan didikan agama dan nilai-nilai murni masyarakat … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Ibu mengharapkan segala yang Amira tempuhi di kampung dapat membentuk jiwa yang kuat untuk menghadapi segala dugaan dan cabaran dalam dunia yang penuh rintangan • Amira mula menyedari betapa besarnya pengorbanan dan harapan ibu dan ayahnya kepada dirinya Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Tema Pengorbanan seorang ibu demi kejayaan masa depan anak-anaknya Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Persoalan • Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak • Masalah sosial yang berlaku di bandar • Masyarakat kampung yang berpegang teguh pada ajaran agama • Melepaskan kemewahan yang dikecapi • Perbezaan budaya hidup bandar dan desa Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Watak dan Perwatakan Amira • Taat dan penyayang • Seorang yang bijak • Mendengar kata • Mudah menyesuaikan diri Ibu Amira • Seorang yang penyayang • Suka mengambil berat • Sanggup berkorban • Pandai memujuk … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Nenek • Taat pada perintah agama • Meraikan tetamu Depan Belakang Menu Keluar .

bilik nenek. sekolah. masyarakat yang mementingkan ilmu Depan Belakang Menu Keluar . ruang tamu rumah nenek. kampung. kedai Pak Uda Usop Masyarakat: masyarakat yang sanggup berkorban. masyarakat yang patuh pada perintah agama.Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Latar Masa: berlaku pada masa sekarang. perpindahan Amira berlaku ketika dia berada dalam tingkatan dua Tempat: kereta.

Mira tidak melawan kehendak ibunya • Berusaha .Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Nilai • Menghormati ibu bapa .Mira belajar bersungguh-sungguh untuk peperiksaan SPM • Taat pada perintah agama .Mira memakai tudung ketika keluar dari rumah Depan Belakang Menu Keluar .

Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Pengajaran • Kita mestilah taat akan perintah ibu bapa • Kita wajib menutup aurat seperti yang diperintahkan oleh agama Islam • Kita mestilah bersederhana dalam kehidupan dan sentiasa bersyukur Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Ibu memujuk Amira agar menerima keputusan itu dengan hati yang terbuka.Amira mengimbas kembali perbualan dengan ibunya setahun yang lalu ketika dia ingin tahu sebab dan adik-adiknya dihantar tinggal di kampung.Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu Teknik Plot • Imbas kembali . (MS 117) • Dialog . (MS 118) Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Kehadiran fajar pula disambut dengan bunyi kokok ayam sahut-menyahut. (MS 122) Depan Belakang Menu Keluar .Waktu subuh di kampung begitu hening dengan kesyahduan suara Bilal Zaman. Segalanya menyegarkan jiwa dan menenangkan perasaan.Cerpen 6 : Warkah daripada Ibu • Monolog . (MS 124) • Pemerian .Amira menyedari betapa besarnya pengorbanan dan harapan ibu dan ayahnya setelah dia membaca surat itu.

Mama mencadangkan abah supaya mendapatkan rawatan daripada anak lelaki mereka Doktor Afif. Abah enggan menyusahkan Doktor Afif kerana mahu anak lelakinya memberi perhatian kepada pesakit di kliniknya.Drama 1 : Hemodialisis Sinopsis • Abah diserang sakit perut secara tiba-tiba dan mama terkejut apabila mendapati kaki abah bengkak. Beliau mahu anak lelakinya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pesakitnya … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

beliau enggan dan mahu Doktor Afif pulang ke klinik. Dia mahu membawa abahnya ke klinik namun.Drama 1 : Hemodialisis • Abah tiba-tiba pengsan dan mama menghubungi anaknya. Abah terus berdegil dan enggan ke klinik untuk mendapatkan rawatan … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Doktor Afif terus mendesak abah untuk ke klinik tetapi beliau tetap enggan. Doktor Afif telah menghubungi Doktor Leong untuk memujuk ayahnya mendapatkan rawatan kerana disyaki sakit buah pinggang. Doktor Afif.

Drama 1 : Hemodialisis • Abah meninggalkan pesanan kepada Fikri dan Fifi supaya menyerahkan rumah yang didiami kepada sesiapa yang memerlukan dan menjaganya sebagai perpustakaan kerana segala rahsia dan kenangan tersimpan di dalam rumah tersebut … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 1 : Hemodialisis • Doktor Afif bertegas meminta Doktor Leong membawa abah ke klinik untuk dirawat. Doktor Afif menegaskan bahawa sudah menjadi tanggungjawabnya merawat abah kerana abah amat berjasa dan telah mendidik beliau sehingga berjaya menjadi doktor pakar … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Ketika abah mendapat rawatan hemodialisis. abah rasa bersalah kerana mesin hemodialisis di klinik Doktor Afif hanya satu dan abah merasakan nyawa orang lain perlu diselamatkan.

Pendapat itu disanggah oleh Doktor Afif kerana ajal maut pada tangan Tuhan. Fatin Atiqah.Drama 1 : Hemodialisis • Abah merasakan beliau tidak perlu mendapatkan rawatan kerana sudah hampir dengan kematian. Akhirnya abah bersedia mendapatkan rawatan hemodialisis setelah dipujuk dan disokong oleh anak-anak dan cucu abah iaitu Fikri. dan Nabilah Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 1 : Hemodialisis Tema Hubungan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 1 : Hemodialisis Persoalan • Hubungan kekeluargaan yang erat • Kasih sayang seorang isteri terhadap suami • Berserah dan mengharapkan kematian apabila sakit • Tanggungjawab doktor terhadap tugasnya Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 1 : Hemodialisis Watak dan Perwatakan Abah • Menghidap penyakit buah pinggang • Tidak mementingkan diri sendiri • Seorang yang keras hati • Minat dalam bidang penulisan • Berusia 63 tahun … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Fatin Atiqah • Seorang ibu yang penyayang … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Drama 1 : Hemodialisis Doktor Afif • Anak sulung abah dan mama • Seorang pakar perubatan • Hormat akan orang tua • Seorang anak yang penyayang Mama • Isteri abah • Ibu kepada Doktor Afif. Fikri.

klinik Masyarakat: masyarakat yang berada. masyarakat yang mementingkan orang lain. masyarakat yang mementingkan kesihatan Depan Belakang Menu Keluar .Drama 1 : Hemodialisis Latar Masa: pada waktu pagi Tempat: ruang tamu.

Abah tegas enggan menerima rawatan di klinik Doktor Afif • Ikhlas .Anak-anak abah amat menyayangi abah dan mama Depan Belakang Menu Keluar .Drama 1 : Hemodialisis Nilai • Tegas .Abah mengganggap mendidik anak-anak tidak perlu balasan • Kasih sayang .

Drama 1 : Hemodialisis Pengajaran • Kita mestilah tegas kepada pendirian sendiri • Kita mestilah bertanggungjawab kepada kedua-dua ibu bapa • Kita perlu ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

(Berpaling kepada Abah) Atuk …come on grandpa.DOKTOR AFIF: Nabilah … awak tolong bawa atuk awak ke klinik.Drama 1 : Hemodialisis Teknik Plot • Dialog . (MS 145) • Monolog . NABILAH: Baik daddy.Alhamdulillah… (MS 153) Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

ABAH: …kalau abah sudah tiada nanti Fif. mendongak sambil mengenang akan masa silam (MS146) • Imbas muka . Fikri…abah tidak ada apa-apa yang hendak ditinggalkan kecuali rumah ini… (MS 144) Depan Belakang Menu Keluar .Drama 1 : Hemodialisis • Imbas kembali .Tinggal mama seorang diri duduk di kerusi di tengah-tengah pentas.

Kisah ini digambarkan melalui watak Marhen dan Dibisi yang menjadi mangsa perang dan terperangkap di bawah runtuhan bangunan di gurun gersang. Mereka ditawan oleh Kastabung iaitu seorang diktator yang kejam … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Drama 2 : Inflakasta Sinopsis • Mengisahkan kehidupan pada zaman perang dan masyarakat yang kelaparan.

akhirnya Inflakasta muncul membawa makanan untuk ibunya. Kehilangan mereka sebenarnya untuk mencari makanan buat ibu mereka yang kelaparan. Walau bagaimanapun. akhirnya Siti meninggal dunia • Marhen dan Dibisi berjaya mempertahankan diri daripada dibunuh oleh Kastabung dan Taliba kerana mereka berjaya merampas senjata kuasa bahaya Depan Belakang Menu Keluar .Drama 2 : Inflakasta • Siti seorang ibu yang juga mangsa perang meratapi kehilangan anaknya Inflakasta.

Drama 2 : Inflakasta Tema Drama ini bertemakan kesan dan akibat daripada peperangan kepada manusia dan hidupan sejagat Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 2 : Inflakasta Persoalan • Penderitaan manusia akibat peperangan • Kanak-kanak dan wanita yang menjadi mangsa peperangan • Perjuangan untuk meneruskan hidup • Mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain • Kemusnahan alam sekitar Depan Belakang Menu Keluar .

tali leher lusuh • Seorang yang bercita-cita besar … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Drama 2 : Inflakasta Watak dan Perwatakan Dibisi • Mangsa perang yang kelaparan • Berpakaian carik.

Drama 2 : Inflakasta Marhen • Seorang yang berwajah bengis. berjambang yang tidak terurus • Mangsa perang yang kelaparan • Sebelum perang Marhen merupakan seorang petani yang pemurah … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 2 : Inflakasta Siti • Ibu kepada Infa dan Klasta • Seorang ibu yang penyayang meratapi kehilangan anaknya • Seorang wanita yang berani … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 2 : Inflakasta Kastabung • Seorang diktator yang kejam • Sangat bengis membunuh sesiapa sahaja yang terperangkap di kawasan gurunnya Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 2 : Inflakasta Latar Masa: suasana perang Tempat: kawasan runtuhan batu di gurun gersang Masyarakat: masyarakat yang menjadi mangsa peperangan Depan Belakang Menu Keluar .

Siti amat menyayangi anaknya yang hilang dalam peperangan •Tanggungjawab .Drama 2 : Inflakasta Nilai • Kasih sayang . menyedekahkan hasil pertanian kepada orang yang memerlukan Depan Belakang Menu Keluar .Marhen seorang yang pemurah.Inflakasta meninggalkan emaknya kerana mencari makanan •Baik hati .

Drama 2 : Inflakasta Pengajaran • Kita mestilah berani menghadapi cabaran • Kita perlu bekerjasama dalam melakukan sesuatu • Kita hendaklah mengamalkan sikap pemurah • Kita perlu menjadi anak yang bertanggungjawab Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Pakaiannya carik-carik. muncul seorang mangsa perang yang kelihatan amat penat. Adik dari mana? Adik sesat? Bertenang. tali lehernya yang lusuh masih tergantung di lehernya.Bertenang dik.MARHEN: Kenapa dik? Apa halnya ni? DIBISI : Bertenang dik.Drama 2 : Inflakasta Teknik Plot • Dialog . (MS 162) • Pemerian . Kot yang berdebu masih dikeleknya dengan erat.Dari celah sebuah batu besar. (MS 157) Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

DIBISI: …Dulu-dulu pun aku keseorangan. (MS 159) Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .Drama 2 : Inflakasta • Imbas kembali . Aku keseorangan kerana aku menjaga maruah sebagai seorang yang penting dalam negaraku.

Jangan main jauh-jauh..“Mari sini nak.“Di situlah tempat” .Drama 2 : Inflakasta Gaya Bahasa • Peribahasa • Asonansi • Aliterasi • Sinkope . hari sudah gelap” . mari sini ibu nak cerita..Laillahhaillalla Muhammadar Rasulullah Depan Belakang Menu Keluar .” • Bahasa Arab . padang terkukur .Padang jarak.“Ya.

Amin menjadi pembekal ayam yang berjaya dan membuktikan kejayaannya kepada masyarakat … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Tini mengunjungi Amin untuk meninjau aktiviti penternakan ayam yang diusahakan oleh Amin untuk pasaran tempatan • Tini mengagumi kegigihan Amin yang sabar walaupun ditertawakan oleh orang kampung kerana menternak ayam.Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Sinopsis • Tini dan Amin berbual di reban ayam tempat Amin memelihara ayam-ayamnya. Berkat usaha gigih.

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi • Ayah Tini menentang keputusannya untuk bekerja di kampung kerana beliau tidak yakin dengan kemampuan Tini. Akhirnya ayah Tini akur akan keputusannya dan mengingatkan Tini supaya berbincang dengan tunangnya. Kamal • Kamal menentang keputusan Tini untuk melibatkan diri dengan industri kraf tangan di kampung kerana dia tidak yakin dengan kemampuan Tini. Tini mempertahankan pendiriannya dan menyatakan bekerja sendiri bukan sesuatu yang memalukan. dia juga bimbang dengan masa depan hubungan mereka … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar . Selain itu.

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi • Kamal tidak setuju dengan tindakan Tini yang menghabiskan masa di kilangnya dan Kamal bercadang untuk mempercepat perkahwinan mereka jika dipersetujui oleh ayah Tini • Ayah Tini bertemu dengan Amin secara kebetulan dan bertanya khabar tentang perniagaannya yang telah berjaya • Tini dan ayahnya ke rumah Amin dan mereka dimaklumkan bahawa ada orang memukul Amin di belakang ketika dia ke reban ayamnya semalam … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Ayah Tini membawa Malek ke balai polis kerana disyaki memukul Amin • Tini ke tempat kerja Kamal dan dengan perasaan marah Tini memarahi Kamal yang telah mengupah Malek untuk memukul Amin … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi • Ayah Tini bertemu dengan Malek ketika di jalan. Ayahnya menyoal tentang kejadian yang menimpa Amin. namun Malek menafikannya.

Tini memaklumkan hubungan mereka telah putus. Keadaan Amin beransur pulih dan akan bekerja semula tidak lama lagi. Dia juga menyatakan banyak lagi tanggungjawab yang perlu diselesaikannya dan ingin terus memajukan tanah di kampung mereka Depan Belakang Menu Keluar . Amin bertanyakan hubungan Tini dengan Kamal.Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi • Tini mengunjungi Amin di rumahnya untuk bertanya khabar.

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Tema Kegigihan anak muda yang bekerja sendiri walaupun mempunyai kelulusan akademik yang tinggi. Walaupun mendapat tentangan daripada keluarga. Tini nekad untuk membuat perusahaan kraf tangan Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Persoalan • Sikap berwawasan dalam pekerjaan • Sikap tidak memilih pekerjaan • Kemempuan seorang wanita dalam menjana ekonomi negara • Seseorang yang menjadi pendorong kepada kejayaan orang lain Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Watak dan Perwatakan Tini • Berkelulusan diploma • Tunang Kamal • Seorang yang gigih dan berwawasan jauh. berjaya membuka perusahaan kraf tangan dengan dorongan Amin • Tegas dan berpendirian … Bersambung Depan Belakang Menu Keluar .

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Amin • Penternak ayam • Kawan Tini dan sentiasa mendorong Tini untuk berjaya • Berfikiran positif dan tidak mudah putus asa Malek • Kawan Kamal • Seorang lelaki yang tidak jujur mencuri ayam di reban Amin • Mengambil upah daripada Kamal untuk mensabotaj Tini dan Amin Depan Belakang Menu Keluar .

jalan Masyarakat: masyarakat usahawan. masyarakat yang berpendirian tegas Depan Belakang Menu Keluar . masyarakat yang berdikari.Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Latar Masa: waktu siang. masyarakat kampung. kilang. tempat kerja Kamal. petang dan malam Tempat: tempat ternakan ayam. rumah Tini.

Amin tabah mengusahakan penternakan ayam walaupun menghadapi pelbagai rintangan Depan Belakang Menu Keluar .Tini tegas mengambil keputusan menjalankan perusahaan kraf tangan • Tabah .Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Nilai • Rajin .Amin rajin berusaha menternak ayam sehingga berjaya • Tegas .

Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Pengajaran • Kita perlulah rajin dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan agar berjaya • Kita hendaklah tegas dalam membuat keputusan • Kita perlu tabah menghadapi segala cabaran hidup Nota Tambahan Depan Belakang Menu Keluar .

Sakitnya sudah beransur kurang.TINI : (Merungut sendiri) Siapakah pula yang buat kerja ni? Macamlah tak ada kerja lain… (MS 183) Depan Belakang Menu Keluar . Min? AMIN: Alhamdulillah. Faham? (MS 183) • Monolog .Drama 3 : Di Sini Bakti Bersemadi Teknik Plot • Dialog .KAMAL: Ingat Malek! Aku tak mahu rancangan ini gagal. (MS 187) • Saspens .TINI: Bagaimanakah dengan keadaan kau.

.3 W 9.3 05.2 203:8. $3.2..3 W 9..03/.3 808:.. W 9..7-07...203.7./..3 03: 0:..907802. .8/.-.507:.3/:5 49..7./ !03.2202-:.2-..7 .3.-.9 05:9:8.507:9.3/.3 0.5 80..7.%.9:5007..90.7.

.8:/. .5:. $.2.2..38:7 :7.3 03: 0:.7.3./03.7 .07.3.9.2 $ W4344 % 07:3:9803/7 $.93.907.3 0. .5.: 3 ...3  $ 05..4 %..9...30.2.. $3./ %03!49 W.907802.85038 3.2/:.3..3 3.3  $ W$.3./.2.0:9.3 -:.:7..3.-07./..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful