P. 1
latihan_C++

latihan_C++

|Views: 2,332|Likes:
Dipublikasikan oleh masnasir

More info:

Published by: masnasir on Oct 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

C++ / LAB E / WMS

Boríand C++ 5.02
A. Sejarah Bahasa C
Merupakan perkembangan darí bahasa B. Dítuíís pertama kaíí oíeh W.
kherníghan dan Denís M. Rítchí tahun 1972. Díoperasíkan pertama kaíí
oíeh uníx. Merupakan bahasa tíngkat tínggí. Tahun 1980 B|arne
Stroustrup mengembangkan bahasa C nya "C wíth Cíasses" atau
bergantí nama men|adí C ++ dí tahun 1983.
C++ adaíah ob|ect oríented programmíng (OOP) yang bías membantu
dan mengeíoía program yang besar dan kompíeks
B. Alasan menggunakan bahasa C
1. C hampír tersedía dí semua |enís computer
2. sífatnya adaíah portabeí bísa dí píndahkan ke computer íaín
3. Hanya menyedíakan sedíkít kata-kata kuncí
4. Proses Executabíe íebíh cepat
5. C adaíah program yang terstruktur
6. Dukungan pustaka yang banyak
7. C díanggap |uga bahasa tíngkat menengah
C. Srtruktur program bahasa C
#íncíude <fííe-íncíude>  fííe header
maín ()
{
Statement;
}
• Fííe header berísí prototype (|uduí, nama dan síntak)
Dísekumpuían fungsí tertentu (akan dísímpan dí fííe pustaka/ fííe
ííbrary dengan executabíe .LIB)
• Inísíaí: prototype darí fungsí-fungsí pustaka
príntf ( ) dan scanf ( ) terdapat dí fííe header stdío.h
• Penuíísan fííe header
#íncíude <stdío.h>
Atau
#íncíude "stdío.h"
D. Pengenaían IDE (Integreted Deveíopment Envíronment)
 merupakan íembar ker|a dí C++
Contoh 1:
#íncíude<stdío.h>
maín( )
{
príntf ("Boríand C++ 5.02");
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
}
Untuk men|aíankan program:
Kíík menu Scrípt  Run
Atau kíík Icon Run dí tooíbar
Atau ctrí + F9
Latihan perintah PRINTF(
1) Buat program dengan íayout sebagaí beríkut
-------------------------------
* Seíamat Datang *
* Dí Lab B dan C *
* WoíterMongínsídí*
--------------------------------
2. Buat program dengan íayout sebagaí beríkut ;
BIODATA MAHASISWA
----------------------------------------------------
NIM :
NAMA :
KELAS :
TELEPHONE :
ALAMAT :
----------------------------------------------------
*** TERIMA KASIH ***
Pert !
Típe data
Dek var
Dek kons
Input dan output
Lat soaí :
". #ariablesuatu nilai $ang nilain$a bisa berubah!
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
maín()
{
ínt a, b, c;
círscr ();
/*program ínput*/ komentar program
príntf("masukkan nííaí a = "); scanf("%d",&a);
príntf("masukkan nííaí b = "); scanf("%d",&b);
c = a + b;
príntf("hasíí pen|umíahan = %d",c);
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
/*program output*/
círscr();
príntf("HITUNG NILAI \n");
príntf("NILAI A :%d\n",a);
príntf("NILAI B :%d\n",b);
príntf("---------------\n");
príntf("NILAI C :%d\n",c);
getch();
}
!. %onstantasuatu nilai $ang nilain$a tetap
/* Língkar .cpp *//
/* Program penggunaan konstanta bernama PHI *//
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
maín()
{
const fíoat PHI=3.141592;
fíoat |arí_|arí, íuas, keííííng;
círscr();
|arí_|arí=7.0;
íuas=PHI*|arí_|arí*|arí_|arí;
keííííng=2*PHI*|arí_|arí;
príntf("Luas =%2.2f\n",íuas);
príntf("Keííííng =%4.0f\n",keííííng);
getch();
}
3. Períntah masukan dan keíuaran
Keíuaran Masukan
Príntf() scanf()
Cout() cín()
Gets() Puts()mencetak stríng ke íayar
Getch() putchar()mencetak karakter
Getche( )
Latihan perintah C&'T
1. buat program dengan íayout sbb:
PROGRAM PEN|UALAN BARANG
---------------------------------------------------
Masukan kode barang :
Masukan nama barang :
Masukan harga barang :
Masukan |umíah Beíí :
Proses :
Totaí = harga x |umíah beíí
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Output yang dííngínkan :
STRUK PEMBAYARAN BARANG
-------------------------------------------------
Kode Barang :
Nama Barang :
Harga :
Beíí :
Totaí :
------------------------------------------------
*** Teríma Kasíh ***
|awaban:
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<conío.h>
maín()
{
char kd|5|,nm|20|;
ínt hrg,|mí,tot;
círscr();
/*program ínput*/
gotoxy(15,1);cout<<"masukan kode barang :";cín>>kd;
gotoxy(15,2);cout<<"Masukan nama barang :";cín>>nm;
gotoxy(15,3);cout<<"Masukan harga barang :";cín>>hrg;
gotoxy(15,4);cout<<"Masukan |umíah Beíí :";cín>>|mí;
tot=hrg*|mí;
círscr();
/*program output*/
gotoxy(15,6);cout<<"STRUK PEMBAYARAN BARANG"<<endí;
gotoxy(15,7);cout<<"--------------------------"<<endí;
gotoxy(15,8);cout<<"Kode Barang :"<<kd<<endí;
gotoxy(15,9);cout<<"Nama Barang :"<<nm<<endí;
gotoxy(15,10);cout<<"Harga :"<<hrg<<endí;
gotoxy(15,11);cout<<"Beíí :"<<|mí<<endí;
gotoxy(15,12);cout<<"Totaí :"<<tot<<endí;
gotoxy(15,13);cout<<"--------------------------"<<endí;
gotoxy(15,14);cout<<" *** Teríma kasíh ***"<<endí;
getch();
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Pert.( &perator Borlan) C**
1. a. Operator Arítítmatíka
Operator Contoh
* 4 * 5
/ 8 / 2
% 5 % 2
+ 7 + 2
- 6 - 2
b. Operator Unary
Operator Contoh
+ +4
- -6
Contoh 1:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín()
{
ínt a,b,c=0,d=0;
círscr();
cout<<"Masukan Nííaí A=";cín>>a;
cout<<"Masukan Nííaí B=";cín>>b;
c=a%b;
d=a*b;
cout<<"Hasíí darí A % B = "<<c<<endí;
cout<<"Hasíí darí A * B ="<<d<<endí;
getch();
}
Hasíí Input :
Masukan Nííaí A : 5
Masukan Nííaí B : 3
Hasíí Output
Hasíí darí A % B = 2
Hasíí darí A * B = 15
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Contoh 2:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín()
{
ínt a,b;
círscr();
a=8+2*3/6;
b=(8+2)*3/6;
cout<<"Hasíí darí A = "<<a<<endí;
cout<<"Hasíí darí B ="<<b<<endí;
getch();
}
Hasíí :
Hasíí darí A=9
Hasíí darí B=5
2. Operator Penambah dan Pengurang
Operato
r
Contoh
++ Penambahan (A++ sama dengan
A=A+1)
-- Pengurangan(A-- sama dengan
A=A-1)
A = A + 1 atau A = A - 1; dísederhanakan men|adí:
A += 1 atau A -= 1 ; dísederhanakan men|adí A ++ atau A--
Notasí "++" atau "-- " dapat dííetakan dí depan atau
díbeíakang varíabeí.
Contoh A++ atau ++A / A-- atau --A
Contoh 3:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín()
{
ínt a=10,b=5;
círscr();
príntf("Nííaí A = %d",a);
príntf("\nNííaí ++A = %d", ++a);
príntf("\nNííaí A = %d",a);
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
príntf("\nNííaí B = %d",b);
príntf("\nNííaí --B = %d",--b);
príntf("\nNííaí B = %d",b);
getch();
}
Hasíí :
Nííaí A =10
Nííaí ++A =11
Nííaí A =11
Nííaí B =5
Nííaí --B =4
Nííaí B =4
Contoh 4 :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín()
{
ínt a=10,b=5;
círscr();
príntf("Nííaí A = %d",a);
príntf("\nNííaí A++ = %d", a++);
príntf("\nNííaí A = %d",a);
príntf("\nNííaí B = %d",b);
príntf("\nNííaí B-- = %d",b--);
príntf("\nNííaí B = %d",b);
getch();
}
Hasíí :
Nííaí A =10
Nííaí A++ =10
Nííaí A =11
Nííaí B =5
Nííaí B-- =5
Nííaí B =4
3. Operator Reíasí
Operato
r
keterangan
= = Sama dengan (bukan pemberí nííaí)
! = Tídak sama dengan
> Lebíh darí
< Kurang darí
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
> = Lebíh darí sama dengan
< = Kurang darí sama dengan
Contoh 5:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
fíoat a,b,c,d,e,f,x,y;
círscr();
cout<<"Masukan Nííaí X = ";cín>>x;
cout<<"Masukan Nííaí Y = ";cín>>y;
a=x= =y;
b=x!=y;
c=x>y;
d=x<y;
e=x>=y;
f=x<=y;
cout<<endí;
cout<<"Hasíí darí"<<x<<"= ="<<y<<"="<<a<<endí;
cout<<"Hasíí darí"<<x<<"!="<<y<<"="<<b<<endí;
cout<<"Hasíí darí"<<x<<">"<<y<<"="<<c<<endí;
cout<<"Hasíí darí"<<x<<"<"<<y<<"="<<d<<endí;
cout<<"Hasíí darí"<<x<<">="<<y<<"="<<e<<endí;
cout<<"Hasíí darí"<<x<<"<="<<y<<"="<<f<<endí;
getch();
}
4. Operator Logíka AND (&&)
Contoh 6:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
fíoat a,b,c,d,e,f,g,h;
círscr();
cout<<"Masukan Nííaí a =";cín>>a;
cout<<"Masukan Nííaí b =";cín>>b;
cout<<"Masukan Nííaí c =";cín>>c;
d=a+4<10;
e=b>a+5;
f=c-3>=4;
g=d && e && f;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<endí<<endí;
cout<<"Program Ekspresí And"<<endí<<endí;
cout<<"Hasíí darí d = a + 4 < 10 adaíah"<<d<<endí;
cout<<"HAsíí darí e = b > a + 5 adaíah"<<e<<endí;
cout<<"Hasíí darí f = c - 3 >= 4 adaíah"<<f<<endí;
cout<<"Hasíí darí g = d && e && f adaíah"<<g<<endí;
getch();
}
5. Operator Logíka OR ( | | )
Contoh 7:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
fíoat a,b,c,d,e,f,g,h;
círscr();
cout<<"Masukan Nííaí a =";cín>>a;
cout<<"Masukan Nííaí b =";cín>>b;
cout<<"Masukan Nííaí c =";cín>>c;
d=a+5<10;
e=b>5+a;
f=c-4<=7;
g=d || e || f;
cout<<endí<<endí;
cout<<"Program Ekspresí OR"<<endí<<endí;
cout<<"Hasíí darí d=a+5<10adaíah"<<d<<endí;
cout<<"HAsíí darí e=b>5+a adaíah"<<e<<endí;
cout<<"Hasíí darí f=c-4<=7adaíah"<<f<<endí;
cout<<"Hasíí darí g=d || e || f adaíah"<<g<<endí;
getch();
}
6. Operator Logíka NOT ( ! )
Contoh 8 :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
fíoat a,b,c;
círscr();
cout<<"Masukan Nííaí a =";cín>>a;
// proses
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
b=(a+4<10);
c=!(b);
cout<<endí<<" Program Expresí NOT"<<endí;
cout<<"Nííaí A ="<<a<<endí;
cout<<"Nííaí B = b=(a+4<10) = "<<b<<endí;
cout<<"Nííaí c=!(b) = "<<c;
getch();
}
Pert + &perasi Pen$eleksian %on)isi
A. Pernyataan IF
Contoh :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
doubíe tot_beíí,pot=0,|um_bayar=0;
círscr();
cout<<"Totaí Pembeíían Rp. ";cín>>tot_beíí;
íf (tot_beíí>=50000)
pot=0.2 * tot_beíí;
cout<<"Besarnya Potongan Rp. "<<pot<<endí;
|um_bayar=tot_beíí-pot;
cout<<"|umíah yang
harus díbayarkan Rp.
"<<|um_bayar;
getch();
}
B. Pernyataan IF.ELSE
Created By SPN
BU :
If (kondisi)
{
Perny!n"
#
BU :
If (kondisi)
Perny!n $"
E%se
Perny!n &"
A!' :
If (kondisi)
{
Perny!n $"
(( "
#
E%se
{
Perny!n &"
((( "
#
C++ / LAB E / WMS
Contoh :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
doubíe tot_beíí,pot=0,|um_bayar=0;
círscr();
cout<<"Totaí Pembeíían Rp. ";cín>>tot_beíí;
íf (tot_beíí>=50000)
pot=0.2 * tot_beíí;
eíse
pot=0.05*tot_beíí;
cout<<"Besarnya Potongan Rp. "<<pot<<endí;
|um_bayar=tot_beíí-pot;
cout<<"|umíah yang harus díbayarkan Rp. "<<|um_bayar;
getch();
}
C. Pernyataan
NESTED IF
Created By SPN
BU :
If (kondisi $)
{
Perny!n $"
If (kondisi)
{
Perny!n"
#
#
E%se if (kondisi &)
{
Perny!n &"
If(kondisi)
{
Perny!n"
#
#
E%se
{
Perny!n )"
If(kondisi)
{
Perny!n"
#
#
C++ / LAB E / WMS
Contoh :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
Fíoat pt, |s=0,km=0,tot=0;
Círscr();
Cout<<"Pendapatan Harí íní Rp. ";cín>>pendapatan;
If (pt>=0 && pt<=200000)
{
|s=10000;
Km=0.1*pt;
}
Eíse
{
If (pt<=500000)
{
|s=20000;
Km=0.15*pt;
}
Eíse
{
|s=30000;
Km=0.2*pt;
}
}
Tot=km+|s;
Cout<<"Uang |asa Rp. "<<|s<<endí;
Cout<<"Uang Komísí Rp. "<<km<<endí;
Cout<<"============================"<<endí;
Cout<<"hasíí totaí Rp. "<<tot<<endí;
Getch();
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
D. Pernyataan IF - ELSE Ma|emuk
Contoh :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
Fíoat pt, |s=0,km=0,tot=0;
Círscr();
Cout<<"Pendapatan Harí íní Rp. ";cín>>pt;
If (pt>=0 && pt<=200000)
{
|s=10000;
Km=0.1*pt;
}
Eíse If (pt<=500000)
{
|s=20000;
Km=0.15*pt;
}
Eíse
{
|s=30000;
Km=0.2*pt;
}
Tot=km+|s;
Cout<<"Uang |asa Rp. "<<|s<<endí;
Created By SPN
BU :
If (kondisi $)
{
Perny!n $"
Perny!n &"
#
E%se if (kondisi &)
{
Perny!n )"
Perny!n 4"
#
E%se
{
Perny!n *"
Perny!n 6"
#
C++ / LAB E / WMS
Cout<<"Uang Komísí Rp. "<<km<<endí;
Cout<<"============================"<<endí;
Cout<<"hasíí totaí Rp. "<<tot<<endí;
Getch();
}
Latihan IF ,ajemuk
Buat program dengan íayout sbb :
Ketentuan Soaí :
1. Rata = (10%*abs)+(20%*tgs)+(30%*uts)+(40%*uas)
2. Grade dan keterangan :
|íka rata >=85 maka grade A, keterangan sangat baík
|íka rata >=75 maka grade B, keterangan Baík
|íka rata >=60 maka grade C, keterangan Cukup
|íka rata >=45 maka grade D, keterangan Kurang
Seíaín ítu grade E, keterangan Sangat Kurang
Latihan Neste) i-
1. Sebuah toko buku " CARI ILMU" yang teríetak dí |L.Kaííbata Tímur
No. 37 Teíp (021) 7901074 men|uaí aneka buku sbb :
Kode
|enís
|enís Kod
e
buk
u
Buku harga
A ||
a
Ceríta Anak
1 Comíc 9000
2 Donge
ng
4000
B || Noveí 1 Cínta 25000
Created By SPN
.AFTAR NILAI ,A/ASIS0A
A%A.1,I 2 'NI3'1 P1RSA.A 2
4L. %alibata Timur N&.(5 Telp (6!" 576"658
---------------------------------------------------------
NIM :
Nama Mahasíswa :
Nííaí Absen :
Nííaí Tugas :
Nííaí UTS :
Nííaí UAS :
--------------------------------------------------------
Rata-Rata :
Grade :
Keterangan :
C++ / LAB E / WMS
b 2 Místerí 20000
Laín-
íaín
Komputer
1 C++ 25000
2 Deíphí 30000
2. Totaí = harga x |umíah beíí
4a9aban :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
char np|20|,pt|20|,kd,*|ns,*nb,bk;
fíoat hrg,|b,tot;
círscr();
cout<<" TOKO BUKU \"CARI ILMU\""<<endí;
cout<<" |í. Kaííbata Tímur No. Teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"--------------------------------------------"<<endí;
cout<<"Nama Pembeíí : ";cín>>np;
cout<<"Nama Petugas : ";cín>>pt;
cout<<endí;
cout<<"----| PILIHAN BUKU |-----------------"<<endí;
cout<<" A. Ceríta Anak"<<endí;
cout<<" 1. Comíc Rp. 9000"<<endí;
cout<<" 2. Dongeng Rp. 4000"<<endí;
cout<<" B. Noveí"<<endí;
cout<<" 1. Cínta Rp. 25000"<<endí;
cout<<" 2. Místerí Rp. 20000"<<endí;
cout<<" Komputer "<<endí;
cout<<" 1. C++ Rp. 25000"<<endí;
cout<<" 2. Deíphí Rp. 30000"<<endí;
cout<<"-------------------------------------------"<<endí;
cout<<" Masukan |enís Buku |A|B|:";cín>>kd;
cout<<" Masukan kode buku |1|2|:";cín>>bk;
íf (kd=='A'||kd=='a')
;
|ns="Ceríta Anak";
íf (bk=='1')
{
nb="Comíc";
hrg=9000;
}
eíse
{
nb="dongeng";
hrg=4000;
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
<
eíse íf (kd=='B'||kd=='b')
;
|ns="Noveí";
íf (bk=='1')
{
nb="Cínta";
hrg=25000;
}
eíse
{
nb="Místerí";
hrg=20000;
}
<
eíse
;
|ns="Komputer";
íf (bk=='1')
{
nb="C++";
hrg=25000;
}
eíse
{
nb="Deíphí";
hrg=30000;
}
<
cout<<endí;
cout<<" |enís buku : "<<|ns<<endí;
cout<<" Nama buku : "<<nb<<endí;
cout<<" Harga : "<<hrg<<endí;
cout<<" |umíah Beíí : ";cín>>|b;
tot=hrg*|b;
cout<<"----------------------------"<<endí;
cout<<" Totaí Bayar : Rp. "<<tot<<endí;
getch();
}
Created By SPN
Pern$ataan
C++ / LAB E / WMS
Contoh" :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
char kode;
círscr();
cout<<"masukan kode barang |A..C| :";cín>>kode;
swítch(kode)
{
case ´A´:
cout<<" Aíat Oíah Raga";
break;
case ´B´:
cout<<" Aíat Eíektroník";
break;
case ´C´:
cout<<" Aíat masak";
break;
defauít :
cout<<"Anda saíah kode!";
break;
}
getch();
}
Created By SPN
BU :
S9it=h(ekspresí ínteger atau
karakter)
{
Case konstanta-1 :
Pernyataan 1;
Pernyataan2;
Break;
Case konstanta-2 :
Períntah 3 ;
Períntah 4;
Break;
Defauít :
Períntah 5 ;
Períntah 6;
Break;
}
C++ / LAB E / WMS
Contoh! :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín ()
{
char kode;
círscr();
cout<<"masukan kode barang |A..C| :";cín>>kode;
swítch(kode)
{
case ´A´:
case ´a´:
cout<<" Aíat Oíah Raga";
break;
case ´B´:
case ´b´:
cout<<" Aíat Eíektroník";
break;
case ´C´:
case ´c´:
cout<<" Aíat masak";
break;
defauít :
cout<<"Anda saíah kode!";
break;
}
getch();
}
Latihan Case )an i-
Buatíah program dengan íayout sbb :
Toko "Murah Meríah " yang teríetak dí |L.Kaííbata tímur No.37 Teíp
(021) 7901074 men|uaí beragam product susu dengan berbagaí
ukuran sbb :
Kod
e
|enís Kod
e
Ukura
n
harga
A||a Dancow 1 Kecíí 15000
2 Sedan 20000
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
g
3 Besar 25000
B||b Bendera
1 Kecíí 13500
2 Sedan
g
17500
3 Besar 20000
C||c SGM
1 Kecíí 15000
2 Sedan
g
18500
3 Besar 22000
Rancangan Output :
4a9aban :
Created By SPN
Toko 2 ,urah ,eriah 2
4l. %alibata Timur No.(5 Telp (6!"
576"658
-----------------------------------------------------------
**********| PILIHAN PRODUK |***********
A. Susu Dancow
1. Ukuran Kecíí
2. Ukuran Sedang
3. Ukuran Besar
B. Susu Bendera
1. Ukuran Kecíí
2. Ukuran Sedang
3. Ukuran Besar
C. Susu SGM
1. Ukuran Kecíí
2. Ukuran Sedang
3. Ukuran Besar
**************************************
Masukan kode |enís |A..C| :
Masukan Kode Ukuran |1..3| :
|enís Produk :
Ukuran Kemasan :
Harga : Rp.
Masukan |umíah Beíí :
Kaíeng
Totaí Bayar : Rp.
Uang Bayar :Rp.
C++ / LAB E / WMS
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
maín()
{
char k|,ku,*uk,*|ns;
fíoat hrg,|mí,tot,ukemb,ubyr;
círscr();
cout<<" Toko \"Murah Meríah\"" <<endí;
cout<<"|í. kaííbata Tímur No. 37"<<endí;
cout<<" Teíp. (021) 7901074"<<endí;
cout<<"============================"<<endí;
cout<<"*****|PILIHAN PRODUK|*****"<<endí;
cout<<"A. Susu Dancow "<<endí;
cout<<" 1. Ukuran Kecíí"<<endí;
cout<<" 2. Ukuran Sedang"<<endí;
cout<<" 3. Ukuran Besar"<<endí;
cout<<"B. Susu Bendera "<<endí;
cout<<" 1. Ukuran Kecíí"<<endí;
cout<<" 2. Ukuran Sedang"<<endí;
cout<<" 3. Ukuran Besar "<<endí;
cout<<"C. Susu SGM"<<endí;
cout<<" 1. Ukuran Kecíí"<<endí;
cout<<" 2. Ukuran Sedang"<<endí;
cout<<" 3. Ukuran Besar"<<endí;
cout<<"*****************************"<<endí;
cout<<"masukan kode |enís |A..C|:";cín>>k|;
cout<<"masukan kode Ukuran |1..3|:";cín>>ku;
swítch(k|)
{
case 'A':
case 'a':
|ns="Dancow";
íf (ku=='1')
{
uk="Kecíí";
hrg=15000;
}
eíse íf(ku=='2')
{
uk="Sedang";
hrg=20000;
}
eíse
{
uk="Besar";
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
hrg=25000;
}
break;
case 'B':
case 'b':
|ns="Bendera";
íf (ku=='1')
{
uk="Kecíí";
hrg=13500;
}
eíse íf(ku=='2')
{
uk="Sedang";
hrg=17500;
}
eíse
{
uk="Besar";
hrg=20000;
}
break;
case 'C':
case 'c':
|ns="SGM";
íf (ku=='1')
{
uk="Kecíí";
hrg=15000;
}
eíse íf(ku=='2')
{
uk="Sedang";
hrg=18500;
}
eíse
{
uk="Besar";
hrg=22000;
}
break;
}
cout<<"|enís Produk : "<<|ns<<endí;
cout<<"Ukuran Kemasan : "<<uk<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<"Harga : Rp. "<<hrg<<endí;
cout<<"Masukan |umíah Beíí :
Kaíeng";gotoxy(23,24);cín>>|mí; /*koíom 23 barís 24*/
tot=hrg*|mí;
cout<<"Totaí Bayar : Rp. "<<tot<<endí;
cout<<"Uang Bayar : Rp. ";cín>>ubyr;
ukemb=ubyr-tot;
cout<<"uang kembaíí : Rp. "<<ukemb<<endí;
cout<<"******** Teríma kasíh **************"<<endí;
getch();
}
". F&R
Contoh 1:
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
maín()
{ ínt í,a;
círscr();
for(a=10;a>=1;--a)
cout<<" "<<a;
getch();
}
Contoh 2 :
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
maín()
{ ínt a;
círscr();
for(a=1;a<=10;++a)
cout<<" "<<a;
getch();
}
Created By SPN
Perulang
an
Hasíí : 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Hasíí : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C++ / LAB E / WMS
Contoh 3 :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
maín()
{
ínt x, y;
círscr();
for(x = 1;x <= 5; ++x)
{
for(y = 1; y <= x; ++y)
cout<<" "<<y;
cout<<endí;
}
getch();
}
Hasíí :
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Contoh 4:
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<íomaníp>
#íncíude<conío.h>
maín()
{
ínt a;
círscr();
for(a=1; 17>a;a++)
{ gotoxy(a,a);textcoíor(a);
cpríntf("\n warna ke-%d",a);
}
textcoíor(4+BLINK);cpríntf("Boríand C++");
getche();
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
!. .& 0/IL1
Contoh :
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
maín()
{
char a;
a=1;
círscr();
do
{
príntf("Beía|ar C++ \n");
a++;
}
whííe(a<=5);
getch();
}
Adaíah típe tersetruktur yang terdírí darí se|umah komponen yang
mempunyaí típe yang sama.
Contoh :
Int hrg|20||umíah maksímum eíemen array (ukurnya) adaíah 20
Created By SPN
ARRA>
BU :
Típe data Nama_varíabeí
|Ukuran|
Hasíí ;
Beía|ar C+
+
Beía|ar C+
+
Beía|ar C+
C++ / LAB E / WMS
Contoh :
PT. Utung Rugí yang teríetak dí |L. Kaííabata Tímur No.37 Teíp
(021)7901074 men|uaí beberapa macam barang eíektroník.
Buat Program dengan íayout sbb :
Ran=angan Input :
PT.UNTUNG RUGI
|í.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021)7901074
-------------------------------------------------------
Masukan Nama Pembeíí :
Masukan |umíah Data :
Data Ke-1
Kode Barang :
Nama Barang :
Harga :
Beíí :
Data Ke-2
........... Sampaí banyaknya |umíah data yang díínput
Totaí= beíí x harga
Ran=angan &utput :
PT.UNTUNG RUGI
|í.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021)7901074
-------------------------------------------------------
Nama Pembeíí :
==========================================
==========================================
===========
No. Kode Nama Harga |umíah Totaí
Barang Barang Barang Beíí
Bayar
==========================================
==========================================
===========
.. .... ..... ....... ......
.....
.. .... ..... ....... ......
.....
==========================================
==========================================
===========
Mau Input Data Lagí |Y | T| =
Created By SPN
+i in,'!
C++ / LAB E / WMS
4a9aban :
# íncíude <stdío.h>
# íncíude <conío.h>
# íncíude <íostream.h>
# íncíude <íomaníp.h>
maín()
{
char np|15|,kd|5||25|,nb|20||25|,íagí; //kd|5||25|-->|5| banyak dígít,
|25|-->arraynya
ínt í,|;
fíoat hrg|25|,|mí|25|,tot|25|;
awaí:
círscr();
textcoíor(13);cpríntf(" PT. UNTUNG RUGI");
cout<<endí;
cout<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"----------------------------------------------"<<endí;
textcoíor(13);cpríntf("Masukan nama pembeíí :");cín>>np; //textnya
berwarna píng..(harus pk cpríntf)
cout<<"masukan |umíah Data :";cín>>|;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<"Data Ke - "<<í<<endí;
cout<<"Masukan Kode barang :";cín>>kd|í|;
cout<<"Masukan Nama Barang :";cín>>nb|í|;
cout<<"Masukan harga Barang :";cín>>hrg|í|;
cout<<"Masukan |umíah Beíí :";cín>>|mí|í|;
tot|í|=hrg|í|*|mí|í|;
cout<<endí;
}
círscr();
cout<<endí;
cout<<" PT. UNTUNG RUGI"<<endí;
cout<<" |L. Kaííbata Tímur No.37 teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<endí;
cout<<"Nama Pembeíí : "<<np<<endí;
cout<<"=====================================
====================="<<endí;
cout<<"No. Kode Nama Harga |umíah Totaí "<<endí;
cout<<" Barang Barang Barang Beíí Bayar"<<endí;
cout<<"=====================================
====================="<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í; //|arak antar no dan kode
5 dígít
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8)<<kd|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10)<<nb|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(11)<<hrg|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(9)<<|mí|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8)<<tot|í|<<endí;
}
cout<<"=====================================
======================"<<endí;
cout<<"Mau ínput data íagí |Y/T| =";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'|| íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
akhír:
círscr();cout<<endí;cout<<"TERIMA KASIH ATAS KEDATANGANNYA";
getch();
}
Latíhan
Buat program dengan íayout sbb :
AGEN TIKET PESAWAT "Ouíc Aír"
|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp(021)7901074
==========================================
==========
masukan Nama Pemesan :
masukan Nama Petugas :
masukan |umíah Pemesan :
Data Pemesan ke-1
Masukan kode pesawat :
Masukan kode keías :
Nama pesawat :
Harga tíket :
Keías :
|umíah tíket :
Data pemesan ke-2
..... Sampaí dengan |umíah data yang dí ínput
Rancangan Output
PEN|UALAN TIKET PESAWAT "Ouíc Aír"
|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp(021)7901074
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
==========================================
==========
Nama Petugas :
Nama Pemesan:
==========================================
==========================================
==========
No. Kode Nama keías Harga |umíah Totaí
Pesawat pesawat Tíket Tíket Tíket
==========================================
==========================================
==========
... ....... ....... .... .... .... ....
... ....... ....... .... .... .... ....
==========================================
==========================================
==========
Totaí Bayar : Rp. ....
Mau ínput data íagí |Y|T| =
Ketentuan soaí :
Kod
e
|enís Kod
e
Ukura
n
harga
B||b
Bouroq
Aír Línes
1 VIP 40000
0
2 ekono

30000
0
G||g Garuda
1 VIP 50000
2 ekono

35000
0
S||s Star Aír
1 VIP 35000
0
2 ekono

25000
0
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Totaí = harga x |umía
Totaí Bayar = totaí + totaí bayar
4a9aban:
# íncíude <stdío.h>
# íncíude <conío.h>
# íncíude <íostream.h>
# íncíude <íomaníp.h>
maín()
{
char np|15|,npt|15|,kd|30|,kk|30|,*napes|30|,*kís|30|,íagí;//untuk
napes tdk pke napes|20||30| krn ga díínput |d ga períu batasan
ínt |,í;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
fíoat hrg|30|,|mí|30|,tot|30|,tb=0;
awaí:
círscr();
cout<<endí;
cout<<"\t AGEN TIKET PESAWAT\"Ouíck Aír\""<<endí;
cout<<"\t |L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp(021)7901074"<<endí;
cout<<"\t----------------------------------------------"<<endí;
cout<<"\tmasukan Nama Pemesan :";cín>>np;
cout<<"\tmasukan Nama Petugas :";cín>>npt;
cout<<"\tmasukan |umíah Pemesan :";cín>>|;
cout<<endí<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<"\tData Pemesan Ke- "<<í<<endí;
cout<<"\tmasukan kode pesawat :";cín>>kd|í|;
cout<<"\tMasukan Kode Keías :";cín>>kk|í|;
swítch(kd|í|)
{
case'B':
case'b':
napes|í|="Bouroq aír Línes";
íf(kk|í|=='1')
{
kís|í|="VIP";
hrg|í|=400000;
}
eíse
{
kís|í|="Ekonomí";
hrg|í|=300000;
}
break;
case'G':
case'g':
napes|í|="Garuda Indonesía";
íf(kk|í|=='1')
{
kís|í|="VIP";
hrg|í|=500000;
}
eíse
{
kís|í|="Ekonomí";
hrg|í|=350000;
}
break;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
case'S':
case's':
napes|í|="Star Aír";
íf(kk|í|=='1')
{
kís|í|="VIP";
hrg|í|=350000;
}
eíse
{
kís|í|="Ekonomí";
hrg|í|=250000;
}
break;
defauít:
cout<<"Anda saíah kode!!masukan |B/G/S|!"<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí|Y/T|:";cín>>íagí;
íf(íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
break;
}
cout<<"\tNama Pesawat :"<<napes|í|<<endí;
cout<<"\tHarga TIket :"<<hrg|í|<<endí;
cout<<"\tKeías :"<<kís|í|<<endí;
cout<<"\t|umíah Tíket :";cín>>|mí|í|;
tot|í|=hrg|í|*|mí|í|;
tb=tb+tot|í|;
cout<<endí;
}
círscr();
cout<<endí<<endí;
cout<<"\t PEN|UALAN TIKET PESAWAT \Ouíck Aír\""<<endí;
cout<<"\t |L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp(021)7901074"<<endí;
cout<<"\t====================================
========================="<<endí;
cout<<"\tNo. Kode Nama Keías Harga |umíah Totaí
"<<endí;
cout<<"\t pesawat Pesawat Tíket"<<endí;
cout<<"\t====================================
========================="<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<"\t"<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í;//\t supaya ísínya
rata dengan |uduí
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(6)<<kd|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(20)<<napes|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8)<<kís|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10)<<hrg|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(6)<<|mí|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10)<<tot|í|<<endí;
}
cout<<"\t====================================
============================"<<endí;
cout<<" Totaí Bayar :Rp. "<<tb<<endí;
cout<<endí<<endí;
cout<<"\tMau ínput data íagí |Y/T| =";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'|| íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
akhír:
círscr();cout<<endí;cout<<"\t\tTERIMA KASIH ATAS
KEDATANGANNYA";
getch();
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
FUNGSI
Suatu fungsí adaíah suatu bagían darí program yang dímaksud untuk
menger|akan suatu tugas tertendtu dan íetaknya dípísahkan darí
bagían program yang menggunakannya.
BU:
Contoh:
Listing program:
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
#íncíude <íomaníp.h>
/*sub program*/
garís() // nama fungsínya adaíah garís
{
príntf("\n---------------------------\n");
}
/* Program utama */
maín()
{
círscr();
garís();
cout<<"AMIK BSI - Woítermongínsídí"<<endí;
garís();
getche();
}
P1N?IRI,AN PARA,1T1R
1. Pengíríman Parameter Secara Nííaí
Created By SPN
-i,e n./f'n0si(r0'.en$1 r0'.en&1()
{
...
...
#
+efinisi f'n0si
s!!e.en f'n0si
/asil setelah )irun
----------------------------------------
AMIK BSI - Woítermongínsídí
----------------------------------------
'AS
C++ / LAB E / WMS
Pengíríman parameter secara nííaí adaíah pengírman secara searah,
yaítu darí bagían program yang memanggíí fungsí ke fungsí yang
dípanggíí.
Contoh
Listing Program:
/*-------------------------*/
/*Penggunaan Caíí By Vaíue*/
/*Program Pertuakan Nííaí*/
/*------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
tukar(ínt x,ínt y);
maín()
{
ínt a, b;
a=88;
b=77;
círscr();
cout<<"Nííaí Sebeíum Pemanggíían Fungsí";
cout<<"\na ="<<a<<" b ="<<b;
tukar(a, b);
cout<<"\nNííaí Seteíah Pemanggíían Fungsí";
cout<<"\na= "<<a<<" b ="<<b;
getch();
}
tukar(ínt x,ínt y)
{
ínt z;
z=x;
x=y;
y=z;
cout<<"\n\nNííaí dí daíam Fungsí Tukar()";
cout<<"\nx ="<<x<<" y ="<<y;
cout<<endí;
}
Created By SPN
/asil setelah )i run
Nííaí sebeíum pemanggíían fungsí
a = 88 b = 77
Nííaí dí daíam Fungsí Tukar()
x = 77 y = 88
Nííaí seteíah pemanggíían fungsí
a = 88 b = 77
C++ / LAB E / WMS
2. Pengíríman Parameter Secara Acuan
Pengíríman parametersecara acuan adaíah pengíríman dua arah,
yaítu darí bagían program yang memanggíí fungsí ke fungsí yang
dípanggíí dan sebaííknya
Contoh
Listing Program
/*Penggunaan Caíí By Reference*/
/*Program Pertukaran Nííaí*/
/*---------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
tukar(ínt *x,ínt *y);
maín()
{
ínt a,b;
a=88;
b=77;
círscr();
cout<<"Nííaí Sebeíum Pemanggíían fungsí";
cout<<"\na ="<<a<<" b ="<<b;
tukar(&a,&b);
cout<<endí;
cout<<"\nNííaí Seteíah Pemanggíían Fungsí";
cout<<"\na = "<<a<<" b ="<<b;
getch();
}
tukar(ínt *x, ínt *y)
{
ínt z;
z=*x;
*x=*y;
*y=z;
cout<<endí;
cout<<"\nNííaí dí Akhír Funsí Tukar()";
cout<<"\nx = "<<*x<<" y = "<<*y;
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Pengiriman .ata %onstanta
Listing Program
/*--------------------------*/
/*Pengíríman data konstanta*/
/*--------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
íuas(fíoat sísí);
maín()
{
fíoat íuas_bs;
círscr();
íuas_bs=íuas(4.25);
cout<<"\nLuas Bu|ur Sangkar = "<<íuas_bs;
getch();
}
íuas(fíoat sísí)
{
return(sísí*sísí);
}
Pengiriman .ata @aribel ke Fungsi
Listing programn$a
/*-------------------------*/
/*Pengíríman Data Varíabeí*/
/*------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
íuas(fíoat sísí);
Created By SPN
/asil setelah )i run
Nííaí sebeíum pemanggíían fungsí
a = 88 b = 77
Nííaí dí akhír Fungsí Tukar()
x = 77 y = 88
Nííaí seteíah pemanggíían fungsí
a = 77 b = 88
/asil setelah )i run
Luas bu|ur sangkar = 18
C++ / LAB E / WMS
maín()
{
fíoat íuas_bs,sísí_bs;
círscr();
cout<<"\nMenghítung Luas Bu|ur Sangkar"<<endí;
cout<<"\nMasukan Nííaí Sísí Bu|ur Sangkar :";cín>>sísí_bs;
íuas_bs=íuas(sísí_bs);
cout<<"\nLuas bu|ur sangkar = "<<íuas_bs<< "cm";
getch();
}
íuas(fíoat sísí)
{return(sísí*sísí);
}
41NIS A 41NIS @ARIAB1L
". @ariabel Lokal
Listing Program
/*-------------------------*/
/*Varíbeí Lokaí*/
/*------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
íokaí();
maín()
{
ínt a=15;
círscr();
cout<<"Pemanggíían Varíbeí Lokaí"<<endí;
cout<<"\nNííaí dídaíam fungsí maín()= "<<a;
íokaí();
cout<<"\nNííaí dídaíam fungsí maín= "<<a;
getch();
}
íokaí()
{
ínt a=10;
cout<<"\nNííoaí a dídaím fungsí íokaí()= "<<a;
}
Created By SPN
/asil setelah )i run
Menghítung íuas Bu|ur Sangkar
Masukan Nííaí Sísí Bu|ur Sangkar = 5
Luas Bu|ur Sangkar = 25 cm
C++ / LAB E / WMS
!. @aribel 1ksternal atau ?lobal
Listing Programn$a
/*-------------------------*/
/*Varíbeí Gíobaí*/
/*------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
ínt a=6;
voíd gíobaí();
voíd maín()
{
círscr();
cout<<"Pemanggíían Varíbeí Gíobaí"<<endí;
cout<<"\nNííaí dídaíam fungsí maín()= "<<a;
gíobaí();
cout<<"\nNííaí dídaíam fungsí maín= "<<a;
getch();
}
voíd gíobaí()
{
a+=10;
}
(. @ariabel Statis
Listing programn$a
/*-------------------------*/
Created By SPN
/asil setelah )i run
Pemanggíían varíabeí íokaí
Nííaí dí daíam fungsí maín ()
= 15
Nííaí a dídaíam fungsí íokaí
()=10
/asiln$a setelah )i run
Pemanggíían varíabeí gíobaí
Nííaí dídaíam fungsí maín() = 6
Nííaí dídaíam fungsí maín = 16
C++ / LAB E / WMS
/*Penggunaa Varíabeí Statís*/
/*------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
fungsí();
maín()
{
ínt k=5;
círscr();
fungsí();
fungsí();
cout<<"\nNííaí K dídaíam fungsí maín() = "<<k;
getch();
}
fungsí()
{
statíc ínt k;
k+=4;
cout<<"\nNííaíí K dídaíam fungsí() = "<<k;
}
8. Inline Fun=tion
Listing programn$a
/*-------------------------*/
/*Penggunaan ínííne functíon*/
/*------------------------*/
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
ínííne ínt hítung(ínt a,ínt b)
{
return(a*b);
}
maín()
{
ínt k;
círscr();
for(k=1;k<20;k++)
cout<<k<<". "<<hítung(k,2*k)<<endí;
Created By SPN
/asiln$a setelah )irun
Nííaí K dídaíam fungsí () = 4
Nííaí K dídaíam fungsí () = 8
Nííaí K dídaíam fungsí maín = 5
C++ / LAB E / WMS
getch();
}
/asiln$a setelah )i run
1. 2
2. 8
3. 18
4. 32
5. 50
6. 72
7. 98
8. 128
9. 162
10. 200
11. 242
12. 288
13. 338
14. 392
15. 450
16. 512
17. 578
18. 648
19. 722
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Buat fungsí dngan nama garís
Buat program dengan íayout sbb :
4a9aban :
#íncíude <conío.h>
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <íostream.h>
voíd garís()
{
cout<<"--------------------------"<<endí;
}
maín()
{
char nm|20|,ním|8|,aímt|20|,kís|10|;
círscr();
cout<<"Input Bíodata Mahasíswa"<<endí;
garís();
cout<<"Masukan Nama Mahasíswa : ";cín>>nm;
cout<<"Masukan Ním : ";cín>>ním;
cout<<"Masukan Keías : ";cín>>kís;
cout<<"Masukan Aíamat : ";cín>>aímt;
círscr();
cout<<"AKADEMI BINA NUSA"<<endí;
garís();
cout<<"Nama Mahasíswa : "<<nm<<endí;
cout<<"Ním : "<<ním<<endí;
cout<<"Keías : "<<kís<<endí;
cout<<"Aíamat : "<<aímt<<endí;
Created By SPN
Input Bíodata Mahasíswa
-----------------------------------------------------
Masukan Nama Masíswa : Naruto
Masukan Ním : 1205xxxx
Keías :
MI.6B
Aíamat : |í. Kampung
konoha
AKADEMI BINA NUSA
-----------------------------------------------------
Nama Mahasíwa : Naruto
Ním : 1205xxxx
Keías : MI. 6B
Latihan
Fungsi
C++ / LAB E / WMS
garís();
getch();
}
Buat program untuk menghítung |umíah pembayaran pada
perpustakaan konoha
book, yang mempunyaí ketentuan sbb :
Petunjuk proses :
 buat fungsí dengan nama garís
 buatíah fungsí dengan nama taríf untuk menghítung |umíah
bayar = banyak pín|am x taríf buku
gunakan fungsí íf - eíse untuk menentukan |enís buku dan taríf
buku

Ran=angan Input :
Ran=angan &utputn$a
Created By SPN
Kode |enís
buku
|enís
buku
Taríf buku
C || c Cerpen 500
K || k Komík 700
N|| n Noveí 1000
PERPUSTAKAAN " KONOHA BOOK "
|í. Kaííbata Tímur no.37 Teíp (021) 7901074
-----------------------------------------------------
Nama Penyewa Buku :
Kode Buku |C/K/N| :
Banyak Pín|am :
PERPUSTAKAAN " KONOHA BOOK "
|í. Kaííbata Tímur no.37 Teíp (021) 7901074
-----------------------------------------------------
Nama Penyewa Buku :
Kode Buku |C/K/N| :
Banyak Pín|am :
|enís Buku :
Taríf Buku :
-----------------------------------------------------
|umíah Bayar :
----------------------------------------------------
Teríma kAsíh
Latihan Fungsi
Buku
C++ / LAB E / WMS
4a9aban :
#íncíude<conío.h>
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<íostream.h>
//membuat fungsí garís
garís()
{
cout<<" --------------------------------------------"<<endí;
}
//membuat fungsí trf
ínt trf(ínt t, ínt í)
{
return(t*í);
}
//program utama
maín()
{
char kd,nm|20|,*|ns;
ínt byk,taríf,totaí;
círscr();
cout<<endí<<endí;
cout<<" PERPUSTAKAAN KONOHA BOOK"<<endí;
cout<<" |L.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
garís();
cout<<" Nama penyewa buku :";cín>>nm;
cout<<" Kode buku |C/K/N| :";cín>>kd;
cout<<" Banyak pín|am :";cín>>byk;
íf (kd=='C')
{
|ns="Cerpen";
taríf=500;
}
eíse íf (kd=='K')
{
|ns="Komík";
taríf=700;
}
eíse
{
|ns="Noveí";
taríf=1000;
}
cout<<" |enís Buku :"<<|ns<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<" Taríf sewa :"<<taríf<<endí;
totaí=trf(byk,taríf);
garís();
cout<<" |umíah Bayar :"<<totaí<<endí;
garís();
cout<<" Teríma Kasíh"<<endí;
getch();
}
// ga usah pake prototípe kaío fungsínya dí taro díatas, kí díbwah pake
//prototípe fungsí trf
//ínt trf(ínt t, ínt í);
Sebuah Toko kue "Wueenak´ yang teríetak dí |í.Kaííbata tímur No.37
teíp (021) 7901074 men|uaí beragam kue, sbb :
%o)e
kue
Nama kue /arga kue
A||a Browníes 15000
B||b Cake 25000
C||c Ke|u 20000
Seíaín ítu tampíí pesan "kode yang anda masukan saíah!!
ínput |A/B/C|!!"
%etentuan soal :
$. Buat fungsí dengan nama garis
&. Buat fungsí dengan nama hitung untuk menghítung |umíah
bayar = |umíah beíí x harga
). Buat fungsí dengan nama ba$ar untuk menghítung Totaí bayar
= totaí + totaí bayar
4. Gunakan fungsí i- A else untuk mencarí nama kue dan harga
*. gunakan fungsí arra$ untuk membuat rancanan íníput dan
outputnya
Ran=angan Input
T&%& %'1 B 0'11NAA%B
4L. %alibata Timur no.(5 Telp (6!" 576"658
------------------------------------------------------
Masukan Nama Pembeíí :
Masukan |umíah Data :
Data Ke - 1
Created By SPN
Latihan Fungsi )an
Arra$
C++ / LAB E / WMS
Kode Kue :
Nama Kue :
Harga :
|umíah Bayar :
Data Ke - 2
............................... (sampaí |umíah data yang díínput)
Data ke - n
Ran=angan &utput
LAP&RAN P1N4'ALAN T&%& %'1 B 0'11NNA% B
4L. %alibata Timur no.(5 Telp (6!" 576"658
Nama Pembeíí =
==========================================
==========================================
======
No. Kode Nama Harga |umíah
|umíah
Kue Kue Kue Beíí Bayar
==========================================
==========================================
======
....... ........ ........ ............. ............. .........
.....
....... ........ ........ ............. ............. .........
.....
==========================================
==========================================
======
Totaí Bayar = Rp. ..........
Mau Input Data Lagí |Y/T| =
4a9aban :
#íncíude<conío.h>
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<íomaníp.h>
//membuat fungsí garís
garís()
{
cout<<"-----------------------------------------------"<<endí;
}
//membuat fungsí hítung
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
fíoat hítung(fíoat a, fíoat b)
{
return(a*b);
}
//membuat fungsí bayar
fíoat bayar(fíoat a, fíoat b)
{
return(a+b);
}
//program utama
maín()
{
char np|20|,*nk|30|,kd|30|,íagí;
fíoat hrg|30|,|mí|30|,byr|30|,tb=0;
ínt í,|;
awaí:
círscr();
cout<<" TOKO KUE \"WUEENAK\""<<endí;
cout<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 teíp (021) 7901074"<<endí;
garís();
cout<<"Masukan Nama Pembeíí :";cín>>np;
cout<<"Masukan |umíah data :";cín>>|;
cout<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<"Data ke- "<<í<<endí;
cout<<" Kode Kue :";cín>>kd|í|;
íf(kd|í|=='A' || kd|í|=='a')
{
nk|í|="Browníes";
hrg|í|=15000;
}
eíse íf(kd|í|=='B' || kd|í|=='b')
{
nk|í|="Cake";
hrg|í|=2500;
}
eíse íf(kd|í|=='C' || kd|í|=='c')
{
nk|í|="Ke|u";
hrg|í|=20000;
}
eíse
{
cout<<"\tKode yang anda masukan saíah!!!,ínput|A/B/C|!"<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<endí<<endí;
cout<<"\tMau ínput data íagí |Y/T| = ";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'|| íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
}
cout<<" Nama Kue :"<<nk|í|<<endí;
cout<<" Harga Kue :"<<hrg|í|<<endí;
cout<<" |umíah Beíí :";cín>>|mí|í|;
byr|í|=hítung(|mí|í|,hrg|í|); //dekíarasí fungsí hítung
cout<<" |umíah Bayar :"<<byr|í|<<endí;
tb=bayar(byr|í|,tb); //dekíarasí fungsí bayar
}
círscr();
cout<<endí<<endí;
cout<<" LAPORAN PEN|UALAN TOKO KUE \"WUENAAK\""<<endí;
cout<<" |L. Kaííbata Tímur No.37 teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<endí<<endí;
cout<<"Nama pembeíí :"<<np<<endí;
cout<<"=====================================
==============="<<endí;
cout<<"No. Kode Nama Harga |umíah |umíah "<<endí;
cout<<" Kue Kue Kue Beíí Bayar "<<endí;
cout<<"=====================================
==============="<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(6)<<kd|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10)<<nk|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(12)<<hrg|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(6)<<|mí|í|;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10)<<byr|í|<<endí;
}
cout<<"=====================================
==============="<<endí;
cout<<" Totaí bayar : "<<tb<<endí;
cout<<endí<<endí;
cout<<"Mau ínput data íagí |Y/T| =";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'|| íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
akhír:
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
círscr();cout<<endí;cout<<"TERIMA KASIH ATAS KEDATANGANNYA";
getch();
}
Latíhan :
Sebuah Restoran " Konoha" yang teríetak dí |í.Kaííbata tímur No.37
teíp (021) 7901074 men|uaí beragam nasí, sbb :
Pilihan Nama kue /arga kue
1 Nasí
Goreng
4500
2 Nasí
Rames
3500
3 Nasí Soto 5000
4 Nasí
Gudeg
6000
Seíaín ítu tampíí pesan "kode yang anda masukan saíah!!
ínput |1/2/3/4|!!"
%etentuan soal :
$. Buat fungsí dengan nama garis
&. Buat fungsí dengan nama ppn untuk menghítung ppn = 10% x
(harga x |mí)
). Buat fungsí dengan nama ba$ar untuk menghítung Totaí bayar
= (harga x |mí)+ppn
4. Gunakan fungsí i- A else untuk mencarí nama kue dan harga
Ran=angan Input
R1ST&RAN B %&N&/A B
4l.%alibata Timur No.(5 Telp (6!" 576"658
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCD PILI/AN ,1N' ECCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1. Nasí Goreng Rp. 4500
2. Nasí Rames Rp. 3500
3. Nasí Soto Rp. 5000
4. Nasí Gudeg Rp. 6000
------------------------------------------------------
Masukan Nama Pembeíí :
Masukan Píííhan Menu |1/2/3/4| :
Masukan |umíah Porsí : Porsí
Ran=angan &utput
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
R1ST&RAN B %&N&/A B
4l.%alibata Timur No.(5 Telp (6!" 576"658
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
----------| PILIHAN MENU |-------------------
1. Nasí Goreng Rp. 4500
2. Nasí Rames Rp. 3500
3. Nasí Soto Rp. 5000
4. Nasí Gudeg Rp. 6000
------------------------------------------------------
Nama Pembeíí :
Píííhan Menu |1/2/3/4| :
|umíah Porsí : Porsí
Harga :
PPN 10% : Rp.
Totaí Bayar : Rp.
------------------------------------------------------
Teríma Kasíh
Adaíah suatu períntah yang termasuk kedíam program, tetapí bukan
ínstruksí darí program, yang dígunakan untuk menggantíkan síntak
yang ada dí c++ dengan bahasa kíta sendírí
BU :
# defíne nama_konstanta teks
Contoh :
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>

//mendefínísíkan macro
Created By SPN
,ACR&
C++ / LAB E / WMS
#defíne awaí {
#defíne akhír }
#defíne muíaí() maín()
#defíne cetak cout
#defíne masuk cín
#defíne hapus() círscr()
#defíne tampíí() getch()
#defíne totaí (|mí*hrg)
//dekíarasí macro
muíaí()
awaí
char np|20|,nb|20|,kd|5|;
ínt |mí,hrg;
fíoat ttí;
hapus();
cetak<<" PT. KONOHA COMPANY"<<endí;
cetak<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cetak<<"------------------------------------------------"<<endí;
cetak<<"masukan nama pembeíí :";masuk>>np;
cetak<<"masukan kode barang :";masuk>>kd;
cetak<<"masukan Nama barang :";masuk>>nb;
cetak<<"masukan Harga Barang :";masuk>>hrg;
cetak<<"masukan |umíah Beíí :";masuk>>|mí;
hapus();
ttí=totaí;
cetak<<" PT. KONOHA COMPANY"<<endí;
cetak<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cetak<<"------------------------------------------------"<<endí;
cetak<<"Nama Pembeíí :"<<np<<endí;
cetak<<"Kode Barang :"<<kd<<endí;
cetak<<"Nama Barang :"<<nb<<endí;
cetak<<"Harga Barang :"<<hrg<<endí;
cetak<<"|umíah Beíí :"<<|mí<<endí;
cetak<<"Totaí Bayar :"<<ttí<<endí;
cetak<<"------------------------------------------------"<<endí;
tampíí();
akhír
Adaíah suatu fííe dengan akhíran .h
Contoh :
#defíne awaí {
Created By SPN
FIL1 /1A.1R
C++ / LAB E / WMS
#defíne akhír }
#defíne muíaí() maín()
#defíne cetak cout
#defíne masuk cín
#defíne hapus() círscr()
#defíne tampíí() getch()
#defíne |íka íf
#defíne seíaín_ítu eíse
simpan )engan nama atur.h
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
#íncíude "atur.h"
muíaí()
awaí
char nm|20|,ním|8|,kís|10|,|ur|20|,*grade;
fíoat tgs,abs,uts,uas,rata;
hapus();
cetak<<" KONOHA UNIVERSITY"<<endí;
cetak<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cetak<<"------------------------------------------------"<<endí;
cetak<<"masukan ním :";masuk>>ním;
cetak<<"masukan nama Mahasíswa :";masuk>>nm;
cetak<<"masukan keías :";masuk>>kís;
cetak<<"masukan |urusan :";masuk>>|ur;
cetak<<"-----| RINCIAN NILAI |--------"<<endí;
cetak<<"Nííaí Absen :";masuk>>abs;
cetak<<"Nííaí Tugas :";masuk>>tgs;
cetak<<"Nííaí uts :";masuk>>uts;
cetak<<"Nííaí UAS :";masuk>>uas;
hapus();
rata=(0.1*abs)+(0.2*tgs)+(0.3*uts)+(0.4*uas);
|íka (rata>=80)
grade="A";
seíaín_ítu |íka (rata>=70)
grade="B";
seíaín_ítu |íka (rata>=60)
grade="C";
seíaín_ítu |íka (rata>=50)
grade="D";
seíaín_ítu
grade="E";
cetak<<" PT. KONOHA UNIVERSITY"<<endí;
cetak<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cetak<<"------------------------------------------------"<<endí;
cetak<<"Ním :"<<ním<<endí;
cetak<<"Nama Mahasíswa :"<<nm<<endí;
cetak<<"Keías :"<<kís<<endí;
cetak<<"|urusan :"<<|ur<<endí;
cetak<<"-----| RINCIAN NILAI |--------"<<endí;
cetak<<"Nííaí Absen :"<<abs<<endí;
cetak<<"Nííaí Tugas :"<<tgs<<endí;
cetak<<"Nííaí UTS :"<<uts<<endí;
cetak<<"NIíaí UAS :"<<uas<<endí;
cetak<<"Rata-Rata :"<<rata<<endí;
cetak<<"Grade :"<<grade<<endí;
cetak<<"------------------------------------------------"<<endí;
tampíí();
akhír
merupakan kumpuían berbagaí típe data yang memíííkí ukuran yang
berbeda dan díkeíompokkan daíam satu dekíarasí uník.
BU :
atau
Contoh ;
Buat struct dengan nama barang, yang berísíkan kode barang, nama
barang, harga, |umíah, totaí, díscount,uang bayar dan uang kembaíí.
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
struct
{
char kdbrg|5|;
char nmbrg|25|;
fíoat hrg,totaí,dísc,ttí,ubyr,ukmb;
ínt |mí;
}barang;
maín()
{
círscr();
cout<<" PT. KONOHA COMPANY"<<endí;
Created By SPN
STR'CT'R
1
Struct nama_típe_struktur
{
Eíement struktur;
.....................;
};
Struct
{
Eíement struktur;
.....................;
}nama_típe_struktur;
C++ / LAB E / WMS
cout<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"---------------------------------------------------------"<<endí;
cout<<"Masukkan kode barang = ";cín>>barang.kdbrg;
cout<<"Masukkan nama barang = ";cín>>barang.nmbrg;
cout<<"Masukkan harga = ";cín>>barang.hrg;
cout<<"Masukkan |umíah = ";cín>>barang.|mí;
barang.totaí=barang.hrg*barang.|mí;
íf (barang.|mí>5)
barang.dísc=0.2*barang.totaí;
eíse
barang.dísc=0;
barang.ttí=barang.totaí2barang.dísc;
círscr();
cout<<"\t\"PROGRAM PEN|UALAN BARANG\""<<endí;
cout<<" \t\"PT. KONOHA COMPANY\""<<endí;
cout<<"\t********************************"<<endí;
cout<<"\tKode barang = "<<barang.kdbrg<<endí;
cout<<"\tNama barang = "<<barang.nmbrg<<endí;
cout<<"\tHarga =Rp. "<<barang.hrg<<endí;
cout<<"\t|umíah = "<<barang.|mí<<endí;
cout<<"\tDíscount =Rp. "<<barang.dísc<<endí;
cout<<"\tTotaí =Rp. "<<barang.totaí<<endí;
cout<<"\t********************************"<<endí;
cout<<"\tTotaí bayar =Rp. "<<barang.ttí<<endí;
cout<<"\tUang bayar =Rp. ";cín>>barang.ubyr;
barang.ukmb=barang.ubyr-barang.ttí;
cout<<"\tUang Kembaíí =Rp. "<<barang.ukmb<<endí;
cout<<endí;
cout<<"\t**********TERIMA KASIH***********"<<endí;
getch();
}
Latíhan
Sebuah toko kue mempunyaí daftar menu sbb :
Kode Daftar kue Harga
BB Boíu bíack forest 60000
CC Chese cake 45000
BC Banana cake 25500
SC Strawbery cake 35000
Buat struct dengan nama kue, yang berísíkan kode kue, nama kue,
harga, |mí beíí dan totaí
 gunakan percabangan íf dan strcmp untuk menentukan harga kue
 totaí = harga x |umíah beíí
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Rancangan Input
Rancangan Output
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
struct
{
char kd|3|,*nmkue;
fíoat hrg,|míbyr;
ínt |mí;
}kue;
maín()
{
char np|25|,íagí;
awaí:
círscr();
Created By SPN
-343 4UE 5 6I4MA- 5
S!r'k Pe.7yrn
8888888888888888888888888888888888888888
6. ,e.7e%i 9
4ode 4'e 9
6. k'e 9
:r0 k'e 9
;'.%< k'e 9
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
;'.%< 7yr 9 =,.
-eri. ksi< !s k'n>'n0nny
+A?-A= ME6U -343 4UE 5 6I4MA- 5
$. Bo%' 7%@k fores! (BB)
&. C<ese @ke (CC)
). Bnn @ke (BC)
4. S!rA7Ary @ke (SC)
6. Pe.7e%i 9
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
4ode 4'e 9
;'.%< 4'e 9
C++ / LAB E / WMS
cout<<"DAFTAR MENU TOKO KUE \"NIKMAT\""<<endí;
cout<<"1. Boíu Bíack Forest "<<endí;
cout<<"2. Chese Cake"<<endí;
cout<<"3. Banana Cake"<<endí;
cout<<"4. Strawbery Cake"<<endí;
cout<<endí;
cout<<"Nama Pembeíí =";cín>>np;
cout<<"******************************"<<endí;
cout<<"Kode Kue =";cín>>kue.kd;
íf (strcmp(kue.kd,"BB")==0||strcmp(kue.kd,"bb")==0 )
{
kue.nmkue="Boíu Bíack Forest";
kue.hrg=60000;
}
eíse íf (strcmp(kue.kd,"CC")==0||strcmp(kue.kd,"cc")==0)
{
kue.nmkue="Chese Cake";
kue.hrg=45000;
}
eíse íf (strcmp(kue.kd,"BC")==0||strcmp(kue.kd,"bc")==0)
{
kue.nmkue="Banana Cake";
kue.hrg=25500;
}
eíse íf (strcmp(kue.kd,"SC")==0||strcmp(kue.kd,"sc")==0)
{
kue.nmkue="Strawbery Cake";
kue.hrg=35500;
}
eíse
{
cout<<"saíah kode!!masukan |BB/CC/BC/SC|!"<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí|Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
}
cout<<"|umíah Kue =";cín>>kue.|mí;
kue.|míbyr=kue.hrg*kue.|mí;
círscr();
cout<<"TOKO KUE NIKMAT "<<endí;
cout<<endí;
cout<<"\t Struk Pembayaran"<<endí;
cout<<"********************************"<<endí;
cout<<"Nama Pembeíí ="<<np<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<"Kode Barang ="<<kue.kd<<endí;
cout<<"Nama Barang ="<<kue.nmkue<<endí;
cout<<"Harga Kue ="<<kue.hrg<<endí;
cout<<"|umíah Kue ="<<kue.|mí<<endí;
cout<<"********************************"<<endí;
cout<<"|umíah Bayar ="<<kue.|míbyr<<endí;
cout<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí|Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
akhír:
getch();
}
Sebuah toko Handphone "KONOHA CELL" yang teríetak dí |L.Kaííbata
Tímur No.37 Teíp (021) 7901074 men|uaí berbagaí merk Handphone :
%o)e ,erk /arga
N%FF Nokia FF66 "!66666
S1G6 Son$ 1ri=son
0G6
"+66666
N%5( Nokia N5( "566666
S,5+ Siemens C5( "566666
Buatíah structure dengan nama hp yang berísíkan kode, merk, harga,
|umíah beíí dan totaí
Gunakan fungsí íf dan strcmp untuk menentukn merk dan harga
Gunakan array dan peruíangan for unruk membuat rancangan ínput
dan outputnya
Ran=angan Input
" KONOHA CELL "
|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074
----------------------------------------------------------
Masukan Nama kasír :
Masukan Nama Pembeíí :
Masukan |umíah Data :
.ata %eC"
Kode Handphone :
Merk Handphone :
Created By SPN
Latihan Arra$ )an
Stru=ture
C++ / LAB E / WMS
Harga :
Masukan |umíah Beíí :
.ata ke C!
HHHH..
HHHH. ( Sesuai jumlah )ata $ang )iinput
Ran=angan &utput
C&'NT1R /AN.P/&N1 2 %&N&/A C1LL B
LAP&RAN P1N4'ALAN /AN.P/&N1
|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074
Nama Kasír :
Nama Pembeíí :
====================================
==========
No Kode Merk Harga |umíah Totaí
Handphone Handphone Beíí
====================================
==========
.. .. ... ... ... .....
.. ... ... ... ... ......
====================================
==========
Totaí Bayar = Rp. ..
Mau ínput data íagí |Y / T | =
|awaban :
#íncíude <stdío.h>
#íncíude <conío.h>
#íncíude <íostream.h>
#íncíude <íomaníp.h>
struct
{
char kd|5|,*merk;
fíoat hrg,|mí,totaí;
}hp|30|;
maín()
{
char nptgs|20|,nm|20|,íagí;
fíoat tb=0;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
ínt í,|;
awaí:
círscr();
gotoxy(17,1);
cout<<" KONOHA CELL"<<endí;
cout<<"|í. Kaííbata Tímur No. 37 Teíp. (021) 7901074"<<endí;
cout<<"=====================================
========"<<endí;
cout<<"Nama Petugas :";cín>>nptgs;
cout<<"Nama Pembeíí :";cín>>nm;
cout<<"|umíah data :";cín>>|;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<"data ke- "<<í<<endí;
cout<<"Masukan Kode Hp :";cín>>hp|í|.kd;
íf(strcmp(hp|í|.kd,"NK66")= =0|| strcmp(hp|í|.kd,"nk66")= =0)
{
hp|í|.merk="Nokía 6600";
hp|í|.hrg=1200000;
}
eíse íf(strcmp(hp|í|.kd,"SE80")==0|| strcmp(hp|í|.kd,"se80")==0)
{
hp|í|.merk="Sony Erícson W80";
hp|í|.hrg=1500000;
}
eíse íf(strcmp(hp|í|.kd,"NK73")==0|| strcmp(hp|í|.kd,"nk73")==0)
{
hp|í|.merk="Nokía N73";
hp|í|.hrg=1700000;
}
eíse íf(strcmp(hp|í|.kd,"SM75")==0|| strcmp(hp|í|.kd,"sm75")==0)
{
hp|í|.merk="síemen C73";
hp|í|.hrg=1700000;
}
eíse
{
cout<<"Saíah Kode!!Masukan |A/B/C|!"<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí|Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
}
cout<<"Masukan |umíah Beíí :";cín>>hp|í|.|mí;
hp|í|.totaí=hp|í|.hrg*hp|í|.|mí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
tb=hp|í|.totaí+tb;
}
círscr();
gotoxy(23,1);
cout<<"KONOHA CELL"<<endí;
gotoxy(8,2);
cout<<"|í. Kaííbata Tímur No. 37 Teíp. (021) 7901074"<<endí;
gotoxy(8,3);
cout<<"=====================================
========"<<endí;
cout<<"Nama Petugas :"<<nptgs<<endí;
cout<<"Nama Pembeíí :"<<nm<<endí;
cout<<"=====================================
=============================="<<endí;
cout<<"No. Kode Merk Harga |umíah Totaí
"<<endí;
cout<<" Hp Handphone Beíí"<<endí;
cout<<"=====================================
=============================="<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8)<<hp|í|.kd;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(18)<<hp|í|.merk;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(15),príntf("%2.0f",hp|í|.hrg),príntf("
");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(16),príntf("%2.0f",hp|í|.|mí),príntf("
");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(12),príntf("%2.0f\n",hp|í|.totaí);
//cout<<endí;
}
cout<<"=====================================
=============================="<<endí;
príntf("Totaí bayar Rp. %4.0f",tb);
cout<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí|Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
akhír:
getch();
}
Created By SPN
CLASS
C++ / LAB E / WMS
Adaíah metode íogícaí untuk organísasí data dan fungsí daíam struktur
yang sama. Dídekíarasí menggunakan keyword cíass.
BU :
Atau
Keterangan :
Permísíon_íabeí
bersífat optíonaí
Ada 3 macam :
1. Prívate : anggota cíass dapat díakses darí anggota íaín pada
cíass yang sama
&. protected : anggota cíass dapat díakses darí anggota íaín pada
cíass yang sama dan |uga darí turunan cíass
3. pubííc : anggota dapat díakses darí cíass manapun
Contoh :
Buat cíass dengan nama síswa yang berísíkan varíabíe ním, nama,
keías, abs, tgs, uts, uas dan rata.
4a9aban :
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<íomaníp.h>
//pembuatan cíass dengan nama mhs
cíass //síswa-->kí namanya díatas hrs pk dekíarasí cíass dí maín
cíass
{
pubííc:
char ním|10|,nm|20|,kís|20|;
fíoat abs,tgs,uts,uas,rata;
} mhs;
maín()
{
char np|20|;
//síswa mhs;//dekíarasí cíass
círscr();
cout<<" KONOHA UNIVERSITY"<<endí;
cout<<"|L.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"---------------------------------------------------"<<endí;
cout<<"Masukan Nama Petugas :";cín>>np;
cout<<endí;
Created By SPN
Cíass cíass_name
{ permíssíon_íabeí_1:
Eíemen;
...
} ob|ect _name;
Cíass
{ permíssíon_íabeí_1:
Eíemen;
...
} cías_name;
C++ / LAB E / WMS
cout<<"Masukan NIM :";cín>>mhs.ním;
cout<<"Masukan Nama Mahasíswa :";cín>>mhs.nm;
cout<<"Masukan Keías :";cín>>mhs.kís;
cout<<"---------------------------------------"<<endí;
cout<<"\tMasukan NIíaí Absen :";cín>>mhs.abs;
cout<<"\tMasukan Nííaí Tugas :";cín>>mhs.tgs;
cout<<"\tMasukan Nííaí UTS :";cín>>mhs.uts;
cout<<"\tmasukan Nííaí UAS :";cín>>mhs.uas;
mhs.rata=(0.1*mhs.abs)+(0.2*mhs.tgs)+(0.3*mhs.uts)
+(0.4*mhs.uas);
círscr();
cout<<endí<<endí;
cout<<" INPUT DATA NILAI KONOHA UNIVERSITY"<<endí;
cout<<"|L.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"***********************************************"<<endí;
cout<<endí<<endí;
cout<<"Nama Petugas :"<<np<<endí;
cout<<"----------------------------------"<<endí;
cout<<"NIM :"<<mhs.ním<<endí;
cout<<"Nama Mahasíswa :"<<mhs.nm<<endí;
cout<<"Keías :"<<mhs.kís<<endí;
cout<<"----------------------------------"<<endí;
cout<<endí;
cout<<"\tNííaí Absen :"<<mhs.abs<<endí;
cout<<"\tNííaí Tugas :"<<mhs.tgs<<endí;
cout<<"\tNííaí UTS :"<<mhs.uts<<endí;
cout<<"\tNííaí UAS :"<<mhs.uas<<endí;
cout<<"\t---------------------------"<<endí;
cout<<"\tRata-Rata :"<<mhs.rata<<endí;
cout<<"\t---------------------------"<<endí;
getch();
}
Sebuah perpustakaan " KONOHA LIBRARY" yang teríetak dí |L. Kaííbata
Tímur No.37 Teíp (021) 7901074 mempunyaí daftar buku yang akan dí
sewakan sbb :
Kode |uduí Pengarang
AADC ||aadc Ada Apa dengan Cínta Míra Lesmana
AAC || aac Ayat-Ayat Cínta Kang Abík
EIL || eíí Eíffeí I´m ín Love Nía Dínata
Tampil Pesan 2An)a Salah ko)eIIB
Created By SPN
Latihan Class )an Arra$
C++ / LAB E / WMS
 Buat Cíass dengan nama buku yang berísíkan kode buku, |uduí,
pengarang, |umíah dan denda
 Gunakan fungsí íf dan strcmp umtuk menentukan |uduí dan
pengarang
 Gunakan fungsí array dan peruíangan FOR untuk membuat
rancangan Input dan rancangan Output
 Untuk Denda :
|íka íama pín|am íebíh darí 7 harí maka dendanya 10000
Seíaín ítu tídak mendapatkan denda
 Totaí = totaí+ denda
Ran=angan Input
%&N&/A LIBRAR>
4L. %alibata Timur No.(5 Telp (6!" 576"658
-----------------------------------------------------
Masukan Buían :
Masukan Nama Pemín|am :
Masukan |umíah Data :
.ata %eC"
Kode Buku :
|uduí :
Pengarang :
Lama Pín|am :
.ata ke C!
HHHH..
HHHH. ( Sesuai jumlah )ata $ang )iinput
Ran=angan &utput
%&N&/A LIBRAR>
4L. %alibata Timur No.(5 Telp (6!" 576"658
Buían :
Nama Pemín|am :
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
====================================
==========
No Kode |uduí Pengarang Lama
Denda
Buku Buku Pín|am
====================================
==========
.. .. ... ... ... .....
.. ... ... ... ... ......
====================================
==========
Totaí Bayar = Rp. ..
Mau ínput data íagí |Y / T | =
|awaban :
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<íomaníp.h>
//pembuatan cíass buku
cíass
{
pubííc:
char kdbk|7|,*|uduí,*pengarang;
fíoat |mí,denda;
} buku|30|;
maín()
{
char íagí,bín|20|,np|20|;
fíoat totaí=0;
ínt í,|;
awaí:
círscr();
cout<<" KONOHA LIBRARY "<<endí;
cout<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021)7901074"<<endí;
cout<<"---------------------------------------------"<<endí;
cout<<"Masukan buían :";cín>>bín;
cout<<"Masukan Nama Pemín|am :";cín>>np;
cout<<"|umíah data :";cín>>|;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<"data ke- "<<í<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<"Masukan Kode Buku : ";cín>>buku|í|.kdbk;
íf (strcmp(buku|í|.kdbk,"AADC")==0||
strcmp(buku|í|.kdbk,"aadc")==0)
{
buku|í|.|uduí="Ada Apa dengan Cínta";
buku|í|.pengarang="Míra Lesmana";
}
eíse íf (strcmp(buku|í|.kdbk,"AAC")==0||
strcmp(buku|í|.kdbk,"aac")==0)
{
buku|í|.|uduí="Ayat-Ayat Cínta";
buku|í|.pengarang="Kang Abík";
}
eíse íf (strcmp(buku|í|.kdbk,"EIL")==0|| strcmp(buku|í|.kdbk,"eíí")==0)
{
buku|í|.|uduí="Effíeí I'm ín Love";
buku|í|.pengarang="Nía Dínata";
}
eíse
{
cout<<"Anda Saíah Memasukan Kode!!!"<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí|Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
}
cout<<"masukan íama pín|am :";cín>>buku|í|.|mí;
íf (buku|í|.|mí >7)
buku|í|.denda=10000 ;
eíse
buku|í|.denda=0;
totaí=buku|í|.denda+totaí;
}
círscr();
cout<<" KONOHA LIBRARY "<<endí;
cout<<"|L. Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021)7901074"<<endí;
cout<<"Buían :"<<bín;
cout<<" Nama Pemín|am ="<<np<<endí;
cout<<"=====================================
======================================="<<e
ndí;
cout<<"No. Kode Buku |uduí Buku Pengarang Lama
Denda "<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<"=====================================
======================================="<<e
ndí;
for (í=1;í<=|;í++)
{
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8)<<buku|í|.kdbk;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(25)<<buku|í|.|uduí;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(20)<<buku|í|.pengarang;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(9)<<buku|í|.|mí;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10)<<buku|í|.denda<<endí;
}
cout<<"=====================================
======================================"<<end
í;
príntf("totaí bayar :%5.0f",totaí);
cout<<endí;
cout<<"Mau ínput data íagí |Y/T| =";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'|| íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
akhír:
círscr();cout<<endí;cout<<"TERIMA KASIH ATAS KEDATANGANNYA";
getch();
}
1. Buatíah program untuk menghítung pen|uaían tíket pesawat
dengan ketentuan
Kode
Pesawat
Nama Pesawat Harga
Pesawat
GI || gí Garuda
Indonesía
250000
MN || mn Mandaía 180000
LA || ía Líon Aír 275000
Created By SPN
Latíhan CLASS, ARRAY dan FUNGSI
C++ / LAB E / WMS
BR || br Bouroq 165000
2. Buat CLASS dengan nama pesawat yang terdírí darí kode
pesawat, nama pesawat, harga tíket, |umíah beíí, |umíah bayar,
dískon, PPN
3. Buat fungsí Totaí = harga x |umíah beíí
4. Buat fungsí Dískon |íka tíket yang díbeíí > 10, maka Dískon=
10% x Totaí
*. Buat fugsí |umíah Bayar = Totaí2Dískon+PPN
6. Buat fungsí PPN = 10 % x Totaí
7. Buat fungsí Totaí Bayar = Totaí Bayar + |umíah Bayar
8. Gunakan Array untuk rancangan Inputnya
9. gunakan fungsí IF dan STRCMP
Ran=angan Inputn$a
Program Penjualan Tiket Pesa9at
%&N&/A AIR P&RT
4l. %alibata Timur No. (5 Telp. 6!"
576"658
-------------------------------------------------------------
---
Masukan Nama Penumpang :
Masukan |umíah Data :
.ata ke A "
Masukan Kode Pesawat :
Nama Pesawat :
Harga Pesawat :
Masukan |umíah Beíí :
Totaí :
Dískon :
PPN :
.ata ke A !
-----------------------------
-----------------------------
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Ran=angan &utputn$a
Program Penjualan Tiket Pesa9at
%&N&/A AIR P&RT
4l. %alibata Timur No. (5 Telp. 6!" 576"658
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Nama Penumpang :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------
No Kode Nama Harga Totaí Dískon PPN
|umíah Bayar
Pesawat Pesawat Tíket
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------
.. ....... ...... ..... .......
...... ..... ..........
.. ....... ...... ..... .......
...... ..... ..........
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Totaí Bayar Rp.
.........
Mau Input Data Lagí |Y/T| :
4a9aban :
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<íomaníp.h>
//fungsí totaí=harga x |umíah
fíoat totaí(fíoat a,fíoat b)
{
return(a*b);
}
//fungsídískon=0.1 x totaí
fíoat dískon(fíoat c)
{
return(0.1*c);
}
//fungsí pa|ak=0.1 x totaí
fíoat pa|ak(fíoat d)
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
{
return(0.1*d);
}
//fungsí |umíah bayar=totaí-dísk+ppn
fíoat |umbay(fíoat e,fíoat f,fíoat g)
{
return(e-f+g);
}
//fungsí totaí bayar=totaí bayar+ |umíah bayar
fíoat tobayar(fíoat h,fíoat í)
{
return(h+í);
}
//pembuatan cíass dengan nama pesawat
cíass
{
pubííc:
char kd|5|,*nm_pes;
fíoat hrg,ttí,dísk,ppn,ttíbyr,|umbeí;
}pesawat|30|;
maín()
{
char np|20|,íagí;
fíoat tobay=0;
ínt |d,í;
awaí:
círscr();
cout<<endí;
cout<<"Program Pen|uaían Tíket Pesawat"<<endí;
cout<<"KONOHA AIRPORT"<<endí;
cout<<"|L.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"---------------------------------------------------"<<endí;
cout<<"Masukan Nama Penumpang :";cín>>np;
cout<<endí;
cout<<"Masukan |umíah Data :";cín>>|d;
for(í=1;í<=|d;í++)
{
cout<<"Data ke-"<<í<<endí;
cout<<"Masukan kode Pesawat:";cín>>pesawat|í|.kd;
íf (strcmp(pesawat|í|.kd,"GI")==0 || strcmp(pesawat|í|.kd,"gí")==0)
{pesawat|í|.nm_pes="Garuda Indonesía";
pesawat|í|.hrg=250000;
}
eíse íf (strcmp(pesawat|í|.kd,"MN")==0 ||
strcmp(pesawat|í|.kd,"mn")==0)
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
{pesawat|í|.nm_pes="Mandaía";
pesawat|í|.hrg=180000;
}
eíse íf (strcmp(pesawat|í|.kd,"LA")==0 ||
strcmp(pesawat|í|.kd,"ía")==0)
{pesawat|í|.nm_pes="Líon Aír";
pesawat|í|.hrg=275000;
}
eíse íf (strcmp(pesawat|í|.kd,"BR")==0 ||
strcmp(pesawat|í|.kd,"br")==0)
{pesawat|í|.nm_pes="Bouroq";
pesawat|í|.hrg=165000;
}
eíse
{
cout<<"Anda Saíah Memasukan Kode !!!!"<<endí;
cout<<"Mau Input Data Lagí {Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
}
cout<<"nama pesawat :"<<pesawat|í|.nm_pes<<endí;
cout<<"harga :"<<pesawat|í|.hrg<<endí;
cout<<"Masukan |umíah Beíí :";cín>>pesawat|í|.|umbeí;
pesawat|í|.ttí=totaí(pesawat|í|.hrg,pesawat|í|.|umbeí);
íf(pesawat|í|.|umbeí>10)
pesawat|í|.dísk=dískon(pesawat|í|.ttí);
eíse
pesawat|í|.dísk=0;
príntf("Totaí Bayar :%2.0f\n",pesawat|í|.ttí);
príntf("Dískon :%2.0f\n",pesawat|í|.dísk);
pesawat|í|.ppn=pa|ak(pesawat|í|.ttí);
príntf("PPN :%2.0f\n",pesawat|í|.ppn);
pesawat|í|.ttíbyr=|umbay(pesawat|í|.ttí,pesawat|í|.dísk,pesawat|í|.ppn
);
príntf("|umíah bayar :%2.0f\n",pesawat|í|.ttíbyr);
tobay=tobayar(tobay,pesawat|í|.ttíbyr);
}
círscr();
cout<<endí<<endí;
cout<<" Program Pen|uaían Tíket Pesawat"<<endí;
cout<<" KONOHA AIR PORT "<<endí;
cout<<"|L.Kaííbata Tímur No.37 Teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<"***************************************************************
*************"<<endí;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<"No Kode Nama Harga |umíah Totaí Dískon
PPN |umíah"<<endí;
cout<<" Pesawat Pesawat Tíket Beíí
Bayar "<<endí;
cout<<"***************************************************************
*************"<<endí;
for(í=1;í<=|d;í++)
{
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8)<<pesawat|í|.kd;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(20)<<pesawat|í|.nm_pes;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10),príntf("%2.0f",pesawat|í|.hrg),p
ríntf(" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(12),príntf("%2.0f",pesawat|í|.|umb
eí),príntf(" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(6),príntf("%2.0f",pesawat|í|.ttí),prín
tf(" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(9),príntf("%2.0f",pesawat|í|.dísk),p
ríntf(" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(10),príntf("%2.0f",pesawat|í|.ppn),
príntf(" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(12),príntf("%2.0f\n",pesawat|í|.ttíb
yr);
}
cout<<"***************************************************************
************"<<endí;
príntf("Totaí Bayar Rp.%2.0f",tobay);
cout<<endí<<endí;
cout<<"Mau Indput data íagí |Y/T|:";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y'||íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
getch();
akhír:
}
Contoh
//fííe untuk merekem
#íncíude <íostream.h>
#íncíude <fstream.h>
#íncíude <conío.h>
Created By SPN
FIL1
C++ / LAB E / WMS
#íncíude<stdío.h>
maín()
{
char Nama|30|,Keías|10|;
ofstream Fííe_Contoh; //Defínísí Obyek
Fííe_Contoh.open("Mahasíswa.TXT"); //Buka Fííe
cout<<"Data Mahasíswa"<<endí;
cout<<"Nama : ";gets(Nama);
cout<<"Keías : ";gets(Keías);
Fííe_Contoh<<Nama<<endí;
Fííe_Contoh<<Keías<<endí;
Fííe_Contoh.cíose(); //Tutup Fííe
cout<<"Data Teíah Dísímpan"<<endí;
cout<<"...Teríma Kasíh..."<<endí;
getch();
}
Contoh 2
//fííe untuk membaca
#íncíude <íostream.h>
#íncíude <fstream.h>
#íncíude <conío.h>
maín()
{
círscr();
const ínt MAKS = 80;
char penyangga|MAKS + 1|;
ífstream Fííe_Contoh("Mahasíswa.TXT");
whííe(Fííe_Contoh)
{
Fííe_Contoh.getííne(penyangga,MAKS);
cout<<penyangga<<endí;
}
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Fííe_Contoh.cíose();
getch();
}
Buat structure dengan nama hoteí yang berísíkan : nama pengínap,
kode kamar, nama kamar, harga, íama ínap dan totaí
Buat fungsí dengan nama totaí = íama ínap x harga
Gunakan fungsí íf dan strcmp
Gunakan fungsí array dan peruíangn for
Buat Fungsí dengan nama Totaí_bayar = totaí + totaí bayar
II. Ran=angan
Input
Created By SPN
Kode kamar Nama harga
MT01 ||
mt01
Meíatí 250000
BG02 ||
bg02
Bougenvíííe 180000
AG03 ||
ag03
Anggrek 275000
Anda Saíah Kode!!
/&T1L 2 %&N&/A R1S&RT B
4L. %alibata Timur no.(5 Telp (6!" 576"658
------------------------------------------------------
Masukan nama Petugas:
Masukan |umíah Data :
.ata %eC"
Nama Pengínap :
Kode kamar :
Nama Kamar :
Harga :
Lama Inap :
.ata %eC!
........
....... Sampaí |umíah data yang dí ínput
Latihan 'AS
C++ / LAB E / WMS
III. Ran=angan &utput
/&T1L 2 %&N&/A R1S&RT B
4L. %alibata Timur no.(5 Telp (6!" 576"658
Nama Petugas :
==========================================
==========================================
=====================
No nama Kode nama Harga íama Totaí
Pengínap Kamar Kamar Inap
==========================================
==========================================
=====================
... ....... ...... ..... .....
..... .....
... ....... ...... ..... .....
..... .....
==========================================
==========================================
=====================
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
Totaí Bayar=Rp.
.......
Mau Input Data Lagí |Y|T|=
4a9aban :
#íncíude<stdío.h>
#íncíude<conío.h>
#íncíude<íostream.h>
#íncíude<íomaníp.h>
fíoat totaí(fíoat a, fíoat b)
{
return(a*b);
}
fíoat tobay(fíoat c, fíoat d)
{
return(c+d);
}
struct
{
char np|10|,kd|5|,*nk;
fíoat hrg,ím,totaí;
}hoteí|30|;
maín()
{
char nptgs|25|,íagí;
fíoat tb=0;
ínt í,|;
awaí:
círscr();
cout<<"HOTEL \" KONOHA RESORT\""<<endí;
cout<<"|í. Kaííbata Tímur No. 37 Teíp. (021) 7901074"<<endí;
cout<<"=====================================
========"<<endí;
cout<<"Masukan Nama Petugas :";cín>>nptgs;
cout<<"Masukan |umíah Data :";cín>>|;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<"Data ke- "<<í<<endí;
cout<<"Kode Kamar:";cín>>hoteí|í|.kd;
íf (strcmp(hoteí|í|.kd,"MT01")==0 || strcmp(hoteí|í|.kd,"mt01")==0)
{
hoteí|í|.nk="Meíatí";
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
hoteí|í|.hrg=250000;
}
eíse íf (strcmp(hoteí|í|.kd,"BG02")==0 ||
strcmp(hoteí|í|.kd,"bg02")==0)
{
hoteí|í|.nk="Bougenvíí";
hoteí|í|.hrg=180000;
}
eíse íf (strcmp(hoteí|í|.kd,"AG03")==0 ||
strcmp(hoteí|í|.kd,"ag03")==0)
{
hoteí|í|.nk="Anggrek";
hoteí|í|.hrg=275000;
}
eíse
{
cout<<"\t Kode yang anda masuk saíah!!!,ínput|A/B/C|!"<<endí;
cout<<endí<<endí;
cout<<"\t Mau ínput data íagí |Y/T| =";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y' || íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
}
cout<<"Nama Kamar :"<<hoteí|í|.nk<<endí;
cout<<"Harga Kamar :"<<hoteí|í|.hrg<<endí;
cout<<"Lama Inap :";cín>>hoteí|í|.ím;
hoteí|í|.totaí=totaí(hoteí|í|.ím,hoteí|í|.hrg);
tb=tobay(tb,hoteí|í|.totaí);
}
círscr();
cout<<endí<<endí;
cout<<"HOTEL \"KONOHA RESORT\""<<endí;
cout<<"|í. Kaííbata Tímur No. 37 teíp (021) 7901074"<<endí;
cout<<endí<endí;
cout<<"Nama Petugas :"<<nptgs<<endí;
cout<<"=====================================
================"<<endí;
cout<<"No. Kode Nama Harga Lama |umíah"<<endí;
cout<<" Kamar Kamar Kamar Inap Bayar "<<endí;
cout<<"=====================================
================"<<endí;
for(í=1;í<=|;í++)
{
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(5)<<í;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(6)<<hoteí|í|.kd;
Created By SPN
C++ / LAB E / WMS
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(13)<<hoteí|í|.nk;
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8),príntf("%2.0f",hoteí|í|.hrg),príntf
(" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(4),príntf("%2.0f",hoteí|í|.ím),príntf(
" ");
cout<<setíosfíags(íos::íeft)<<setw(8),príntf("%2.0f\n",hoteí|í|.totaí);
}
cout<<"=====================================
================"<<endí;
príntf("Totaí Bayar Rp.%2.0f\n",tb);
cout<<endí<<endí;
cout<<"Mau Input data íagí |Y/T|=";cín>>íagí;
íf (íagí=='Y' || íagí=='y')
goto awaí;
eíse
goto akhír;
getch();
akhír:
}
Created By SPN

C++ / LAB E / WMS } Untuk menjalankan program: Klik menu Script  Run Atau klik Icon Run di toolbar Atau ctrl + F9 Latihan perintah PRINTF( ) 1) Buat program dengan layout sebagai berikut ------------------------------* Selamat Datang * * Di Lab B dan C * * WolterMonginsidi* -------------------------------2. Buat program dengan layout sebagai berikut ; BIODATA MAHASISWA ---------------------------------------------------NIM : NAMA : KELAS : TELEPHONE : ALAMAT : ---------------------------------------------------*** TERIMA KASIH *** Pert 2 Tipe data Dek var Dek kons Input dan output Lat soal : 1. variablesuatu nilai yang nilainya bisa berubah2 #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { int a, b, c; clrscr (); /*program input*/ komentar program printf("masukkan nilai a = "); scanf("%d",&a); printf("masukkan nilai b = "); scanf("%d",&b); c = a + b; printf("hasil penjumlahan = %d",c); Created By SPN

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->