Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (SLOT PENGAJARAN 20 MIN)

Komponen: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan Pelajar Tema: Sub tema: Tajuk: Kemahiran: Perkembangan Kognitif Prasekolah Seri Melewar 20.7. 2003 11.00 11.20 pagi 25 orang Kenderaan Kenderaan di darat

1.1 Mengelaskan objek 4.2 Mengetahui konsep 1 - 20 Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah mengira objek 1 - 10 Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menyusun gambar kenderaan mengikut jenisnya dalam graf kenderaan 2. memadankan bilangan objek dengan simbol angka Kemahiran Berfikir(KB): Menjana idea, membanding beza Penerapan Nilai: Bekerjasama, mengikut giliran, berhati-hati Bahan Bantu Mengajar(BBM): Graf kenderaan, kad gambar kenderaan dan gambar-gambar kenderaan CATATAN (BBM,Kesepaduan,KB, Nilai dll.)

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 2 minit)

ISI PELAJARAN Contoh soalan: 1. Nyatakan kenderaan yang ada di rumah kamu? 2. Berapa buah kenderaan keluarga kamu miliki?

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru meminta murid berkumpul dan duduk di ruang perbualan pagi mengadap guru (circle time) Guru bertanya jenis kenderaan yang selalu ada di rumah

Penyampaian (16 minit)

Langkah 1 Guru menunjuk gambar-gambar kenderaan yang selalu ada di rumah murid dan murid

BBM: Gambar kenderaan

menyebut nama kenderaan tersebut.

Langkah 2 Guru menunjukkan potongan gambar yang telah disediakan oleh pembantu dan mengajukan soalan G: siapa yang ada kereta? M: Angkat tangan Murid angkat tangan, ambil gambar kereta dan memegang gambar tersebut Guru menunjukkan graf kosong kepada murid dan meminta murid memegang gambar kereta dan menampalnya di graf ruangan kereta Ulang aktiviti di atas kepada kenderaan lain seperti bas, keretapi dan van Langkah 3 Setelah siap graf, guru minta murid melukis garisan mengikut tinggi rendah graf serta membanding dan membezakan kenderaan yang paling banyak dan paling sedikit Murid diminta mengira jumlah basikal, kereta, motosikal dan van, seterusnya murid diminta tulis simbol nombor dalam petak graf

BBM: Kad potongan gambar kenderaan, Graf Kenderaan Kesepaduan: P. Sosio emosi, P. Fizikal Nilai: berani, sabar, ikut giliran

Kesepaduan: P. Fizikal KB: Banding beza Niiali: Bekerjasama

Bas 10

Kereta Keret apil a 5 4

Lori 2

Contoh soalan: G: Kenderaan mana yang paling banyak? M: Bas, cikgu G: Kenapa bas?

Langkah 4 Guru memberi beberapa soalan dan murid

KB: menjana idea

M: Sebab bas ada sepuluh G: Kenderaan mana yang paling sedikit? M: Lori! Cikgu G: Kenapa lori? M: Sebab lori ada dua saja Penutup (2 minit) Contoh soalan: G: Apa kenderaan yang sering kita gunakan untuk bersiar-siar? M: Kereta, van, basikal G: Bila kita naik kenderaan apa yang kita perlu baca M: Kita perlu baca doa

menjawab soalan guru berdasarkan graf kenderaan

Guru membuat rumusan dengan bertanya soalan dan mengingatkan murid supaya membaca doa apabila naik kenderaan seperti yang telah dipelajari

Refleksi Pelatih:

Catatan Bimbingan:

Unit Prasekolah IPRM/2007

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


(SLOT PENGAJARAN KUMPULAN) Komponen: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan Pelajar: Tema: Sub tema: Kemahiran: Kreativiti dan Estetika, Bahasa dan Komunikasi (Bahasa Melayu), Pendidikan Agama Islam Prasekolah Seri Melewar 20.5.2007 9.30 10.30 pagi 25 orang Kenderaan Kenderaan di darat 2.1 Menghasilkan lukisan dan kraftangan 4.1 Membina kemahiran menulis 4.2 Mengamalkan adab dalam kehidupan harian

Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah melihat dan menaiki kenderaan dalam perjalanan ke sekolah Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. menghasilkan sebuah model kenderaan dari bahan yang disediakan mengikut kumpulan 2. mengeja dan membaca kesemua perkataan hasil padanan perkataan dengan gambar yang ditampal. 3. membaca doa menaiki kenderaan dengan sebutan yang betul Kemahiran Berfikir(KB): menjana idea, banding beza Penerapan Nilai: bekerjasama, cermat, berkonsi alat, mengikut giliran Bahan Bantu Mengajar (BBM): Kotak, Gam, pensel krayon, warna air, surat khabar lama, kertas iklan, buku kenderaan, model mainan, carta doa, pita rakaman

LANGKAH/ MASA
Set Induksi

ISI PELAJARAN
Contoh soalan: 1. Apakah kenderaan yang paling anda suka? 2. Adakah anda ingin membuatnya? 1. Kretiviti dan Estetika Projek membuat model kenderaan 1. kereta 2. bas 3. keretapi

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


1. Guru menunjukkan beberapa kenderaan mainan dan buku yang memaparkan berjenis-jenis kenderaan masa kini 2. Guru bertanyakan murid samada suka untuk membina kenderaan sendiri 3. Guru menerangkan aktiviti-aktiviti yang akan mereka lakukan
Kumpulan 1

CATATAN (BBM,Kesepaduan, KB, Nilai dll.)


BBM: Model kenderaan mainan, buku bergambar

(3 minit)

Penyampaian (55 minit)

Langkah 1. Murid duduk mengikut kumpulan kenderaan (2-3 orang) 2. Guru menerangkan, mereka akan bekerjasama membina sebuah model kenderaan mengikut nama kenderaan dalam kumpulan mereka 3. Pembantu guru meletakkan semua bahan-bahan yang diperlukan di atas meja guru. Murid diminta mengambil bahan keperluan tersebut 4. Murid bekerjasama dalam kumpulan membina sebuah kenderaan pilihan mereka Pembantu membantu murid dalam membina projek ini

BBM: kotak-kotak, gam, warna air Gunting dll Kesepaduan: P. Fizikal, P.Kognitif, P. Sosioemosi KB: menjana idea

2. Bahasa Melayu Membuat buku skrap - Memadan nama-nama kenderaan mengikut gambar seperti kereta, bas, basikal, motosikal dll - mengeja dan membaca nama kenderaan

Kumpulan 2

Langkah: 1. Guru menyediakan bahan seperti surat khabar lama, iklan jualan yang mempunyai banyak gambar kenderaan 2. Murid bekerjasama dengan rakan menggunting gambar kenderaan dan menampalnya di kertas kosong 3. Guru menyediakan nama kenderaan, murid menampal nama kenderaan berpandukan gambar yang telah ditampal 4. Murid mengeja dan membaca nama kenderaan 5. Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan dijadikan buku

BBM: Bahan bergambar, gam, gunting, kertas kosong krayon Kesepaduan: K&E, P. Fizikal KB: membanding beza

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

skrap 6. Murid menulis dan menghias kulit buku skrap* AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nilai: kerjasama, cermat CATATAN (BBM,Kesepaduan,KB, Nilai dll.)

3. Pendidikan Agama Islam Menghafal doa naik kenderaan Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami dan tiadakah kami berkuasa menggunakannya jika tidak kerana kurniaanMu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada kamu
Penutup

Kumpulan 3

Langkah 1. 2. 3. 4. Guru mengeluarkan carta bacaan doa Guru baca dan murid ikut Murid menghafal berulang kali Murid yang boleh menghafal doa naik kenderaan beredar ke kumpulan seterusnya

BBM: Carta doa/pita rakaman

(2 minit)

Mempamerkan hasil projek murid - buku skrap - model kenderaan

1. Murid murid mengikut kumpulan mengembalikan bahanbahan yang telah mereka gunakan 2. Guru mempamer dan menunjukkan hasil kerja murid Di pusat kreativiti dan estetika

Nilai: kebersihan KB: banding beza

Catatan Refleksi Pelatih:

Catatan Bimbingan:

Unit Prasekolah iprm/2007