Anda di halaman 1dari 4

Bidang

Pernyataan evidens

Kod evidens

Rujukan KSSR (M/S)

Menamakan nombor bulat sehingga 1000 dan membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus- seratus Mengenal simbol (), () dan (=)

B1D1E1 B1D3E1

1 5

Menyatakan kuantiti objek sehingga1000 dengan: a) Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka B2D1E1 b) Membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus- seratus c) memadan d) Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun Nombor Bulat dan operasi Hingga 1000 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 1000 Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000. Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat hingga 3 digit. Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi Melakukan operasi asas darab (sifir dua, lima, sepuluh dan empat) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat) Membundarkan nombor bulat puluh dan ratus terdekat sehingga 1000 kepada B2D2E1 B2D2E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3

2 2 3 4 5-7

B3D1E4

5-8

B3D2E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B5D1E1 B5D1E2

2 3 4 5-6 7-8 7-8 7-8

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

Bidang

Pernyataan evidens

Kod evidens

Rujukan KSSR (M/S)


7-8

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10 Melorek dan menulis pecahan wajar yang pangangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10 Membandingkan nilai dua pecahan wajar pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10 Pecahan yang

B6D1E2

B6D1E3 B2D3E1 B3D3E1 B3D3E2 B5D1E2 B6D1E2 B6D1E3 B2D4E1

7-8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 Melorek dan perpuluhan menulis pecahan persepuluh kepada

B3D4E1 B3D4E2 B5D1E2 B6D1E2 B6D1E3 B1D4E1 B2D5E1 B3D1E5 B3D1E6 B4D1E5 B5D1E2 B6D1E2

Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan Perpuluhan Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi *Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian *Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Wang Hingga RM10 Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100 Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100 Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100 Menolak nilai wang sehingga RM100 Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

Bidang

Pernyataan evidens

Kod evidens

Rujukan KSSR (M/S)

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Menyatakan tanda senggatan minit pada muka jam Menyatakan waktu dalam jam dan gandaan lima minit Masa dan Waktu Menyatakan perkaitan dalam waktu;hari dengan jam dan jam dengan minit *Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol Menyatakan tanda senggatan Sentimeter dan Meter Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai Sentimeter dan Meter Mengukur unit piawai sentimeter dan meter Panjang Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol Menyatakan tanda senggatan Gram dan Kilogram Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai gram dan Kilogram Jisim Mengukur unit piawai gram dan kilogram Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi *Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian *Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol Isi padu Cecair Menyatakan tanda senggatan liter dan mililiter Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai liter dan mililiter

B6D1E3

12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16

B2D6E1 B3D5E1 B3D5E2 B6D1E3 B1D2E1 B2D6E1 B3D2E2 B3D5E3 B5D1E2 B6D1E2 B6D1E3 B1D2E1 B2D6E1 B3D2E2 B3D5E3 B5D1E2

B6D1E2 B6D1E3 B1D2E1 B2D6E1 B3D2E2

Bidang

Pernyataan evidens

Kod evidens
B3D5E3 B5D1E2

Rujukan KSSR (M/S)


16 16 16 16 17

Mengukur unit piawai liter dan mililiter Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi *Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian *Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D; kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon dan 2D; segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3D, kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon Ruang Bentuk 3D dan 2D Menyatakan bentuk dan bilangan bentuk 2D yang terdapat pada bentangan bentuk 3D Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E2 B6D1E3 B1D5E1

B2D7E1

17

B3D6E1 B4D1E6 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3

17 17 17 17 17 17

Anda mungkin juga menyukai