Pelan Bengkel Kayu

4/21/12

Pelan Bengkel Kayu.

Rak Bahan “first aid” Panel alatan 4/21/12 r a k Meja Guru Panel alatan mesin Meja Tong Sisa bahan Meja Meja Meja Rak beg mesin mesin Meja Meja mesin Rak Alatan/ Bahan .

4/21/12 Penerangan pelan di atas.  Bilangan pintu = 4 = 6 (8x6= 48 kerusi) alatan = 1 = 6 jenis pemotong kayu “jig-saw” Pencanai  Meja  Panel  Mesin  Mesin gerudi lantai  Mesin  Mesin  Mesin  Tong  Rak Sisa Bahan bahan .

Rak Bahan “first aid” Panel alatan 4/21/12 r a k Meja Guru Panel alatan A Tong Sisa bahan Meja Z o n A Meja Z mesin o n C Rak beg C Meja Z o n B Rak Alatan/ Bahan Meja Z o n D mesin mesin B Meja mesin Meja D .

dari pejabat akan masuk ke laluan murid zon C.  Murid  Mangsa  Mangsa .4/21/12 Penerangan Kebakaran  Anak panah merah untuk laluan murid ketika berlaku kecemasan di zon A akan menggunakan pintu A dan seterusnya mengikut zon masingmasing/pintu masing-masing. dari stor akan masuk ke laluan murid zon A.

..3 .

203:9 43 2. 207.3 80907:83.8.3  3.3.3 203:3. :39: .3 2:7/ 09.7.: 0.. 5.3 0-.3  :7/ /43 .:.3 539: /. -07..3.83.02.83 2.!0307..

38.8: 0 .3 2.83  .3 2..539: 2.3 2:7/ 43   .8: 0 .83 2.38.9 .7 50.:. /.-..7 8947 .:.3 2:7/ 43  . /.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful