4/21/12

Pelan Bengkel Kayu.

Rak Bahan “first aid” Panel alatan 4/21/12 r a k Meja Guru Panel alatan mesin Meja Tong Sisa bahan Meja Meja Meja Rak beg mesin mesin Meja Meja mesin Rak Alatan/ Bahan .

 Bilangan pintu = 4 = 6 (8x6= 48 kerusi) alatan = 1 = 6 jenis pemotong kayu “jig-saw” Pencanai  Meja  Panel  Mesin  Mesin gerudi lantai  Mesin  Mesin  Mesin  Tong  Rak Sisa Bahan bahan .4/21/12 Penerangan pelan di atas.

Rak Bahan “first aid” Panel alatan 4/21/12 r a k Meja Guru Panel alatan A Tong Sisa bahan Meja Z o n A Meja Z mesin o n C Rak beg C Meja Z o n B Rak Alatan/ Bahan Meja Z o n D mesin mesin B Meja mesin Meja D .

 Murid  Mangsa  Mangsa . dari pejabat akan masuk ke laluan murid zon C.4/21/12 Penerangan Kebakaran  Anak panah merah untuk laluan murid ketika berlaku kecemasan di zon A akan menggunakan pintu A dan seterusnya mengikut zon masingmasing/pintu masing-masing. dari stor akan masuk ke laluan murid zon A.

3 ...

3.3 539: /.3 0-. -07.7.:.83.!0307.3  :7/ /43 .3. :39: ..3  3..3 2:7/ 09.: 0. 207.83 2.8. 5.02. 203:9 43 2.3 203:3.3 80907:83..

/..539: 2.3 2:7/ 43  .3 2:7/ 43   .9 .7 8947 .:.7 50.3 2.3 2.8: 0 .38. /.83 2.8: 0 .38.-.:..83  .