P. 1
Doa Majlis Makan Malam

Doa Majlis Makan Malam

|Views: 1,054|Likes:
Dipublikasikan oleh zulfadlyy

More info:

Published by: zulfadlyy on Oct 04, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

نيحسلا يوحسلا ا نسب

ا
َ
ًِ د
ِ ّ
ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
ُ
مَل
ّ
سلا
َ
ّ
ُ
ةَل
ّ
صلا
َ
ّ ,
َ
ي
ْ
يِ ولا
َ
ع
ْ
لا ِ
ّ
ب
َ
ز ِ َ
ّ
لِل
ُ
د
ْ
و
َ
ح
ْ
ل
َ
ا

َ
ك
ِ
سْ مِ رى
َ
ل
َ
ع ا
ّ
ٌِ ع
َ
أ
ّ
ن
ُ
ِ
ّ
لل
َ
ا ،
َ
ي
ْ
يِ ع
َ
و
ْ
ج
َ
أ ِ َ
ِ
با
َ
ح
ْ
ص
َ
أ
َ
ّ ِ َِلآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
ّ
ٍ
د
ّ
و
َ
ح
ُ
ه
لِت
َ
دا
َ
بِ ع
ِ
ي
ْ
س
ُ
ح
َ
ّ
َ
ك
ِ
سْ ن
ُ
ش
َ
ّ
Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,
Sesungguhnya kami menadah tangan pada malam ciptaan-Mu ini, di dalam
______________________________________________________________________
ini, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu, atas kurniaan nikmat-Mu yang
tidak terhingga.

Allahumma Antal Hasibul Jalil,

Sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justeru…Berkatilah
Majlis kami ini. Kau jadikanlah apa kiranya segala kerja kami selama ini, dan hari-hari
yang mendatang, sebagai ibadah yang Engkau redhai. Terimalah segala kerja dan
usaha kami itu, sebagai amal soleh yang Engkau berkati.

Rahmatilah REZEKI kami Ya Allah dengan HASIL kasih sayang-Mu, Hiasilah diri kami
serta serikanlah hidup kami dengan kekayaan dan ketinggian ilmu, Muliakanlah kami
dengan kemuliaan akhlak dan pekerti. Ya.. Allah! Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah
silaturahim dalam kalangan kami. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kekuatan
rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk membimbing diri sendiri
dan rakan-rakan kami agar kami dapat menjadi penjana masyarakat, bangsa dan
negara kami ke arah yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Allahumma Ya Zal Jalali Wal Ikram,

Iringilah bersama detik-detik perpisahan kami INI, dengan keazaman dan komitmen,
serta dengan iltizam dan istiqamah, untuk terus menabur budi dan bakti, WALAU DI
MANA KAMI BERADA…AMPUNKANLAH DOASA KAMI YA ALLAH DALAM SEPANJANG
PERTEMUAN KAMI SEBELUM INI…DAN JADIKANLAH KAMI APA KIRANYA YA ALLAH
INSAN2 YANG BERTAQWA DAN SELALU MENGINGATI MU.. Kurniakanlah apa kiranya
Ya Allah kepada kami, rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang
beriman, serta segala kebaikan di dunia, pun jua di akhirat.

ِ ٍِ د
ْ
عـ
َ
ب
ْ
يِ ه ا
َ
ٌـ
َ
ق
ّ
سـ
َ
فت
َ
َّا
ً
ه
ْ
ْ
ُ
ح
ْ
س
َ
ه اً عـ
ْ
وـ
َ
ج ا َ رُ ا
َ
ٌـ
َ
ع
ْ
وـ
َ
ج
ْ
ل
َ
ع
ْ
ج
ّ
ن
ُ
ِ
ّ
لل
َ
أ
ا
َ
ٌ
ُ
ع
َ
بـ
ْ
ت
َ
ي
ْ
ي
َ
ه َل
َ
ّ ا
َ
ٌ
َ
ع
َ
ـه َل
َ
ّ ا
َ
ٌ
ْ
ـيِف
ّ
ن
ُ
ِ
ّ
للا
ِ
ل
َ
ع
ْ
جـ
َ
ت َل
َ
ّ ا
ً
ه
ْ
ْ
ُ
ص
ْ
عـ
َ
ه ا
ً
ق
ّ
سـ
َ
ف
َ
ت
ـ ْ غا
ّ
ن
ُ
ِ
ّ
لل
َ
ا ا
ً
ه
ْ
ّ
ُ
س
ْ
حـ
َ
ه َل
َ
ّ ا
ً
د
ْ
ّ
ُ
س
ْ
طـ
َ
ه َل
َ
ّ ا
ً
ّ
يـِ ق
َ
ش ا
َ
ٌ
َ
ب
ْ
ْ
ُ
ً
ُ
ذ ا
َ
ٌ
َ
ل
ْ
سِ ف

ً
ّلِ غ ا
َ
ٌـ
ِ
ب
ْ
ُْلُ ق
ْ
يِف
ْ
ل
َ
ع
ْ
جـ
َ
ت َل
َ
ّ ىا
َ
و
ْ
ي
ِ
ل
ْ
ا
ِ
ب ا
َ
ً
ْ
ْ
ُ
ق
َ
بـ
َ
س
َ
ي
ْ
يِ ر
ّ
لا ا
َ
ًٌِا
َ
ْ
ْ
خ
ِ
لِ ِ
َ
ّ

ً
ت
َ
ٌ
َ
ـس
َ
ح ا
َ
يـ
ْ
ًّ دلا يِف ا
َ
ٌِـتآ ا
َ
ٌـ
ّ
ب
َ
ز . ن
ْ
يِ ح
ّ
ز ٌ ف
ْ
ّ
ُ
أ
َ
ز
َ
ل
ّ
ً
ِ
إ ا
ْ
ْ
ُ
ٌـ
َ
ه
َ
أ
َ
ي
ْ
يِ ر
ّ
لـِ
ّل
َ ر
َ
ع ا
َ
ٌِـق
َ
ّ
ً
ت
َ
ٌ
َ
ـس
َ
ح ِ ة
َ
سِ خ
َ
ل
ْ
ا يِف
َ
ّ ىلع ا ىلصّ .
ِ
زا
ّ
ٌـلا
َ
با
ييولاعلا بز لدوحلاّ ، نلسّ َبحصّ َلا ىلعّ دوحه

22............57..... 5 49..... 5 11..51...52:29..................5....3...1....................4 ....9...7...

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->