RINGKASAN TAJUK-TAJUK GEOGRAFI TINGKATAN 2

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA Taburan Penduduk

Kedudukan

Bearing

Skala dan Jarak

Perubahan Migrasi Petempatan Penduduk Perbandaran Kesan Perubahan Pddk Trhdp Alam Sekitar

Graf

Hubungan Kependudukan dgn Sumber

Keperluan Pengankutan dan Perhubungan

Rajah dan Peta

Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Perkembangan Sistem Perhubungan

RINGKASAN TAJUK-TAJUK GEOGRAFI TINGKATAN 1 BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Kedudukan Arah Skala dan Jarak Bentuk Muka Bumi Potensi & Halangan Bentuk Muka Bumi Trhdp Kegiatan Manusia Sekitar Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca & Iklim Graf Pergerakan Bumi dalam sisitem Suria Pengaruh Cuaca & Iklim Terhadap Kegiatan Manusia Peta Tumbuhan Semulajadi & Hidupan Liar Faktor-faktor Yg Mempengaruhi Pelbg Jenis Tumbuhan S/Jd Kepentingan Tumbuhan Semulajadi di Malaysia Kesan-kesan Kegiatan Manusia Trhdp Tumbuhan S/Jd & Hidupan Liar Pemilaharaan & Pemuliharaan Tumbuhan S/d & Hidupan Liar .