• Negara Malaysia merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian warisan kebudayaan.

• Warisan kebudayaan Malaysia ini mempunyai keunikan sendiri yang menjadi kebanggaan semua warga Malaysia. • Antara warisan kebudayaan Malaysia meliputi permainan, pakaian, makanan, tarian, nyanyian serta kesenian. • Antara permainan tradisional yang terkenal di Malaysia termasuklah Permainan Congkak, Permainan Wau, Permainan Gasing, Permainan Batu Seremban dan Sepak Raga. • Di sini merupakan gambaran serba sedikit informasi tentang permainan tradisional di Malaysia

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.