Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN BERKOMPUTER

Minggu : Ke-8 Hari : Selasa Tarikh : 5 Mac 2008

Kelas / Masa Mata Pelajaran


6 Bestari Tema : Kemalangan Jalan Raya (Teks Berita) Bahasa Melayu 11.05 12.05 Tajuk : Pemahaman (Struktur Ayat & Gramatis)

Kandunga n Aktivit i

Impak Catatan
Refleksi % Penguasaan

Cemerlang 100%

Fokus Utama : 8.1 Aras 2(i), 1.1 Aras 1(i)

90% 80%

Fokus Sampingan : 6.3 Aras 1(i) PENGISIAN KURIKULUM Objektif : Nilai Murni Berhati-hati 1. Memahami petikan dan menjawab 5 soalan pemahanan. 2. Mengenal penjodoh bilangan dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul.

Baik 70% 60%

Sederhana 50% 40%

KBT Menjana Idea

Sistem Bahasa : Galus Penjodoh Bilangan, Morfologi 30%

BCB Aktiviti : Kumpul Maklumat 1. Murid meneliti dan menyatakan (aktiviti/situasi) video clip yang disediakan. ABM 2. Soal jawab mengenai video clip. LCD projector, 3. Menjawab soalan pemahaman secara interaktif. Akses internet

20%

4. Mengenal Pemjodoh Bilangan di dalam teks


5. Mengisi penjodoh bilangan yang betul .

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 Kelas: 6 Bestari Tajuk: Pemahaman (Teks Berita Kemalangan) Tatabahasa: Penjodoh Bilangan Masa : 1 jam Objektif: 1. Memahami petikan yang duibaca dan menjawab soalan pemahaman dengan tepat 2. Mengenal Penjodoh Bilangan dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul di dalam ayat Alat bantu: LCD projector, teks lembaran kerja, akses internet