ASSALAMU ALAIKUM WR.

WB,
Semoga Allah senantiasa mengiringi segala aktivitas kita dan selawat kepada Nabiyullah SAW semoga tercurahkan kepadaNya.Atas petunjuk dan Rahmat Allah SWT,kami mengundang Bapak /ibu/sdr(i) untuk menghadiri acara pengajian dalam rangka pernikahan anak

H.ABD.RAHMAN DAN HJ.KURNIA
YANG INSYA Allah akan berlangsung pada: Hari/tanggal:Sabtu/24 september 2011-09-19 PUKUL:19.30(BA’DAH ISYA) TEMPAT;Kediaman kami(H.ABD RAHMAN) Penceramah;Ustad Muslimin Kahar Muzakkar,s.pd.i Atas kehadiran dan partisipasi bpaak/ibu/sdr(i)kami haturkan terima kasih. WASSALAMU ALAIKUM WR.WB. HORMAT KAMI H.ABD.RAHAMAN SEK

-:.

.8/7 :39:203.27.¾¯°ff.  .3....ff ¾ ½ f¾ f f° f°½f¾½f¾ ½ff$ $¾ %%f¯ff° ¯ff¾ J.@.DD.3.3./7..J J .  .9@ f¯f°f¯% .503.- .3/.5073.-- D- --fff° f°–¾°–½f f f$f°––f f $¾ ½ ¯  9DD % #% @.7.-% 9 °n f¯f D¾f .