ASSALAMU ALAIKUM WR.

WB,
Semoga Allah senantiasa mengiringi segala aktivitas kita dan selawat kepada Nabiyullah SAW semoga tercurahkan kepadaNya.Atas petunjuk dan Rahmat Allah SWT,kami mengundang Bapak /ibu/sdr(i) untuk menghadiri acara pengajian dalam rangka pernikahan anak

H.ABD.RAHMAN DAN HJ.KURNIA
YANG INSYA Allah akan berlangsung pada: Hari/tanggal:Sabtu/24 september 2011-09-19 PUKUL:19.30(BA’DAH ISYA) TEMPAT;Kediaman kami(H.ABD RAHMAN) Penceramah;Ustad Muslimin Kahar Muzakkar,s.pd.i Atas kehadiran dan partisipasi bpaak/ibu/sdr(i)kami haturkan terima kasih. WASSALAMU ALAIKUM WR.WB. HORMAT KAMI H.ABD.RAHAMAN SEK

-:.

ff ¾ ½ f¾ f f° f°½f¾½f¾ ½ff$ $¾ %%f¯ff° ¯ff¾ J.9@ f¯f°f¯% .-- D- --fff° f°–¾°–½f f f$f°––f f $¾ ½ ¯  9DD % #% @.3.7..3..  .¾¯°ff.3.8/7 :39:203.@.J J ..-% 9 °n f¯f D¾f .503.5073...- .27.DD./7.3/.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful