Anda di halaman 1dari 14
Goteborgs universitet Inst Or anatomi och cellbiolog Lakarutbildning T1 , HT03 Tentamen *Oversikt anatomi-vivnad-cell” 2003-10-15 Likarstuderande TL Tentamen innehaller fragor av typen "korta svar" och "enkla skisser" diy enskilda fakta ger 05-1 p. Forsik svara mycket kort, koncist och ‘ydligt. Langa, odisponerade svar innehaller ofta motsigelser som minskar chansen till poing och dessuton hamnar du i tidsnéa, Nar ett definierat antal fakta efterfrigas ska du inte inkludera ett flertal extra svar "for si- Kerhets skull". Om vi frigar efter tva 'ger tyra, beaktas endast dina tva forsta Tentamen omfattar 95 p, Teliminirt sittes GK-griins vid 76 P=80%, Prelimindrt 8 Lyeka till! Oktober 2003 Bengt R. Johansson OBS OBs OBs! PA detta blad anger du: Pa samtliga foljande skrivningssidor fyller du i kodnumret! Skrivvak- terna har kodnummertistan om du glémt bort det! Goteborgs universitet wa F402 Inst for anatomi och cellbiolog Lakarutbildning TL , HT03 Personlig kod... A. Tema ”Cellen” 15 p; Bengt R Johansson 10 p ee 1. Ange tva exempel pa organeller i cytoplasman som gj féreter membranytokning utan i stillet Karakteriseras av att innehallet ar packat med minimal membranitging. Dina exempel ska omfatta strukturemas beteckning och en funktionell aspekt ~ vad "tjinar den for syfte”? (2 p) Perexisemver. Lr eytbhuw yp ov ex: elkohol e relly rand te Hive foelsbaler 2 Aysosenn, alba rn neclhhytere ¢ ecilen ete ex. gh ine p mek en faqgosems 2. Beskriv kortfattat Golgi-apparatens uppbyggnad (skiss fOrstas!). Vilka dr organellens viktigaste funktioner? (3 p) wy Dew sorberar, pecker £ machifieer fiex, peaeine face ce « ' , Senn omer €£n FER sf ct de _ emnener tM gua pn: pansGec el Kerner IM g [The as es och. te stinationes meet WTip ay 4 3. Vilka funktionella slutsatser drar du nar du pa en EM-bild ser att en cell har (3 p) - vil utvecklad ER “@ilanee Preteripates sher vildigt mychat ¢ cellerr px c eR - rikligt med intermediara filament 3 En cell Sear cha t8le mechet actaing | heel dex ~ en stor andel tatt kondenserat kromatin i cellktimnan Cyan sf cuti, cell S Ube proteletyntesn shee DWA-ayitsan gy 4. Ge tva olika exempel pa var centrioler upptrider (2 p) pepe bee ( de HP polemma under celldeining Cariare 4 Spina ctt etst ile, fen dessa) * Sonn basallesppal £2, ches PRIS Henle plecmrensmbicar Géteborgs universitet Inst for anatomi och cellbiolog 4 Lakarutbildning T1 , HTO3 Personlig kod. « ( OR an Malin Ridell, 5 p 1. Ange tva grupper av infektidsa agens som inte ar organismer /celler 1p Vitus 2 priionec J 2. Geet cxempel pi ett dmne eller en struktur lokaliserad i bakteriernas cellyta som kan vara en virulensfaktor och ange ocksa pa vilket sitt denna deltar i sjukdomsuppkomsten. 2p Tew pili ~ ene SOA STHer sig. PE teceptorer Lr celle~ 7 2 et de ben ge sig int cellen 3. Vilka eller vilken av féljande strukturer finns hos prokaryota celler 2 p Finns Finns inte Ribosomer & o Mitokondrier Oo Dy Kimekvivalent wi Kammembran oO Mitosspole oO Plasmider & Golgiapparat o Cellmembran x