Anda di halaman 1dari 12
AinBBORG UNIVERSITET Porsonlig kod:. 23 FY nst fEr anatomi och celibiologi Lakarutbildningen Y1 Sommartentamen ”Oversikt anatomi, viivnad, cell” 2004-08-05 Likarstuderande TY Tentamen inneballer frigor av Sypen "korta svar” och 0.5-Ip, Forsék svara mycket kor *, Koncist och tydtigt, 1; ‘motsigelser som miuskar chanseu dit Pouing och dessut al fakta eftertragas ska du inte inkludera ett flertal extra svar "f6r “par eller tv fakta, ocin du anger tyra, beaktas eudast dina wa [orsta svar vid rattningen, aven om dina senare alternativ ar de git Kringgd detta genom att disponera svaret som Tentamen omfattar 90p, preliiindrt sities. Gi-grins via 72 p eheckoa B Anges endast har! Namo Lycka tint! Juni 2004 Bengt R. Johansson ” GOTEBORGS UNIVERSITET Personlig kod:2.3. 7-4. inst fr anatomi och cellbiologi / oy Lakarutbildningen T1 A. Tema "Cellen” 15 p; Bengt R Johansson 10 Pp 1. De cellulira membranerna ir ofta arrangerade fir alt ge stora ytor. Ge tre exempel pi lokaler/organeller diir denna organisation ar tydlig. (3 p) Mitokond ens Mm nermembran eR a3 MikroullE Ceellrembanet) 2. Beskriv kortfattat lysosomen. Var/nir utévar organellen sin viktigaste funktion och vad syftar den till? (2 p) Membrankiddd Lesitel som jnnohéller ned-butnmgs. eMZymer Den ar vilshy, fer att boy ner si dant som Celen tor upp, tex agnom Fagocytos, 2 3. Vilka funktionella slutsatser drar du afic du pa en bild ser att en cell har (3 p) val utvecklat smooth ER Cellen Ggnar sig Bt gkaviteler som har med lipideratl gora, Fex pmducera “Stereo pshormoner 2 - vil utvecklat rough ER Cellen Sgnar sig & at gira mycket Prien, tex enrymer - foga ER och val utvecklat kondenserat (hetero-) kromatin Det Gr en cell sem inte tronstiserar cit DNA ot mycket, den gBr inte manga Protciner 4. Vilka delar av cytoskelettet har siirskild betydelse for (2 p} + kromosornseparation under mitos 2 ratkrotb ils aktiv cellforflytining miko laymen? GOTEBORGS UNIVERSITET Personlig kod: 2.8.24, 1Bkarvtinngee Thee 24 B, Tema “Allminna begrepp, Rérelseapparat” 25 p BRI 1. Fyll i korrekta termer {6r lige och rérelse (6 x 0,5 p): Vid undersokning av en patient med rygebesvar erinrar jag mig at discus intervertebralis igger Vento om ‘ygemargskanalen, att tvirutskotten har en... AA TOPOL asted ort riktning, medan spinalutskotten pekar ..... --- Fér att utrdna om en ‘njurinflammation kan ligga bakom ryggbesvaren vill jag trycka mot njurtrakten. Darfor for ‘jag den 3 undersdkande handen i. THEN. riktning fran crista iliaca, Patienten sitter pa Kanten ay britsen med fotterna dinglande nedat, Pr att testa hennes muskelfunktioner instruerar jeg hhenne att utféra en ....cEENSIBY......... i kmileden genom att jobba med m. quadriceps mot mill motstind. For sékerhets skull vil jag ocksa bedéma patientens hiftledshilsa varldr jag pa den nu ryggliggande patienten for det raka benet utit sé lingt det gr ien stor .... Abdo 2, Blastocystens “inner cell ma * organiseras snact tll (va cell-lager ~ betecknas hur? (2p) eR blas+ 2 hypoblast 3. Ange tre huyudkomponenter i bindvvens extracellulara matcia. Tva delsvar ska tillhdra Bnundsubstansen, det tredje ska definiera en fibertyp. (3 p) potedg tukaner 4 hye lurmngyo Collagen krer