Anda di halaman 1dari 15

Isu Masa Depan Bahasa-Bahasa Peribumi di Negara Brunei

Darussalam: Multibahasa vs ‘ Homogenous’ Bahasa

Oleh:
Dr Yabit bin Alas
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Brunei Darussalam

Pengenalan
Isu masa depan mana-mana bahasa dalam dunia ini adalah antara
isu yang mendapat perhatian paling ramai pakar bahasa dan
pengubal-pengubal dasar yang releven serta tidak kurang juga
ditimbulkan oleh golongan-golongan aktivis bahasa. Ada bahasa
yang sangat bernasib baik sehingga tidak perlu bimbang akan
kepupusannya dalam jangka waktu yang terdekat, umpamanya
bahasa Inggeris1. Terdapat juga bahasa yang terpaksa

1
Bahasa Inggeris memang digunakan dengan meluas, iaitu bermula
dari England, iaitu tempat kelahiran bahasa ini. Bahasa Inggeris juga
digunakan secara meluas sebagai bahasa kedua dan sebagai bahasa rasmi
di beberapa Negara. Selain dari itu, Bahasa Inggeris adalah bahasa
paling meluas diajarkan dan difahami di dalam dunia ini sehingga
bahasa ini digelar sebagai lingua franca. Walaupun penutur bahasa
ibunda Standard Cina Moden mempunyai penutur yang paling ramai,
bahasa Inggeris yang digunakan sebagai bahasa kedua atau bahasa asing
serta penutur yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa Inggeris,
sudah pasti angka ini mencecah lebih dari satu billion di seluruh dunia.
Jumlah penutur yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
pertama dianggarkan melebihi 400 juta orang. Penutur bahasa kedua
dianggarkan dari 150 juta sehingga 1.5 bilion. Bahasa Inggeris adalah
bahasa dominan yang digunakan sebagai bahasa antarabangsa dalam
bidang komunikasi, sains, perdagangan penerbangan , hiburan,
hubungan antarabangsa dan juga internet. Bahasa ini telah menjadi
bahasa rasmi di Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) semenjak penubuhannya
PROSIDING SETALING II

diperjuangkan survivalnya, umpamanya bahasa Melayu.


Bagaimanapun, memang hakikat bahasa itu dinamik, ia akan
tetap berubah walau apapun kita lakukan. Ada sesetengah
perubahan itu cepat tetapi tidak kurang juga ada bahasa yang
berubah dengan agak perlahan. Daripada sekitar 6,912 bahasa
dalam dunia sekarang2 (Gordon 2005), dijangkakan separuh
hingga 90 peratus (3,400 ke 6,120 bahasa) akan pupus menjelang
tahun 2100, iaitu pada kadar kematian satu bahasa setiap dua
minggu (Superville 2001).
Bahasa dan masyarakat mempunyai hubungan yang
sangat rapat. Jika sesuatu masyarakat mempunyai status,
masyarakat berkenaan mungkin menjadi ikutan masyarakat lain.
Bahasa juga sama dengan masyarakat, di mana faktor prestig
boleh mengubah atau menukar bahasa tersebut atau bahasa-
bahasa di sekelilingnya. Bahasa yang berprestig ini dikenali
sebagai bahasa ‘superstratum’ sedangkan bahasa di bawahnya
dikenali sebagai bahasa ‘substratum’. Kebanyakan negara di
dalam dunia ini mempunyai lebih dari satu bahasa, umpamanya
Papua New Guinea mempunyai 832 bahasa; Indonesia 731
bahasa3, Nigeria 515 bahasa, India 400 bahasa, Brazil 234 bahasa
(Superville 2001).
Bagaimanapun, ada juga negara yang hanya mempunyai
satu bahasa sahaja umpamanya Jepun dan Korea di mana secara
umumnya masyarakat di negara tersebut hanya menuturkan satu
bahasa sahaja.4 Dalam ilmu linguistik situasi seperti ini dipanggil
sebagai ‘homogeneous’ bahasa.

pada tahun 1945 dan dianggap ramai sebagai bahasa universal


(http://en.wikipedia.org/wiki/English_language).
2
Mengikut sumber lain jumlah bahasa dalam dunia ini adalah sekitar
6,800 (Superville 2001) atau ada juga yang melaoprkan sebanyak 6,900
bahasa (http://www.sil.org/).
3
Mengikut sumber lain jumlah bahasa di Indonesia ialah sebanyak 360
(http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia).
4
Penduduk majoriti di Jepun adalah dari etnik Jepun yang hanya
menuturkan bahasa Jepun. Selain dari masyarakat Ainu iaitu masyarakat
asli Jepun, terdapat juga beberapa masyarakat imigran seperti orang
Korea, Cina, dan penduduk dari beberapa negara lain yang berjumlah
tidak melebihi dari 2 peratus. Dengan pengiraan tersebut menjadikan
Jepun sebagai sebuah negara yang paling ‘homogeneous’ dari sudut

146
PROSIDING SETALING II

Punca Kepunahan Bahasa


Kepunahan bahasa atau kepupusan bahasa selalu dikaitkan
dengan kontak bahasa kecuali pada situasi yang jarang-jarang
berlaku di mana keseluruhan masyarakat penutur bahasa
berkenaan mati akibat musibah seperti dilanda letupan gunung
berapi dan sebagainya. Umpamanya penutur bahasa Paulohi di
Maluku, Indonesia yang pada tahun 1982 dilaporkan berjumlah
50 orang tetapi hampir kesemua penuturnya mati akibat ombak
besar dan tsunami
(http://www.ohiou.edu/pli/Paulohi/libPaulo.htm). Selain itu
terdapat juga kepunahan bahasa disebabkan pembunuhan
penuturnya secara beramai-ramai, contohnya penutur bahasa
Aborigin di Australia. Kedatangan orang-orang Eropah ke
Australia telah membawa bencana kepada penduduk Aborigin
kerana selain dari terkena cacar yang dibawa secara senghaja
mereka juga ditembak dalam pesta-pesta menembak orang-orang
Eropah (Crowley 1992: 274).
Bagaimanapun, apa yang selalu terjadi ialah kepunahan
bahasa adalah disebabkan kontak yang terjadi dalam satu jangka
waktu yang agak panjang. Apabila kontak antara masyarakat
penutur dua bahasa yang berlainan terjadi dan salah satu
masyarakat penutur tersebut mempunyai kuasa terhadap penutur
bahasa yang lainnya, kemungkinan disebabkan oleh prestig sosial
atau dominan secara demografi, memang mengakibatkan penutur
dari bahasa yang secara sosial lemah akan meninggalkan atau
mengabaikan bahasa mereka demi mengikuti bahasa yang
dominan (Crowley 1992: 274). Bagaimanapun, kedalaman
sesuatu proses akulturasi berbeza dari satu masyarakat dengan
masyarakat yang lain, umpamanya dalam kasus sejarah bahasa

etnik atau komposisi nasional di dalam dunia ini (http://encarta.msn.com


/encyclopedia_ 761566679_5/Japan.html). Seperti Negara Jepun, Negara
Korea juga didiami oleh kumpulan etnik yang sangat ‘homogeneous’
iaitu orang Korea, yang juga menuturkan bahasa yang diberi nama
sebagai bahasa Korea (http://en.wikipedia.org/wiki/Korea). Poland juga
adalah antara negara di Eropah yang paling ‘homogeneous’ kerana
mempunyai penduduk yang hanya bertutur serta menguasa bahasa Polish
sekitar 97 peratus (http://en.wikipedia. org/wiki/Polish_language)

147
PROSIDING SETALING II

Melayu beberapa budaya dan kosa kata sahaja yang diambil dari
masyarakat India yang membawa agama Hindu / Buddha dan
bahasa Sanskrit (Noriah 1999). Perkara yang sama juga terjadi
apabila orang Arab datang membawa agama Islam dan bahasa
Arab, hanya agama dan beberapa kosa kata yang diperlukan
sahaja yang diambil oleh masyarakat Melayu ketika itu. Selepas
dua ribu tahun, berbagai-bagai budaya telah mempengaruhi
budaya dan bahasa Melayu tetapi masyarakat Melayu tetap
mengambil jalan bijak iaitu mengambil sesuatu jika diperlukan
sahaja atau selektif. Akultrasi seperti ini bolehlah kita panggil
sebagai akultrasi separa. Bagaimanapun, terdapat juga akultrasi
penuh, umpamanya di Hawaii hanya 1 peratus berbahasa Hawaii,
orang Maori di New Zealand hanya 10 peratus boleh berbahasa
Maori selebihnya berbahasa Inggeris di kedua-dua tempat ini
(Crowley 1992: 274).

Bahasa Melayu sebagai bahasa ‘superstratum’


Bahasa Melayu dijangkakan sudah menjadi bahasa
‘superstratum’ sejak 1300 tahun dahulu. Batu bersurat Kedukan
Bukit yang ditemui pada tahun 683 masehi di Sungai Musi,
Palembang Sumatera ditulis dengan menggunakan bahasa
Melayu yang bercampur dengan bahasa Sanskerit. Batu bersurat
itu adalah dari kerajaan Serivijaya, iaitu sebuah kerajaan Melayu
pertama di Nusantara. Sejak dari zaman bahasa Melayu
digunakan untuk mengajar dan menyebarkan agama Hindu
sehingga kedatangan agama Islam. Dari sejak kedatangan agama
Islam sekitar abad ke-12 sehingga zaman kemuncaknya semasa
keagungan empayar Melaka pada abad ke-14, agama Islam juga
menggunakan bahasa Melayu yang bercampur dengan beberapa
istilah keagamaan dari bahasa Arab. Bahasa Melayu berkembang
menjadi lingua franca sejak zaman Melaka sehingga kedatangan
kaum penjajah dari Eropah. Penjajah Inggeris dan Belanda
mentadbir serta menyebarkan agama Keristian dengan
menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja di rantau Melayu
tetapi sehingga ke Ambon dan Meluku. Umpamanya, menjelang
abad ke-16 dan ke-17 bahasa Melayu sudah menguasai suasana
budaya di Asia Tenggara. Perkara ini pernah dilaporkan oleh
Antonio Galvao seorang gabenor Portugis (dari tahun 1536-1539)
yang mengatakan pada masa itu bahasa Melayu sangat popular

148
PROSIDING SETALING II

dan menjadi kebangaan di Meluku umpama bahasa Latin di


Eropah. Seorang lagi orang Portugis iaitu Francois Valentyn pada
tahun 1726, juga melihat bahasa Melayu sebanding dengan
bahasa Perancis atau Latin di Eropah. Selain dari itu, beliau
mengatakan jika tidak memahami bahasa Melayu, seseorang itu
dianggap sebagai mempunyai pendidikan yang sangat buruk
(Collins 1998: 33). Jadi, peranan bahasa Melayu memang tidak
diragukan lagi dan pemilihannya sebagai bahasa kebangsaan di
Brunei, Malaysia dan Indonesia adalah tepat. Pemilihan ini bukan
disebabkan atas dasar jumlah penduduknya tetapi adalah
disebabkan faktor sejarahnya yang gemilang sejak sekian lama.
Disebabkan peranannya yang begitu besar, bahasa
Melayu sejak dari zaman awalnya sudah menjadi bahasa yang
mempunyai status yang tinggi. Tidak mustahil juga dari zaman
awalnya bahasa Melayu sudah mempengaruhi bahasa-bahasa
kecil yang lainnya. Proses akulturasi dan asimilasi di Nusantara
sudah terjadi sejak sekian lamanya. Umpamanya, di Kalimantan
Barat masyarakat Melayu berjumlah sekitar 39 peratus daripada
jumlah penduduk yang dianggarkan sekitar 3.5 juta orang
sedangkan masyarakat Dayak pula merupakan majoriti sekitar 41
peratus (Collins,
http://www.angelfire.com/alt/ghettoway/malaysocio.html).
Walaupun masyarakat Dayak adalah majoriti jika dikira
dari jumlah penduduknya, tetapi masyarakat Dayak adalah
masyarakat yang bertaraf ‘substratum’ jika dibandingkan dengan
masyarakat Melayu. disebabkan masyarakat Melayu lebih
berprestig. Disebabkan perbezaan taraf ini telah mengakibatkan
penambahan jumlah masyarakat Melayu kerana sebahagian dari
mereka sekarang sebenarnya adalah dari masyarakat Dayak yang
memeluk agama Islam, kemudian mengalami proses asimilasi
sehingga menjadikan diri mereka orang Melayu. Contoh lain
pula, umpamanya, orang Melayu Banjar sebenarnya adalah
kebanyakkannya berasal dari orang Ngaju, orang Maanyan atau
orang-orang dari masyarakat bukan Melayu yang tinggal di
pedalaman Banjarmasin (Adelaar 2003).

149
PROSIDING SETALING II

Senario bahasa masyarakat peribumi di Negara Brunei


Darussalam
Di dalam Perlembagaan 1959 tercatat tujuh rumpun bahasa
Austronesia yang dirangkai sebagai penutur Rumpun Melayu.
Secara linguistiknya ketujuh-tujuh rumpun Melayu di negara ini
boleh dibahagikan menjadi 4 kelompok keluarga bahasa. Melayu
Brunei dan Kedayan adalah dari kelompok keluarga bahasa
Melayu, Belait dan Tutong dari sub-kelompok keluarga bahasa
Baram-Tinjar iaitu keluarga bahasa Rejang-Baram, Murut dari
kelompok keluarga bahasa Murutik dan Bisaya dan Dusun dari
kelompok keluarga bahasa Dusunik dan kedua-duannya dari
keluarga bahasa Sabah (Hudson 1978). Keempat-empat
kelompok keluarga bahasa ini mempunyai hubungan jauh antara
satu dengan yang lain walaupun semuanya adalah dari rumpun
keluarga bahasa Austronesia Barat. Jadi, penggunaan istilah
Melayu dalam Perlembagaan 1959 untuk merujuk ketujuh-tujuh
masyarakat asli Negara Brunei Darussalam bukan bermaksud
rumpun secara linguistik tetapi adalah bermaksud kaum asli atau
peribumi.

Bahasa Melayu sebagai bahasa dominant di Negara Brunei


Darussalam
Jika dilihat dari sejarah bahasa Melayu sejak 1300 tahun dahulu
di Nusantara, memang tidak dinafikan yang bahasa Melayu di
Brunei juga mempunyai kesan yang sama, iaitu dianggap sebagai
satu bahasa yang mempunyai status yang tinggi. Umpamanya,
terdapat dalam sejarah apabila dua orang utusan Sepanyol datang
membawa dua pucuk surat ke Brunei, sepucuk surat ditulis dalam
bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan jawi sedangkan
sepucuk lagi kemungkinan menggunakan bahasa Tagalog yang
menggunakan skrip Palava. Apabila kedua-dua orang utusan itu
sampai ke Sungai Brunei dan menghadapkan kedua-dua pucuk
surat berkenaan kepada Pengiran Seri Laila, beliau pada mulanya
membaca surat dalam bahasa Tagalog dan secara berseloroh
beliau mengatakan surat tersebut ditulis dalam bahasa Portugis,
beliau kemudiannya mengoyakkan surat berkenaan kerana
dianggap tidak bernilai untuk dipertimbangkan. Surat dalam
bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan jawi, walaupun
menampakkan keangkuhan pihak Portugis, iaitu musuh nombor

150
PROSIDING SETALING II

satu Brunei ketika itu, telah disembahkan kehadapan sultan


Brunei pada ketika itu. Surat itu akhirnya dibaca dengan nyaring
secara formal oleh pegawai istana (Collins 1998: 23).
Apabila pendidikan sekular mula diperkenalkan di
Negara Brunei Darussalam pada tahun 1906 oleh Residen
Inggeris pada ketika itu, bahasa Melayu atau bahasa vernakular
adalah diutamakan kerana dengan menggunakan bahasa ibunda
kanak-kanak akan cepat memahami pelajaran. Sistem ini
digunakan sampai sekarang walaupun sebenarnya disebabkan
keperluan semasa, bahasa Inggeris diutamakan. Bagaimanapun,
dengan konsep Melayu Islam Beraja (MIB), kita dengan jelas
boleh menilai kepentingan ‘Melayu’ tidak kira bangsa atau
bahasanya.

Kesan dominan bahasa Melayu terhadap bahasa peribumi


lain
Seperti yang lumrah diketahui terdapat tujuh rumpun masyarakat
yang diiktiraf sebagai puak Melayu atau masyarakat peribumi
Brunei.5 Walaupun ketujuh-tujuh rumpun puak Melayu ini telah
dimaktubkan dalam Perlembagaan 1959 sebagai puak Melayu
tetapi secara linguistiknya ketujuh-tujuh rumpun Melayu di
negara ini adalah dari empat keluarga bahasa yang berlainan.
Jadi, penggunaan istilah Melayu untuk merujuk ketujuh-tujuh
masyarakat asli Negara Brunei Darussalam bukan bermaksud
rumpun secara linguistik tetapi adalah bermaksud kaum asli atau
peribumi.
Secara teorinya, seperti yang telah diterangkan di atas,
antara punca kepunahan bahasa adalah disebabkan kontak yang
terjadi antara masyarakat penutur dua bahasa yang berlainan dan
salah satu masyarakat penutur tersebut mempunyai kuasa
terhadap penutur bahasa yang lainnya. Jika perkara ini terjadi,

5
Walaupun sebenarnya terdapat beberapa bahasa lain lagi yang
dituturkan di Negara Brunei Darussalam, umpamanya beberapa
kumpulan bahasa Austronesia seperti bahasa Iban, Penan, Miri, Mukah,
dan lain-lain; keluarga bahasa Cina seperti bahasa Hokien, Kantonis,
Hakka dan lain-lain; bahasa-bahasa dari India, seperti Tamil, Urdu dan
lain-lain; beberapa bahasa Eropah yang lainnya. Tetapi kesemua bahasa
ini bukan menjadi fokus penulis dalam kertas kerja ini.

151
PROSIDING SETALING II

sudah pasti akan mengakibatkan penutur dari bahasa yang secara


sosial lemah akan meninggalkan atau mengabaikan bahasa
mereka demi mengikuti bahasa yang dominan (Crowley 1992:
274).
Di Negara Brunei Darussalam gejala prestig dan
dominan bahasa Melayu telah mempunyai kesan yang sangat
mahal terhadap ekologi bahasa. Walaupun seperti yang dapat
dilihat dari latar belakang sejarahnya, bahasa Melayu adalah
idola masyarakat peribumi lain tetapi kepupusan bahasa lain
akibat dari prestig bahasa Melayu ternyata semakin cepat dalam
masa 40 atau 30 tahun kebelakangan ini. Antara tiga faktor
penyebab mengapa kepunahan bahasa peribumi terjadi dengan
cepat adalah pertama, faktor pendidikan, kedua adalah faktor
agama Islam dan ketiga adalah faktor Perlembagaan 1959.

Faktor Pendidikan
Sebelum pengaruh bahasa Inggeris yang terjadi secara berluas-
luasa sekarang, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa yang
dianggap berprestig. Dengan tertubuhnya sekolah-sekolah di
Negara ini bermula pada tahun 1906, medium pengajaran dan
pembelajaran adalah dengan menggunakan bahasa Melayu
(Ahismah dan Hadijah 1987). Setelah rang undang-undang
digubal dan dimanifestasi dalam Perlembagaan, status bahasa
Melayu semakin melonjak naik. Sistem pendidikan melihat
bahasa Melayu sebagai satu keutamaan. Kanak-kanak yang mula
memasuki alam persekolahan akan lebih bernasib baik jika sudah
menguasai bahasa Melayu kerana pengajaran dan pembelajaran
di peringkat sekolah rendah adalah dalam bahasa Melayu. Mata
pelajaran bahasa Melayu wajib lulus dalam beberapa peperiksaan
tertentu terutama dalam peperiksaan P.C.E, B.J.C.E., G.C.E.
peringkat ‘O’ dan ‘A’. Jika seseorang pelajar itu gagal dalam
mata pelajaran bahasa Melayu, pelajar berkenaan tidak akan
dinaikkan ke darjah atau ke tingkatan seterusnya. Selain dari itu,
syarat-syarat untuk memohon dermasiswa belajar di seberang
laut juga mewajibkan pemohon lulus bahasa Melayu dalam
peperiksaan G.C.E. peringkat ‘A’ serta lulus ujian lisan bahasa
Melayu. Syarat-syarat pekerjaan terutama dalam sektor awam
juga selalu menyebut bahasa Melayu sebagai keutamaan.

152
PROSIDING SETALING II

Faktor Agama Islam


Di Nusantara, agama Islam selalu dikaitkan dengan orang
Melayu. Jika seseorang bukan Islam memeluk agama Islam
mereka sering disebut sebagai ‘masuk Melayu’. Memang secara
teknikal tidak boleh ‘masuk Melayu’ kerana ‘Melayu’ di sini
merujuk bangsa.6 Manusia dilahirkan sebagai bangsa ayah atau
ibunya dan bangsa tidak boleh ditukar ganti. Bagaimanapun,
sedar atau tidak, sebenarnya proses ‘masuk Melayu’ ini betul-
betul terjadi di Nusantara. Masyarakat Melayu di Kalimantan
Barat berjumlah sekitar 39 peratus daripada jumlah penduduk
yang dianggarkan sekitar 3.5 juta orang sedangkan masyarakat
Dayak pula merupakan majoriti sekitar 41 peratus (Collins,
http://www.angelfire.com/alt/ghettoway/malaysocio.html).
Bagaimanapun, ramai antara masyarakat Melayu itu adalah dari
masyarakat Dayak yang memeluk agama Islam, kemudian
mengalami proses asimilasi sehingga menjadikan diri mereka
orang Melayu. Orang Melayu Banjar kebanyakkannya berasal
dari orang Ngaju, orang Maanyan atau orang-orang dari
masyarakat bukan Melayu yang tinggal di pedalaman
Banjarmasin (Adelaar 2003). Brown (1970) juga pernah
mengatakan yang kebanyakkan dari orang Melayu Brunei
kemungkinan adalah berasal dari masyarakat peribumi Brunei
yang bukan Melayu. Di Negara Brunei Darussalam, ramai dari
penduduk Kg Kuala Lurah adalah berasal dari Kg Merasam,
Limbang, Malaysia7 (Yabit 2007). Generasi nenek atau ayah

6
Hashim (1996) pernah menulis istilah masuk Brunei yang beliau
definisikan sebagai orang yang sudah menjadi rakyat Brunei secara
berdaftar atau penuangan. Memang secara intrinsik maksud di sebalik
masuk Brunei itu adalah menjadi warganegara atau rakyat Brunei, tetapi
jika perkataan tersebut boleh digunakan, istilah masuk Melayu juga
mempunyai makna dalaman yang lebih kurang sama, iaitu menjadi
seperti orang Melayu bukan masuk Melayu secara literal.
7
Penulis mengetahui latar belakang mereka adalah disebabkan ada
antara mereka yang mempunyai ikatan persaudaraan dengan penulis.
Pada awal tahun 70-an ketika penulis masih kecil lagi, keluarga penulis
selalu membawa penulis tinggal di rumah saudara-mara di Kg Merasam,
Limbang. Ada juga sebahagian dari keluarga ini yang selalu berkunjung
ke rumah keluarga penulis pada ketika itu terutama saudara-saudara
yang tua. Mereka adalah generasi pertama atau kedua Islam pada ketika

153
PROSIDING SETALING II

mereka sebenarnya adalah Bisaya yang telah memeluk agama


Islam (mualaf). Tetapi jika kita pergi ke kampung tersebut
sekarang, mungkin agak sukar bagi kita mencari penduduk yang
boleh berbahasa Bisaya kerana kebanyakkan dari penduduk di
kampung tersebut mengakui diri mereka adalah Melayu atau
Kedayan. Jadi, faktor Islamisasi juga boleh secara tidak disedari
mengubah identiti masyarakat berkenaan.

Faktor Perlembagaan
Selain dari mendukung bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi
negara, Perlembagaan Negeri Brunei 1959 juga menggunakan
istilah Melayu sebagai alat perpaduan dengan mengkategorikan
ketujuh-tujuh rumpun puak asli di Brunei sebagai Rumpun
Melayu. Tetapi seperti yang telah diterangkan, tidak semua dari
ketujuh-tujuh puak Melayu itu secara linguistik adalah dari
keluarga bahasa Melayu. Bagaimanapun, demi kepentingan
Negara, sebenarnya langkah mengkategorikan tujuh puak Melayu
itu bolehlah dikatakan satu langkah yang sangat bijak kerana
telah berjaya menyatupadukan masyarakat di negara ini.
Perlembagaan Negeri Brunei 1959 itu sangat berjaya kerana
kesan jangka panjangnya bukan sahaja berjaya menyatupadukan
rakyat di negara ini tetapi juga telah berjaya mengubah minda
dan cara berfikir masyarakat peribumi bukan Melayu (secara
linguistiknya). Disebabkan cara berfikir masyarakat preribumi
bukan Melayu ini berubah sudah pasti budaya mereka juga
berubah, iaitu mereka telah mengadaptasi budaya masyarakat
Melayu Brunei.

‘Weltanschauung’ Masyarakat Peribumi Bukan Melayu


‘Weltanschauung’ [velt’-an-show-ŏong] berasal dari bahasa
Jerman, welt bermaksud ‘dunia’, jadi ‘Weltanschauung’
bermaksud ‘pandangan terhadap dunia’ (outlook upon the world)
(Kirkpatrick 1983: 1482); pandangan menyeluruh, terutama bagi
seseorang individu terhadap kehidupan manusia dan alam

itu. Tetapi pada masa sekarang, ramai dari generasi baru tidak mengenali
keluarga penulis lagi setelah ketiadaan orang-orang tua tadi.

154
PROSIDING SETALING II

sejagat; pandangan dunia (Kamus Bahasa Melayu Nusantara


2003: 3030).
Biasanya pandangan dunia seseorang individu adalah
berlandaskan budaya masyarakat di mana seseorang individu itu
dibesarkan. Dalam konteks Negara Brunei Darussalam kita boleh
bahagikan penduduknya kepada tiga tahap generasi, iaitu
generasi 1 (GI) yang berumur 50 tahun ke atas, generasi 2 (G2)
yang berumur sekitar 30 tahun sehingga 50 tahun dan generasi 3
(G3) yang berumur 30 tahun ke bawah.
G1 adalah generasi peribumi yang betul-betul secara
majoritinya menguasai bahasa ibunda masing-masing serta
mereka juga faham serta fasih bertutur bahasa Melayu. Mereka
dilahirkan pada zaman di mana sistem pendidikan dan alat media
massa kurang tersebar. Pada zaman ini, pengaruh bahasa Melayu
kurang memberi kesan terhadap kehidupan dan budaya individu
masyarakat non-Melayu. Walaupun ada antara mereka sudah
memeluk agama Islam tetapi pengaruh prestig Melayu kurang
dirasai kerana masyarakat ini selalu membahas diri mereka
sebagai masyarakat di mana dia dilahirkan, umpamanya jika dia
dari masyarakat Murut, bahasa dan kepercayaan Murutlah yang
dipegangnya. Propaganda penyebaran bahasa dan budaya Melayu
tidak begitu intensif sehingga jati diri dan pandangan dunia G1
adalah pandangan dunia masyarakat ibundanya.
G2 pula adalah masyarakat peribumi non-Melayu yang
bilingual dan kebanyakkannya telah mendapat pendidikan formal
dalam bahasa Melayu serta bahasa Inggeris. Bagaimanapun, G2
masih begitu akrab dengan G1 sehingga komunikasi tetap
berlangsung dalam bahasa ibunda masing-masing. Kesedaran
untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan sudah
semakin meningkat pada zaman G2, jadi kesedaran mendapatkan
pendidikan yang terbaik sudah mula bertapak. Bagaimanapun,
media massa tidak begitu tersebar luas sehingga pengaruh dari
luar masyarakat mereka kurang memberi kesan terhadap
kehidupan harian generasi ini. Tetapi harus diingat, ramai antara
masyarakat non-Melayu sudah mula memeluk agama Islam, jadi
faktor memeluk agama Islam sudah mula mengubah cara berfikir
G2.
G3 dilahirkan dalam era globalisasi, di mana pendidikan
sangat penting. Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kanak-

155
PROSIDING SETALING II

kanak perlu mendapat ilmu sebaik mungkin. Untuk menguasai


ilmu pendidikan terutama pada peringkat sekolah rendah, kanak-
kanak akan lebih maju dengan cepat jika memahami bahasa guru,
iaitu bahasa Melayu. Disebabkan dorongan inilah kebanyakkan
ibu-bapa mendidik anak mereka dengan bahasa Melayu sejak
dari lahir lagi. Kebanyakkan G3 dilahirkan sebagai seorang Islam
kerana orang tua mereka kebanyakkannya adalah mualaf.
Sebagai seorang Islam, identiti Melayu adalah semacam satu
kemestian. Zaman ini juga memperlihatkan kepesatan
perkembangan media massa sehingga semua aspek kehidupan
disalurkan dalam media massa yang berbahasa Melayu.
Penerapan Perlembagaan sudah membuahkan hasil kerana G3
dilahirkan selepas 17 tahun Perlembagaan 1959 digubal. Mereka
lahir sebagai seorang rumpun Melayu seperti definisi
Perlembagaan walaupun dia sebenarnya dari masyarakat Dusun,
Tutong, Belait, Bisaya atau Murut atau dengan kata lain
masyarakat peribumi non-Melayu. Pemesongan yang dilakukan
oleh G2 terhadap G3 serta tekanan keadaan semasa memang
sangat berjaya sehingga cara berfikir dan pandangan dunia
masyarakat peribumi non-Melayu ini adalah sama seperti
masyarakat Melayu Brunei yang lainnya.

Menuju Masyarakat berbahasa Homogeneous Melayu


Proses akultrasi dan asimilasi masyarakat peribumi non-Melayu
yang lainnya ke dalam masyarakat Melayu akan mengakibatkan
satu bentuk masyarakat standard, dan dalam konteks Negara
Brunei Darussalam bentuk itu sudah pasti satu bentuk Melayu
Brunei. Perkara ini belum terjadi secara menyeluruh sekarang,
tetapi dianggarkan hampir 80 peratus dari G3 sudah mempunyai
pandangan hidup seperti masyarakat Melayu. Jika kita melihat
perkembangan peratusan itu terjadi sekitar 30 tahun ini,
perubahan yang lebih cepat pasti terjadi pada masa akan datang
disebabkan oleh faktor media massa dan sebagainya.
Homogeneous Melayu bermaksud di Negara Brunei
Darussalam pada masa akan datang hanya akan ada satu bahasa
dan satu budaya sahaja, iaitu bahasa dan budaya Melayu atau
Melayu Brunei. Pandangan dunia, cara berfikir, bahasa dan
budaya yang diamalkan adalah satu bentuk yang standard, iaitu
Melayu Brunei. Perkara ini bukanlah sesuatu yang baru atau

156
PROSIDING SETALING II

tidak pernah berlaku umpamanya, hampir kesemua orang Hawaii


hanya berbahasa Inggeris selepas ditakluk oleh Amerika Syarikat
pada tahun 1898, menyababkan bahasa Hawaii hampir pupus
(Superville 2001). Jika proses homogeneous Melayu ini terjadi
secara total kelak, satu hal yang akan kita rasakan, iaitu
kehilangan. Kehilangan yang dimaksudkan adalah dari sudut
ekologi bahasa dan budaya atau etnik itu sendiri kerana semua ini
bukan sahaja milik masyarakat itu tetapi juga adalah milik Dunia
sejagat.

Multi bahasa sebagai benteng kepunahan bahasa Melayu


Secara anologinya, jika bahasa yang berstatus ‘superstratum’
akan menguasai atau mematikan bahasa ‘substratum’, iaitu
superioriti bahasa Melayu boleh mengakibatkan kepunahan
bahasa peribumi yang lainnya di Negara Brunei Darussalam,
bagaimana pula masa depan bahasa Melayu sendiri? Istilah
‘superstratum’ dan ‘substratum’ sendiri adalah bersifat relatif dan
dinamik. Jika sekarang bahasa Melayu adalah bahasa
‘superstratum’ bagaimana pula keadaannya jika dibandingkan
dengan bahasa Inggeris yang semakin mendapat tempat di
seluruh dunia termasuk Negara Brunei Darussalam sendiri?
Kewujudan bahasa-bahasa minoriti peribumi yang lain
sebenarnya adalah berfungsi sebagai alat penghadang atau
sebagai benteng yang boleh memperlambatkan proses kepunahan
bahasa Melayu. Memang proses perubahan itu sebenarnya tidak
boleh diramalkan sehingga agak sukar bagi kita mempertahankan
dari berlaku. Bagaimanapun, dengan adanya bahasa minoriti
peribumi, sekurang-kurangnya proses mengalihkan kesetiaan
bahasa itu melalui dua peringkat. Pertama, sebelum kaum
peribumi beralih ke bahasa Melayu sudah pasti seseorang itu
akan memikirkan bahasa ibundanya terlebih dahulu. Perasaan
patriotik terhadap kaum dan bahasa sendiri itu akan
memperlambatkan proses asimilasi ke dalam bahasa Melayu serta
makin lambat lagi menuju proses asimilasi dengan bahasa
Inggeris.
Bahasa Ibunda (Peribumi) ------Æ Bahasa Melayu ----Æ
Bahasa Inggeris
1. Skema asimilasi dari bahasa peribumi sehingga berubah
sepenuhnya ke bahasa Inggeris

157
PROSIDING SETALING II

Bahasa Melayu ---Æ Bahasa Inggeris


2. Skema asimilasi jika tidak ada bahasa peribumi

Mimpi buruk kepunahan bahasa Melayu sudah semakin


nyata, di mana-mana sahaja kita melihat anak-anak muda atau
golongan G3 lebih senang berbahasa Inggeris dari berbahasa
Melayu. Perkara ini bukan sahaja terjadi di Bandar-bandar tetapi
juga sudah mula terlihat di kampong-kampung yang jauh dari
Bandar.Terdapat juga sesetengah keluarga yang membawa anak-
anak mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi, apa
pula yang bakal terjadi dalam G4 yang akan datang? Jawapannya
tepuk dada tanya selera! Kalau kita berterusan tidak
menghiraukan bahasa minoriti peribumi, suatu hari nanti bahasa
Dusun, bahasa Bisaya, bahasa Tutong, bahasa Belait dan bahasa
Murut hanya akan tinggal sejarah sahaja tentang kewujudannya.
Tetapi lebih menyedihkan lagi jika bahasa yang sudah maju dan
dianggap sebagai lingua franca selama 1,300 tahun, iaitu bahasa
Melayu juga akan turut musnah akibat sikap kita sendiri serta
sikap ikut trend yang ada pada kita sekarang. Ledakan arus
globalisasi serta teknologi infokomunikasi dan teknologi-
teknologi canggih yang lainnya akan menjadi cabaran yang
sangat dahsyat dalam menjaga, memelihara dan mempopularkan
bahasa Melayu.

Kesimpulan
Sebagai kesimpulannya, saya menyeru kepada semua pihak
terutama pihak-pihak yang berwajib agar jangan melupakan yang
lama demi mengejar yang baru. Takut yang dikejar tak dapat
tetapi yang dikendong berciciran. Untuk merealisasikan
pencapaian bahasa Melayu demi kepentingan perpaduan rakyat,
bahasa kaum minoriti peribumi manjadi mangsa tetapi pada
waktu yang sama serta dengan tidak secara sedar sebenarnya kita
juga telah telah mengakibatkan sistem dayatahan diri (immuneity)
bahasa Melayu semakin lemah. Kajian-kajian tentang bahasa
peribumi perlu dipergiatkan selain dari itu program-program
rehabilitasi bahasa-bahasa minoriti peribumi perlu dijalankan
agar khazanah dunia yang sangat mahal ini tidak hanya tinggal
sejarah. Kanak-kanak perlu diajarkan seberapa banyak bahasa

158
PROSIDING SETALING II

sebelum mereka dewasa kerana semakin banyak bahasa yang


dikuasai kanak-kanak tersebut semakin inteligenlah kanak-kanak
tersebut. Tetapi usaha seperti ini perlu mendapat dokongan dari
pihak yang berwajib agar propaganda mencintai bahasa ibunda
sampai kepada sasarannya. Sekian.

Rujukan:
Adelaar, K. Alexander. (2003). Borneo as the homeland of the
Malay language: fifteen years down the road. Kertas
Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Sejarah
Bahasa Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Ahismah Haji Abd. Rashid dan Hadijah Haji Hassan. (1987).
Sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei
Darussalam dalam pembinaan dan pengembangan
bahasa Melayu. Beriga. Oktober-Disember, 65-88.
Brown, Donald E. (1970). Brunei: The structure and history of a
Bornean Malay Sultanate. Monograph of the Brunei
Museum Journal, vol. 2 no. 2 Bandar Seri Begawan:
Brunei Museum.
Collins, J.T. (1998). Malay, world language: A short history.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Crowley, Terry. (1992). An introduction to Historical Linguistics.
(Edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press.
Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of
the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL
International. Online version: http://www.
ethnologue.com/.
Hashim bin Haji Abd. Hamid., Hj. 1996. Anak Brunei dan Masuk
Brunei Antara Homogeniti dan Asimilasi: Kes budaya
Brunei dengan masyarakat Cina di Brunei Darussalam.
Dlm. Purih. 27-34. Brunei: Akademi Pengajian Brunei,
Universiti Brunei Darussalam.
Hudson, A.B. (1978). Linguistic relations among Bornean
peoples with special reference to Sarawak: An interim
report. In Sarawak: Linguistics and development
problems, V. Sutlive (pny.). ms. 13-44. Williamsburgh:
Department of Anthropology, College of William and
Mary.

159

Anda mungkin juga menyukai