Anda di halaman 1dari 1

1. Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan kata kerja yang sesuai.

melihat makan pergi menaiki membeli

(a) Kami telah merancang untuk ________________ ke Muzium Negara.