Anda di halaman 1dari 1

ANEXĂ

la (documentul) ……………………………………nr. ……………….

Subsemnatul(a) ………………………...declar că documentul (ex. Hotărârea AGA, Decizia, actul


adiţional etc.).…………………………………conţine …………………. semne (caractere inclusiv spaţiile)
înscris în contorul de cuvinte de mai jos.
Semnătura…………………………..

Model