BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Taklimat perkhidmatan
Guru sandaran terlatih kementerian pelajaran malaysia
Oleh: cawangan perkhidmatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian pelajaran malaysia
1

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KANDUNGAN TAKLIMAT
Perkhidmatan GST

Perkhidmatan PPP

Elaun & Kemudahan GST

Surat Tawaran Pelantikan
2

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CARTA PERKHIDMATAN
BPSM
SPP

GST

PPP

TAMAT PERKHIDMATAN

Mohon lantikan tetap dan ditemuduga SPP

Pengesahan Pelantikan & Pengesahan Perkhidmatan
3

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH 4 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 1 Tahun 2007 5 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH Kuasa Melantik : Ruj: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH GST ? “Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pelajaran untuk sesuatu tempoh bagi mengisi kekosongan hakiki dan belum dilantik tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan” 6 .

Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pegawai Awam yang berkuatkuasa dari masa ke semasa .Layak mendapat kemudahan-Kemudahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada GST 7 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH STATUS ? BUKAN KAKITANGAN KERAJAAN .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH SYARAT-SYARAT PELANTIKAN i) ii) iii) Lulus dengan jayanya kursus pra-perkhidmatan Guru Sandaran Terlatih. Melapor diri di tempat yang telah diarahkan pada masa yang ditetapkan. Mengembalikan pakej setuju terima pelantikan dalam tempoh 30 hari selepas melapor diri 8 .

mengikut mana-mana yang terdahulu. 9 . sehingga ia ditamatkan oleh Kerajaan sebagaimana yang dibenarkan dalam syarat-syarat perkhidmatan ataupun dilantik secara tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP).BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN i. Perkhidmatan GST adalah berdasarkan dari sebulan ke sebulan dan lanjutan tempoh tersebut adalah secara automatik.

GST boleh meletakkan jawatan dengan memberi sebulan notis atau membayar sebulan elaun sebagai pengganti notis.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN ii) Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan GST dengan memberi sebulan notis atau membayar sebulan elaun sebagai pengganti notis. iii) iv) 10 . Sekiranya masih mempunyai ikatan perjanjian dengan Kementerian Pelajaran semasa meletakkan jawatan. tindakan mungkir perjanjian akan diambil oleh Bahagian yang berkaitan.

Sekiranya GST tidak mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan. GST boleh ditugaskan berkhidmat di mana-mana tempat yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri. GST adalah tertakluk kepada semua arahan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kerajaan. Kerajaan tidak terikat untuk memberi jawatan tetap kepada GST. 11 . tindakan tatatertib boleh diambil terhadap GST.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GURU SANDARAN TERLATIH SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN v) vi) vii) GST perlu memohon sendiri ke jawatan tetap sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. viii) Dalam tempoh sandaran.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENEMPATAN FRESHIES SEKOLAH SEDANG BERKHIDMAT (CBTG) JABATAN ASAL LETAK JAWATAN KEBENARAN KHAS SPP .

(A) 176. P.U. setelah menimbang laporan daripada Ketua Jabatan tempat pegawai itu berkhidmat sebelum peletakan jawatannya mengenai sebab peletakan jawatannya. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN. Seseorang pegawai tetap yang telah meletakkan jawatan tidak boleh dilantik semula ke dalam perkhidmatan awam kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pelantikan semula pegawai tetap yang telah meletakkan jawatan 7.

. pelatih-pelatih adalah terikat dengan Kementerian Pelajaran seperti tempoh perkhidmatan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  IMPLIKASI TIDAK MELAPOR DIRI I) II) III) Bahagian Pendidikan mungkir perjanjian. Guru akan mengambil tindakan Menuntut pembayaran ganti rugi daripada pelatih berdasarkan kepada jumlah yang ditetapkan dalam surat perjanjian.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 15 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDiKAN Kuasa Melantik : Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP) Ruj: Fasal 144 (1) Perlembagaan Persekutuan 16 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH SYARAT-SYARAT PELANTIKAN: i) Warganegara Malaysia. iv) Mempunyai kelayakan ikhtisas perguruan yang diiktiraf oleh kerajaan. iii) Mempunyai kelayakan ijazah sarjana muda yang diiktiraf. v) Mendapat kepujian bahasa Malaysia/Bahasa Melayu termasuk lulus Ujian Lisan peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan 17 . ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. iii) Mempunyai kelayakan diploma perguruan/pendidikan yang diiktiraf.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA SYARAT-SYARAT PELANTIKAN: i) Warganegara Malaysia. iv) Mendapat kepujian bahasa Malaysia/Bahasa Melayu termasuk lulus Ujian Lisan peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan 18 18 .

Kementerian Pelajaran Malaysia 19 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KATEGORI DAN CARA MEMOHON: BIL 1 2 3 KATEGORI Guru Sandaran Terlatih Pegawai Tetap Kerajaan Pegawai Pernah Meletak Jawatan Tetap CARA MEMOHON e-Permohonan Melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.

8 Surat Tawaran Pelantikan GST yang asal Borang Penyata Tatatertib vi) Laporan Sulit oleh Ketua Jabatan (Guru Besar) 20 . Sijil Kelahiran) Sijil-sijil akademik/ikhtisas serta surat pengiktirafan jika ada Salinan Kenyataan Perkhidmatan atau borang kew.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEDIAAN TEMUDUGA • Dokumen yang perlu dibawa: i) ii) iii) iv) v) Dokumen pengenalan (Kad Pengenalan.

Tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  LAPORAN SULIT i) Disediakan oleh Pengetua/ Guru Besar 2 minggu sebelum tarikh temuduga Aspek-aspek yang dinilai: .Personaliti . pegawai atasan.Tanggungjawab terhadap rakan sejawat. pegawai bawahan/ orang awam .Tanggungjawab terhadap profesion perguruan ii) .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDKAN PERSEDIAAN TEMUDUGA : • Diri sendiri (Fizikal dan Mental) i) Pengetahuan Am/ isu-isu semasa ii) Pengetahuan ikhtisas iii) Ketrampilan Diri iv) Komunikasi 22 .

3 Tahun 2008 23 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GAGAL TEMUDUGA: - akan dipanggil temuduga kali kedua tidak lewat daripada 12 bulan setelah mendapat laporan penilaian daripada Ketua Jabatan Ruj: Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN IMPLIKASI GAGAL TEMUDUGA: i) Kali Pertama: Tarikh pelantikan akan lewat dan tidak dikebelakangkan Penamatan Perkhidmatan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia 24 ii) Kali Kedua : .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN TARIKH PELANTIKAN i) Hari Melapor Diri Bertugas ii) Budi bicara Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 25 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGESAHAN: • • • • Lulus Tapisan Keselamatan Surat Akuan Sumpah Surat Akujanji Pakej Penerimaan Tawaran Pelantikan PELANTIKAN • Tempoh percubaan 1-3 tahun • Hadir dan Lulus Kursus Induksi • Perakuan Ketua Jabatan PERKHIDMATAN 26 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAAN BERDENDA Kekananan Pergerakan Gaji TIDAK BERDENDA 27 .

dan Kemasukan sekali sahaja walaupun dilantik ke jawatan yang baru ii) iii) . tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji (jika ada).BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN i) Berkhidmat 3 tahun. Sah dalam perkhidmatan.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PELETAKAN JAWATAN i) Guru Sandaran Terlatih : .Tiga Bulan Notis atau sebulan gaji pengganti notis 29 .Sebulan Notis atau Sebulan Gaji pengganti notis ii) Pegawai Dalam Percubaan : .Sebulan Notis atau Sebulan Gaji pengganti notis iii) Pegawai Yang Telah Disahkan Dalam Perkhidmatan: .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN 30 .

luput jika tidak digunakan Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENGENALAN Disediakan sebagai satu keistimewaan:    Boleh di tarik balik jika perlu Hanya dinikmati apabila digunakan. tidak boleh ditukar ganti  Diberi dengan saksama kepada yang layak .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  I) II) III) vii) viii) GST Elaun Bulanan Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bantuan Sara Hidup (COLA) Elaun Balik Kampung Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan  i) ii) iii) iv) v) vii) PPP Gaji Bulanan Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bantuan Sara Hidup (COLA) ITP / EPW Elaun Balik Kampung EKMLTK / BIP 32 .

(kelayakan wad) di hospital dan klinik-klinik kerajaan 33 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kemudahan rawatan i) Kemudahan Perubatan dan Pergigian. (kelayakan wad) di hospital dan klinik-klinik kerajaan (pegawai sahaja) Rawatan Perubatan di luar negara viii) Pinjaman Perumahan ix) Pinjaman Kenderaan x) Pinjaman Komputer vii) Kemudahan rawatan i) Kemudahan Perubatan dan Pergigian.

21 T1 RM 1531.80 T3 RM 1720.55 34 .25 DB27 T1 RM 1204.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GAJI DAN ELAUN i) Guru Sandaran Terlatih Kelayakan Ijazah Kepujian Ijazah Am KPLD (Diploma Biasa/Diploma KuiTTHO) KPLD (Diploma Profesional) Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) Gred Gaji DC41 DC41 DB29 DBA29 Elaun Permulaan T5 RM 1901.90 T1 RM 1466.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GAJI DAN ELAUN ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan : .Ditentukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 35 .

00 36 .tempat kerja (pejabat) pegawai. dan .00 200. 6/2007  Dibayar mengikut: .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN BANTUAN SARA HIDUP (COLA)  Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bil.00 Kawasan-kawasan lain 100.institusi pengajian bagi pegawai yang diluluskan cuti belajar Kawasan Kawasan A Kawasan B Kadar Sebulan (RM) 300.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN Bayaran Insentif Wilayah Elaun Perumahan Wilayah Elaun Berkhidmat Bertukar Wilayah Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Gangguan 37 .

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2007) 38 . 2/2002 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN BERKHIDMAT i) Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Syarat kelayakan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/1987) Pindaan lingkungan gaji bagi penetapan kadar BIW (Pekeliling Perkhidmatan 12/2001.

5 RM841.5 20 22.05 – RM5565. 7 Tahun 2007 Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM5565.5 15 17.61 dan ke atas RM3566.90 – RM1176.76 – RM1783.60 *RM1783.83 RM841.84 – RM3566.04 RM1176.89 dan ke bawah 25 39 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN Kadar BIW – Pekeliling Perkhidmatan Bil.75 Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.

6/1987 Pekeliling Perkhidmatan Bil 11/2001 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002  Dibayar mulai dari tarikh pegawai melaporkan diri di Wilayah baru tertakluk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.  GST layak menerima EPW 40 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN BERKHIDMAT ii) Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bil.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN BERKHIDMAT iii) Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal .Setelah 6 bulan berkhidmat di wilayah yang ditempatkan .Diberikan setahun sekali .GST tidak layak 41 .

9/1980 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14/1988 Dibayar di atas kadar sebulan gaji hakiki kepada pegawai yang bertukar wilayah Dibayar separuh daripada jumlah kelayakan sebelum bertukar wilayah dan bakinya dibayar sebelum pegawai bertukar semula ke wilayah asal 42 - - .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN GANGGUAN Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bil.1/1980 Pekeliling Perkhidmatan Bil.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN KHAS PEDALAMAN Elaun Balik Kampung Bayaran Insentif Pedalaman Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan • Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2000 (BIP Sarawak) • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2000 (BIP Sabah) • Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.5/2000 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2007 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2007 43 .

sementara atau kontrak.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN BERKHIDMAT ELAUN BALIK KAMPUNG (EBK) Rujukan: Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 3 Tahun 2007 Dipanjangkan kepada PPP bertaraf tetap. GST/GSTT tidak layak dibayar EBK Kelayakan  Tuntutan Pertama  Tuntutan seterusnya : selepas 6 bulan berkhidmat :Bila-bila masa dalam tempoh setahun 44 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN BERKHIDMAT iv) Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) .Mereka yang mendapat bayaran EKLMTK tidak layak mendapat BIP. Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam . sekiranya kadar BIP yang sedang diterima lebih tinggi maka pegawai boleh memilih satu elaun yang kadarnya lebih tinggi 45 .Dibayar atas kadar 10% daripada gaji bulanan pegawai. .Kawasan pedalaman ditentukan oleh Jawatankuasa Penilaian Kawasan Pedalaman Negeri yang dianggotai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN ELAUN BERKHIDMAT ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN (EKMLTK) Rujukan: Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2007 Kadar RM500 RM1000 RM1500 Bil 1 2 3 Kawasan 1 2 3 Kriteria menentukan kategori pedalaman a) b) c) d) e) f) Bilangan mod pengangkutan Risiko perjalanan Sumber air/elektrik/kediaman Sanitasi/telekomunikasi/kebersihan Perkhidmatan kesihatan Kemudahan-kemudahan lain 46 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI 47 .

Cuti Separuh Gaji .Cuti Sakit . Kusta dan Barah 48 .Cuti Kecederaan .Cuti Tibi.Cuti penggal .Cuti Sakit Lanjutan .Cuti Kerantina .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA • Guru Sandaran Terlatih • PPPS Cuti i) Cuti Penggal ii) Cuti Rehat Khas iii) Cuti Sakit (Perintah Am Bab C) Cuti i) Cuti kerana Perkhidmatan .Cuti Tanpa Gaji ii) Cuti atas sebab perubatan .Cuti Bersalin .

Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat .Cuti Isteri Bersalin .Cuti gantian .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii) iv) v) Cuti Tanpa Rekod .Cuti Latihan Sukarela .dsb ( rujuk Perintah Am dan pekeliling-pekeliling perkhidmatan) Cuti Haji Cuti Belajar dan Berkursus 49 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kemudahan Cuti Dan Rawatan Bagi GST/PPP
Kemudahan CUTI Cuti Rehat Khas (CRK) GST 7 hari PPP 7 hari

Cuti Bersalin
Cuti Sakit (PA 17 Bab C) Cuti Sakit Lanjutan 22 Bab C) Cuti Barah (PA 31 Bab C) Cuti Tanpa Gaji Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan (PA

Tidak Layak
180 hari Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak

60 hari (5x sepanjang perkhidmatan)
180 hari 180 hari Layak Layak Layak

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kemudahan Cuti Dan Rawatan Bagi GST/PPP
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod GST Tidak Layak PPP Layak

Cuti Separuh Gaji Cuti Haji RAWATAN Rawatan Perubatan Dalam Negeri Rawatan Perubatan Luar Negeri

Tidak Layak Tidak Layak Pegawai sahaja

Layak Layak Pegawai dan keluarga

Tidak Layak

Layak

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMUDAHAN CUTI

CUTI REHAT KHAS

 

Peruntukan hanya (Januari– Disember)

7

hari

dalam

setahun

kalendar

Kelulusan oleh Pengetua / Guru Besar Baki cuti yang tidak dapat dihabiskan akan luput .

52

Membolehkan pegawai yang memulihkan kesihatannya sakit untuk P. Pengesahan hendaklah di atas sijil sakit Mengemukakan sijil sakit kepada Kementerian untuk kelulusan Ketua Jabatan/ KSU . 17 Bab C berehat bagi Pegawai disahkan tidak sihat untuk bertugas oleh pegawai perubatan/ LP/ Panel Doktor ii. Syarat CS i.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI CUTI SAKIT Tujuan CS i.A. iii.

15 hari Pesakit dalam .180 hari sijil sakit .180 hari iii. 17 Bab C ii.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI CUTI SAKIT Kadar CS i. Panel Doktor .   Pesakit luar .A.kelulusan KSU Kementerian Sijil sakit swasta (PP 2/2006) P.kelulusan Ketua Jabatan  90 hari . 180 hari dalam setahun  90 hari .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SURAT TAWARAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH 55 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan KANDUNGAN SURAT TAWARAN PELANTIKAN Gred elaun & Syarat-syarat jumlah yang Pelantikan & layak diterima Perkhidmatan Tindakan 56 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan TINDAKAN Mengisi Surat Akuan Penerimaan Pelantikan a) b) c) Tarikh Lapor Diri Sekolah Pengesahan Guru Besar di Alamat Sekolah Mengisi Surat Akuan Sumpah di hadapan Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah 57 .

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINDAKAN – Sila kemukakan dokumen berikut: Bil 1 2 3 4 5 6. Pihak/ Dokumen GST BPSM. KPM SPP JPN Sekolah BPG SALINAN SALINAN SALINAN Surat Tawaran ASAL Akuan Sumpah SALINAN ASAL SALINAN SALINAN SALINAN Akuan Penerimaan SALINAN ASAL ASAL ASAL ASAL SALINAN Surat tawaran pelantikan 58 .

59 . ii) Salinan Surat Tawaran Pelantikan GST perlu dikemukakan kepada pihak pentadbiran sekolah bagi urusan pembayaran elaun.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGATAN!!!!!!!!! i) Salinan asal Surat Tawaran Pelantikan GST hendaklah disimpan oleh pegawai untuk dibawa semasa temuduga lantikan tetap oleh SPP.

60 . Tidak memenuhi syarat pelantikan ke skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tidak mengemukakan pakej penerimaan pelantikan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dalam tempoh 30 hari selepas melapor diri.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan PEMBATALAN SURAT TAWARAN PELANTIKAN i) ii) iii) Tidak melapor diri ditempat yang telah diarahkan pada masa yang telah ditetapkan.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAIN-LAIN PERKARA 61 .

1 Tahun 2006 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2008 62 .BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ETIKA PAKAIAN PENJAWAT AWAM Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SESI SOAL JAWAB 63 .

gov.gov. Abdul Rahman bin Hashim Pn. Norhamidah binti Awang Pn. Rosmawati binti Kassim No. Mohd Izuwan Haffiz bin Abdul Manan 03-8884 7734 abdul.gov.hashim@moe.gov.gov. Tel 03-8884 7722 03-8884 7830 03-8884 7830 03-8884 7739 Emel haslina.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pegawai yang boleh dihubungi: KPLI/j-QAF/KDPM Bil 1 2 3 4 Nama Pegawai Cik Haslina binti Abdul Hardy En.hardy@moe.my 03-8884 7731 azizi. Azrin bin Abdul Rani Pn.my norhamidah.abdul@moe.my 03-8884 7736 izuwan. Azizi bin As’arry En. Farrah Adelia binti Abu Bakar En.asarry@moe.my 64 .my azrin@moe.awang SABK Bil 1 2 3 4 Nama Pegawai No. Tel 03-8884 7991 Emel En.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKIAN TERIMA KASIH 65 .

 !003!07/2.9.3 .

9. !003!07/2.3 .

.. -.3 -079:...380-0:2-079:..9.7:/.3..05./..-079:.0.8..8. .75. ./.7802:.7.7...3-..7/. /./-.780-:.780-0:250.7805. -..0.50.3.:2./.

!&#&$$&#&$ %#!#$ %% &$! SaZ S S\aZY S S^SZ Z_WZ`X WVSSSZ SaZ S_ WZYa` [S_ VSZ SS\ W_a_SSZ Ð a^S` WWZY W^VS`SZ WWZ`W^SZ WSS^SZ SS _S #SaZ ### Ð WWZY W^VS`SZ È#### Ð a^S` WWZY W^VS`SZ # SaZ #### S^ScS Ð a^S` WWZY W^VS`SZ # SaZ #### STS Ð a^S` WWZY W^VS`SZ WWZ`W^SZ WSS^SZ SS _S #SaZ ### .

5 802039.3 $:7.8.3 05. !!!-079.3 !0..1 909.3 .3 0203907.7. . $%.!&#&$$&#&$ %#!#$ %% &#% &!& #::..7.3.9.9 !003 !07/2.: 4397.:3  5.7./.3.9. %.

/.8 -:..$%%9/.3 .8.3 !079. ..3 %:39:9.2 90254 809.8 -:..3 -07/2.. 2.3 80907:83.9 8005. %:39:9.7 0. /-. -. 8005.:3 .. .2.

8 .349. -:. . $09. 0- 93 ...:8.3 /.9.7 ! ./. .3.3.!&#&$$&#&$ %#!#$ %% &#% ..8.3 50/.:8.8..3 40 .3 % 9/.9. ...3 /9072.3 80/.8..3 203/. .2.7  /. -40 202 8.. 0203907. .../.3 .3 50. !03. 0- 93 2.9 -. .:3 .. 07....7.9: 0.3 09:.73.3 /.3 .. 40 $09.3 380391 !0/..3 ..75.2.7 . !07/2.3 007 .9.3 !0/.2 070.2.9 ! 807./. 50..7.7. !03.3 ! -.3 /9039:.3 007 09:./.5. 203/.5.3.3 0.3:.

3.3 $:2-07 .3 !0..3:9.3 0203907. . / 0 1 .3 $:7.3 .9047 50/.2.:3  SVS^ ## #### # ## # # # ScS_SZ # # # 7907.3 #84 507.7. %.9 !003 !07/2.. 203039:.9.7.3..3 24/503..3 .!&#&$$&#&$ %#!#$ %% &#% &$&% $%!$&$ % #::.3 .8.

0097.

3 $.2.39.8.0/.

8.90042:3.

3 ..0-078..3 08.3 .3 02:/.9.3 02:/.3 !07/2.9.

!&#&$$&#&$ %#!#$ & &% .

9.7.7:.3:9.- :9 :907. :9$05.35.393..8 :9$.. :9#0. :9%.3/.3. .880-.3.9.7.9.9 W !!!$ :9 :9!03.9.!07/2. :9078./.3 :90.2.9.3 :9$.-507:-.3 :9503.0/07.9 !0739.3 :907.3 :9%- :89.!&#&$$&#&$ %#!#$ W :7:$.9 :9$.3%07. :9.

.70.9.3$:.3 :9..39.2/.9.3 0:.%07/0. :9%.7/.3 5003 5003507/2. /8- 7::!0739.3 :9.302.7.9.9 :9.3 :9&7:8.!&#&$$&#&$ %#!#$ .#04/ :98907078. :90.307:78:8 .35.

..7 !!! .9 !.3 ! ... %/. .3 507/2. ...!&#&$$&#&$ %#!#$ WaVSSZa`SZScS`SZSY È 02:/. %/..7 805.35.- :9%.3. :9%. %/.8. !.9...7 .3..3 $% ..9.:9!..3 :9$.35.- :9.7 .9.3:9.- :9$...3 . .7 %/.7.8 # :9078.. . .7 %/.3 &% :9#0..

3.!&#&$$&#&$ %#!#$ 02:/..3#..9.3:9.$%.

3:./... . !0. :9. %/.9.9. .3!07:-...7 007 %/.. #% #.3!07:-... :9$05.8.9.30:. . %/... !0. !!! ...7.9.!!! 02:/..7:.3 :9%..#04/ $% %/.2 007 #...3...... .35.

340!0309:.03/.7 802-07 . .:3 ..3 .7 0::8.3:.2 809.3.!&#&$$&#&$ %#!#$ %%$ &%#%$ !07:39:..7 /.

./.9/.:7:08.-8.39/.7 .:9.5.3.3:5:9 ..

!&#&$$&#&$ %#!#$ %%$ .

 . /8.9 -.3 $ $. 8.3 202:.3.8 40 50.D@@ %::.3 08.9 :39: -079:..3 50.9.9. 507:-.33. 8.9 $  02-40.- -070..9 :39: ! .3 9/..7.. !0.

!.

9..3 09:.30 4947 !0308.9 0302:. 0203907.3 03/.3 :39: 0::8..9.9 05. !.-.3../. . / .8 8 8.3 8 8.

$& .

!&#&$$&#&$ %#!#$ %%$ .

-.3 .3 09:.- ./.9.9 8.2 809.7 0::8.7 $  .7 0::8.89.:3 ..3 $& 0203907.7 /.D@@ ! . . !! .3 $ 8.

7 8 8.9 /. !08.7 !.7 .30 4947 .7 !08.9 ..9 :.2 .

!&#&$$&#&$ %#!#$ $&#%%# !% &#&$# %#% .

!&#&$$&#&$ %#!#$ #%"$$'" $     ^WV WSaZ  S^S`_ S^S` aS SZY WSZ`SZ S S V`W^S W^VS`SZ ZVSSZ .

$:25.!&#&$$&#&$ %#!#$ #%"$$'" $ % 038 $:7..3 $:25. !0308.2.547 7 $04. .9 $04..7 / .89709 . / ./.5.7 .: !08:7:.9 :.3 . 038 $:7.9.3 :7:08.. .3 !0.39.3 .3 !03072. %.9 :.

.!&#&$$&#&$ %#!#$ #%"$$'" $ % $. 02:.3 /4:203 -07:9 -07:9 # # # SÈ [aWZ   W[S  $ $ $ a^S` ScS^SZ $ aSZ a\S $ $ $ $ $ aSZ WZW^SSZ $ $ $ $ $ $ .

.8.3 804. :39: /-. $:7.9 %..3 $% 03/.7.!&#&$$&#&$ %#!#$ !#% $. -. /825. 902:/:..3 .9 %./-7.3 05.39.:3 .3 !0.39. 5039.3 502-. 5.3 0.3 909..5 40 $!! $.8.39.3 $% 507: /02:.3 $:7.3. .7.3...7.3 40 50./.3 !0. 802.. :7:8.

7.!07/2.350.3 %/./.3:8.9.3 !03//..950...0503072.20.39..3 90...547/7/9025.7.3082!0.78005.!&#&$$&#&$ %#!#$ #%"$$'" $ !%$&#%%#!%  %/.3 !03:7:8.8.39.390./909.3 %/.35.3$:2-07.35.20302:.9.30.5..820.547 /7 ./../.20203:8.2.290254 .

!&#&$$&#&$ %#!#$  !## .

3 !003 !07/2.:3 .9.:3 $:7.:3  %.3 %.:3  $:7.3 %.!&#&$$&#&$ %#!#$ %!!% #::.9 !003 !07/2.3 %.9.9 !003 !07/2.9.

!&#&$$&#&$ %#!#$ $$ $  .

3-40/:-:3 !..!&#&$$&#&$ %#!#$ !0..

 ".

2/.73240 4.3 SS WYScS [W  W ZTVaSSZ TZ S_ Z S^^S VWS TZ` TaSS^ Z  TZ_S^^ Z [V acSZ SXX TZTVa SZSZ  .8.82240 4. 2  :.-/:240 4.! # # # SS WYScS S_ZS TZ` TVa S^V Z ^Z TZTVaSZ Z [^SVS TZ` cSZY Z[_ScS` TZ` $ # # # S__ [W     W .83. 2 . .7/240 4. 2 .-/: . 2  . 2 347.77240 4.. . .3 .

!&#&$$&#&$ %#!#$ $ %#$ .