Anda di halaman 1dari 13
Kumpulan Kosa Kata Pelajaran Bahasa Arab di Radio Rodja bao eg elajaran elim Jey! Gey Coane {| ini an rr Cee | rumah domed | Masjid a so OL pintu LS buku oe i os pena c S20 | kunci woes wee 20 | meja Saw tempat tidur ae a eed kursi © {pL | apa ini? whe a $f!) apakah ini we betul; ya rar wee eed kemeja; baju pe bintang — pe “ye pa | latihan !{ 31] bacatah oe re fe ILS19) dan tutisian $15 G0 | siapakah ini? aes ao dokter 3.9) anak kecil AU) murid; siswa oxy | laki-iaki dewasa —— a 7 U) pedagang AS anjing 2 ao 5} kucing bee | keledai Slee | ude 4y| dan Oe unta ee ayam jantan wove Hee pds} guru ~ Ais | sapu tangan 3s 0G ° a (+ AT petajaran SUI | kedua ESS itu SESISU | opa itur ae siapakah itu? abel imam a gula 2m batu — kata (nakiroh) od ‘susu (yoghurt) —— kata (ma'rifat) CLAS | kata-kata (jamak) a 2 bi ( ee ee yang baru (mu- yo baru Bay doll eee ketiga patah re eye pts | terbuka ed &) cuauk — ae ASI) berairi 5) lama 3 s oye mo peo | kecil Se | besar a et Cent Kotor (| air ae ae 3) dingin ero bagus; indah tog wee a8) dekat kg | jauh a a etd | berat (og) kertas teas g)- Ake | ringan {>| panas # sper 2° 1 | tatihan-latinan ai bersih Cred (amak) «~~ | dengan; 2, | menetapkan; ©) bersama bes memastikan “et Pert lal) antic GI stan 2 {4}{| tempat yang ° 1-1-2 | pada (soal-soal) gla kosong ht “= | berikut