Anda di halaman 1dari 24

Bab 1

Asas Komunikasi Perniagaaan

Objektif Pembelajaran
Menerangkan kepentingan komunikasi pernigaan kepada individu dan organisasi Menyenaraikan dan menrangkan matlamat komunikasi pernigaan Menerangkan bentuk komunikasi pernigaan Menerangkkan proses komunikasi Mengenalpasti halangan komunikasi dan menerangkan cara untuk menyingkirkannya

Definisi Komunikasi Perniagaan

Satu proses untuk mewujudkan satu kesefahaman yang sama antara individu dalam situasi perniagaan.

Obj 1: Kepentingan Komunikasi Yang Efektif


Mendapat kerja yang dikehendaki Mendapat kenaikan pangkat Menyediakan kepemimpinan Lebih produktif terhadap kerja Berhubungan secara positif dengan yang lain Memastikan kejayaan kepada organisasi

Komunikasi Dalaman dan Luaran


Dalaman
Komunikasi yang bertukar antara pekerja dari hari ke hari

Luaran
Aliran antara sesebuah organisasi dengan entiti-entiti lain yang dihubungi

Komunikasi Perniagaan Merupakan Satu Transaksi


Hubungan yang bertolak ansur antara penghantar dan penerima untuk memastikan satu kesafahaman yang sama.

Obj 2: Matlamat Komunikasi Perniagaan


1. Kefahaman penerima

2. Tindak balas penerima


3. Hubungan yang menyokong 4. Mewujudkan hubungan muhibbah (baik)

Obj 3: Bentuk Komunikasi Dalaman


Menegak Melintang Jaringan Rangkaian

Komunikasi Formal
Berkaitan dengan perniagaan Lisan atau tulisan Dirancang oleh organisasi Bergerak ke semua arah Penting untuk operasi perniagaan yang berkesan

Komunikasi Tidak Formal


Dikenali sebagai Grapevine Dalam suasana perniagaan atau peribadi Tidak dirancang oleh organisasi Bergerak kesemua arah Mewujud dan mengekalkan hubungan positif antara perorangan

Komunikasi Bersiri
Hubungan rangkaian antara tiga orang atau lebih Biasanya mesej ini akan bertukar apabila disampaikan Penerima perlu
Mengambil nota Mengulang mesej

Politik Pejabat Satu keadaan kompetitif yang wujud di dalam budaya korporat.

Obj 4: Model Komunikasi Perniagaan


Mesej

Penghantar

Penerima

Mesej Halangan Halangan

Krizan, Merrier, Logan, Schneiter, Business Communication, 7ed., Southwestern

Peranan Penghantar
Memilih jenis mesej Menganalisa penerima mesej Menggunakan you-viewpoint Menggalakkan maklum balas Menyingkirkan halangan komunikasi

Peranan Penerima
Mendengar atau membaca dengan berhati-hati Bersikap terbuka kepada pelbagai jenis penghantar mesej dan idea baru Ambil nota jika perlu Memberikan maklum balas yang betul kepada penghantar mesej Bertanyakan soalan untuk mengesahkan mesej

Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan


Lisan menggunakan kata-kata melalui pertuturan

Bukan lisan tidak menggunakan katakata melalui pertuturan

Saluran Mesej
Menulis Pertuturan/Lisan Bukan Lisan

You-Viewpoint (Pandangan Penerima)


Penghantar mesej memberikan pertimbangan utama terhadap pandangan penerima apabila membuat dan menghantar mesej.

Menganalisa Penerima
Pengetahuan

Minat Sikap
Reaksi Emosi

Maklum Balas
Peranan penghantar mesej termasuk memberikan maklum balas
Bertanyakan secara langsung atau tidak langsung untuk maklum balas Membantu penerima dalam memberikan maklum balas

Obj 5: Halangan Komunikasi

Sebarang faktor yang mengganggu proses komunikasi yang efektif atau yang baik

Halangan Komunikasi Dalam bentuk Pilihan Perkataan


Maksud yang tersurat dan tersirat Simpulan Bahasa atau Peribahasa Implikasi dan inferen

Lain-lain Halangan
Tatabahasa, struktur ayat, tanda baca dan ejaan Jenis mesej Penampilan mesej Penampilan penghantar mesej

Lain-lain Halangan
Faktor keadaan/situasi Kemampuan penerima Kemahiran mendengar yang tidak efektif Lain-lain