Anda di halaman 1dari 2

1. Bincangkan maksud setiap papan tanda keselamatan di atas.

..

2. Pada pendapat kamu, mengapakah kita dilarang membunyikan hon di kawasan mahkamah dan
di kawasan hospital?

3. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mematuhi tanda keselamatan yang disediakan?

..
4. Lukis lima tanda keselamatan jalan raya yang lain dan huraikan maksudnya.