Boya Sirna Urip

Pesisi Kuta, selikur Desember duang tali nenem, rikala surya ical kagentosin wengi, paketeltel sabehe ngansan malesang, kedis-kedise pasliwer ngungsi umahne, kampehang angin dingin ne menulang. “Ba .. Ng .. Sattt …!!” Tanglus suara ne asah sareng tangguran tabuh tatit akasa lan grudug ombak makta toyane ke pesisi, sada nyapatin jeriji limanne sane kaketelin peluh turin yeh mata … Nyoman’s Café, pesisi Muaya telung dasa November duang tali nenem, endih lilin di tengahing meja-meja ne kasusun rapi pinaka kunang-kunang ne ngewarnin petenge punika rikala Putu Guna lan Ayu Sari masadu arep, nyuratang pikobet. Rikala yeh mata sane metu saking penyingakane Ayu masuara sebet, sigsigan ne ketaantaanin nanging tan sida antuk, mecihna gulem peteng ring sang sane ngraksang, Mekada sungsut manahne Putu Guna nyaksiang unduk gegelanne sekadi puniki, ngereres enduk bayune sekadi sampun uning pikobet napi sane mangkin sedek nibenin dewek ipun makakalih. “Yu, kenapi ..?” Kalih panyingakan punika sane sampun belus olih yeh mata, lan tangan halus sane sahasa tekek ngisi, bibih manis nika mawicara … “Bli Tu, I Aji sampun uning unduke iraga ..! Cutet, I Aji nenten ngarestuin ..! I Aji bangras, Ibu sungkan ngaminehin ..” Nadaksara peteng detdet tanpa sundih, sesek bunek mlekpek, ne mangkin pikenehne I Putu Guna memucu ring pondoke punika, irika wenten guru rupakan ipun, Bapa lan Meme sane sampun lingsir nanging tetep satya nyalanin swadarman ipune dados tukang ulat bedeg, tur dewek ipun sane wantah pianak tunggal. Kadirasa sampun meled pisan manahne nyingak I Meme wenten sane marengin rikala metanding, turin wenten cucu sane pacang setata ngarameang pondoke punika, dot .. sakemawon, “Ahh, suba tawang anak ngalih sentanaan, to nguda jalanin masih ..! Kanti jani suba duang tiban kakene majalan!!” “Pemuput sane suba tawang malu! Payu sakit ajak dadua kekene ..!” “Ahh, awak mula belog, mula lengehhh …!! Ne jani tresna sujati suba ilang, ulian pelih

sahasa melekuk tekek tunanganne punika sane ngejer turin dingin. Yu ten dados buin mekeneh boya-boya sekadi wau.. “Yu. sksma antuk tutur b tu wau ring tyg. Yu janji . Yen kene sing je luungan …” P y a a ng g g . tyg ddos ngrti napi mwinan tyg msti ttep kuat turin ada d jgat pniki. men apa buin kel alih di idupe ene . Yu janji ngajak Bli Tu ngih . ngejer mukak laut maca SMS saking Ayu Sari. mekenyem manis nerawang nuluh langit galang gumintang.pedidi. rga psti mpadu.. sabehe sampun wusan. iraga mesti tetep nyalanin idup niki. skadi bli ne stata wnten ring smping tyg rkala tyg sungsut. Buih-buih ombak gemericik nembang semar pegulingan sada alon nyapa sang maha putra. . pesisi kuta .. . rikala Putu Guna namplak kaleng baygon ring tanganne Ayu Sari. yu . tyg ykin yning smpun jdoh iraga nnten je sida khalangin... Ayu Sari ngeling sigsigan di tangkahne Putu Guna. tyg sayang bli tu …" Pesisi Kuta. mesti janji ngajak Bli Tu. "bli tu sayang . rikala tanganne Putu Guna mebalapan sareng angkihanne.” . I Putu Guna. tuah krana bli. “Bli Tu naler sayang ring Ayu. purnama kadasa ngalangkasa.!” Selikur Desember duang tali nenem. skadi hyg tuduh sne smpun nemuang irga ne malu. !! Kalih Desember duang tali nenem..