Anda di halaman 1dari 8

Penerimaan Mahasiswa Baru

ljlll'yll$.tNl jg\liLi)
UniveBitas B.awijaya
Gedun! Rekrot Lania ll
Telp. 0341-551611

Psw 117,113

rl

A. SEKILAS UNIVERSIIAS ARAWI'AYA

2
B. KAMPUS UB DI KEDIRI

uowEi &iwFF{de4brus)dhee
whilDipom,

rmr /4cn+d nd i?bhli4

rr20, imJ
sddbr&i
tw.EU)

't0q4Fmq daiB$rub$ )eil0rqrsitrFbFd dhr


tqBt t, tu{att

tso

FdtsEhr tuq$ebFr Fq?i' 4ii

!r s

2, Pl@s BerajaFilensajrr

dah l{siatan Kemah.sisw.th

1el

MsFqsx rierlLh?! rr:

3
,,, .,s" r-ftr I -e. d ", r-'" ., rr,

4t
kEcFP r {qilerErclie4

6ear,FF !u4iii$44a
c@n
1sd,

{iurIf

da }FB

ooh

15!I

'inh,Fi,i!

5
Frt DiFis&
lur aeo6$R:dr

r6,

er ndiieFefkP'iw d,

sd cek4a Ftonhi4idr@q ce cada6-!d u*;i:dad!+E k


4ar6F)

Bd seekq&i .qePnds lnener k tb +p-.. " 4 I "d.. on. 6sDs ebn Fid dibi b*hbr/hF "\d.. hnli hn, e'rtq l*e& ei! {i 4bn bbas kshbdcesa{4ai), en 4'epEre4 in{Fd vFu$.e6h
lEkl'nwore)

4(4 4pkft

.kEG!

1skpt

ei6d'

7. Agrobisnis Perikanan Bid429e{'4webD5qa!|Frcl@nn

r3.E
1i.:

cenbe4reimdLrlsiiarh$iilia

Trt

f,c

tolod .s*r tm,uftrtrfltM


hta

l@rldl

- -I

u"
\

t(lt.'t t tl-r

.,ffiH+g

^.

U
a

l!

t'

| i'*^** lr ""**-'/ rI I Ei I'l


I rf r,tune"s,,'s
+K
Brnar

I I

r ,iiditr
.
jd

TNTI

u-u

'"**

ItO)
nologi Industri Pert nian

D. DOSEN DAN FASILITAS


6

!,! e hiF4heii,itri

komliih5

ednid

r 1ts,

Fmh'4

34isrkii4:*odfrAcc

e4io,

aar ?Po

lctbk

Rdotbn

ono| Mqkr^e

nrl
E.

SELEXSI ASUK DAN BIAYA PEI{DIDIKA


med!,@e
,. Me d!rb^ie
dar os dii Fde r

1rFr,6RiblRupbh)d64

hi

reei hfr! !i!ur

m.4

[r

!]

F. WAKTT', MATERT, DAN TEMPAT

UJIAN

\4

iJx-"