Makalah Fisiologi Pasca Panen

KERUSAKAN PADA BAHAN PANGAN

Disusun Oleh :
Teuku Zuhaidi Fatoni
0905105010035

TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH
KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2011

DAFTAR ISI

Pendahuluan ........................................................................................ 1

Pembahasan ......................................................................................... 2

Faktor Ekstrinsik .................................................................................. 3

Faktor Pengolahan ............................................................................... 4

Tanda-tanda kerusakan pada bahan pangan .......................................... 5

Kesimpulan.......................................................................................... 6

Daftar pustaka...................................................................................... 7