Anda di halaman 1dari 3

Auto Post Forum Bn mt mi vi vic ng tin hng ngy, bn khng c thi gian dnh cho vic ng tin, bn mun

qun l tin ng mt cch hiu qu v kinh t, Phn mm ng tin t ng Auto Post Forum s gip bn lm iu ny Tin ng nhanh, c bo co chi tit v cc tin c ng. Kt qu phn mm ng tin c bo co, thng k chi tit theo yu cu ca bn, xut ra excel, lu tr li trong c s d liu s dng tip sau ny. Vi phn mm Auto Post Forum 1 mnh bn c th lm vic hiu qu, tit kim thi gian hn 5-10 ngi khc nu h post theo cch th cng .

Giao din ca chng trnh

Cc chc nng ca Auto Post Forum: 1. Gi nhanh ng tin ngay lp tc n nhiu din n khc nhau.

C th chn nhiu box t nhiu din n. Tm kim box tng ng vi t kha. Thm th cng nhiu box t nhiu din n khc nhau.

2. Phn hi nhanh Phn hi ngay lp tc nhiu bi vit trn nhiu din n khc nhau (ng dng thc t l "up" bi).

C th chn nhiu box phn hi t nhiu din n. Tm box phn hi theo t kha. Thm th cng nhng box phn hi mng mun.

3. Danh sch din n Qun l danh sch din dn s dng vi Auto Post Forum.

Thm, xa, sa din n khng gii hn. Phn loi din n theo cc nhm ch khc nhau. Thm, xa, sa din n khng gii hn. Cp nht hng lot ti khon din n. Thay i ch k hng lot.

4. Bi vit Qun l danh sch bi vit s dng vi Auto Post Forum.


Thm, xa, sa bi vit khng gii hn. Phn loi bi vit theo cc th loi khc nhau. H tr BB Code. H tr SPIN systax to ra nhiu bi vit t mt ni dung ban u.

5. Gi bi vit ng tin t ng n cc din n chn


Xc nh cc din n, cc box ng tin theo ch , theo nhm din n. La chn bi vit tng ng (h tr SPIN systax). H tr ng tin theo danh sch Proxy. Thit lp thi gian ch gia 2 ln gi. H tr ch t ng gi li nu mt tin ng b li. Thng bo tnh trng ng tin v bo co sau khi hon tt.

6. Nht k s dng Lu li lch s qu trnh s dng Auto Post Forum

Lu lch s s dng. Lm mi bi vit (chc nng t ng "up" bi). T ng tng s lt xem. Phn tch bi vit trn mt box c th.

Trong qu trnh s dng phn mm ng nhp tin rao vt qung co Auto Post Forum rt mong qu khch gp cho chng ti theo a ch mail: Phn mm ng tin rao vt Phn mm ng tin din n Phn mm ng tin forum ng tin qung co Auto post forum Phn mm post bi Phn mm qung co Phn mm post bi t ng