Anda di halaman 1dari 17

Disediakan oleh : 1. Fatul Muin Bin Azizan 2.

Nor Azmi bin Mohaidin

Menurut Ornstein dan Levine (1993), konsep

profesional merujuk kepada ciri ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. Antara ciri ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli

Guru juga adalah seorang yang profesional.


Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat

latihan yang khusus, berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri.

Isu
Penyalahgunaan masa di sekolah Penyalahgunaan wang di sekolah

Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah


Tidak menepati masa memasuki kelas guru tidak menyampaikan isi pengajarandengan bersungguh

sungguh, guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian guru tidak menepati masa keluar daripada kelas guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerjayang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook,berchatting, bergosip, melepak di kantin guru melakukan kerja sambilan dimalam hari (misalnya mengajar tuisyen, berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari

terdapat dua punca utama


individu dan pentadbir. Pertama, individu dalam konteks ini iaitu guru

mempunyai sikap seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli, kurang komitmen dalam kerja,kurang nilai dalam kehidupan, dan etika kerja yang lemah

pihak pentadbir
Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya

pemantauan

Kesan-kesan
merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar

di sekolah. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesion keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak anak mereka

Langkah-langkah mengatasi
pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat

pemantauan darisemasa ke semasa pihak pentadbir juga perlu berusaha mengenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihatkepada guru yang bermasalah pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mengenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang.

menjadi teladan kepada rakan sejawat


sentiasa muhasabah diri perlu bijak dalam memilih kawan

menyediakan log aktiviti

Penyalahgunaan wang
Sebagai contoh, seorang guru telah ditahan olehpihak

berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yangmengandungi butir palsu (Berita Harian, 2008). contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar .

melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara

pembelian, mengemukakantuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu, guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri, guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid

Punca-punca
sikap tamak dan ingin hidup mewah
tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup kurang faham akan prosedur dalam menguruskan

wang lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas batas tatacara pengurusan kejayanya

penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya

pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah. pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah

Langkah-langkah mengatasi
pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem

pemantauan (monitoring) guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan menyelia tugas-tugas pungutan sekolah membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru

Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti

pengurusan kewangan di sekolah Rakan sejawat memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang

Kesimpulan
Guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh

kepada kod etika yang telah digariskan. Isu isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang disekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan, pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa